piątek, 27 stycznia 2012

Przekaz AA Michała z 01.2012 Ewolucja Duszy

Witam ponownie!

Cytuję jeszcze kolejny przekaz AA Michała, który jest dość długi, ale omawia ważne dla naszej duszy sprawy. Chodzi również o integrację aspektów naszej duszy wytworzonych w trakcie naszych inkarnacji.
Warto spokojnie czytając rozważyć zawarte tu informacje.

Monday, January 16, 2012

Ewolucja Duszy

                                                          
Przetłumaczyła Teresa Serafinowska

Ukochani Mistrzowie, musicie poszerzyć swoją pojemność Miłości / Światła tak, aby mogła objąć całe Stworzenie: Miłość do Natury, Miłość do zwierząt, Miłość do ludzkości, Miłość do  waszych jawnych wrogów i, co najważniejsze, Miłość do samych siebie. Ponieważ w swojej Esencji zawieracie całe Stworzenie będące częścią was a wy jesteście szlifem Najwyższego Stwórcy. Rozszerzenie Boskiej Świadomości skutkuje ekspansją waszego pola aurycznego – stopnia wypromieniowywania Światła. Z czasem coraz większa grupa was będzie miała rozwinięte tak silne i rozległe promieniowanie, że jego pozytywny wpływ zacznie odciskać się na innych wokół was a następnie na całej ludzkości i Ziemi. Duża ilość wysoko rozwiniętych Dusz już teraz osiągnęła ten poziom. Jednak musicie sobie przypomnieć, że nie możecie dać innym czegoś, czego sami nie posiadacie. Przypomnijcie sobie również to: ważną częścią waszej misji na Ziemi jest intensyfikowanie światła niższych wymiarów. Rozszerzanie świadomości Duszy skutkuje poszerzeniem pola aurycznego, pod względem intensywności i obszaru oddziaływania.


Aspirant na Poziomie musi koncentrować się na treningu związanym ze światem zewnętrznym tak samo jak i na treningu związanym z własnym wnętrzem. Musicie starać się być świadomymi obserwatorami tego, co dzieje się wokół was. Trenować siebie w byciu całkowicie zajętymi skupianiem świadomości na fizycznych wydarzeniach dnia codziennego, co jest równie ważne jak nauka przepracowywania zarówno harmonijnych jak i zniekształconych wzorców wibracyjnych. Wymagane jest podejmowanie odpowiedniego postępowania. Praktykowanie mentalnej i emocjonalnej dyscypliny również jest bardzo ważne, kiedy staracie się być mistrzem Ja. Nie możecie odwracać się od świata i życiowych doznań, powinniście stawić im czoła. Jednak ważnym jest, abyście nauczyli się traktować życie z wyższego poziomu postrzegania. Postarajcie się widzieć większy obraz i nie dać się uwięzić w dramatach małych historii.


Logika jest funkcją mentalnego ciała fizycznego i waszego Ducha. Przypomnijcie sobie: wiedza lub teorie zaakceptowane przez was jako własne prawdy muszą zostać doświadczone, aby można było zyskać mądrość i odkryć towarzyszące im informacje. Inspiracje są wysyłane przez Wyższe Ja i waszego Świętego Ducha. Musicie umieć zważać na impulsy waszego Świętego Ducha i waszego Świętego Serca lub na impuls dominującej części waszego Wyższego Ja, ponieważ w ten sposób stopniowo nauczycie się komunikować z istotami wyższych królestw i osiągniecie kosmiczną mądrość.


W czasach początków istniała komunikacja z i pod pieczą wyspecjalizowanych duchowych przewodników i strażników grup, jednak z czasem ten dar i zdolność zostały utracone. Kiedy ludzkość bardziej zanurzyła się w świadomość materialną, została wypełniona odczuciami pięciu zmysłów i powoli zaprzestała udawania się do własnego wnętrza i łączenia się z wyższymi królestwami świadomości. Niższy trzeci i czwarty wymiar nie są klarowne i jasne. Tam pojawia się powłoka z mgły lub wyziewów. Dusze żyjące w takim środowisku nie realizują się, ponieważ praktykują stan świadomości, do jakiego się przyzwyczaiły.  Rzeczywistość niższego trzeciego i czwartego wymiaru może być przyrównana do do egzystencji w mrocznym labiryncie, w którym wiecznie poszukuje się drogi prowadzącej z powrotem do czystego Światła świadomości. Ta mgła powoli zaczyna się rozpływać, gdy przemieszczacie się na środkowy pod-poziom czwartego wymiaru, a wasz świat staje się coraz jaśniejszy i klarowniejszy w miarę przekraczania kolejnych coraz wyższych poziomów. Aby otrzymać lekcje Światła i osiągnąć przynajmniej piąty pod-poziom czwartego wymiaru, musicie wznieść swoją świadomość.  W tym pod- Wszechświatowym doświadczeniu istnieje siedem pod-poziomów w każdym wymiarze, przy czym pierwszy pod-poziom jest najniższym / najgęstszym a siódmy pod-poziom jest najwyższym i najbardziej wysubtelnionym poziomem. Mistrzowie i wasi przewodnicy chcieliby spotykać się z wami w połowie drogi; w bardzo wyjątkowych przypadkach mogą obniżać swoje wibracje do gęstości ekstremalnej dualności mimo, iż jest to dla nich nader niewygodne.


Ego jest postacią fizycznego Ja; zostało stworzone, aby wspomóc was w rozwoju zmysłu identyfikacji i indywidualizacji w czasie. Duch skupiony na zewnątrz jest kierowany przez ego. Błędnie pokierowane Ja ego było pomocne podczas stwarzania iluzorycznego systemu wierzeń poziomu materialnego, rzeczywistości bazującej na rozdzieleniu, lęku, interesowności i braku. Kiedy poszerzacie swój mentalny horyzont, zaczynacie burzyć bariery samoograniczającego postrzegania. Poszerzenie Ducha wprowadza aktywację uśpionych komórek wyżej wymiarowych poziomów mózgu i chwytanie mądrości własnego Świętego Ducha. Ślepe posłuszeństwo nie jest przesłanką do oświecenia, ponieważ staracie się być samorodnymi mistrzami i żyć własnymi osobistymi prawdami, jakie się przed wami ujawniają i jakie są potwierdzane przez waszą straż Serca.


Ludzkość znajduje się w procesie budzenia Dusz i komórek. Kiedy poruszacie się w kierunku wzorców wibracyjnych wyższych  poziomów czwartego i niższych piątego wymiaru, wasze komórki, ciało eteryczne i pole auryczne rozpoczynają przyspieszony proces oczyszczania. Ten proces stanowi „download” wielu postaci waszego Wyższego Ja i umożliwia stopniowe odzyskiwanie ciała świetlistego i ostatecznie osiągniecie taki  skutek.  W każdej chwili bądźcie uważni i świadomi, aby wasza koncentracja była klarowna i nakierowana na konkretny cel. Stopniowo będziecie rozwijać w sobie poczucie pewności siebie i bezpieczeństwa, wiedzę, że wszystko jest dobre i takie pozostanie.


Dusza jest refrakturowanym rozszerzeniem waszego Boskiego Ja lub Obecności JAM JEST. Dusza korzysta z prawej,  intuicyjnej połowy świadomości mózgu, która jest połączona z wyższym Świętym Duchem i Duchową Wolą. Duch skupiony do wewnątrz jest prowadzony przez Ja Duszy. Ludzkość znajduje się w procesie rozwijania subtelnych, wyczulonych zmysłów niewrażliwych na bycie wykorzystywanym.  Musicie wyjść ponad podstawowe, często zniekształcone fizyczne zmysły, dzielnie starając się rozwijać wyższe zmysły mentalne intuicji i Boskiej Mądrości. Sprawą bardzo ważną jest, abyście uczyli się kontrolować swoją naturę emocjonalną a swoje myśli utrzymywali w ciągłym ukierunkowaniu na Światło.


Wasze Boskie Ja lub wasza Obecność JAM JEST jest waszą pierwotna inteligencją źródłową  jądra, waszą pierwszą zindywidualizowaną identyfikacją w tym doświadczaniu Wszechświata lub pod-Wszechświata. W trakcie doświadczania tego pod-Wszechświata wasza Obecność JAM JEST utworzyła pierwszych dwanaście fragmentów lub rozszerzeń Duszy. Od tamtego czasu wasza Boska Esencja dzieliła się i refrakturowała nieskończoną ilość razy. A teraz znajdujecie się w trakcie żądania ponownego przyłączenia wszystkich tych licznych postaci waszego Boskiego Ja w tym pod-Wszechświecie, abyście mogli kroczyć naprzód do większej, dynamiczniejszej i coraz bardziej poszerzonej wersji waszego Boskiego Ja. Aby wspomóc was w tym spełnieniu, wasze Diamentowe Boskie Komórki Jądra i wasze osobiste Koło Stwórcze Kwiatu Życia, zawierają pełny komplet dwunastu promieni Boskiej Świadomości dla tego pod-Wszechświatowego doświadczenia. Zostały one zaprojektowane tak, abyście mieli ciągły dostęp do waszego własnego PEŁNEGO SPEKTRUM BOSKOŚCI związanego z doświadczaniem tego pod-Wszechświata. Waszym zadaniem jest aktywowanie tych promieni, zintegrowanie boskich cech i właściwości, jakie zawierają a później wykorzystywanie tych jakości dla najwyższego dobra. Ciągle jeszcze istnieje wiele nieporozumień odnośnie tego, czym jest Dusza, jak funkcjonuje i gdzie zamieszkuje. Jest ważne, żebyście rozumieli skomplikowany proces ponownego łączenia się z wieloma postaciami waszego Wyższego Ja. Podobnie ważne jest, abyście uzyskali jasność co do głębiej sięgających nauk dotyczących wielu własnych Fragmentów Wyższego Ja (macie ich wiele, nie tylko jedno) oraz procesu integrowania tych wielu części Ja, jakie wam przedstawiliśmy. Dlatego czujemy, że nadszedł czas na dokładniejsze wyjaśnienie tego procesu najwyższej wagi dla  EWOLUCJI DUSZY:


W waszej Boskiej Komórce Diamentowego Jądra nosicie kryształowy Atom Nasienia Pamięci pełnego samorozpoznania waszego punktu wyjścia. On zawiera króciutki przegląd punktów szczytowych każdego żywota, jakie kiedykolwiek przeżyliście, głównych lekcji, jakich się nauczyliście i talentów, jakie doskonaliliście podczas podróżowania przez ten Wszechświat.

Dusza jest rozszerzeniem waszego Boskiego Ja lub waszej Obecności JAM JEST. Dusza nie jest Duchem ani materią. Jest krystalicznym, Świętym Ogniem, Atomem Nasienia Pamięci, fragmentem czystej esencji Światła zaprogramowanym, aby określać waszą podróż przez ten pod-Wszechświat. Jest połączeniem pomiędzy wami a naszym Bogiem Ojcem / Matką a ostatecznie Najwyższym Stwórcą.
Wasze osobiste Ja Duszy zamieszkuje w tym życiu w waszym Świętym Sercu jako postać waszego Diamentowego Jądra Boskiej Komórki. Każda część waszej Duszy o wyższych wibracjach posiada własny Atom Ziarna Pamięci. Kiedy pewna określona postać waszej Gwiezdnej Duszy zajmie swoje miejsce zamieszkania jako wasza Naddusza, stopniowo przeniesie wspomnienia waszego osobistego wzorca wibracyjnego na Atom Nasienia Pamięci w waszej Diamentowej Boskiej Komórce Jądra oraz na wasze ucieleśnione Ja Duszy. Najpierw aktywuje odpowiednie Kryształy Ziaren Pamięci w waszym Świętym Duchu. Kiedy wasze wibracje ulegną poszerzeniu, w celu dopasowania  zostaną aktywowane Kryształy Ziaren Pamięci zachowane w waszej Diamentowej Boskiej Komórce Jądra jako rezerwa. W ten sposób, kiedy zintegrujecie wszystkie wasze fragmenty Duszy, nareszcie odzyskacie zdolność dostępu do całej mądrości, talentów, pozytywnych wspomnień i przeżyć waszej Obecności JAM JEST dla tego pod-Wszechświata. Cały proces powtarza się wciąż od nowa, kiedy przekraczacie wielowymiarowe poziomy Boskiej Świadomości i integrujecie coraz więcej postaci waszego Boskiego Ja.
Zostaliście zaprogramowani, aby zawsze szukać Świętego Serca waszej Esencji, waszej Diamentowej Boskiej Komórki Jądra i waszego kryształowego Atomu Siewu Esencji Stwórczej.

W specjalnie ustalonych czasowo przedziałach zawsze istniały małe grupy specjalnych, wyjątkowych istot, które inkarnowały się w różnych rasach i pod-rasach i przynosiły świeże idee, zaszczepiając nowe cechy i właściwości. Te wysoko rozwinięte istoty dzieliły się  swoją mądrością, wysoką świadomością i specjalnymi talentami poprzez bycie przykładem i również fizycznie łączyły się z wybranymi członkami ludzkiego gatunku, aby poprawić kody DNA ludzkości. ŻYJECIE WŁAŚNIE W TAKIM CZASIE.


Czwarty wymiar może być nazwany „rzeczywistością przejściową”, ponieważ w nim zaczynacie zrzucać z siebie wasze uwarunkowania przeszłością. Królestwo czwartego wymiaru jest bardziej natury emocjonalnej, i dlatego serce i świat uczuć są tu głównymi graczami. Starożytni nazywali czwarty wymiar królestwem Maji lub iluzji. Zespołowa masowa świadomość ludzkości odczuwa niższe trzy poziomy czwartego wymiaru, i jest to tam, gdzie mentalnie egzystuje większość ludzkości, aż krok po kroku zaczną przechodzić do własnego wnętrza i słuchać podszeptów swoich Ja Duszy. Ciało życzeniowe ego jest mistrzem manipulacji tego królestwa ciągle dążąc do coraz większego zadowolenia i szczęścia poprzez sensacje i poszukiwanie zewnętrznych sposobów na spełnienie.


Zaczynacie chwytać własny Wewnętrzny Potencjał Mocy, gdy udajecie się na wyższy pod-poziom czwartego wymiaru. Materia staje się płynniejsza i dlatego jest łatwiejsza do zamanifestowania tego, czego sobie życzycie. Dlatego musicie nauczyć się zdecydowania i skupienia myśli na wyklarowanym celu. Zdyscyplinowany Duch łączy łańcuchy myśli we właściwej kolejności. Szczególnie ważne jest, abyście rozumieli, że rozproszone myśli są szkodliwe dla waszych postępów. Życie chwilą obecną – w chwili TERAZ – stanowi ważny komponent do osiągnięcia samo-mistrzostwa. Mentalne wysiłki są konieczne, aby skutecznie przedostać się na poziom oświecenia. Stopniowo coraz większa część waszych wspomnień przeszłych wydarzeń zblednie, gdy opuścicie królestwo instynktownego umysłu/ Ducha i przejdziecie do królestwa wyższego Ducha. Ważne cechy samo-mistrzostwa to skoncentrowane zdolności obserwacji i niewinność myślowa, słowna i w czynach. Jako aspirant na Poziomie zaczniecie odkrywać coraz większe kosmiczne prawdy. Jednak musicie mieć świadomość, że nawet niewielkie zasady ponadczasowej mądrości ciągle są poszerzane, aby integrować wyjątkowe reguły, prawa i prawdy następnego poziomu egzystencji we wiecznym obiegu wstępowania świadomości.


Musicie utrzymywać w stanie otwartym kanał komunikacyjny pomiędzy Duszą a umysłem poprzez Ducha. To rozpali powolny proces reaktywacji szyszynki i otwarcie portalu do Świętego Ducha, który znajduje się  w tylnej części mózgu blisko czubka głowy. Święty Duch rezonuje z najwyższym pod-poziomem czwartego wymiaru, lecz także ze wszystkimi poziomami piątego i szóstego wymiaru i w niewielkiej części z wibracjami siódmego wymiaru / danymi zarezerwowanymi dla przyszłego wykorzystania, kiedy już osiągniecie zdolność przekroczenia tego dla ludzkości najwyższego z możliwych w tym pod-Wszechświatowym doświadczeniu. Jednak, aby uchwycić ten magazyn kosmicznej mądrości, musicie krok po kroku podwyższać własne wzorce wibracyjne.


Święty Duch i Święte Serce nie są zbudowane z materialnego tworzywa; one powstały z włókien podobnych do nici pajęczych, eterycznej substancji Światła, która nie jest do zbadania za pomocą naukowych sposobów. Jednak one są bardziej rzeczywiste niż każda część waszego fizycznego ciała. Ponieważ, kiedy już raz odtworzycie połączenie pomiędzy waszym Świętym Duchem, Świętym Sercem i Diamentową Boską Komórką Jądra, nastąpi ciągły przepływ Diamentowych Cząstek ale też odpowiednich, postępowych informacji przepływających z waszych Atomów Nasienia Pamięci a także z waszej Nadduszy / Wyższego Ja. Dlatego takie ważne jest, abyście połączyli na nowo Triadę Boskiej Świadomości: Świętego Ducha, Święte Serce i wszystkie postaci własnego Diamentowego Jądra Boskiej Komórki.


Kiedy przesuniecie się ku wzorcom wibracyjnym piątego wymiaru, wasze komórki, ciało eteryczne i pole auryczne rozpoczną proces przyspieszonego oczyszczania. Uspokojenie rozpoczyna się  na najniższym poziomie piątego wymiaru i wzmacnia się lawinowo. Osiągnięcie Boskiej Mocy i Mądrości wymaga wzniesienia się ponad masowe wzorce przekonań zespołowej świadomości ludzkości i dostrojenie się do kosmicznej świadomości poprzez wiele części waszego Wyższego Ja. Emocjonalna stabilizacja i mentalne wysiłki są konieczne, aby skutecznie wkroczyć na poziom oświecenia. Istnieje Prawo RÓWNOWAGI, które obowiązuje w piątym wymiarze i powyżej niego.


Krótko mówiąc, szósty wymiar to wymiar nieśmiertelności i w dużej mierze poszerzonej świadomości Duszy, kiedy to na nowo połączycie się z najwyższym poziomem waszego potencjału Duszy w tym pod-Wszechświecie. Siódmy wymiar jest ostatnią granicą ewolucji dla ludzkości w trakcie trwania tego pod-Wszechświatowego doświadczenia. Pierwszy pod-poziom (o najniższych wibracjach) ósmego wymiaru jest BRAMĄ NIESKOŃCZONOŚCI, do której dostęp będziecie mieli, kiedy osiągniecie zdolność integrowania coraz większych ilości coraz wyższych wibracji. Efekt przesiedlenia zainicjuje się, gdy zdobędziecie zdolność do osiągania każdego poziomu wibracyjnego, przy czym maleńkie ilości bardzo subtelnego Boskiego Światła rozpoczną przepływanie do waszego osobistego słupa Światła wypełniając nim wasze pole auryczne i doprowadzając do wibracji Pieśni Duszy.


PAMIĘTAJCIE, MOI DZIELNI, ŻYJECIE W NIESKOŃCZONOŚCI. Przesłania mądrości, jakie wam przynosimy, nie są po to, aby ustanawiać kolejne reguły lub stwarzać nowe dogmaty. Naszym celem jest, opromieniać wasze serca miłością i dać wam mały wgląd we wspaniałą przyszłość, jaka rozwija się przed wami. Będę was prowadził, kierował, inspirował i chronił i na każdego z was wypromieniowuję odwieczną Miłość naszego Boga Ojca-Matki.


JAM JEST archanioł Michał


Przesłanie archanioła Michała LM-01-2012 przez Ronnę Herman (
ronnastar.com)


Przekaz Jezusa 04.01.2012 Błogosławieństwo miłości

Witam ponownie!

Zapowiedziany drugi przetłumaczony przekaz Jezusa.niedziela, 22 stycznia 2012

Błogosławieństwo miłości

 Przetłumaczyła Wika
 Pozdrowienia, Umiłowana Rodzino, to ja, Sananda, i przychodzę aby być z wami blisko, tak blisko w sercach i umysłach w czasie gdy razem świętujemy odejście tak wielu okoliczności i istot, które przyczyniły się do takiego bólu i cierpienia na planecie Ziemi. A jednak przez chwilę warto uświadomić sobie, że istoty te nie zrobiłyby tego bez zezwolenia. One również przybyły tutaj spełniając swoje zadanie, i niezależnie od tego jak mogło być ono okrutne, również i one zostały w boski sposób stworzone. I choć mogły zgasić Światło Miłości w swych sercach, ofiarowujemy im przebaczenie, i pozwalamy im opuścić tę scenę niejako dziękując im i wyrażając wdzięczność za to, co pokazały temu światu. Ponieważ gdy przykłady dysharmonii stają się ewidentne, gdy wychodzą na światło dzienne, mogą zostać uzdrowione. I jest bez różnicy, czy dotyczy to jednostki, czy też całego świata. Więc mówimy im „dziękuję”, równocześnie dziękując za to, że jesteśmy tu razem, i że razem doświadczamy rozświetlenia się tego Świata. Planeta Ziemia powraca do domu!

A wy, Ukochani, zrobiliście tak wiele, pomagając, wspierając i uzdrawiając wszystko, co ma być uzdrowione, wszystko co już zostało uzdrowione, i co jeszcze zostanie uzdrowione, aż ci wszyscy, którzy pragną się przebudzić, przebudzą się, a ci, którzy pragną dołączyć do was na ścieżce Wzniesienia, tak uczynią. A wy, Ukochani, oświetlacie już tę ścieżkę, pomagając ludziom przebudzić się, pomagając im odnaleźć swą drogę, prowadzącą ich poza ciemność, ku Światłu. Świadomość zmierza ku obszarom, jakie nazywacie wyższymi  królestwami. Złoty Wiek, Epoka Wodnika, już naprawdę się rozpoczyna, i zostało jeszcze wiele do zrobienia. Ale oto jesteśmy – my wszyscy, nie przebywający w ludzkiej formie – jesteśmy tu z wami, łącząc się z wami, gdyż wyraziliście na to zgodę, i w ten sposób razem dopełniamy tego, co dopiero całkiem niedawno zostało uznane za możliwe do wykonania!


Zatem, Ukochani, połączmy swe ręce i poczujmy nawzajem ciepło swojego Światła. Poczujmy to promieniowanie, i wszyscy pozwólmy sobie być Jednym w energii Miłości i wznieść się razem; tak abyśmy naprawdę uzyskali wizję świata z wyższego wymiaru, z perspektywy wykraczającej poza trzeci wymiar; tak abyśmy znów mogli wysłać wiadomość na falach Miłości, tylko Miłości; tak abyśmy mogli zapewnić wszystkich na planecie Ziemi, że nadszedł czas, aby uwolnili i porzucili oni swoje strachy i wkroczyli na tę wspaniałą ścieżkę, na tę promienną ścieżkę Wzniesienia! Wyślijmy im zatem wieści o Miłości.


Jeśli chcecie, możecie tym wieściom wskazać drogę za pomocą swych rąk. Niech Światło Miłości przybędzie, przepłynie przez was, przez wasze serca i w górę, a potem drugą ręką prześlijcie te wieści planecie mówiąc:


„Ukochana planeto Ziemio, wysyłam Ci moją czystą bezwarunkową Miłość. Wybaczam wszystkim i proszę Cię o wybaczenie za wszystko, co mogłe/am zrobić, by uczynić choćby jedno stworzenie na Ziemi nieszczęśliwym, czy zadać mu jakikolwiek ból, i teraz przychodzę do Ciebie i zapraszam Cię, abyś się do mnie przyłączyła, uzdrawiając i przebudzając. Proszę, abyś podążała swą własną ścieżką Wzniesienia i odnalazła mnie u swego boku na tej ścieżce. Będę oświetlać Ci drogę, jeśli okazałoby się potrzebne, a gdy będę to czynić, wszystko, co miało w sobie strach i ciemność, i było dla Ciebie trudne, teraz przemienia się w Światło Miłości i Łaski. I razem przemierzamy tę drogę Miłości i Radości!


I teraz czujesz większą swobodę i wolność, by świecić swym własnym Światłem dla nas i aby zachęcać do tego innych, i razem sprawiamy, by działo się to na całym świecie, wspólnie stwarzając Radość na świecie, i Prawdę, i Przebudzenie wszystkich istot ku ich Boskości, i we wszystkich innych królestwach. Mówimy zatem ‘dziękuję’ do siebie nawzajem; każde z nas dziękuję sobie, dziękuje Światu za to, że rozjaśnia się w tak piękny sposób, każde dziękuje Matce Gai, której królestwa jaśnieją taką Miłością, dziękuje za nasze zrozumienie Kim Naprawdę Jesteśmy i za ten wspaniały nowy promieniejący Świat, za planetę Ziemię lśniącą tak, jak nigdy nie lśniła od czasu swego zarania, lśniącą Światłem Miłości!”


I oto jesteśmy wszyscy razem, Ukochana Rodzino, ręka w rękę, serce przy sercu, połączeni teraz ze wszystkimi, którzy przybyli w odpowiedzi na nasze wezwanie i przyłączyli się do nas w Świetle Miłości. I obejmijmy się teraz, i niech każde z nas umieści w swym sercu Róże Miłości, Róże Kumary. I niech cały Wszechświat wie, że spotkaliśmy się razem w tych chwilach Radości. I wołamy teraz o jeszcze więcej przebudzenia, jeszcze więcej Światła, i jeszcze więcej Miłości dla Świata. Zaglądam w wasze serca, Ukochani, i widzę, jak te Róże jaśnieją światłem, i powiadam wam, Ukochani, że Miłość, którą się dzielimy, jest nieskończona. Zawsze tutaj była, i zawsze będzie, i lśni jaśniej niż przedtem, i będzie jeszcze jaśniej świecić i promieniować. Przyjmijcie mnie do swego serca, kiedykolwiek tego zapragniecie, ponieważ ja już tu jestem, a wy po prostu możecie zdać sobie z tego sprawę.


Jestem na waszej ścieżce wraz z wami, tak jak i moje umiłowane Marie, i wszyscy z rodziny Kumary, Wzniesieni Mistrzowie, Aniołowie, Duchy i Dewy tego lądu, i także dowództwo Asztar, z którym mam zaszczyt wspólnie służyć. I tak właśnie wkraczamy razem w ten wspaniały Nowy Rok. Jest to rok odrodzenia, rok uzdrowienia, rok powrotu do domu. I mamy przejść przez ten rok ze swobodą i gracją w Boskiej Jedności, w świadomości swego celu i misji.


A zatem dziękuję wam, Ukochani. Powracajcie znów do tej chwili, którą wspólnie stworzyliśmy, do tego błogosławionego czasu, kiedykolwiek tylko zechcecie. Jesteśmy Jednym i nie istnieje żadna siła we wszechświecie, która kiedykolwiek mogłaby nas rozdzielić. Dziękuję wam, Umiłowani, za to, że z nami jesteście. Teraz idźcie i nieście tę Miłość i dzielcie się nią, tak jak było wam przeznaczone. I tak właśnie jest.  Namaste!


Sananda


Przekazała Susan Leland

27 grudnia 2011

www.AshtarontheRoad.com
Oto ink do tłumaczenia:
http://jeszua.blogspot.com/2012/01/bogosawienstwo-miosci.html

Przekaz Jezusa z 17,12,2011 Dlaczego używacie nazwy ‘Pracownik Światła'

Witam ponownie!

Zacytuję kolejno dwa przetłumaczone przekazy Jezusa. Jest  ich więcej, ale te o roku 2012 są obszerne i możecie je przeczytać klikając link i wybierając tytuł z lewej strony pod obrazkiem.
Ten przekaz est o przekazach i o nas.


środa, 4 stycznia 2012

Dlaczego używacie nazwy ‘Pracownik Światła'

 Przetłumaczyła Wika

Sananda: Dlaczego używacie nazwy ‘Pracownik Światła’/ ‘Świetlny Pracownik’?

W tym czasie, gdy do ukończenia procesu wzniesienia dla Ziemi i istot na niej zamieszkujących potrzebne są odpowiednie informacje, zastanawiamy się, czemu tak wielu z was nie znalazło sposobu uzyskania większej ilości tych odpowiedzi.
Widzimy, że tak wiele osób polega na pojawiających się informacjach, ale głównie na tych, które potwierdzają ich aktualne przekonania. Są to przekazy, dzięki którym ‘lepiej się ze sobą czujecie’.
Tak, wielu z was rozpoznaje teraz, że pojawiają się informacje dające nadzieję, jak również te, które czasami wprowadzają w błąd.
Ale tę wnikliwość stosujecie tylko do niektórych spośród tych przekazów.
Nadszedł czas, by zebrać informacje w swym wnętrzu, aby odkryć, jaka jest wasza rola w tym czasie.
Czemu wciąż czekacie, aż inni wam tę informację przyniosą?
Każde z was ma zdolność znalezienia odpowiedzi w swym wnętrzu, ale nie wszyscy z was zaglądają do środka, spoglądając raczej w poszukiwaniu informacji na innych, a nie na samych siebie.
Tak, my wszyscy jesteśmy tu, by wam pomagać i prowadzić, możemy wskazywać wam wewnętrzną drogę.
Tu leżą prawdziwe odpowiedzi – te z zewnętrznych źródeł nie są w istocie odpowiedziami, lecz tylko rozpoznawaniem pewnych przekonań i poglądów.
Tak, miejcie dobre samopoczucie, wiedzcie, że się budzicie, ale niech to wewnętrzne przebudzenie ma dla was znaczenie.
Zróbcie coś z tym przebudzeniem.
Pozwólcie, by się rozszerzyło.
Nie chodzi o to, by zostać wzniesionym mistrzem czy jakimkolwiek innym rodzajem mistrza. Tu chodzi o waszą własną ścieżkę, o to, dlaczego tu się zjawiliście, czemu się budzicie, i co możecie zrobić, aby sprawić, że ta wielka przemiana stanie się możliwa.
Jeśli wciąż jesteście przywiązani do przekazów, po których ‘czujecie się dobrze’, spytajcie samych siebie, dlaczego?
Czemu potrzebujecie potwierdzenia z zewnętrznego źródła, które wam mówi, że jesteście wyjątkowi, że jesteście wielkimi istotami światła, że już jesteście wzniesionymi mistrzami i jeszcze czymś więcej?
Naprawdę zadajcie sobie pytanie, dlaczego tego potrzebujecie?
Jak się z tym czujecie, jak dzięki temu patrzycie na innych ludzi?
Jeśli denerwuje was to, co tu czytacie, zapytajcie siebie samych, dlaczego?
Wszystko, co jest ważne, to w pełni odnaleźć siebie w swym wnętrzu.
Nikt nie może zrobić tego dla was, nie istnieją urządzenia, które to za was zrobią. Nie istnieją istoty, które to za was zrobią.
Istnieją ‘zewnętrzne’ istoty, które mogą wam pomóc w zagłębieniu się w siebie, które mogą wam pomóc w odnalezieniu swej wewnętrznej drogi.
Gdy zeszliście na Ziemię, zaprojektowaliście sobie ścieżkę, która przetłumaczona została na wasze kody DNA wewnątrz waszych ciał świetlistych i innych waszych części. Tą ścieżką możecie powrócić do swej własnej istoty. Wymaga to reaktywacji wszystkich części waszej istoty, reaktywacji DNA, reaktywacji ciał świetlistych i innych rzeczy.
Ta ścieżka zawiera się w waszej matrycy i waszej Wyższej Jaźni, waszej Duszy i waszej obecności Jam Jest, biegnąc wzdłuż waszego DNA, które zaczyna się w ludzkim ciele.
Każda osoba na Ziemi ma rolę do spełnienia w tym czasie wielkiej przemiany. Nawet ci, którzy nie są przebudzeni i świadomi swej roli wewnątrz tej wielkiej przemiany.
Czas oczekiwania, że coś się wydarzy, przeminął – teraz jest czas na to, by sprawić, żeby to się zdarzyło.
Teraz jest czas, by odkryć tę informację wewnątrz siebie samych i dowiedzieć się, jaką pracę naprawdę macie do wykonania, jaki jest powód, dla którego jesteście tutaj w tym czasie.
Przypomnijcie sobie w swym wnętrzu kim jesteście i skąd pochodzicie.
Jesteście wszystkim i niczym.
Nie istnieje jedno imię, które będzie pasować do wszystkiego i niczego.
Oprócz tego, że wszystko jest jednym.
Gdy poruszacie się do wnętrza, nie jest ważne, by odnaleźć imię dla wszystkiego, czym jesteście.
Ważne jest, by odnaleźć jądro tego, czym jesteście.
W tym jądrze jesteście wszystkim i niczym.
Jesteście miłością, nienawiścią, światłem, ciemnością, radością i smutkiem, i wewnątrz tego jesteście wszystkim i niczym.
Jesteście każdą istotą, jaka istnieje, i jesteście sobą w każdej istocie, jaka istnieje.
To właśnie oznacza bycie wzniesionym mistrzem, który przemierza Ziemię.
Dom jest tam, gdzie serce, serce jest w waszym wnętrzu, serce jest wszędzie.
Bycie wzniesionym mistrzem, który przemierza Ziemię, oznacza tylko, że jesteście wszędzie, a przemierzanie Ziemi oznacza, że jesteście tu z jakiegoś powodu.
Aby być ścieżką prowadzącą ku wewnętrznemu przebudzeniu.

Sananda

Przekazała Petra Margolis
17 grudnia 2011
www.ascendedmasters.org

Oto link:

Przekaz Mathew Ward 04.01.2012

Witam ponownie!

Pojawiło się też tłumaczenie przekazu Mateusza Ward'a  z 4 stycznia.
Ze względu na objętość podaję tylko link. Przekazy Mateusza pochodzą z poziomu Nirwany (Astralu) i charakteryzują się precyzją i dużym zakresem tematycznym. Wielokrotnie sprawdziły się jako jego przewidywania.
Oto link:

Przekaz Plejadian - Rozczarowanie, patrzenie w głąb siebie

Witam ponownie!

Rzadko cytuje przekazy innych cywilizacji ale ten jest wart zapoznania się z nim ze względu na jego treść.
 Warto przeczytać, aby uniknąć niepotrzebnych wybojów na drodze do Wzniesienia.

Rozczarowanie, patrzenie w głąb siebie i odrzucanie niższych przywiązań

.
„Wielu z was myśli, że podążanie za przekazami w jakiś sposób nadrabia waszą wewnętrzną pracę, którą tak bardzo chcielibyśmy widzieć wykonywaną przez was i podkreślamy, że jeżeli stosujecie się do takiej płytkiej procedury Wzniesienia, jesteście niemalże zmuszeni do przeżycia stanu rozczarowania”
.
.
Przetłumaczyli Sławek i Viola, edycja Anna Bogusz Dobrowolska
.
Nasz pisarz zażądał, abyśmy dłużej nie podawali uaktualnień dotyczących Ujawnienia i Pierwszego Kontaktu, lecz kochani, my dostarczamy te uaktualnienia z bardzo oczywistych powodów.  Z wieloma z was będziemy pracowali bezpośrednio, aby uzdrowić ten świat, gdy nadejdzie czas i jest naszym życzeniem, aby ugruntować jako tako nie tylko partnerstwo, lecz i przyjaźń z wami.  Zwykle podajemy wam, do pewnego stopnia, uaktualnienia na temat tego co się dzieje; dzielimy się z wami tymi nowinami, którymi możemy się dzielić, lecz z powodu konieczności utrzymywania informacji z dala od waszych ciemnych, którzy użyliby ich przeciwko wam, musimy być bardzo ostrożni w tym,  co wam przekazujemy.  Są tutaj pewne sprawy i ulepszenia, które musimy – tylko przez jakiś czas – trzymać w ukryciu.  Nie podoba nam się ten brak przejrzystości, lecz robimy to, co jest konieczne, by pomóc wam w uwolnieniu się z tego dławiącego chwytu ciemności panującej w waszym świecie.  Ciemni nie są przyzwyczajeni ani do mówienia im, co mają robić, ani do przegrywania, skoro przez cały czas w toku waszych dziejów mogli posługiwać się pieniędzmi, aby otrzymać prawie wszystko, co tylko chcieli.
Teraz jest właśnie ten czas, aby dokonać waszego wyzwolenia z ciemności w waszym świecie i skoro pomagamy wam wypełnić tę trudną misję.  Nie jesteśmy tutaj po to, aby zrobić to za was, kochani.  Jesteśmy z wami po prostu jako obserwatorzy, chociaż powoli pomagamy w tym samym czasie odłączyć ciemność, byście czuli się bardziej wolni i skupieni, byście wszyscy zrobili tę pracę, która jest wymagana dla przybrania waszej Wzniesionej Świetlistej Formy.  Zaczniecie czuć się bardziej Świetliście, kiedy ciemność będzie w pełni odłączona; samo tylko oddalenie ich od Ziemi spowoduje odsunięcie większości tego zagęszczenia, które utrzymywało was na dnie.  Nie jest naszym życzeniem, aby napełniać was nadzieją wspaniałej przyszłości, która może nigdy nie zaistnieć, my po prostu mówimy wam, jak ten okres czasu w niedalekiej przyszłości będzie wyglądał.  W rzeczy samej, gdy czytacie o tej pięknej przyszłości, o której tyle wam powiedzieliśmy, to z waszej obecnej pozycji niskiego wymiaru, z którym się zmagacie, może to wydawać się mówieniem do was o „śnie głupca”, lecz kochani, tak nie jest!
Pomogliśmy wam rozwinąć się technologicznie podczas waszych cykli, tak jak było to zaplanowane przez waszego Niebiańskiego Stwórcę. Gdyby ktoś chciał zbadać ten temat wtedy uzmysłowiłby sobie że ten „technologiczny boom” w historii, którą pamiętacie, nie jest dziełem przypadku; cały główny trzon postępu następował zgodnie z uwzględnieniem specyficznego boskiego planu i teraz właśnie dochodzicie do końca tego planu, którym jest otworzenie się na fakt przyjmowania wzniesionej formy, o ile jest to coś, czego sobie życzycie.  Wielu z was, nawet wielu z tych, którzy teraz podążają za przekazami i są powierzchownie zakorzenieni w tym przekonaniu, może wybrać, tak naprawdę, że nie wzniesie się w tym czasie i ten wybór nastąpi, kiedy uzmysłowicie sobie, czego się naprawdę wymaga do Wzniesienia.  Posiadanie intencji i żarliwe pragnienie wzniesienia rozpocznie zmianę waszych osobistych wibracji w kierunku ścieżki wznoszenia się i dopiero na niej zobaczycie i uświadomicie sobie wiele rzeczy dotyczących was samych, rzeczy, których trzymacie się z takim zamiłowaniem, że będzie trudno wam ich zaniechać.  Uzmysłowicie sobie wtedy, że wiele z tych rzeczy tak naprawdę powstrzymuje was w dalszym postępie na wzniesionej ścieżce.
Te lekcje będą najtrudniejszymi do wyuczenia, właśnie te służące pozbyciu się tych przywiązań.  Chcemy, żebyście wiedzieli, że te przyzwyczajenia w przypadku wielu z was tworzą bezpośrednie połączenia z niższymi wymiarami i będą one służyły do dalszego wzmacniania więzów z niższymi wymiarami, tymczasem będą dawały wam iluzję dalszego postępu na waszej ścieżce wznoszenia się.  Zwróćcie uwagę na to, że wielu z was śpieszy się na tej drodze do Wzniesienia tylko po to, aby uświadomić sobie, że tak naprawdę istnieją pewne aspekty waszych niższych wymiarów, na rezygnację z których jeszcze nie jesteście gotowi.  Dla niektórych może okazać się znacznie trudniejsze niż przewidywali poniechanie strachu, ciągłej walki i potrzeby konfliktu i podczas gdy my wiemy, że te atrybuty wydają się być łatwe do odrzucenia, jeszcze wielu z was uzmysłowi sobie, jak ogromna jest rola strachu, zmagania się i ciągłej walki w waszym codziennym życiu.  Niektórzy z was, nawet dusze, które czytają te wiadomości i wiadomości z innych Boskich źródeł, rozważyły, jak bardzo chcą wydostać się z tego całego negatywizmu strachu i ciągłego borykania się, lecz jeszcze muszą sobie uświadomić fakt, że wiele wzorców i nawyków, do których jesteście tak przywiązani, jest ciągle zakorzenionych w strachu i opartych na fakcie, że żyjecie w trójwymiarowym, dualistycznym świecie.  Wielu z was będzie miało trudności z zaniechaniem narzekania i wykłócania się, ponieważ część ich ciągle wykwita z tych nisko-wibracyjnych poczynań.
W pełni rozumiemy trudną sytuację, w jaką jesteście uwikłani w waszym świecie i wielu z was, którzy znają siebie jako gwiezdne dzieci lub jako istoty reinkarnujące się z wyższych wymiarów, z innych światów, nagle zaczyna odczuwać, że obecna sytuacja na Ziemi jest naprawdę trudna.  Wielu z was, którzy otworzyli już oczy i są narażeni na niskie wibracje każdego dnia zaczyna zadawać sobie pytanie: ‘dlaczego ponownie to wybrałem/wybrałam?’. Kiedy odbieramy tego rodzaju pełne zdumienia myśli, nie możemy powstrzymać się od uśmiechu.  Mówimy o tym, ponieważ wielu z was było bardzo zapalonych do tego, aby podjąć to ziemskie wyzwanie, kiedy powiedziano wam wprost, jak trudne ono będzie. W rzeczy samej, nawet same rozmowy na ten temat nadal w pełni nie przekazały, jak bardzo trudnym miejscem dla rozwoju jest planeta Ziemia.  Nasze serca radują się, gdy widzimy, jak nie tylko otwieracie oczy na tą prawdę, ale także przechodzicie ponad tę prawdę i postępujecie dalej na ścieżce Wzniesienia, której nigdy wcześniej nie doświadczyliście, na planecie nieporównywalnie trudniejszej niż jakakolwiek inna planeta, na których wzrastaliście poprzednio.
Obecnie naszym życzeniem jest doprowadzenie was do takiego stanu, abyście naprawdę zobaczyli i poczuli, że niższe wymiary Ziemi przeminęły.  Abyście naprawdę poczuli, że na przekór zaciekłym przeciwnościom, które są rzucane na waszą drogę, wydawałoby się każdego dnia, odsyłacie je w przeszłość, uświadamiając sobie waszą Boską naturę.  Teraz jest czas, aby połączyć się z sobą samym, aby w pełni dowiedzieć się o sobie i pokochać siebie, gdyż póki tego nie osiągniecie, będzie wam trudno pokochać innych i połączyć się z nimi.  To prowadzi z powrotem do tego, o czym mówiliśmy poprzednio, czyli do tkwienia w nisko-wymiarowych nawykach spierania się i życia w strachu.  Wielu na tym świecie utknęło w miejscu, gdzie mają trudności z pokochaniem siebie samych i jako tacy, mają tendencje do wyżywania się na innych, co pozwala im poczuć się trochę lepiej i bliżej samych siebie.  Niektórzy na tym świecie myślą, że wytykanie innym wad, które dostrzegają, odciąga uwagę od nich samych i dlatego mogą poczuć się lepszymi.  Jest to przelotne uniesienie, które nie przetrwa i nigdy to nie sprawdziło się jako pomocne dla strony zaangażowanej, a szczególnie dla tego krytykującego.
Rzeczy staną się bardziej przejrzyste i łatwiejsze do zrozumienia, gdy znowu będziemy mogli być razem z wami i całkowicie zrozumiemy frustrację związaną z nami, której teraz doświadcza wielu z was.  Jak nasz pisarz podkreśla, życzymy sobie, abyście wiedzieli w rzeczy samej to, że nigdy nie chcieliśmy, abyście ślepo podążali za nami lub za naszymi przekazami.  Jesteśmy tylko jednym z wielu źródeł asystujących Ziemi w tym momencie i wasze Wzniesienie i wydarzenia, które prowadzą do tegoż Wzniesienia zależą, tak naprawdę, od was a nie od nas.  My po prostu pracujemy z energiami, które wy na Ziemi manifestujecie, i z którymi my jesteśmy w stanie pracować i używać ich dla dobra Światła.  Kiedy jesteście rozbici, podenerwowani lub szczególnie wtedy, kiedy macie kiepskie humory, a te energie docierają do nas, możemy wówczas zrobić bardzo niewiele i tak naprawdę musimy opuścić waszą atmosferę, jeżeli wibracje są zbyt niskie.  Nie musimy opuszczać jej często i nie opuszczaliśmy jej w ogóle przez jakiś czas, gdyż przez większość czasu kolektywna energia panująca w waszym świecie jest utrzymywana w wysokim duchu, z wyjątkiem tych ostatnich dni i tygodni.
Najdrożsi, jeżeli to wam pomoże, nie podążajcie więcej za naszymi słowami.  To jest poradnik, który nasz autor oddaje dla użytku innym i ten sam, który dzielimy z nim, aby dzielił się nim również z wami.  To może być przyrównane do niekwestionowanego przywiązania do religii: tak wielu z was wydaje się polegać na naszych słowach i umieszczać siebie w szczególnych dla nich datach i zdarzeniach.  Zaobserwowaliśmy, że wielu z was ignoruje najszczersze porady dotyczące tematu uzyskania postępu na waszej duchowej ścieżce, na rzecz jakiejś rzuconej daty lub zapowiedzi wydarzenia, które ma się zamanifestować.  W pełni rozumiemy, że wielu z was oczekuje ogólnego cudu, który byłby nagłym zwrotem w życiu, jakie znaliście, lecz po prostu to nie jest nasz sposób działania. Tak, po pewnym punkcie zwrotnym będziemy musieli przejąć pewne sprawy, ponieważ Ziemia i Niebo nie chcą już dłużej czekać, lecz nie jesteśmy tutaj po to, aby kogokolwiek prywatnie zadowalać według szczególnych ziemskich standardów ustanowionych przez was, które nie mają z nami nic wspólnego.  Gdy wskazujemy pewne wydarzenia, które mogą nastąpić, wlewamy w nie pewną ilość energii nadziei, lecz nigdy zbyt dużo, gdyż w pełni rozumiemy i doskonale wiemy o tym, że sytuacja na Ziemi ciągle się zmienia, nieustannie ewoluuje i z tego powodu pewne sprawy też się zmieniają.
Ciemni w waszym świecie mają takie samo przyzwolenie do wolnej woli, jak i wy i gdy obmyślą jakiś podstępny plan, to nie my jesteśmy tak naprawdę tymi, którzy decydują, czy ten plan zamanifestuje się z powodzeniem, czy też nie.  Decydentem na ten temat będzie zarówno wasza kolektywna karma, jak i karma jednostek, które będą dotknięte przez te ciemne skłonności manifestujących się wydarzeń.  Wasi ciemni nie uświadamiają sobie tego, że tak naprawdę bezpośrednio wspomagają wasze Wzniesienie i czyszczą waszą wspólną karmę, gdy tylko dokonują swoich podłych czynów.  W momencie, gdy takie wydarzenie ciemnej natury nastąpi, karma jest automatycznie wyczyszczona u wszystkich tych, którzy doświadczają tego wydarzenia bezpośrednio i takież wydarzenie wywodzące się z niskich pobudek nie ma więcej pozwolenia na ponowne zaistnienie.  Podczas gdy ciemni są  trzymani na „krótkiej smyczy”, ciągle jeszcze posiadają wolną wolę, tak samo jak wy wszyscy; to jest doświadczenie ufundowane przez Niebiańskiego Stwórcę, który nigdy nikogo nie osądza.  Jednakże, z każdym niecnym czynem, który się wydarza, wasi złoczyńcy tracą bezpowrotnie sposobność, by kiedykolwiek ponownie wykonać taki sam postępek.  Więc z każdym podjętym przez nich krokiem, kopią sobie coraz głębszy dołek, jak to się mówi.
Jeżeli wasza zbiorowa energia nie osiągnie odpowiednio wysokiego poziomu, aby odsunąć ciemności na czas zanim minie ostateczny Boski termin, Niebo bezpośrednio wkroczy, nakazując ich usunięcie, tak czy inaczej.  Mamy przeczucia w naszych Niebiańskich krainach, że nasz Stwórca odczuwałby to tak, jakby proces waszego Wzniesienia był niekompletny lub jakoś niedokończony, gdybyśmy odsunęli ciemności, zanim cała wasza karma byłaby  wyczyszczona i lekcje wyuczone.  Zaszliśmy już wystarczająco daleko na tej naszej drodze, aby zasygnalizować tym, którzy nas prowadzą, że kłopoty których doświadczacie są zbyt rozległe, by utrzymywać was dłużej w znoju i trudzie.  Bardzo chcielibyśmy, abyście dowiedzieli się jak wielką „presję” już wywarliśmy, jak to się mówi, aby móc natychmiast przybyć i uwolnić was z ciemności panujących w waszym świecie.  Zostało nam jednak pokazane, że to wy musicie dokonać zdemaskowania ciemności w waszym świecie i wyczyszczenia karmy oraz wyuczenia się lekcji osobiście, zanim będziemy mogli wkroczyć i podać wam informacje na temat waszej historii, która jest całkowicie inna od tej, w którą nauczeni jesteście wierzyć.
Po przekroczeniu pewnego punktu Prawo Łaski wejdzie w życie i będziemy mogli być z wami i pomagać wam demaskować ciemności, a zarazem będziemy pomagali wam pomagać samym sobie w przyznawaniu dobrobytu i czystości na waszej Ziemi, tak jak na to zasłużyliście i jak tego pragnęliście.  Nasi ziemscy sprzymierzeńcy pracują bardzo ciężko, pomagając wprowadzić ten dobrobyt w życie i nie minie wiele czasu, zanim zostaniecie uwolnieni od tej szarpaniny i więzów, które utrzymywały was przykutych łańcuchami do tych nisko-wymiarowych wzorców i nawyków.  Jeżeli nie życzycie sobie, nie słuchajcie nas więcej ani nie podążajcie za naszymi przekazami, gdyż teraz nadszedł czas prawdy, by wejrzeć w głąb siebie i spojrzeć na swoje odbicie w lustrze, by zobaczyć, jaki aspekt siebie samego nie jest zsynchronizowany ze Wzniesieniem i z wyższymi wibracjami.  Wielu z was myśli, że podążanie za przekazami w jakiś sposób nadrabia waszą wewnętrzną pracę, którą tak bardzo chcielibyśmy widzieć wykonywaną przez was i podkreślamy, że jeżeli stosujecie się do takiej płytkiej procedury Wzniesienia, jesteście niemalże zmuszeni do przeżycia stanu rozczarowania, kiedy przewidywane wydarzenia nie zamanifestują się.  Czy nie zauważacie, kochane duszyczki, jak wiele jest wznoszących się dusz na waszym świecie, które bardziej są zainteresowane krokami koniecznymi dla postępu na ścieżce wznoszenia się, niż tym, kiedy pozaziemskie cywilizacje przybędą do waszego świata?
Nigdy nie życzyliśmy sobie, żeby ktokolwiek z was postrzegał nasze lub jakiekolwiek inne przekazy z channelingu jako jedyne źródło duchowości, raczej chcemy widzieć was jak wykonujecie tą samodzielną pracę, która jest wymagana.  Następnym razem, gdy będziecie czytać przekazy, zwróćcie uwagę na to, jak wiele rzuca się dat o cudach i generalnych wydarzeniach (i jak płytkie wydają się te wiadomości), a jak wiele mówi się o tym, co możecie zrobić w tej nieskończonej chwili TERAZ, aby postępować na ścieżce wznoszenia się.  Dorastanie, wznoszenie się i wykonywanie pracy samodzielnie jest tym najważniejszym aspektem i właśnie po to tutaj jesteśmy, aby pomóc wam osiągnąć to bogactwo.  Za jakiś czas podamy wam wszystkie uaktualnienia, lecz tylko wtedy, gdy upewnimy się, że nie będzie sposobności do żadnego oszustwa lub gdy te daty na pewno zamanifestują się, lecz drogie dusze, te daty są niczym więcej jak tylko malusieńką, bardzo drobniutką częścią tych wiadomości, które wam przekazujemy z głębi naszych serc!  Wielu z was założyło, że jesteśmy tutaj po to, aby was oszukać i do tych, którzy podpisują się pod tą opinią przemówimy w ten sposób:
Jeżeli czujecie, że jesteśmy oszustami lub nasze wiadomości nie rezonują z waszym sercem, lub czujecie z jakichkolwiek przyczyn, że coś jest nie tak i że jesteśmy źródłem, które nie pasuje do waszych własnych wibracji, jako takie, polecilibyśmy wam oddalenie się od naszych lub jakichkolwiek innych wiadomości oraz od osób przekazujących je i zamiast tego, szukanie innych dostarczycieli.  Zwróćcie się do wewnątrz, ku sobie i szukajcie własnego przewodnika oraz waszego Wyższego Ja, ponieważ wasze osobiste wzniesione energie będą zawsze rezonowały i zobaczycie postęp na waszej drodze, tak jak o tym jesteście przekonani, tak też będzie.
Wiadomość przez Wes Annac od Wyższej Plejadańskiej Rady, 5.12.11
http://lifeafteryear2012.blogspot.com/2011/12/channeler-wes-annac-aquariuschannelings.html

Oto link:
http://krystal28.wordpress.com/2012/01/14/rozczarowanie-patrzenie-w-glab-siebie-i-odrzucanie-nizszych-przywiazan/


Przekaz AA Michała z 29.11.2011- Klucz do osiągnięcia Pokoju

Witam wszystkich!

Pojawiło się tłumaczenie w/w przekazu AA Michała. 
To ciekawy przekaz z wizualizacją i medytacją. Jeśli uda mi się nagrać tą medytacje to podam linka.

Polecam.

Klucz do osiągnięcia Pokoju

.
Przetłumaczyła Emilka
Pozdrowienia!  Witajcie!  Moje piękne Istoty Światła!  Wyglądacie na nieco zmęczonych, moi Ukochani i potrzebujecie naprawdę zwrócić uwagę na ilość odpoczynku, który sobie przyznajecie.  Czasami większa ilość snu stanowi przepustkę umożliwiającą wam wzniesienie się na kolejny szczebel w spirali rozwoju.  Większość pracy, Moje Piękne Istoty Łaski, wykonujecie podczas snu.  Wielu z was otrzymuje pliki do pobrania pakietów danych dotyczących kluczy i kodów, które zostaną aktywowane w przyszłości. Większość tych danych do pobrania jest wam przekazywana kiedy śpicie. Być może mieliście o tym jakieś mgliste pojęcie, ale proces ten nie zakłóca na ogół waszego snu.
Podczas snu, każdego z was odwiedza również sam Stwórca, chociaż rzadko  zostajecie o tym fakcie poinformowani.  Stwórca jest po prostu jak troskliwy rodzic zaglądający po kolei do każdego Swojego dziecka i przesyłający każdemu z was miłość. Widzicie Moje Ukochane Istoty Łaski, nie jesteście nigdy sami. Wasi Aniołowie Stróże są zawsze z wami.  Wpada do was Stwórca jak również członkowie Waszej Duchowej Rodziny i Przyjaciele zza zasłony.  Zasłona staje się coraz cieńsza.
Dzisiaj Stwórca zsyła wam klucz umożliwiający wejście w swoją Eteryczną Czakrę Duchowego Serca.  
Możecie go sobie zwizualizować jako staromodny klucz do zamka . Ma złoty kolor i jaśniejąc kiwa na was, abyście codziennie otwierali nim swoje Serca i zezwolili, by zagościł w nich głęboki  Pokój.
Ukochani, zamknijcie oczy i wyciągnijcie do przodu prawą dłoń.  Odczujcie wszystkimi zmysłami i zobaczcie oczyma wyobraźni,  jak Stwórca kładzie wam na dłoni eteryczny klucz. Zwróćcie uwagę na to, że do klucza przywiązany jest czerwony frędzelek, który ma wam przypominać o pasji Pokoju. W prawym górnym rogu klucza błyszczy również diament, który ma wam przypominać, że klucz ten otwiera drzwi do Pokoju wewnątrz waszych serc.
Weźcie teraz klucz, zbliżcie w wyobraźni swoją prawą dłoń do Czakry Serca i włóżcie do niej klucz. Gdy klucz będzie już na miejscu, zobaczycie w swoim Sercu drzwi z napisem „Pokój”, których nigdy wcześniej nie widzieliście. Włóżcie klucz do zamka i otwórzcie drzwi, wpuszczając do swoich serc Pokój.  Ukochani, jeżeli chcecie, możecie podzielić się tym kluczem z innymi. W tym celu, po prostu unieście dłoń nad Czakrę Serca i poproście, aby został wykonany jego duplikat  dla Najwyższego Dobra Wszystkich Zainteresowanych. Zobaczcie go oczyma wyobraźni, prześlijcie drugiej osobie i poproście jej Wyższe Ja o zgodę na umieszczenie go w jej Eterycznej Czakrze Serca. Po prostu telepatycznie poproście Wyższą Jaźń tej osoby o zgodę na przyjęcie klucza. Ukochani, pierwsza myśl, która przyjdzie wam do głowy po tym, jak wypowiecie swoją prośbę, będzie odpowiedzią Wyższej Jaźni tej osoby. Jeżeli jej Wyższe Ja zaakceptuje klucz, zostanie on natychmiast umieszczony w jej  Eterycznej Czakrze Serca. Nie zdziwcie się, jeżeli ta osoba nie będzie nic wiedziała o tym szczególnym darze, który właśnie od was otrzymała. Istota dawania, Moi Ukochani,  polega na tym, by dawać tak, aby nikt o tym nie wiedział.
Ukochani, jeżeli odpowiedzią Wyższego Ja będzie, iż przyjęcie tego klucza nie leży teraz w interesie tej osoby, po prostu zaakceptujcie fakt, że nie jest ona  jeszcze na to gotowa i tyle. Po jakimś czasie możecie ponownie skontaktować się z Wyższą Jaźnią tej osoby. Osoby gotowe na przyjęcie tego klucza muszą posiadać wystarczająco wysokie wibracje, aby  skorzystać na zmianie świadomości, którą ten klucz ze sobą niesie.
Moje Piękne Istoty Światła, jednym z dobrodziejstw  tego klucza jest fakt, że w momencie wielkiego stresu, możecie usiąść w medytacji i skoncentrować się na nim.  Siedzenie z kluczem w ciszy pozwoli wam na wyciszenie się i przestawienie. Skupienie uwagi na kluczu wniesie w wasze wnętrza Pokój.
Pozwólcie teraz, aby ten Posłaniec zabrał was w medytacyjną podróż, w której nauczycie się jak używać tego klucza i poznacie kilka innych jego zastosowań.

Usiądźcie albo połóżcie się tak, aby było wam wygodnie. Jeżeli to możliwe, nie krzyżujcie rąk ani nóg, ponieważ blokuje to swobodny przepływ energii. Jeżeli chcecie, możecie się przykryć jakimś lekkim kocem, żeby nie zmarznąć.  Chcemy, aby podczas tej medytacyjnej podróży w głąb siebie , było wam wygodnie i nic was nie rozpraszało.
Zamknijcie oczy i weźcie głęboki wdech a następnie zróbcie energiczny wydech, ale tak aby było to dla was komfortowe. Z każdym wdechem przyjmujecie miłość i odnowę. Z każdym wydechem pozbywacie się lęku, frustracji i wątpliwości. Weźcie kolejny głęboki wdech i kolejny komfortowy, energiczny wydech, uwalniając cały nagromadzony stres.  I kolejny komfortowy, głęboki wdech a następnie po prostu wydychając, z westchnieniem pozbądźcie się wszystkich frustracji tego dnia. Dajcie sobie pozwolenie na bycie w ciszy i Pokoju. Wasze mięśnie są rozluźnione i bezwładne, tak zrelaksowane, tak rozkosznie spokojne i cudownie rozleniwione.
Nakażcie teraz swojej ego osobowości, aby usadowiła się na waszym lewym ramieniu.  Poinstruujcie ją, że nie będzie uczestnikiem a jedynie obserwatorem tej podróży. Jeżeli to wam pomoże, możecie zwizualizować sobie swoje ego jako jakiś symbol lub przedmiot.  Pomódlcie się w swoich myślach do Stwórcy o to, by zesłał wam ochronny Promień Białego Światła. Możecie się pomodlić, np. tak: „Mój Stwórco, Jam Jest prośbą o otulenie mnie ochronnym Promieniem Białego Światła, który mnie wznosi i umożliwia doświadczenie najwyższych wibracji podczas tej podróży w najgłębszy poziom zrozumienia mojego wnętrza i mojej Istoty. Jam Jest najwyższą ochroną przed wszystkim, co nie służy w tej podróży memu najwyższemu dobru , udzielaną mi teraz przez Mojego Stwórcę. Jam Jest wdzięcznością wysyłaną zawczasu do Mojego Stwórcy za wsparcie mnie, poprzez zesłanie Białego Promienia.  Jam Jest wizualizacją tego Promienia, który wyłania się teraz z rogu pomieszczenia, w którym medytuję. Wkracza on w moją fizyczną formę, przenikając  wszystko, co znajduje się w obrębie Obecności Jam Jest”.
Stwórca wysłuchał waszej modlitwy i obdarowuje was opalizującym Białym Promieniem, któremu towarzyszą Dwa Promienie Płynnego Złota i jeden Promień Perłowo-Turkusowy. Promienie te wnikają w wasze ciało przez podeszwy stóp i płyną w górę naczyniami krwionośnymi. Przenikają całe wasze fizyczne ciało oraz całe wasze eteryczne pole energii;  wnikają w każdy kąt pomieszczenia, w którym aktualnie medytujecie. Następnie wychodzą z waszego ciała poprzez Czakram Korony. Powracają w górę do Stwórcy a następnie schodzą z powrotem w dół, przenikają wasze ciało i znowu wracają do Stwórcy zataczając cyklicznie kręgi. Te ochronne promienie o terapeutycznych właściwościach, są w ciągłym ruchu i cały czas krążą wokół was podczas tej medytacji.
W tym momencie jesteście chronieni przez boską obecność  i bez waszej zgody, nic co nie współgra z waszym najwyższym dobrem, nie może się z wami skomunikować.
Moje Boskie Istoty Światła, oddychajcie  teraz powoli i równomiernie; czujecie się chronieni i bezpieczni. Zróbcie głęboki wdech, Moje Piękne Istoty Światła i poczujcie się lżejsi i zrelaksowani wiedząc, że jesteście chronieni i prowadzeni w tej medytacji przez boską obecność. Weźcie głęboki wdech i wiedzcie, że wasz oddech zrównuje się z rytmem Stwórcy. Słuchajcie jak bije duchowe serce Stwórcy  i poczujcie bezwarunkową miłość , która do was napływa za każdym razem, gdy pomyślicie o tej chwili.
Weźcie głęboki wdech, zezwalając i obserwując  mocą swego wewnętrznego wglądu, jak dołączają do was wasi Aniołowie Stróże i zaproszeni Przewodnicy Duchowi. Aniołowie biorą was za waszą eteryczną dłoń i wyprowadzają was na zewnątrz waszych ciał. Następnie prowadzą was do wnętrza waszej Eterycznej Czakry Serca. Jeden Anioł został i czuwa nad waszym ciałem fizycznym do momentu, gdy powrócicie z tej medytacyjnej podróży.
Czujecie to wszystko i widzicie mocą swojej wyobraźni. Wasi Aniołowie Stróże, Przewodnicy Duchowi i zaproszeni goście specjalni znajdują się teraz z wami wewnątrz waszej Duchowej Czakry Serca. Wasi Aniołowie i Przewodnicy pomagają wam teraz zlokalizować Złote Drzwi, na których jest napis „ W głąb Mojego Najwyższego Prowadzenia”.  Udało wam się zlokalizować drzwi, przekręcacie eteryczną gałkę, otwieracie drzwi i przechodząc przez próg jesteście świadomi, że ta przygoda rozwija was duchowo.
Znajdujecie się w Białym Marmurowym Korytarzu. Wasi Aniołowie i Przewodnicy robią z wami obchód po tym miejscu  i oczekują tu na wasz powrót. Trzymają w dłoniach kopię waszego klucza. Podążajcie za swoimi Aniołami i sprawdźcie, które drzwi macie dzisiaj otworzyć.
Idziecie w dół hallu, który zdaje się ciągnąć w nieskończoność a następnie jesteście wyprowadzeni na zewnątrz i dochodzicie do helikoptera. Wasi Aniołowie i Przewodnicy informują was, że celem dzisiejszej podróży jest wasz własny Kryształowy Pałac.
Machacie na przywitanie waszemu Anielskiemu Pilotowi.  Wchodzicie na pokład i zajmujecie miejsce. Gdy wyrażacie takie życzenie, helikopter startuje. Obserwujecie z góry łąkę, drzewa, potok i góry znajdujące się przed wami. Możecie niemal wyjść na zewnątrz i znaleźć się na górskim zboczu. Obserwujecie, jak wasz Helikopter podchodzi do lądowania na lądowisku znajdującym się w waszym własnym Ogrodzie Błogości. Tam czeka już na was jeden z waszych przyjaciół, biały Jednorożec o imieniu Jake.  Jake pomaga wam wysiąść z helikoptera i wita się z wami.  Rozpoznajecie Jake’a i drapiecie go za jedwabistym uchem.  Wraz z Jakiem, waszymi Aniołami i Przewodnikami schodzicie teraz w dół ścieżką prowadzącą do waszego Kryształowego Pałacu.  Widzicie go przed sobą, jak jaśnieje w słońcu.  Za każdym razem, gdy spoglądacie na jego bryłę, zdumiewa was jego piękno. Kryształy są po prostu idealne a wieże zapierają dech w piersiach.  Pałac ten ma w sobie wielką świętość; gdy na niego patrzycie, możecie poczuć bijące miłością Serce Stwórcy.
Właśnie zajechaliście pod złote frontowe drzwi Kryształowego Pałacu i jak zwykle przyjemność sprawia wam widok imion, które są na nich wygrawerowane. Na samej górze widnieje to, które nosicie obecnie w tym wcieleniu, jednak poniżej wygrawerowane jest imię, którym zostaliście obdarzeni podczas aktualnych narodzin do Nieskończoności. Pod waszym oryginalnym imieniem, nadanym wam przy narodzinach widnieje lista wszystkich imion i nazwisk, które nosiliście w swoich poprzednich wcieleniach. Być może uda wam się dzisiaj znaleźć chwilę, by sprawdzić, czy jesteście w stanie odczytać któreś z tych imion i nazwisk. Miejcie na uwadze fakt, że mogą wam się one wyświetlić w innych językach, mogą ukazać się jako światło, jako symbol lub dźwięk czy ton. Jeżeli nie możecie nic odczytać, nie przejmujcie się, proszę. Gdy będziecie gotowi, informacje te staną się dla was dostępne.
Czas przekręcić gałkę i wkroczyć do hallu wejściowego.   Jak zwykle, patrzycie w górę, by obserwować zjawisko załamania światła, przechodzącego przez pryzmat znajdujących się powyżej kryształowych wież. Wytwarzają one zawsze najcudowniejsze tęczowe punkty, które możecie oglądać na podłodze hallu. Uwielbiacie następować na te barwne kręgi i doświadczać po kolei każdego koloru, aby sprawdzić, jakie budzi w was odczucia i jakie informacje dla was niesie. Kolorowe punkty doprowadzają was zawsze do śmiechu;  mają takie wspaniałe poczucie humoru. Zabawnie jest tak sobie przeskakiwać z jednego punktu na drugi, pozdrawiając każdy z nich i wspólnie z nim się radując.
Właśnie weszliście do przedpokoju Wielkiej Okrągłej Sali, znajdującej się po waszej lewej stronie. Jak zwykle jesteście zaskoczeni obserwując nowe odcinki korytarzy i drzwi, które znajdują się w  budowie. Przypomina to wam, że stale ulepszacie i ciągle od nowa konstruujecie samych  siebie.
Skręcacie i wchodzicie do Wielkiej Okrągłej Sali, spoglądacie na pierwsze drzwi po lewej stronie tej okrągłej formacji, które są „Drzwiami Stwórcy”. Widzicie wspaniały blask, który bije od Stwórcy i przenika przez szpary wokół zamkniętych drzwi. Wasze Anioły  oprowadzają was dzisiaj po Wielkiej Okrągłej Sali, abyście odnaleźli drzwi z napisem „Moja Eteryczna Duchowa Czakra Serca”.
Ach! Znaleźliście drzwi i podążacie w ich kierunku. Mieszczą się one w kompozycji drzwi prowadzących do poszczególnych czakr waszego systemu.  Naciskacie na klamkę i otwieracie drzwi. Wchodzicie do sali i zauważacie, że jest ona wypełniona różnego rodzaju rzeczami. Widzicie specjalne kryształy, różowe diamenty, różnokolorowe róże, specjalne świece itd. Lista jest długa, ponieważ każdy przedmiot pełni określone zadanie w przestrzeni waszej Czakry Serca. Dzisiaj po raz pierwszy uświadamiacie sobie, że znajdują się tu drzwi, które są zamknięte, ale widnieje na nich napis „Pokój”. Wasi Aniołowie wręczają wam klucz i otwieracie je. Sala, do której wchodzicie wypełniona jest miękkim złotym światłem. Na środku, na podłodze znajduje się złota poduszka. Wasi Aniołowie proszą was abyście na niej usiedli.
Siadacie na poduszce i od razu czujecie ciepło i spokój wypełniające wasze ciała.  Jest wam tak dobrze. Po prostu koncentrujecie się na tych dwóch odczuciach, ponieważ byliście bardzo zestresowani. Teraz czujecie, jak cały stres i napięcie opuszczają wasze ciała.
Wasi Aniołowie uśmiechają się i mówią, że m.in. po to się tu znaleźliście ale nie tylko dlatego.  Przekazują wam, że im więcej osób znajdzie się w posiadaniu klucza, tym więcej spokoju i pokoju pojawi się na waszym ziemskim planie. Pokój, o którym mówią Aniołowie przenika wszystko, nie tylko Istoty Ludzkie.  Będzie on przesycał i przenikał wszystko na Ziemi aż do najmniejszych cząsteczek i atomów. Ziemia również na tym skorzysta. Ziemi jest bardzo potrzebny dar, który ofiarowują wam  teraz Aniołowie.
Anioły proszą was, abyście zamknęli oczy i w ciszy informują waszą świadomość o wszystkich istotach, które otrzymały ten pełen darów klucz. Dajcie sobie chwilę i uświadomcie, jak rozległa jest ta grupa. Widzicie ją teraz oczyma wyobraźni i pod wpływem impulsu wyciągacie ręce na boki, by chwycić dłonie osób, które widzicie po swoich obu stronach. Aniołowie wyjaśniają wam, że wasza energia ma dużo większą moc, gdy jednoczycie się w ten sposób z innymi.
Bierzecie się za ręce i spostrzegacie, że dołączyliście do wielkiej grupy Dusz i Świadomości Anielskich, które trzymając się za ręce tworzą coś w rodzaju sieci. Grupa jest tak rozległa, że ​​przekracza Ziemski Plan i rozciąga się całkowicie i z łatwością na całym obwodzie i  we wszystkich kierunkach od płaszczyzny  Ziemi. Aniołowie odpowiadają na zadane przez was w myślach pytanie, tłumacząc, że tym, czego właśnie doświadczacie jest Siatka Pokoju. Grupa, która ją tworzy, zsyła na Ziemię promienie energii Pokoju. Poprzez swoje uczestnictwo w tej medytacyjnej podróży, stajecie się teraz częścią tej grupy.
Czujecie, że jest to właściwe działanie, które umożliwia wam realizację waszej misji. Widzicie jak z waszej Czakry Serca wypływają promienie miłości i Pokoju, które przenikają płaszczyznę Ziemi. Rozglądacie się i widzicie, że wszyscy uczestnicy promieniują teraz tą energią. Uświadamiacie sobie, jak potężne jest to, co teraz robicie. Bycie częścią tej grupy sprawia wam wielką radość. Wcześniej często zastanawialiście się nad misją, którą macie do spełnienia na Ziemi i teraz uświadamiacie sobie, że ta podróż jest jej częścią.
Promieniujecie tą energią dumnie przez cały czas i zdaje się to trwać w nieskończoność, aż w końcu Wasi Aniołowie przerywają wam i mówią, że czas wracać. Proszą was, abyście codziennie wchodzili w ten stan i pomagali Ziemi poprzez wysyłanie promieni Pokoju i miłości.  Czujecie się zaszczyceni, mogąc wykonywać tę pracę i dziękujecie Aniołom za pomoc w odnalezieniu tej części waszej misji. Obiecujecie, że każdego dnia poświęcicie kilka minut na dołączenie do grupy i promieniowanie energią miłości i Pokoju. Kontaktujecie się teraz ze wszystkimi uczestnikami , przekazujecie im telepatycznie podziękowania za udział w tej pracy oraz informujecie, że będziecie się z nimi codziennie łączyć, by ją kontynuować.
Znajdujecie się z powrotem w pomieszczeniu waszej Duchowej Czakry Serca. Zauważacie, że klucz jaśnieje teraz silniej niż wcześniej. Aniołowie powiadamiają was, że klucz został uaktywniony i że zachowa swoją genialną moc oddziaływania. Mówią wam także, że im więcej będziecie z nim pracować, tym silniejsze będzie jego światło.
Wychodzicie teraz z tego pomieszczenia i zostawiacie otwarte drzwi  w odpowiedzi na miłość i Pokój wypełniające przestrzeń waszej Czakry Serca. Aniołowie prowadzą was teraz z powrotem do Wielkiej Okrągłej Sali. Podążacie za Aniołami i przechodzicie przez hall kierując się do wyjścia. Machacie na pożegnanie tęczowym punktom i mówicie im: „do następnego razu”.

Znajdujecie Jake’a, który już na was czeka. Jake towarzyszy wam na ścieżce prowadzącej do helikoptera i pomaga wam do niego wsiąść. Anielski Pilot startuje i zanim zdążycie mrugnąć okiem, znajdujecie się na lotnisku. Wasi Aniołowie prowadzą was z powrotem do drzwi i natychmiast znajdujecie się w Korytarzu z Białego Marmuru. Rzucacie szybkie spojrzenie na swoje odbicie w lustrze i widzicie swoją jaśniejącą Istotę. Widzicie swoją promieniującą Czakrę Serca i uśmiechacie się na myśl o tej cudownej misji. Aniołowie przeprowadzają was przez próg Złotych Drzwi z powrotem do waszej Duchowej Czakry Serca a następnie pomagają waszej duchowej Istocie powrócić do ciała fizycznego.
Weźcie głęboki wdech i poruszajcie palcami u rąk i nóg, aby gładko powrócić do swojej rzeczywistości. Gdy będziecie gotowi, otwórzcie oczy. Wykonujcie swoje codzienne czynności pamiętając o tym, że wasza Wewnętrzna Wyższa Mądrość i Anielski Personel Pomocniczy są zawsze do waszej dyspozycji, by pomóc wam zrealizować wasz najwyższy, najbardziej odpowiedni potencjał.
Słuchajcie pierwszej myśli, która pojawia się w waszej świadomości i wiedzcie bez cienia wątpliwości, że otrzymujecie duchowe prowadzenie. Wiedzcie, że za każdym razem, gdy wypromieniowujecie Pokój i miłość na Ziemię wypełniacie swoją misję.
Ukochani, jesteście błogosławieni i kochani bardziej niż jakikolwiek ziemski język jest w stanie wyrazić.
Jam Jest Archanioł Michał, Posłaniec Stwórcy niosący Miłość, Radość, Mądrość, Światło, Pokój i Łaskę.
Wiadomość ta została przekazana i przepisana przez Carolyne Ann O’Riley. Materiał ten jest chroniony prawami autorskim © i możecie go udostępnić osobom, które znacie i wiecie, że  mogą z nim rezonować pod warunkiem, że przekażecie wszystkie informacje i nie będziecie  pobierać  za to żadnych opłat .
AA Michal przez Carolyn Ann O’Riley, 29 November, 2011

Oto link do przekazu:

czwartek, 26 stycznia 2012

Przekaz KUTHUMI 19.01.2012

Witam ponownie!

Warto przeczytać co mistrz KUTHUMI ma do powiedzenia na temat zachowań niektórych "Lightworkers" jak i jakości przekazów oraz możliwości przekłamań.

Polecam!

19.01.2012 Ezoteryczne szaleństwo. Mitrz KUTHUMI


Mistrz Kuthumi
Dzieci Stwórcy!
To mówienie, to plotkowanie, to przypuszczanie i ciągła „gadanina” dotycząca Przemiany, przybierają na sile pośród Pracowników Światła tego Czasu.
Niepokój który należy zatrzymać. Poprzez to coraz więcej i więcej ludzi dochodzi do stanu niepewności ponieważ sami tworzą ten niepokój ciągle rozprowadzając przypuszczenia, niewłaściwe pojmowanie i interpretacje lub też sami są z nimi konfrontowani. Wyjątkowo niebezpieczny proces który się tu ukazuje i któremu należy zdecydowanie wyjść naprzeciw.
1.

Każdy Człowiek jest wezwany do tego aby udać się do swojego wnętrza i zapytać się siebie gdzie ma jeszcze on skłonności do chwalenia się pół-Wiedzą lub do niekończącego się „blablania” (*”plecenia”) z powodu niepokojów w myślach, do nie kończących się przypuszczeń na temat Przemiany i na temat ludzi którzy są na Drodze do Stwórcy.
2.
Wszystkie Istoty które otrzymują Przekazy z Duchowych Poziomów Światła są wezwane do sprawdzania prawdziwej
  zawartości Światła w otrzymywanych przez nich „Przekazach”.
Tutaj wiele się miesza i w wielu Przekazach mnożą się głęboko psychologiczne procesy  i cicho skrywane oczekiwania lub też po prostu błędne założenia.
3.
Wszystkich ludzi którzy chętnie czytają i przyjmują „Przesłania ze Światła” obowiązuje bycie „trzeźwym na umyśle” ponieważ czas fałszywych Proroków osiągnął nowy punkt szczytowy.
4.
Wszystkim ludziom niech będzie powiedziane, że Wysokie Energie Mistrzowskie pracują wyłącznie poprzez ludzi którzy są sami W WYSOKIM STOPNIU WYJAŚNIENI!
Jeżeli u Człowieka który twierdzi że otrzymał od nas Przekazy zauważycie oczywisty stopień „braku klarowności”, to wiedzcie że ten Człowiek channelinguje z:
a. innego Poziomu
lub
b.
ze swojej Nieświadomości lub też „Dziennej” Świadomości
Te Przekazy przybierają na ilości
  i faktem jest też że Kanałów przez które my pracujemy będzie więcej.

Jednak nie każdy który wierzy że jest „Kanałem” nim jest!

Po zawartości Miłości i Światła rozpoznajcie pochodzenie tych Przekazów
- niezależnie od tego co podaje ich autor, niezależnie od tego jaki ten autor jest.
Następnie przyjrzyjcie się dokładniej nosicielowi tego Przekazu.
Można dokładnie rozpoznać to co JEST, musicie tylko dokładnie i klarownie spojrzeć, trzeźwo i Wy rozpoznacie to co JEST. Do tego wzywam teraz wszystkich ludzi którzy są na Drodze, przyjmują i pobierają do siebie „duchową literaturę” – aby się udoskonalili. Nie wszystko jest tym, na co wygląda!
Również i w tym zagadnieniu oddziela się teraz ziarno od plew.

Ci niedoskonali zostaną rozpoznani, bo wszędzie przebija się Prawda – na wszystkich poziomach i dotyczy również „sceny duchowej”, „sceny ezoterycznej” i „ezoterycznego szaleństwa”

I jeszcze jeden filar tego „Szaleństwa” musi być tutaj ujawniony:
  Scena Ezoteryczna jest podporządkowana Ciemnym Elitom aby poprzez nią mogli zdezorientować ludzi dobrej woli i skusić do zaplątania się w nową pajęczynę.
To dzieje się bardzo skutecznie i sprytnie poprzez Iluzję, gdzie istniejący System jest „niby” atakowany aby ludzie mogli „spuścić z siebie powietrze” poprzez co jeśli już dochodzi do prawdziwych reform i przełomów to pozostają one praktycznie niewspomniane przez ludzi rozprowadzających te niedoskonałe Przekazy. Oni są w sobie osłabieni ponieważ mają do czynienia ze swoimi indywidualnymi Tematami i to nimi są zajęci, nimi są powstrzymywani. W ten sposób nigdy nie mogą w sposób klarowny
rozpoznać z czym mają do czynienia – ani w ich pracy jako „Kanał”
ani w ich rozpoznawaniu pułapek życia codziennego.

Podsumowując to oznacza:

Wysokie Energie Mistrzowskie pracują tylko poprzez Istoty które
  zostały do tego przygotowane i które osiągnęły w sobie Mistrzowski  Stopień Wytłumaczenia.
Dlatego też: słuchajcie Przesłań, lecz obserwujcie tego który przekazuje te Przesłanie. Teraz ma to znaczenie ponieważ oszustwa/iluzje przybierają na liczbie i osiągnęły również świat ezoteryczny.
Teraz należy Przebudzić się, rozpoznać i zastosować siłę rozpoznawania.
Oświecone Przesłanie potrzebuje czystego Kanału aby mogło być dane i przepłynąć przez Człowieka. I jeśli tego nie ma to  w momencie wychodzimy z Istoty , nawet jeśli u podstaw jest na to
gotowa.

Tam gdzie widzicie Światło i czujecie Miłość, tam gdzie rozpoznajecie
  Prawdę i bezpośrednie prowadzenie Nieba, tam pozostańcie, tam przebywajcie. Jeśli tego brakuje to przełóżcie strony dalej lub zamknijcie książkę i opuśćcie jarmark ezoteryczny bo również i ten cyrk należy rozpoznać takim jaki jest: jako perfekcyjną Iluzję by Was nadal trzymać w kajdanach.

To Ja Jestem
na Wieczność z Wami
Mistrz KUTHUMI

A oto link do przekazu: