sobota, 31 marca 2012

Drugi ważny artykuł Petry Margolis - Czy możemy naprawdę odłączyć się z sieci od Matrycy

Witam wszystkich!

Dziś "tłumaczenie" drugiego ważnego artykułu Petry. Tytuł mówi sam za siebie.
Warto przeczytać i przemyśleć. Może uda się otworzyć drzwi systemu, ale i tak decyzje podejmuje każdy dla siebie.
Nie jest to łatwa lektura, ale nikt nie mówił, że będzie łatwo.

Czy możemy naprawdę odłączyć się z sieci od Matrycy, w której żyjemy.

To jest jednym z największych pytań, które mamy gdy znajdujemy więcej informacji jak ta rzeczywistość na ziemi faktycznie kontroluje nasz sposób życia i nawet myśli czasami.

Spróbowałam wrócić w przestrzeni i czasie, aby znaleźć więcej informacji, jeśli chodzi o to czym ta matryca jest albo kontrolowanie rzeczywistości na ziemi jest i jak to weszło na miejsce jak również jak to jest używane.

Teraz wiem, że nie jestem w pełni rozłączona gdy jestem nadal tutaj w fizycznym ciele więc widoki i rzeczy, które wiem w tym momencie mogą się zmienić ale to jest tym co rozumiem dotychczas.

Kiedy przyszliśmy na ziemię po raz pierwszy, jedyną rzeczą, którą mieliśmy w umyśle było doświadczanie życia na fizycznej planecie, ale pozostaliśmy w duchowej rzeczywistości i nie przyjęliśmy fizycznego ciała.

Jak widzę to w tamtym czasie były już fizyczne istoty, jak zwierzęta i rośliny jak również ziemia miała fizyczny wygląd.

Ponieważ pozostawaliśmy na ziemi znaleźli się tacy, którzy chcieli mieć bardziej fizyczne doświadczenia i oni dostosowali ich duchową istotę, aby przesunąć się do niższej częstotliwości, aby mieć bardziej fizyczny wygląd.

Nie każdy to zrobił jednakże oni mieli wystarczające poczucie, aby zbudować system wsparcia, aby pozostawać podłączonymi do ich duchowej rzeczywistości gdy oni zauważyli, że zniżanie się do niższych wymiarów wpłynęło na sposób, w który oni mogli łączyć się z ich duchową rzeczywistością.

Wielu myśli, że był to system i sieci w ziemi, ale, jak to widzę to nie było w ziemi, ponieważ piramidy i inne budynki zostały użyte i one utworzyły most między fizyczną i duchową rzeczywistością jak również to wspomagało ich zdolność, aby podróżować nadal na ziemi i w naszym wszechświecie w ich duchowych ciałach.

Więc sieć systemu wsparcia była dookoła ziemi i nie była podłączona do ziemi, nie było żadnego powodu, aby łączyć to do ziemi gdyż oni tylko potrzebowali być podłączeni do ich duchowej rzeczywistości. Gdy byli w ich duchowej rzeczywistości byli połączeni do wszystkiego w każdy sposób.

Leylines są częścią duchowego systemu ziemi, aby pozostała podłączona do jej posiadanych wyższych duchowych części.

Fizyczne ciało nie było takie, jak to jest właśnie teraz, ponieważ oni tylko przyjęli niższą częstotliwość, aby mieć fizyczny wygląd.

Zmiana zaszła kiedy oni stawali się coraz bardziej przymocowani do fizycznego sposobu życia i oni zaczęli zmieniać ich wygląd bycia fizycznym do faktycznego fizycznego ciała. To wymagało dużo dostosowań duchowych ciał gdyż fizyczne istoty na ziemi używały systemu regeneracji komórek zamiast jedynie ich energii źródła.

Zwierzęta używały reprodukcyjnego systemu, aby pozostać na ziemi i fizyczne ciało potrzebowało być dostosowane do systemu komórek używanego przez zwierzęta, w pewnym sensie to pozwoliło im też użyć reprodukcji zamiast ciągłego wchodzenia i wychodzenia z fizycznej rzeczywistości.

Te przywiązania do fizycznej rzeczywistości i doświadczenia fizycznej rzeczywistości przejęły głównie wszystkich tych co żyli na ziemi, ale byli nadal tacy, którzy pozostali w ich oryginalnych duchowych ciałach i tylko mieli fizyczny wygląd.

Szkoły tajemnic, które znamy teraz zostały użyte, aby utrzymywać świadomość duchowej rzeczywistości, systemy sieci były rozwijane nawet dalej, aby wesprzeć fizyczne doświadczenia ale z pozostawaniem połączonym do duchowej rzeczywistości, tego czym oni naprawdę byli.

Ten system sieci był dostępny przez wszystkie wymiary i był mostem, który łączył fizyczną rzeczywistość do duchowej rzeczywistości.

Ponieważ czas upływał, coraz mniej i mniej ludzi było zainteresowanych pozostawaniem połączonym do duchowej rzeczywistości i oni zaczęli gubić ich świadomość ich duchowej rzeczywistości.

To było punktem, gdzie kontrola weszła bardziej na miejsce, ponieważ była potrzeba pewnych zasad, aby pozostawać w fizycznej rzeczywistości w pokojowy sposób.

Większość była w stanie komunikować się telepatycznie, chociaż to było coś co zmieniało się również.

Ludzie zostali wyznaczeni, aby troszczyć się o rzeczywistość i trzymać rodzaj kontroli rzeczywistości gdy wybierali  sposoby czego oni chcieli doświadczać w tej rzeczywistości w tamtym czasie.

To jednakże skutkowało doświadczeniu władzy nad innymi i ich rzeczywistością i to było tym co przyniosło system kontroli, którego w tym momencie nadal doświadczamy. Oczywiście to zmieniło się w czasie i nie było tak widoczne jak na początku gdy kontrolujący system był wdrażany tylko małymi krokami.

W czasie jednakże systemy sieci były budowane w ziemi, aby połączyć każdego człowieka jednego do drugiego na poziomie fizycznym i większość zgubiła ich połączenie systemem sieci duchowej, który był obecny na zewnątrz ziemi.

Pierwszy system sieci, który został użyty był systemem już obecnym w ziemi, leylines. Ale ten system był ograniczony i system nowej sieci został zbudowany, aby uwzględnić kompletny związek wszystkich ludzi jeden do drugiego, ale co ważniejsze kontrolujący system.

System sieci / kontroli był używany najpierw do tworzenia doświadczeń w rzeczywistości ziemi, ale ponieważ władza może być uzależniająca dla niektórych, uczucie posiadania władzy zawładnęło małą grupą i oni użyli systemu sieci / kontroli, aby wpłynąć na doświadczenia w rzeczywistości ziemi, aż do punktu, gdzie oni mieli kompletną kontrolę nad ludzkimi doświadczeniami, które mieli na ziemi.

Oni musieli przejść przez trochę zmian faz energii tak jak przechodzimy właśnie teraz, ale oni byli w stanie, aby utrzymać kontrolę większości ludzi równocześnie przez wpływanie na myśli i system wiary ludzi na ziemi.

Niektórzy byli w stanie prześlizgnąć się przez pęknięcia i wyprowadzić się z kontroli ale oni byli uważani, że nie mają wielkiego znaczenia gdyż to była zwykle tylko mała grupa, albo być może nawet tylko jeden człowiek.

Były jednakże całe cywilizacje, które były w stanie, aby wznieść się poza kontrolujący system, ale wydaje się, że większość ich nadal jest nieco  połączona z kontrolującym  systemem w jakiś sposób.

Było tylko kilku, którzy właściwie wyprowadzili się poza kontrolujący system zupełnie.

Jak ja to widzę, mamy system siatki kontrolnej, możemy rozłączyć się od tego systemu sieci, ale nadal jesteśmy podłączeni do fizycznej rzeczywistości, chociaż mamy okazję teraz, aby podłączyć się znów w pełni do naszej duchowej rzeczywistości.

Więc wydaje się,  że jest kilka kroków potrzebnych, aby zupełnie wyprowadzić się poza fizyczną rzeczywistość. To wydaje się być połączone z faktem, że właściwie zmieniamy części nas i naszej duchowej energii, aby dostosować się i w pełni stać się fizycznym ciałem.

Myślenie o tym wszystkim i wszystkie warsztaty jakie robimy, gdzie czasami nie mieliśmy żadnej wskazówki, dlaczego naprawdę tak robiliśmy z wyjątkiem wiedzy, że potrzebowaliśmy to zrobić, rozumiem teraz, że pracujemy nad przerzucaniem mostu tego połączenia i budowaniem ponownie naszego własnego osobistego mostu z powrotem do naszej duchowej rzeczywistości jak również robiąc dostosowania do fizycznego ciała i rzeczywistości, która pozwoli nam w pełni rozłączyć się od tego kontrolującego systemu.

Ale co ważniejsze, gdy raz to zrobimy, możemy podjąć ostatnie kroki potrzebne, aby zupełnie wyprowadzić się poza fizyczne ciało i fizyczną rzeczywistość.

To jest jak ja to widzę dotychczas gdy nadal coś brakuje do kompletnego rozłączenia od kontrolującego systemu i pracy, która potrzebuje być wykonana następnie.

Ale, widzę że koniec jest w zasięgu wzroku i to jest ważniejsze niż cokolwiek innego dla mnie.

I nawet, jeśli to wszystko jest programem w kontrolującym systemie, choć tak nie myślę, że tak jest, ale w takim razie, walczymy o siebie i to dla mnie jest bardzo ważne.

Możemy pozostać w zaprzeczeniu wszystkiego tego i myśleć, że kontrolujący program jest tym czym jesteśmy, jest tym czym nasza fizyczna rzeczywistość jest i czym nasza duchowa rzeczywistość jest, ale dla mnie to jest jasne, że jest wyjście.

Zrozumiałam, że ten kontrolujący system miał wpływ na części naszej duchowej rzeczywistości, gdyż dużo starej uświęconej wiedzy została zniszczona w czasie, aby utrzymać nas nieświadomych tego co naprawdę zdarza się.

Części nas w niższych wymiarach głównie są kontrolowane przez ten kontrolujący system, gdyż kontrolujący system nie tylko kontroluje 3-ci wymiar ale idzie cały czas w górę do 12-tego wymiar, jak ja to widzę.

To też wyjaśnia mi skupianie się na byciu światłem i miłością i to jest częścią kontrolującego systemu dla mnie, gdyż to wpływa na wasz system wiary w pewnym sensie, ponieważ pracujesz nad stawaniem lżejszym i kochającym nie widzisz co naprawdę zdarza się gdy tylko jesteś skupiony na byciu światłem i miłością, przekonanym przez kontrolujący system, że bycie światłem i miłością jest tą rzeczą, która może zmienić rzeczywistość, w której żyjesz.

To tylko zmienia sposób w jaki widzisz twoją rzeczywistość, to nie zmienia rzeczywistości, w której mieszkasz w miejscu pracy gdy ta część nadal jest kontrolowana przez kontrolujący system.

Było mówione, że zaprzeczenie jest najbardziej przewidywalną ze wszystkich ludzkich odpowiedzi.

Gdy nadzieja jest największą siłą, ale też największą słabością, skoro to trzyma ciebie w złudzeniu twojej rzeczywistości i sposobie twojego widzenia twojej rzeczywistości.

Miłość jest słowem, znaczenie ma związek, który to słowo sugeruje.

Niektórzy czekają na stacji kolejowej i są wybierani, aby powrócili do kontrolującego systemu.

Inni czują się schwytani między  obydwoma  światami i nie mogą znaleźć ich wyjścia, gdyż ich kontrolujący system i ich widok rzeczywistości nadal są oparte na kontrolującym systemie.

Wszystko co co ma początek ma koniec, dla mnie to wydaje się, że jakiś lęk, który mamy przed śmiercią jest związany z faktem, że ta fizyczna rzeczywistość jest faktycznie rodzajem śmierci i wyjść poza to z powrotem do drogi życia jest bardziej przerażające niż pozostawanie w bezpiecznej, znanej rzeczywistości kontroli.

Jak powiedziałam, zaprzeczenie jest najbardziej przewidywalną z ludzkich odpowiedzi i używamy tego, aby pozostać w pewnym świecie, który znamy teraz, zamiast zanurkować i walczyć o nasze wyjście z tego obojętnie co zdarza się.

Wszystko musi przejść pełny okrąg i musimy zacząć jednego dnia, obojętnie jaki dzień wybierasz, aby wziąć ten  jeden krok z bezpiecznej i pewnej rzeczywistości do nieznanego.

Możemy tylko otworzyć drzwi.

Musisz przejść przez nie sam.

Zrobiłam to (regresja, retrospekcja, remote viewing) i wszystko co mogę powiedzieć to, to, że ten świat wygląda dużo lepiej z tego miejsca niż od wewnątrz kontrolującego systemu, chociaż nadal częściowo jestem podłączona do kontrolującego systemu, widzę światło na końcu tunelu.

Czym światło jest, nie wiem.

Ale wiem, że muszę dostać się tam do tego obojętnie jak.

To jest to po co jestem tutaj, aby zrobić.


Petra Margolis

Marzec 28, 2012

www.ascendedmasters.org

piątek, 30 marca 2012

Przekaz AA Michała 30,03 Wasz postęp jest ....

Witam wszystkich!

Dziś kolejne "tłumaczenie" przekazu Archanioła Michała przez Rona Head. Dziwnym zbiegiem okoliczności Archanioł jest tutaj tubą Galaktycznej Federacji. Choć NIC nie jest niemożliwe to chyba kolejny przykład zmiany uniformu. Zresztą poczytajcie sami.


Wasz  postęp jest widziany z kochającym zdumieniem. – Michael


Zaczynamy dzisiaj dyskusję  o  aktualnym stanie wydarzeń w waszym świecie. Wielu więcej stało się, albo staje się, świadomymi obecności boskich i poza ziemskich istot, które są tutaj, aby wam pomóc. Większość jest obeznana wystarczająco, aby zrozumieć życzliwy zamiar naszej obecności.

Chcemy podkreślić, że gdyby były jakieś chore intencje ze strony galaktycznych ludzi, to oni mogliby dawno, dawno temu przejąć kontrolę waszej planety.
Macie zapisy ich obecności od przynajmniej ostatnich siedemdziesięciu waszych lat. W tamtym czasie , danie (wam) technologii koniecznej, aby podróżować tutaj, to byłoby sprawa dni, abyście osiągnęli jakieś agresywne cele. Oni tak nie zrobili. Macie zapisy o tym jak uczynili niezdolną (do użycia) waszą straszliwą broń w większości chwilowo. Po udowodnieniu ich możliwości, broń wróciła do gotowości. W żadnym czasie jakaś agresywna akcja nie była podjęta przeciwko wam, chociaż odwrotnie nie można tego powiedzieć. Wiele razy oni potrzebowali bronić siebie.

Wiele odsłonięć będzie zaplanowane. Niektóre będą zawierały po kilka statków. To będzie kontynuowane, aż jakikolwiek lęk przed waszymi galaktycznymi braćmi i siostrami będzie znikał. Wasze spokojne zapewnienia waszych sąsiadów i przyjaciół mogą przyspieszyć to zdarzenie. Można tylko przekazywać im powyższe fakty. Równocześnie , zaczniecie widzieć dowody w postaci indywidualnych spotkań i technologicznych prezentów, które również pomogą uśmierzyć jakieś lęki.

Jest ciągle wzrastająca potrzeba naszej obecności na powierzchni planety, aby rozpocząć. Naszym najważniejszym celem jest osiągnięcie przez was  wyższej świadomości i to będzie dużo szybciej osiągnięte kiedy będziemy mogli współdziałać wzajemnie z wami wszystkimi. Ogromna energetyczna zwyżka następuje i kontynuuje wzrost w sile. Ci, którzy podejrzewają działalność waszego słońca o dostarczania impetu dla waszego postępu myślą poprawnie, ale prawda zawiera dużo więcej czynników niż to. Raczej otwieracie się na  boskie wpływy niezależnie od źródła. Cały wszechświat pracuje, aby osiągnąć ten koniec. Być może już zaważacie zmiany w waszych emocjonalnych i energetycznych istotach. Nasza rada to widzieć to jako pierwsze kroki osiągania wszystkiego co wyobrażaliście sobie. Wasz postęp jest widziany z kochającym zdumieniem. Do jutra. Dobrego dnia.

Channeler: Ron Head
Marzec 30,2012
http://oraclesandhealers.wordpress.com/

czwartek, 29 marca 2012

Ważny artykuł Petry Margolis - Jest jakaś Prawda w twojej Fikcji i jakaś Fikcja w twojej Prawdzie.

Witam wszystkich!

Dziś "tłumaczenie" nie dotyczy przekazu tylko artykułu. Wspominałem, że Petra Margolis zaprzestała channelingowania. Dla mnie szkoda, gdyż były to najmniej zniekształcone i zmanipulowane przekazy, choć czasem trudne w odbiorze. Ten artykuł dotyczy wiedzy channelerki, jaką posiada z przekazów i własnych dociekań.
Temat główny to "matrix" (matryca) - system totalnej kontroli. Wnioski na dzisiaj delikatnie mówiąc nie są zachwycające, ale nie możemy ulegać przygnębieniu, ponieważ są również pozytywne aspekty obecnej sytuacji.
Artykuł jest napisany bardzo prostym językiem i zawiera olbrzymią ilość informacji i wniosków. Warto dokładnie przeanalizować każdy akapit, niezależnie od tego cy zgadzamy się z wnioskami autorki, czy nie.
Szczególnie polecam.

Jest jakaś Prawda w twojej Fikcji i jakaś Fikcja w twojej Prawdzie.


Robię wiele badań odkąd zdecydowałam się zatrzymać channelowanie wiadomości i skupiłam moją uwagę całkowicie na Kosmicznym Wzniesieniu dla siebie i ludzi, z którymi pracuję.

Przeszukałam starożytną wiedzę, wiedzę, którą mamy w tym czasie i całą pośrodku. Nie mówię, że mam pełen obraz ale dostaję się bliżej tego każdego dnia  gdy moje oczy zostały otworzone na wiele tego co  naprawdę zdarza się w tym czasie.

Pierwsze o czym chciałabym zacząć to to, co jest naukowo  rozpoznane w tym momencie.

My wszyscy wiemy o Proroctwach i dacie w końcu grudnia 21, 2012.

Chociaż niektórzy wyszli z innymi datami chciałabym wyjaśnić co znalazłam dotychczas, jeśli chodzi o to co wiemy, że będzie zdarzało się w tej dacie.

Pierwsza część jest związana z naszym słońcem, gdyż już doświadczyliśmy słonecznych rozbłysków i wpływów różnych energii połączonej z tymi rozbłyskami.

Słońce ma 11 letni cykl słonecznych burz i wielu mówi, że tak było odkąd ziemia została utworzona. 11 letni szczyt jest nazywany przez  wielu Słonecznym Maksimum i wchodzimy teraz w Słoneczne Maksimum ze szczytem w grudniu 21, 2012.

Słońce też przechodzi przez magnetyczne przesunięcie biegunów każdego roku, więc to jest innym dodanym przesunięciem energii dla grudnia 21, 2012.

Ziemia przechodzi przez słabnięcie magnetycznego pola i to powoduje, że więcej  tej słonecznej energii dociera do ziemi.
Ziemia też przechodzi przez magnetyczne przesunięcie biegunów, gdyż to robi według NASA średnio co  300.000 lat z ostatnim około 780.000 lat temu. Wielu myśli, że to przesunięcie jest bliskie gdy bieguny przesuwają się zauważalnie.

Według NASA bieguny przesuwały się około 10 km rocznie ale przyspieszyły do 40 km rocznie.

Oni  mają
też stronę internetową, aby obalić scenariusz 2012, dziwną rzeczą jest, że oni dodali jeden szczególny obraz do tej strony i data obrazu jest 11.10.09.

9.10.11 i co przychodzi następnie? 12

To przesunięcie jest poprzedzone przez słabnięcie pola dookoła ziemi i magnetycznych osłon dookoła naszej planety.

Inna część łamigłówki jest niebiańskim albo galaktycznym wyrównaniem. Wyrównanie słońca z centrum galaktyki i galaktycznej szczeliny.
Naukowo to wyrównanie może mieć jakiś skutek spowodowany grawitacyjnym pociąganiem i popychaniem.

Mleczna Droga, nasz słoneczny system jest kształtem dysku z ziemią nieznacznie na krawędzi tego dysku na szczycie albo na północ.

Ziemia zaczęła poruszać się na południe i przybędzie do południowego punktu w grudniu 21, 2012.

Ekliptyka naszego słonecznego systemu przetnie się z Galaktyczną Płaszczyzną nazywanym "Galaktyczny Równik” Mlecznej Drogi.

Więc przecinamy się z Galaktycznym Równikiem, będziemy zrównani z centrum Galaktyki i tym sposobem będzie bardziej masy i więcej masy znaczy więcej wagi, więcej wagi też znaczy więcej wpływu od słońca i wzrostu Słonecznych Zakłóceń.

Równocześnie są zaćmienia mające miejsce i specjalne wyrównanie z planetami Jowisz i Saturn. Jowisz jest równoważącą planetą gdyż Mars ma wiele męskiej energii, więc będzie równoważenie męskiej energii z żeńską energią, która wysunie się w pełni naprzód i zostanie przyniesione zrównoważenie energii męskiej.

To jest poprzedzone w czerwcu 6, 2012 tranzytem Wenus, gdzie Wenus pomoże żeńskiej energii zająć jej legalne miejsce na nowej ziemi.

Nazywam ten punkt w grudniu 21, 2012 "punktem zerowym”.

Teraz jak to wygląda na poziomie duchowym.

Kiedy patrzymy na starożytne nauczania, pisma i symbole możemy znaleźć wiele tego przesunięcia w nich.

Na całym świecie były starożytne cywilizacje, które też przeszły przez jedno z tych przesunięć, albo wiedziały, że to przesunięcie przyjdzie i oni zostawili wiele wskazówek dla nas.

Teraz wiele z tego co zostało zostawione zostało zniszczone, albo tylko nie wytrzymało nacisku czasu. Ale możemy nadal znaleźć wiele wskazówek, jeżeli szukamy ich.

Inną częścią jest oczywiście zrozumienie tych wskazówek i mamy pisma, które mogą pomóc w tym, jak również nasza własna wewnętrzna wiedza, która staje się bardziej dostępna gdy pracujemy nad poruszaniem głębiej wewnątrz naszej istoty łącząc się z wieloma aspektami naszej istoty i przechodząc przez niektóre te wskazówki i aktywacje, które zostały zostawione dla  nas do użycia.

Stając się bardziej świadomymi naszej własnej duchowej istoty i łączenie tego z fizycznością jest bardzo ważne, gdyż to w tym fizycznym świecie my podejmujemy decyzje.

Kiedy patrzymy na naszą rzeczywistość ziemi, widzimy wiele rzeczy, które chcielibyśmy zmienić, a wielu widzi zmiany zdarzające po przesunięciu. Nowa ziemia w domu 5-cio wymiarowej energii.

Jest  wielu ludzi channelujących i brałam mój udział w tym, ale to wszystko wydaje się prowadzić do prób zyskania więcej zrozumienia o naszej własnej rzeczywistości i jakie wybory mamy i jakie wybory chcemy zrobić.

Ziemia w tym momencie może być  widziana jako matryca, zostałam nakierowana, aby oglądnąć filmy „matrix” jeszcze raz i widzę korelacje odnoszące się do naszej rzeczywistości czasami.

Pierwszy film zaczyna się z Neo budzącym się  i znajdującym siebie ograniczonym przez wszystkie te wtyczki do jego fizycznego ciała, kiedy on zaczyna wyciągać wtyczki jest rozpruwany w jakichś punktach i maszyna przychodzi i całkowicie wyłącza go z sieci i kładzie go w miejscu wyglądającym jak tunel, albo nawet widzisz to jako kanał narodzin. Ale faktem jest, że on się obudził i on nie był już do użycia więc on jest wypłukany, jest zostawiany, aby umrzeć i jest uratowany przez grupę, która żyje w Zion.

Pomysł jest taki, że ludzie są używani dla ich energii, oni produkują energię, aby trzymać komputery działające z uruchomionym programem komputerowej matrycy, komputerowy program, który daje ludziom uczucie życia w prawdziwym świecie, podczas gdy ich ciała są zawieszone w fabryce.

Być może widzimy jak to wiąże się z naszą rzeczywistością gdy myślimy o tym jak o komputerowym programie realizującym naszą rzeczywistość. Jesteśmy kontrolowani na wiele sposobów i jest wielu, którzy się budzą i uświadamiają sobie tę realizację, jedyną rzeczą jest, że nawet jeśli się obudzimy, jesteśmy nadal częścią tego i nadal w tym komputerowym programie.

Komputer daje fałszywe uczucie posiadania przez nas ludzkiej rzeczywistości.

To co to też robi, to daje nam ograniczenie naszych fizycznych wyborów i nawet duchowych wyborów.

Taka jedna rzecz, która uderzyła mnie w drugim filmie to jest to, że Neo dowiaduje się, że wyrocznia jest częścią komputerowego programu, przepowiednie są tworzone przez komputerowy program.

Ale nawet, jeśli to jest tylko sen, iluzja, komputerowy program tworzy to, też jest wyjście. Co, jeżeli jest możliwość, aby zmienić program, zmienić rzeczywistość.

Czy to jest warte walki?

Dla mnie jest.

Wiem, że jest wyjście, wyjście jest w każdym z nas.


Skoro wiem, to mogę uwolnić mój umysł od tego programu i widzieć przez niego.

Nie myślę, że jestem, wiem, że jestem.

Ale uwalnianie mojego umysłu może tylko pokazać mi drzwi i muszę przejść przez drzwi sama.

I, ponieważ wiemy, jest różnica między znaniem ścieżki i chodzeniem ścieżką.

To jest miejsce, gdzie mamy wybór, możemy znać ścieżkę  lub iść ścieżką. I, gdy idziemy ścieżką, to jaką ścieżkę wybierzemy.

Czy naprawdę wyprowadzamy się z tej rzeczywistości, tego komputerowego programu albo wszystko, co teraz robimy to zmieniamy program.

Czy wszystkie nauczania, które mamy w tym momencie, nauczania, które mówią, że możemy zmienić tę rzeczywistość dookoła nas, są też częścią tego komputerowego programu sterujacego nami?

Zmieniamy nasz sposób myślenia, sposób w jaki widzimy rzeczywistość, ale jesteśmy nadal częścią tego, jesteśmy nadal w tym.

Zostaliśmy nauczeni o ścieżkach duszy, wyborach, które dusza robi i wyjaśniono nam wiele z tego co zdarza się ten sposób.

Mówimy o uwalnianiu przywiązań, uwalnianiu system wiary i więcej.

Tworząc nową rzeczywistość, będąc miłością, będąc światłem, będąc więcej niż światłem i znajdujemy to w wielu wiadomościach i nauczaniach.

Co, jeżeli jest naprawdę wyjście z tego, będziesz walczył o to, czy będziesz robił kroki, aby chodzić tą ścieżką obojętnie, gdzie to cię zaprowadzi, nawet na śmierć?

Teraz my wszyscy wiemy, że śmierć tylko wiąże się z fizycznym ciałem, ponieważ mamy wiedzę o tym co jest poza programem, rzeczywistością, w której żyjemy.

Kiedy tworzymy nową rzeczywistość, wyprowadzamy się poza program albo tylko robimy zmianę programu.

Ponieważ stajemy się bardziej świadomi tej rzeczywistości, jak to pracuje i jak się dopasowaliśmy, możemy znaleźć wskazówki, które zostały zostawione przez inne cywilizacje, symbole, które są schowane w pełnym widoku w każdym świętym miejscu.

Jest wyjście jak ja to widzę, wszystko co muszę zrobić to podjąć kroki, aby całkowicie wyprowadzić się poza komputerowy program, który kontroluje moją fizyczną rzeczywistość i cofnąć się do mojej duchowej rzeczywistości.

Komputerowy program może tylko kontrolować moją fizyczną rzeczywistość, a nie moją duchową rzeczywistość, kim jestem.

Jak Mistrzowie  pasują do tego wszystkiego, te wszystkie wiadomości?

Mistrzowie dla mnie są istotami, które znalazły ich wyjście z komputerowego programu, oni cofnęli poza program i dotychczas wszystko czego oni nauczyli mnie pomaga mi w znajdowaniu mojego wyjścia z tego programu, jak również powoli kieruje mnie do informacji, która pomaga mi w znajdowaniu prawdy wewnątrz siebie.

To jest bardzo ważne w tym momencie, ponieważ jest czas kiedy program przychodzi do punktu zmiany rodzaju  jak kasowanie starego programu, wgrywanie nowego być może ulepszonego programu i to jest miejsce (moment), gdzie leżą bramy (przejścia).

Program polega na kontrolowaniu ludzi i robi zmiany, aby utrzymać ludzi w kontroli. Jedna z tych dużych zmian wydaje się wchodzić gdy tak wielu teraz budzi się z ich snu i zaczynają widzieć kontrolę programu.

Więc zmiana jest potrzebna i nie ma lepszego czasu niż w tej chwili, gdzie wszystko wydaje się ustawiać w rzędzie i punkt zerowy wydarzy się.


Jak długo ten program kontroli był obecny na ziemi?

To jest ciężko powiedzieć, gdy historia którą znamy jest przekręcona jeśli chodzi o linie czasowe i o to co zostało zostawione albo zniszczone. Biblioteka w Aleksandrii na przykład zawierała wiele wiedzy i ta biblioteka została zniszczona więc ogrom tego co było zapisane zaginęło.

Religie, które mamy teraz wszystkie zawierają części łamigłówki, jeżeli możemy przeglądać wypaczenia.

Ale nadal możemy znaleźć wskazówki i uporządkować oraz zrekonstruować trochę tego co zdarzyło się w przeszłych czasach.

Wielu z nas ma pamięć przeszłych żywotów, one są czasami jak sny i pamiętamy małe ich części. Ważną sprawą dla mnie jest, żeby nie przywiązywać się do tych przeszłych żywotów, tych marzeń o czasach, gdzie byliśmy pewnymi istotami; mieliśmy pewne cele albo to co dobrze zrobiliśmy w tych przeszłych żywotach.

Co jest ważne to, że to może przynosić wiedzę, która była dostępna w tych przeszłych życiach.

Mieliśmy tak wiele z nich, jakieś ważne, jakieś nie tak ważne, ale w wszystkich jest część łamigłówki i wszystko co potrzebujemy od tych kawałków łamigłówki, to przynieść wiedzę z powrotem, aby namalować kompletny obraz wiedzy potrzebnej w tym czasie.

Albo wyjmiemy nas z programu kontroli albo przejdziemy do nowego programu i zobaczymy, czy możemy zrobić zmianę w nowym programie, który jest rozwijany dla rzeczywistości ziemi po przesunięciu w grudniu 21, 2012.

To jest interesujące, aby wiedzieć, że zawsze mówimy, że około 99% ludzi nie są świadomi tego wszystkiego, gdy to jest wspomniane w filmie „matrix” w jednym punkcie, gdzie architekt, albo twórca programu mówi, że, jeżeli damy wybór, to  99% nadal wybierze matrixa przed wolnością.

Zaprzeczenie jest najbardziej przewidywalnym ludzką odpowiedzią i stąd emocja przewyższa rozumowanie.

Nadzieja jest naszą największą siłą, ale też największą słabością i razem one tworzą podstawę dla zaprzeczenia.

Matryca kontroli jest starsza niż my wszyscy wiemy i myślę, że przechodziliśmy przez wiele tych przesunięć przedtem.

Czy były czasy, gdzie nie było żadnego kontrolującego programu?

Tak oczywiście i myślę, że właśnie dlatego pamiętamy wszystko to, specjalnie w tym czasie, gdzie stary kontrolujący program przeprowadza jego ostatni bieg historii przez program, aby utrzymać tak wielu jak to możliwe w kontrolującym programie.
Nie ma niczego niewłaściwego w tym, my wszyscy mamy wybór i w jednym punkcie, albo teraz albo w przyszłości każda osoba obudzi się pojedynczo i znajdzie swoje wyjście z programu.

Czy to jest łatwe, aby wyprowadzić się albo rozłączyć od programu, nie to nie jest łatwe.

Kiedy oglądałam film „Matrix”, gdzie Neo został uratowany i został przyniesiony do statku, to zajęło czas, aby ponownie odbudować jego mięśnie, gdyż one nigdy nie były użyte.

To jakoś odnosi się do nas w pewnym sensie, gdyż nie używaliśmy naszych duchowych mięśni przez długi czasie i teraz zaczynamy używać ich i włączać je w fizyczne ciało i to zabiera czas i to nie jest łatwe gdyż wielu doświadczy fizycznych sensacji i czasami zadania bólu, który jest doświadczany podczas integracji tych duchowych mięśni.

Program (kontroli) przebiega na różnych poziomach, nie tylko w trzecim wymiarze, ale też w wyższych wymiarach, gdzie nadal mamy fizyczne przywiązania. Program też przebiega w części naszego wszechświata gdyż nie jesteśmy jedynymi jako ludzie, którzy są podłączeni do programu.
ź

Podczas starożytnych czasów, gdzie było jasne, że była grupa budująca kontrolujący program, wiele zostało zrobione, aby nas ostrzec, pomóc nam i posyłać nam  wiadomości o kontrolującym programie, który powoli był wprowadzony w jednym punkcie czasu.

Program trzymał nas przymocowanymi do 3-cio wymiarowej rzeczywistości, ale niektórzy znaleźli ich wyjście, ale teraz nawet więcej nas przyszło tutaj, aby przejść przez to doświadczenie i znaleźć sposób, aby zatrzymać ten kontrolujący program.

Czy jesteśmy jedyną planetą albo wszechświatem z takim programem?

Jesteśmy unikalni w jeden sposób, ale myślę, że nie jesteśmy jedynymi, albo jedynym wszechświatem, który ma programy jak ten.

W tym momencie to nie ma znaczenia gdyż mamy skupić się teraz na wyborze, który mamy.

To jest o tym, gdzie są problemy, i wybór, który mamy.

Jeden z problemów jest wyborem.

Co wybierzemy zależy od nas, to byłoby bardzo proste, jeżeli byłby tylko jeden wybór, jeden wybór i ten wybór to pozostanie w matrixie, w kontrolującym programie i zrobienie zmiany w tym programie więc mielibyśmy świat, który bardziej kocha i, gdzie żyjemy w pokoju ze sobą.

Ale są dwa wybory w tym momencie.

Numer jeden można pozostać w kontrolującym programie.

Numer dwa ma znaleźć nasze wyjście z programu.


Wydaje się, że kontrolujący system położył przynajmniej część naszego duchowego ciała w stan  snu i co wielu teraz przechodzi to jest ulepszanie potrzebne, aby przejść do nowego programu, 5-cio wymiarowego programu.

Jeżeli spojrzymy na to dalej, relacje na ziemi są pod wpływem tego również.

Sama ziemia jest ciałem tak jak my, ona wznosi się  z tym programem, ale program kontroluje nas w pewnym sensie, że nie doświadczymy tego Wzniesienia  w prawdziwy sposób,  gdy nowa ziemia już została przygotowana, aby przyjąć wszystkich ludzi i wszystko inne co  jeszcze żyje na ziemi.

Nowy program jest budowany i jest dostosowywany w tym momencie, aby być na miejscu kiedy przesunięcie wydarzy się.

Czy to znaczy, że to będzie wszystko na co możemy mieć nadzieję w tym momencie?

Myślę, że tak będzie, gdyż to(wyjście z programu) wymagałoby o wiele więcej ludzi dostosowanych niż mały 1% obudzonych teraz.

Będzie trochę inaczej, gdy chodzi o energie na 5-cio wymiarowym poziomie, ale to nadal będzie fizyczność i zależy nadal od tego jak wiele starych energii może zostać oczyszczonych w tym momencie, które są ciągle obecne w świadomości i w ludzkich i duchowych ciałach, to nadal zawiera kontrolujący system.

Będą różnice w jaki sposób niektórzy odczuwają, ale najwięcej ludzi odczuwa różnie już teraz,  gdy oni połączyli się z niektórymi ich wewnętrznymi aspektami.

Zmiany mogą i będą zrobione, ale one będą drobne gdyż kasowanie i nowy program jest tylko dostosowaniem kontroli i jak kontrolować lepiej ludzką rzeczywistość.

Oni coś dają i oni coś zabierają.

Oni dają bardziej oświecone uczucia, ale to jest tylko po to, aby być pewnym, że nie zrobisz wyboru, aby pójść całkiem inną drogą  i przez inną  drogę rozumiem, wyprowadzenie się z programu, rozłączenie się od programu i cofnięcie  się do duchowego życia zamiast fizycznego życia.

To jest to co w wielu wiadomościach zaistniało, chociaż one dają nadzieję, nadzieję na urozmaicenie, ale też zaprzeczają temu co naprawdę zdarza się gdyż wielu idzie po uczucie bycia bardziej zadowolonym, bardziej pokojowym i bardziej kochającym społeczeństwem na tyle na  ile to może zostać dokonane, zamiast przechodzenia przez trudniejszą ścieżkę przez wyprowadzenie się z  tej rzeczywistości.

Czy jest droga, by usunąć program kontroli?

Nie widzę prawdziwego sposobu w tym momencie, ale nadal szukam go.

Usunięcie programu jest czymś co myślę, że jest możliwe, ale nie wiem jaki skutek będzie.

Wiem bardzo dawno temu, przed programem, był system sieci na miejscu, aby pomóc ludzkiemu życiu w pozostawaniu połączonymi do ich duchowego życia.

Ten system sieci albo sieć jest używana w tym momencie przez program, aby nas kontrolować gdyż to przebiega przez ziemię i wszyscy ludzie są podłączeni do tego systemu sieci.

Pracujemy nad rozłączaniem i widzimy zmiany zdarzające w nas po tym rozłączeniu, ale to jest tylko mała część rozłączania od kontrolującego systemu.

W tym momencie tak dużo zdarza się i wielu kontynuuje pracę nad tak zwanym naprawianiem tego starego systemu.

Problem jest, że oni pracują nad systemem, który już jest kontrolowany i wszystko co oni robią tylko dodaje więcej kontroli, pozwalając bardziej kontrolować energię, która jest wysyłana przez ten system.

To, jak widzę jest jednym z powodów, że jest tak wiele channelingów z istotami, które nie wydają się pochodzić z bardzo wysokiego poziomu i są skupieni się na fizycznej rzeczywistości i dają fałszywą nadzieję.

Również jest wiele wiadomości, które są skupione na byciu miłością, byciu światłem i byciu nawet więcej niż światłem, nie pozwalając przyjść niczemu negatywnemu.

Krok do wyprowadzania poza matrycę jest bardzo trudnym, jedynym który pokazuje wam, że ten świat jest oparty na kontrolującym systemie i wszystko w co wierzyłeś, że jest prawdziwe przez cały czas, jest niczym innym tylko częścią tego jak kontrolujący system dostosowuje się , aby kontrolować twoje duchowe doświadczenia i wkracza bardziej nie tylko w twoje fizyczne życie ale też w twoje duchowe życie.

To nie jest wszystko miłość i światło kiedy robisz te kroki i są rzeczy, które zobaczysz jak bardzo przeszkadzają czasami gdy znajdujesz coraz więcej informacji jak kontrolujący system został wprowadzony i pracuje w tym czasie.

Tak, mógłbyś myśleć, że to jest ciężko, aby pozostawać w kochającym stanie, ale to jest niczym w porównaniu do popatrzenia wskroś tego wszystkiego i zobaczenia prawdy taką, jaka naprawdę jest.

Jest coraz więcej zdarzeń poza programem i wiem, że są tylko czubkiem góry lodowej gdy dowiadujemy się coraz więcej o kontrolującym systemie, który jest na miejscu.

Idę dalej, badam i przynoszę więcej gdy odkrywam więcej.

Inna część, która jest bardzo ważna jest to, że my będziemy kontynuowali pracę nad  znajdowaniem naszego wyjścia z tego kontrolującego systemu całkowicie, ponieważ nie mam żadnego zamiaru wejścia w nowy program kontrolujący, który zacznie działać w grudniu 21-go, 2012.

Wiem, że Wzniesienie się wydarzy i zarówno naukowo i duchowo zobaczyłam jakie możliwości są, znam i rozumiem trochę tych możliwości i pracuję nad zrozumieniem tego całkowicie, aby wyprowadzić się poza ten ziemski program z powrotem do mojego duchowego życia jako istota źródła.


Petra Margolis
marzec 23, 2012
www.ascendedmasters.org

wtorek, 27 marca 2012

Przekaz AA Michała 26,03 Zadziwiajcie siebie. Obiecujemy, że to będzie zabawne.

Witam ponownie!

Ostatnio często pojawiają się króciutkie przekazy Archanioła Michała przez Rona Head. Zawierają bardzo ciekawe spostrzeżenia, uwagi i sugestie co do naszych poczynań w nowej energii. Myślę, że trzeba je traktować bardziej poważnie, niż ciekawostkę, gdyż zwykle "między wierszami" zawierają głębszą myśl.

Zadziwiajcie siebie. Obiecujemy, że to będzie zabawne.

Przyszedł czas , abyście zaczęli robić przygotowania do waszych nowych żyć. One nie istnieją gdzieś tam w innym czasie. One istnieją w was. Stworzyliście je.

Ale wasze manifestowanie wykona olbrzymi krok naprzód gdy znajdziecie zaufanie, wiarę, przekonania, motywację, itd., aby podjąć konkretne kroki w jakiejś formie, aby ukazały się na tej płaszczyźnie.

Włóżcie grosze do słoika. Przelejcie plany na papier. Zacznijcie żyć inaczej. Znajdźcie coś do zrobienia każdego dnia, co jest krokiem, obojętnie jak małym, do waszego nowego życia. Czy medytujecie? Zobacz to (twoją kreację). Poczuj zapach tego . Usłysz to. Czuj to. Wyślij temu światło i miłość. Istoty, które robią to teraz nie są tymi samymi istotami, którymi były nawet kilka miesięcy temu. Wasze energie ogromnie powiększyły się, gdy wy nabraliście zrozumienia. Wzywajcie moc ducha w was. Czujcie, jak to schodzi do was i wyślijcie to na zewnątrz, kreując wasz nowy świat. Wzywajcie naszej pomocy.

Już nie módlcie się w błaganiu. Pomódlcie się jako mistrzowie budowniczy, którymi jesteście. Połóżcie to tutaj. Poruszcie to tam. Zmieniajcie cokolwiek sobie życzycie. Jesteście architektami i wasza wyobraźnia jest waszym najbardziej potężnym narzędziem. Niezliczone zastępy wysyłają wam wspomaganie tego, co wy tworzycie. Zacznijcie kochani przyjaciele. Zacznijcie. I wiedzcie w waszych najgłębszych sercach, że wasze sny już nie będą udaremniane. Zbierzcie się razem i czujcie energię, miłość, wzrost mocy. Pozornie zanim nauczycie się jak to się wydarza, wasze sny zaczną ukazywać wszystkie dookoła was. Skąd te pieniądze przyszły? Skąd ta pomoc przyszła? Jak to mogło się zdarzyć?

Zadziwiajcie siebie. Obiecujemy, że to będzie zabawa. Jest takie powiedzenie w wielu częściach waszego świata. "Podróż tysiąca mil morskich rozpoczyna od pierwszego kroku.” Powiemy wam sekret. Wasza podróż jest na końcu ostatnich niewielu mil morskich. Trochę tego dystansu może być pod górę, ale jesteśmy gotowi do świętowania waszego zwycięstwa. Przyspieszcie teraz do domu w nasze oczekujące ramiona. Oklaskujemy każdego jednego z was. Dobrego dnia.

26 marca 2012
Channeler: Ron Head
http://oraclesandhealers.wordpress.com/

Przekaz AA Gabriela - Wolność Wzniesienia

Witam ponownie!

Jeszcze jedno "tłumaczenie" kolejnego przekazu Archanioła Gabriela. Dziś Gabriel trochę sobie używa na nas wyciągając na wierzch  nasze skłonności do przesady, a nawet przeginania. Innych spostrzeżeń też nie brakuje, np. wielokrotnie poruszany temat BYCIA W TERAZ, a o WOLNOŚCI mamy praktyczne esej  z przykładami.
Warto przeczytać i zastanowić się co z tego krzywego zwierciadła dotyczy mnie.
Polecam.

Wolność Wzniesienia

 ~ Channelowana Wiadomość od Archanioła Gabriela

Pozdrowienia Drodzy! Jak zadowoleni i zaszczyceni jesteśmy w waszej obecności dzisiaj. Honorujemy was z powodu odłożenia na bok czasu w waszym zajętym planie, aby przyjść i być częścią energii grupy, a oczywiście, kiedy mówimy grupy, oznacza to my nie tylko tych, którzy są w tym pokoju w tym czasie, ale też tych, którzy będą cieszyli się tą transmisją w waszym internecie w późniejszym czasie.
Jesteśmy tak podekscytowani przez czas, który jest  właśnie teraz! Ciężko pracowaliście , tak mocno, aby być częścią tego zadziwiającego energetycznego przesunięcia świadomości, gdy wy i planeta poruszacie się razem.

W waszym ludzkim podejściu wielu z was skłania się, aby robić rzeczy bardziej skomplikowanymi niż one potrzebują być
. Rozumiecie z głęboką wiedza, że jest coś bardzo ważnego sie dzieje. W waszym ludzkim podejściu, staracie się to zrozumieć, kontrolować to, przyspieszyć to, jeżeli możecie. Komplikujecie sprawy, Drodzy.

Ponieważ wiecie, mówiliśmy wam, że są ważne aspekty do poruszenia z tym przesunięciem świadomości, które nie  zależą od jakiegoś systemu wiary albo systemu uzdrawiania. Poddanie się, wiara, przepływ, zaufanie i wdzięczność są wszystkimi aspektami, które poruszają was naprzód, ponieważ obejmują to kim wy naprawdę jesteście, pamiętając co wiecie i stosujecie w waszym ludzkim doświadczeniu. Wielu z was brało udział w waszym procesie nauki od wieków waszego liniowego czasu po to, aby zastosować to co wiecie, co wasza dusza zebrała jako wiedzę, w tych momentach teraz.

Tak wielu z was czuje olbrzymie ciśnienie, ponieważ rozumiecie, że to co idzie dalej jest wielkiego znaczenia. Wielu z was może czuć wielkie uczucie podekscytowania. Trochę z was czuje lęk. Trochę z was czuje że  musicie przyśpieszać i coś zrobić a jednak nie macie żadnego pomysłu na to, co to może być. Macie rację , to są przełomowe i ważne czasy. Te są czasy, kiedy wasza dusza jest tutaj, aby doświadczać.

Aby dodać coś do waszego ciśnienia, wielka liczba z was usiłowała Wznieść się przedtem i uznali, że to nie pracuje dobrze na tej planecie. Tak, wielu z was tutaj mówi, "Tym razem, tym razem, to wydarzy się! Tym razem jestem pewien to wydarzy się!” Czujecie olbrzymią odpowiedzialność. Drodzy, to nie spoczywa na waszych barkach tylko. To jest zbiorowy proces.  Każde obciążenie jest łatwe do pokonania, kiedy jest wielu związanych wspólnym celem. To nie tylko wy, którzy obudziliście się na planecie w tym czasie, którzy uczestniczycie w tym przesunięciu. Wasi przewodnicy, pomocnicy, Wzniesieni Mistrzowie, Anioły, cały wszechświat jest w tym tańcu zwami. Tak porzućcie pomysł, że ten olbrzymi ciężar musicie nieść sami na waszych barkach! Zastąpcie to pomysłem, że możecie tańczyć z radością w energii światła, która staje się wasza. Ponieważ tylko tym jesteście - pięknym tanecznym partnerem wszechświata w tym procesie.

Tak wszystko co gotuje  się na wiele sposobów jest wolnością. Wolność to jest to co wyobrażacie sobie jako nirwana. Wyobrażacie sobie przejście na inną stronę. Wyobrażacie sobie bycie uwolnionymi od gęstości ciała i widzicie siebie  jako bycie wolnością. Kiedy wasi kochani odchodzą, to to co wam pomaga uzdrawić wasz ludzki ból to pomysł, że oni są wolni - że oni są wolni od ich ciał, oni są wolni od ich bólu. Właśnie to jest Wzniesienie, Drodzy. To obejmuje doświadczenie bycia w DOMU, gdy wciąż jesteście na planecie i to zawiera wolność.

Teraz dużo z was jest tak przerażonych robieniem pomyłek, że boicie się, aby robić cokolwiek. Wolność powoduje, że „portki się trzęsą” u wielu z was. Co, jeżeli coś zrobisz źle? Co, jeżeli zrobisz pomyłkę? Drodzy, fakty, że niepokoicie się tym mówią wam, - poruszajcie się naprzód z rozmysłem. Nie pozwalajcie sobie wepchnąć się w iluzję waszego lęku.

Wielu z was utrzymało siebie w maleńkich pudełeczkach. Nie zrobiliście tego co wasza dusza chciała zrobić z powodu jakich rodzinnych oczekiwań albo być może z powodu głosu społeczeństwa, które mówi co powinieneś zrobić. Dużo z was utrzymało siebie małymi, aby dostosować się. Dużo z was zapłaciło drogo za robienie tego waszym fizycznym zdrowiem i waszym emocjonalnym zdrowiem. Te dni się skończyły, Drodzy.

Nie jesteście tutaj, aby dostosowywać się do czegokolwiek. Jesteście tutaj, aby rozróść się poza obudowę, którą próbowaliście nosić. Faktycznie , większość z was może nie już dłużej pozostać małymi. To stało się zbyt niewygodne, aby tak robić. Po prostu nie możecie. Wielka liczba ludzi stworzyła kryzysy w ich życiach przez próbowanie pozostać małymi i musieli nauczyć się, że to już ich nie wspomaga. Tak na przykład, praca, która nie honoruje, tego kim oni naprawdę są, nie sprawia im radości, nagle znika dla nich, a oni kierują się do czegoś co im lepiej pasuje.

Relacje z innymi, które obejmują oddawanie ich mocy komuś też znikają, ponieważ, widzicie, cały wszechświat pomaga wam w tym procesie. Słońce wysyła masywne ilości światła do was, aby poruszyć to co utrzymuje was małymi, co podtrzymuje was przed objęciem waszej wolności.

Wolność nie znaczy bycia nieodpowiedzialnymi, Drodzy. To oznacza dawanie sobie pozwolenia , żeby żyć trwałym wyrażeniem życia w sposób, który najlepiej honoruje was i pozwala waszemu duchowi wznieść się. Jak pięknie! Dlaczego mielibyście chronić siebie przed takim doświadczeniem?

Wielu z  was było uwarunkowanych wyobrażaniem sobie, że bycie większym niż wasze małe pudełeczko – pochodzi od ego, więc spłoszyli się z daleka od tego. Ego jest fałszywą mocą. Autentyczna moc oznacza pozwalanie sobie świecić dokładnie takimi jakimi jesteście, skoro wiecie że to jest rzeczą piękną do postrzegania.

Wielu, tak  jak zamknięte w klatce zwierzęta, które były trzymane w zamknięciu przez wiele lat, teraz, gdy drzwi są otwarte, boi się zaryzykować wyjść poza to co stało się ich strefą komfortu. Nie bójcie się! Energia popiera was. Energia zachęca was. Faktycznie , energia nalega, żebyście rozrastali się do waszych jaźni duszy i doświadczali wolności, która przychodzi z tą chwilą, którą jesteście na planecie. Czy widzicie? Czy widzicie jaka wspaniała rzecz, to jest?

Co o wolności, aby żyć bez chorób? Co o obejmowaniu wolności, aby mieć karierę, która pozwala wam świecić w waszym najwyższym celu i pomagać  innym pamiętać, kim oni naprawdę są? Co o wolności, aby nie zrobić całkowicie absolutnie niczego, wiedząc, że wasza energia sama w sobie to aż nadto za dużo? W końcu  co o pozwalaniu sobie na podróże na koniec świata, jeżeli to podoba się wam, ponieważ zawsze chcieliście to zrobić i nigdy nie mieliście tego doświadczenia, ponieważ nie robienie tego nie spodobałyby się innym albo poczułbyś, że jesteś lepszą osobą? Być może , ale tylko być może, czujesz się wezwany do tego miejsca, ponieważ twoja energia jest wymagana w tej części świata. Czy kiedykolwiek rozważyłeś to? Co o ufaniu temu, że jeżeli idziecie za waszym najwyższym celem to zawsze będziecie czule prowadzeni do niego? Co o wolności występowania poza iluzję ubóstwa?

Myślimy, że zaczynacie widzieć o co wasza dusza błaga wszystkich tym razem. To była ta wolność. Wolność, aby kochać bezwarunkowo bez lęku. Co poczulibyście wtedy? Co o dawaniu sobie pozwolenia bycia w przepływie (energii) w każdym czasie wiedząc, że wszystko ułoży się tylko pięknie, jeżeli nie lepiej  niż kiedykolwiek, to wyglądało? To jest czas, aby porzucić stare iluzje wzruszeniem ramion i wiedzieć, że jesteście przygotowani, że jesteście gotowi i przez objecie waszej wolności będzicie ambasadorami Nowej Ziemi. Będziecie przynosili Christusową energię Złotego Wieku, ponieważ, ona sama jest energią ekspansji, wolności i bezwarunkowej miłości. Czy widzicie?

Chcielibyśmy dać twam analogię, ponieważ przez analogię wielu z  was może zrozumieć o czym mówimy. Użyliśmy tego przedtem, ale to tak pasuje, że chcemy przedstawić to znowu. Kiedy masz grupę dzieci w klasie i nagle jest ogłoszone, że nie ma żadnej szkoły co do końca dnia i  one nagle są wypuszczone z klasy, nie zobaczysz tych dzieci pozostających w ich ławkach w lęku. Nie zobaczysz ich zastanawiając się dlaczego. Nie zobaczysz ich pytających, "Och, czy jestem przygotowany do tego?” Te dzieci skaczą i wybiegają i cieszą się ich nowoodkrytą wolnością z otwartymi sercami i radosnym oczekiwaniem. One natychmiast obejmują okazję i wchodzą prosto w tryb twórcy, decydując jaka działalność przyniesie im najwięcej radości. Jeżeli możecie odnieść o tej analogii to dlatego, że już mieliście to doświadczenie jako dziecko i to mówi wam, że obejmowanie moment jest umiejętnością, którą już macie! Właśnie w tym czasie teraz możecie poczuć coś podobnego u was, Drodzy. Nie pozwalajcie starym uwarunkowaniom utrzymywać was małymi. Skoczcie i biegajcie jak dziecko robi w radości momentu, który  jest właśnie teraz. Te dzieci nigdy się nie zatrzymują i nie zastanawiają się co one dostaną. One nie zastanawiają się, czy one będą w porządku. One nie zastanawiają się, czy to będzie bezpieczne, faktycznie, to nie przychodzi im do głowy, aby zwątpić w ich dobry los. One po prostu obejmują moment całym swoim sercem i świecą tym. To jest to co jest dostępne  dla was i to jest to co życzymy z całego naszego serca dla was – to doświadczenie tego momentu TERAZ. To jest to czym chcieliśmy podzielić się zwami dzisiaj.

Archanioł Gabriel przez Shelley Young
25 marca 2012
trinityesoterics.wordpress.com
Facebook: Trinity Esoterics
Twitter @trinityesoteric
Youtube: http://www.youtube.com/user/trinityesoterics

Przekaz Gwiezdna Starszyzna - 2012 - RESTARTOWANIE SYSTEMU

Witam wszystkich!

Dziś "tłumaczenie" trochę starszego i długiego przekazu. W zasadzie jest to nasz przewodnik energetyczny na ten rok. Przekaz jest długi i trudny w tłumaczeniu, więc trochę to trwało. Wprawdzie wiosenna równonoc minęła, gdzie przekaz zapowiadał pierwszą falę intensywnych energii, ale wiele więcej przed nami. I naprawdę nazwy i tytuły są nieistotne, nieważne kto przekazuje i jak przekazuje, tylko co przekazuje, a my jesteśmy już bogato wyposażeni w instrumenty rozróżniania.
Przekaz wart głębszej analizy.


2012 - RESTARTOWANIE SYSTEMU
Gwiezdna Starszyzna
z wstawkami  od Aluna Joy


To staje się jasne teraz, odnośnie energii w tym roku 2012, że mamy krytyczny punkt w naszym rozwoju. My wszyscy czekaliśmy na ten czas. To jest nasz czas. Jako stare dusze, wcielone i nadal manifestujące się  w tej fizycznej rzeczywistości, zbliżamy się do tych niepewnych miejsc połączenia, na końcu / początku wieków, ponieważ całkowicie kochamy to.

Teraz wy . . . którzy jesteście właśnie w fizycznej powłoce, musicie zająć się waszym szybko przekształcającym się DNA, a poza tym, dostosować się do  faktycznych praw natury, która właśnie zmienia się pod waszymi stopami. Będziecie się czuli jak gdyby dywan został wyciągnięty spod waszych stóp. Ale zapamiętajcie . . . to jest wasz czas i przyszliście  tutaj dla tego czasu. TAK WIELU przyszło doświadczać tego szybkiego rozwoju i restartowania całego systemu. Wasze ciało przechodzi z wami. To było planem przez eony. Atlantyda była tylko przymiarką sukienki i wiemy, że to nie wyszło zbyt dobrze. Ale wszyscy nauczyli się i urośli przez ten wiek i ten czas . . . jest twoim czasem. Patrzymy z miejsca, gdzie czas nie istnieje i widzimy, że skompletowaliście waszą pracę. Jesteście zwycięscy i świętujecie w najbardziej nadzwyczajnym stylu. podtrzymujcie ten sen o zwycięstwie, gdy przechodzicie przez ten rok ze wszystkimi jego falami przychodzącej energii.

Nie ma wątpliwości, że wasze ciała będą czuć wstrząsy  i będą zaskakiwane  przez energie w tym roku. Ale wasze serca i wewnętrzne prawdy są niezachwiane teraz. Polegajcie na tej wewnętrznej prawdzie kiedy wasze ciało mówi wam co innego. Nikt nie będzie odporny na ten proces. Będzie dużo mieszanych sygnałów w zewnętrznym świecie. Nie słuchaj ich.

Będą medyczni eksperci  stamtąd każąc wam narkotyzować siebie środkami uspokajającymi. To nie pomoże wam, ponieważ będziecie  restartowali w każdym razie. Zwalczanie procesu tylko zrobi, że to będzie mniej radosne. Będą także uzdrowiciele alternatywni, którzy będą mówili wam co zjeść albo co zrobić. Znów nie słuchaj ich, chyba że twoje serce będzie w pełnym rezonansie z ich sugestiami. Każdy ma unikalną przeszłość, która pochodzi od waszych duchowych antenatów. Nie mówimy o waszej genetyce; jak, kim byli rodzice albo dziadkowie. Mówimy o twojej duchowej przeszłości. To jest przeszłość akaszy, która jest o wiele więcej potężniejsza niż to z twojej genetycznej przeszłości. Posłuchaj twojego serca, twojego rdzenia, twojej wewnętrznej stałości. To jest twoim punktem orientacji w świecie, który buja się jak żyroskop. Zwalczanie transformacji w tym momencie tylko zrobi, że to będzie twardsze i mniej radośniejsze. Nie ma żadnej ucieczki. Jeżeli jesteś w ciele , będziesz restartował i rekalibrował. Zapamiętajcie . . . to jest wielką zabawą dla ducha i duszy. To jest to, dlaczego przyszedłeś tutaj.

W tych nadchodzących falach, będziecie mieli wiele odczuć, a waszym  ciałom będą się przytrafiały niesamowite przypadki, które będą przychodzić  i odchodzić. Mógłbyś mieć chęć ukucnąć i skulić się przed tymi przesunięciami i zmianami; ale nie sugerujemy tego, chociaż to jest wasz wolny wybór, aby zrobić cokolwiek, co chcesz. Wyjaśnijmy . . . Wiesz kiedy siedzisz na krześle zbyt długo, stajesz się sztywny. To się zdarzy, jeżeli nie BĘDZIESZ W RUCHU, dalej kiedy te fale omywają ciebie. Nie znajdziecie odpowiedzi, których potrzebujecie kiedy schowacie się  w waszym domu modląc się o  rozwiązanie. Świat porusza się do zjednoczonego pola zbiorowego manifestowania. Nie możesz zrobić tego sam. Kawałki twojego rozwiązania tej transformacji leżą w świecie z innymi duszami o podobnych zapatrywaniach. Wszystkie kawałki tej transformacji są rozrzucone między wami wszystkimi. To jest, dlaczego potrzebujecie innych o takich samych zapatrywaniach wokół was. Te fale są zbyt duże, aby surfować samotnie. Musicie robić to razem.

Będzie dużo ogromnych fal energii w 2012, gdzie będziemy surfowali razem. To jest dobry czas, aby zbierać się z podobnie myślącą rodziną duszy, żyjącą w miejscu, które jest skoncentrowane na sercu i nie na lęku. Otocz siebie  NIEUSTRASZONYMI istotami. Kochamy logo "ŻADNEGO LĘKU" które nosicie, ponieważ to jest to o co prosimy was abyście BYLI teraz; NIEUSTRASZENI i pełni MIŁOŚCI, ZAUFANIA i głębokiej wiedzy, że duże świętowanie jest prawie z wami wszystkimi.

Następujące fale energii, jak widzimy w tym momencie w naszym punkcie bez czasu, mogą przyjść do was. To nie znaczy, że zdarzy się jak mówimy tutaj. Przyszłość nie jest prawdziwa i może zmienić w każdej chwili jak wy rozwijacie się. Mogą być inne fale, które przyjdą  również, których nie widzimy dzisiaj, gdy Aluna pisze to dla was.

Pierwsza fala będzie z waszą równonocą wiosenną. ZBIERZCIE się RAZEM i świętujcie tę falę początku waszej wielkiej transformacji. Zrównanie dnia z nocą przyniesie dużo potrzebnej równowagi w waszym świecie, która będzie konieczna, dla tego co przyjdzie  po tej dacie. Zbalansujcie siebie w przygotowaniu, że będziecie potrzebowali tego później. Nie możemy powiedzieć tego wystarczająco silnie. Proszę usłyszcie to i róbcie jak wasze serca wzywają. Ten balans będzie podstawą w dniach, które przyjdą.

Wyjaśnienia Aluny dotyczące ważnych w tym roku dat według kalendarzy Majów.
Tłumaczę tylko skrótowo.


Od Aluna . . .
Gwiezdna Starszyzna mówi silnie o zbieraniu się razem z duszami o podobnych skłonnościach.
Negatywni i strachliwi przyjaciele i rodzina, etc? będą toksyczni dla was teraz.
W końcu będziemy kładli nasze stopy na fundamenty nowego świata.
Zewnętrzny pokój jest naszą wiedzą serca i prawdą. Wewnętrzne zamieszanie, lęk, etc... które  mamy wewnątrz są zanikającymi reszkami ze starego programowania. Jeżeli nie będziemy karmili tego, to będzie głodowało. Nakarm Miłość, zagłodź lęk.Z powrotem do Gwiezdnej Starszyzny . . .

Następna duża fala jak widzimy, której możecie  doświadczyć dogłębnie jest z całkowitym słonecznym zaćmieniem 20 maja W trajektorii tego całkowitego słonecznego zaćmienia, wasz wymiar rozpocznie całkowity restart systemu operacyjnego Ziemi. Ponieważ słońce będzie zablokowane tak doskonale przez wasz księżyc, w tym bezruchu i miejscu bez czasu, nowy system operacyjny będzie utworzony i będzie załadowany do waszych ciał jak również waszego świata, słonecznego systemu i wszechświata. Zapamiętajcie , że to są uniwersalne przesunięcia i ponowne wzorcowanie . . . nie tylko jednej planety. Przesuwamy się z wami, jak również z Wzniesionymi Mistrzami i Anielskimi Królestwami. Wszyscy przekształcamy się razem jako JEDEN w jedności. Jeżeli będziecie w trajektorii cienia tego zaćmienia, pobieranie będzie szybsze, bardziej kompletne i pełne wdzięku. Staniecie się żywymi posłańcami tego nowego pobierania dla reszty świata, który nie miał luksusu, aby znaleźć się w trajektorii zaćmienia.  Znów silnie mówimy, zbieracie się z nieustraszonymi w dniach otaczających ten restart. Zbierajcie się z tymi co przychodzą z wewnętrzną znajomością Miłości, zaufania i prawdy, że ta transformacja naszej rzeczywistości jest już zwycięska.

{ Będziemy w Mt. Shasta w trajektorii zaćmienia. Dołącz się do nas, jeżeli jesteś zadzwoniony, by zrobić tak (http://ascension-saintgermain.com/may20.html).


Następna duża fala jak widzimy, której możecie  doświadczyć dogłębnie jest czerwcowy (6) tranzyt Wenus. Przez ostatnie 8 lat, wasza zbiorowa świadomość buduje model dla zjednoczonego, uniwersalnego serca. Ten proces zaczął się w ostatnim tranzycie Wenus 8 czerwca, 2004. To nowe zjednoczone, uniwersalne serce modelowe będzie pobrane do nowego działającego systemu. Zbiorowe zjednoczone serce będzie kotwiczone. Każde miejsce, gdzie nie jest wyrażana miłość, to będzie potrząśnięte do jego rdzenia. To przykryje wszystko włączając wasze osobiste relacje na wszystkie sposoby z globalnymi rządowymi systemami. To nowe załadowanie uczyni  samolubne czyny prawie niemożliwymi do osiągnięcia. Inaczej mówiąc , zaczniemy myśleć, zadziałać i żyć w wiedzy, że nie ma żadnego oddzielenia i całe życie jest połączone. Nie będziemy w stanie zrobić wyboru bez rozważania całości i przyszłych pokoleń. Ten nowy model serca potrzebuje kilka tygodni zanim to w pełni będzie zakotwiczone. Wszechświat jest kochający i życzliwy i pozwoli na pobieranie transformacji serca powoli więc możecie dopasować z każdym codziennym pulsem serca. Oddychajcie głęboko . . . otoczcie się kochającymi, pozytywnymi, podobnie myślącymi duszami. To zrobi waszą transformację serca radosnym doświadczeniem zamiast  bolesnego. Ale widzimy, że to będzie nieco niewygodne dla każdego do pewnego poziomu, ponieważ ten nowy program serca nigdy nie był doświadczany w ludzkiej formie przedtem. Ten program był długo oczekiwany przez tak wielu z was, którzy właśnie rozważają wasze akcje  i przyszłe reprodukcje tych akcji. Dziękujemy za  trzymanie tej przestrzeni otwartej dla tego programu do załadunku. Jesteś i będziecie zwycięscy.

Następna duża fala, którą widzimy będzie  13-ego listopada
13th . . . drugie całkowite słoneczne zaćmienie (http://eclipse.gsfc.nasa.gov/SEgoogle/SEgoogle2001/SE2012Nov13Tgoogle.html). Teraz, gdy model serca w pełni został kotwiczony w waszych nowych  sercach, jak również w waszym świecie i naszym wszechświecie, to zaćmienie będzie bardzo ważne i bardzo potężne, gdyż robi ono konieczne dostrojenia oparte na naszej zbiorowej świadomości. To uczyni wszechświat samo- justującym (dopasowującym). To o czym mówimy tutaj to jest, że coś , co nie jest nadal w wyrównaniu z zjednoczoną miłością będzie przeprogramowane, aby zrobić dostosowania dla ludzkich błędów. To nie jest osądzanie ludzkości. Ale wiemy, że trzymanie doskonałej przestrzeń miłości w waszym trzęsącym się świecie będzie trudne do utrzymania w 100% z czasu. Więc wszechświat daje wam przerwę na trochę nie wykwalifikowane energie, którą mogliście zakotwiczyć. Mówimy wam też, abyście byli spokojni dla siebie. To jest trudne, aby trzymać doskonałą przestrzeń w radykalnie przekształcającym się  świecie. Odprężcie się i tylko bądźcie waszą prawdą tyle jak tylko możecie. Wszechświat posprząta cokolwiek móglibyście zrobić co pochodził ze wszystkiego oprócz miłości. W tej trajektorii zaćmienia, będzie tymczasowa bez czaso- przestrzeń , w której zrestartowane zostaną wszystkie ulepszenia. To zaćmienie będzie całkiem intensywne i cieszymy się, że większość przejścia tego zaćmienia jest przez ocean, aby zmiękczyć jego uderzenie. W tym czasie  widzimy, że będzie dużo ulepszania. Pozostańcie w miejscu pokoju i neutralności gdy restart omyje Ziemię. Teraz działa dalej w pełni ulepszony i zrekalibrowany system. To jest czas, by dać temu nowemu światu testowy przebieg. Byłeś przygotowywany do tego przez eony.

Następna fala przyjdzie w środku grudnia 12/12/12, który też przypada się na ważny święty dzień dla Majów ( 8 BATZ). Dla Majów, ten dzień jest ponownym wzorcowaniem ich poświęconego kalendarza i to wywoła eksplozję, która zapali ogień pod nowym programowaniem, które pobieraliśmyn przez ten cały rok. Zasadniczo Starsi Majów będą włączali  WSZYSTKO to. To przychodzi prawie 2 tygodnie przed grudniem 21, 2012 datą, której tak wielu z was  jest świadomych.

Więcej o tym kalendarzu Majów idzie tutaj http://www.alunajoy.com/12-13FREE-CAL.pdf

Ostatnia fala roku przychodzi 21 grudnia, 2012. Wszyscy wy, stare dusze będziecie świętowali w miłości i pokoju. We wszystkich, którzy nie pozwolili na te ponowne wzorcowania, by miały miejsce i byli silni wystarczająco, aby utrzymać to , uderzy ekstremalny kryzysowy punkt. Wasza praca ma kotwiczyć miłość i pozytywne zamiary w świętowaniu i TA AKCJA doprowadzi tych ostatnich w dostrojenie z nowym programem. To nie jest osądzanie tych dusz. Oni byli ostatnim uchwytem trzymającym stary świat w ruchu do bardzo ostatniej sekundy i oni zrobili to dla nas. To było bardzo ciężką pracą dla nich. WSZYSTKIE dusze na waszej Ziemi są kawałkami Boga. Więc nie zapominaj tego.

Tak, jak mówiliśmy, sugerujemy i spodziewamy się, że zbierzecie się w OGROMNYCH ilościach 21 grudnia, 2012 naokoło Ziemi, aby świętować obojętnie co zewnętrzny świat robi.

http://www.alunajoy.com/solarwave.html 
Pamiętajcie, że mieszkacie w miejscu - zupełnie bez lęku – strefie samej miłości. Otwieracie portale do waszego serca, Ziemi i wszechświata. Bądź na Matce Ziemi i pod Ojcem Słońcem. Jedźcie do waszych świętych miejsc, świętujcie i bądźcie  w miłości z całą waszą rodziną duszy. To jest wasz czas. Czekałeś i przygotowywałeś się przez długi czas. Tak pozwalasz siebie, by świętować to zwycięstwo i bawić się w sławie świecącego Boga, który jest w TOBIE i teraz kotwiczy w świecie i wszechświecie.

Bądź w Miłości i Pokoju i wiedz, że wszystko jest w porządku. 

luty 29 2012

poniedziałek, 26 marca 2012

Przekaz AA Michała 24,03 Nie zakładaj, że nie ma niczego co możesz zrobić

Witam ponownie!

jeszcze "tłumaczenie" kolejnego króciutkiego przekazu Archanioła Michała przez Rona Head. Przekaz jest o naszych relacjach ze zbiorową Świadomością. Temat niezmiernie ważny.
Polecam!
Nie zakładaj, że nie ma niczego co możesz zrobić. – Michael

Teraz musimy przedyskutować jaki wpływ ma wasza świadomość ma wasze otoczenie. Wszystko w waszym świecie podlega jej wpływom. Wasze wyższe stany świadomości mają nawet więcej skutku niż miały kiedyś. To jest powód, że byliście w stanie zmieniać rzeczy tak szybko.

Większości ludzi nadal nie rozumie tych rzeczy, ale wystarczająca ilość teraz to robi, żeby celowa zmiana była możliwa.
Wszystko jest energią. To już nie jest nowością dla was. Cała energia jest świadoma. To jest skok, którego wielu nadal nie zrobiło. Świadomość wszystkich ma wpływ na wszystkie inne świadomości. Te skutki mogą być duże albo małe, ale niemniej jednak one są. Dlatego, nie zakładaj, że nie ma nic co możesz zrobić. Jesteś już zdrowy w tym sposobie myślenia. Nie ma nic, na co nie możesz mieć żadnego wpływu. Powód dla tego, oprócz co już stwierdziliśmy, jest taki, że twój umysł jest zdolny z i faktycznie już to robi, bezpośrednio steruje efektami, o których dyskutujemy.

Ci z was, którzy są ‘ przebudzeni' już poruszają się na tym polu, niektórzy więcej, niektórzy mniej, ale wszyscy uczą się tego co jest możliwe. Ponieważ zaczynacie gromadzić się teraz razem w waszych grupach dusz, też zaczynacie widzieć, że jeden plus jeden nie równa się dwóm w tej ramie odniesienia. Każdy dodatkowy uczestnik w jakimś zamiarze powiększa skutek, powiększa moc intencji… wykładniczo. To zostało udowodnione wiele razy przez naukowe studia. W normalnym kursie wydarzeń, ta wiedza w końcu zaczyna być rozpoznawana przez rosnący procent was, wkrótce dotrzecie do punktu zwrotnego.

Zrobiliście pewne przyszłe zmiany nieuniknionymi teraz. Sugerujemy: teraz róbcie je bardziej gładkimi i pokojowymi. Przyswajajcie światło i miłość, które wasz Stwórca daje wam w prezencie, najdrożsi przyjaciele. Odbierajcie to świadomie i kierujcie to do waszych marzeń o przyszłości, przyszłości, która zaczyna się w następnym momencie. Cała miłość i moc wszechświata są kierowane do waszego Wzniesienia. Wasz sukces już nie będzie lekceważony. Jak to będzie wyglądać  w tygodniach i miesiącach przed wami zależy tylko od was. Jesteśmy tutaj tylko, aby was wspomagać. Bożej szybkości, moje drogie serca.

Channeler: Ron Head
24 marca 2012

http://oraclesandhealers.wordpress.com

Przekaz ARKTURIAN 25,03,2012 Czas Nadszedł: Weź Się do Pracy

Witam wszystkich!

Dziś "tłumaczenie" kolejnego przekazu Arkturian. Zgadnijcie jaki temat? Oczywiście, na topie jest uwalnianie, odcinanie przywiązań itd. Oczywiście każdy z tych przekazów na (prawie) jeden temat jest inny i kładzie nacisk na co innego. W tym układzie każdy może znaleźć informację, której potrzebował.
Miłej lektury!

Czas Nadszedł: Weź Się do Pracy

Drodzy,

Jesteśmy tutaj, aby zachęcić was, byście byli cierpliwymi. Widzimy wasze zniechęcanie kiedy nic nie wydaje się zmieniać, ale zapewniamy was, że wiele się zmienia. Nie jesteście świadomi wszystkiego co dzieje się poza sceną. Spróbujcie się nie zniechęcać albo chwytać  z góry przyjętych koncepcji jak wydarzenia muszą się ujawniać, po prostu pozwalajcie procesowi działać uwalniając jakiekolwiek wierzenia w to, jak proces musi się manifestować. Wszystko idzie   zgodnie z planem i wszystko jest doskonałe.

Wielu z was próbuje żyć na sposób w jaki wierzycie, że powinniście; żyjąc z dala od idei, które pochodzą z religijnych i metafizycznych książek, albo z doświadczeń innych ludzi. Uwolnijcie jakieś i wszystkie pojęcia  jak Wzniesienie powinno wyglądać, wybierając po prostu życie w chwili TERAZ, akceptując każdy dzień jako prezent od Boga wewnątrz, kiedy praktykujecie życie Prawdą, którą znacie.

Zobaczcie Boga w innych i zapamiętajcie, kim jesteście wy i oni są,  nawet, jeśli, oni sami nie mają żadnego zainteresowania w poznaniu tego. Zrób to dla tych, których widzicie w transmisjach wiadomości i w waszych gazetach, gdy przeżywacie wasz normalny dzień. Rozpoznajcie Boski plan we wszystkim dookoła was. Te małe kroki stopniowo zmieniają stan waszej świadomości i doprowadzą do pełnego przebudzenia. To nie ukaże się jako ogromny wybuch energii, która wdmuchuje was do nowego świata bez jakiegoś wysiłku z waszej strony. Nikt nie będzie „uratowany” po prostu przez deklarowanie tego. Tworzycie nowy świat  każdą myślą, słowem i akcją żyjąc w prawdzie i zrozumieniu tego co jest prawdziwe. To jest duchowa podróż. Tak, rzeczy na ziemi przyspieszają teraz i coraz więcej okazji jest dostępnych dla was, aby praktykować życie w każdym momencie  z miejsca prawdy i środka i tak to działa.

Będą zmiany, które wkrótce zobaczycie w waszym rządzie i rządach innych krajów. Wielu będzie odchodziło i więcej oświeconych wejdzie na ich miejsce.

Czas szybko przybywa do tych, którzy podtrzymywali swoje wątpliwości i niewiarę, albo dostaną się "na pokład statku” albo odejdą. Wyżej wymiarowa energia nie wspiera tych, którzy wybierają pozostawać w niższych częstotliwościach. Wielu będzie wstrząśniętych przez odkrycia, które wkrótce wyjdą, tak wstrząśnięci jak tylko oni mogą być, oni muszą otworzyć ich serca do nowej drogi widzenia i wierzenia albo zostaną pozostawieni w tyle. To wydają się twarde słowa, ale braknie im czasu dla otwarcia świadomości na prawdę.

Pracowaliście bardzo mocno przez tysiące lat w starej 3 wymiarowej energii. To była gra zagrana dobrze, ale nigdy nigdy nie była intencją na zawsze. Gra jest skończona drodzy, to jest czas, aby dostać się w waszej podróży do wyższej energii prawdy i rozpoznania, kim wy i wszyscy są.

Prosimy wszystkich, aby wysłali Światło do tych ludzi i obszarów Ziemi, które nadal rezonują z niższymi częstotliwościami. Tylko wysyłajcie Światło bez określonych intencji, bez żadnych załączników, ponieważ Światło wie co jest potrzebne, ono jest Wszystkowiedzące. Zobaczcie, jak Światło płynie z waszego centrum serca swobodnie oddane dla tych, którzy  jeszcze nie są świadomi ich własnego Światła. Wasze Źródło Światła nie może nigdy wyschnąć, ponieważ jest nieskończone. Jak widzicie posyłacie Światło dla świata, nie próbujecie zmieniać czegokolwiek, ponieważ kiedy próbujecie  coś zmieniać jesteście w trzecio-  wymiarowej energii, patrzycie w dualności i oddzieleniu. Widzicie, w rzeczywistości nie ma niczego do zmiany, ponieważ wszystko jest już Jednością w doskonałości wszechobecnej Boskiej Świadomości. Ludzkość, w ignorancji tej prawdy, utworzyła świat, który ukazuje się dużo mniej niż doskonały. Nie mówimy, że macie rozsiąść się i powiedzieć; "Och dobrze to wszystko jest iluzją, więc nie robię niczego”. Mówimy, że oświecona dusza najpierw i zawsze zna prawdę i wtedy podejmuje jakiekolwiek kroki, którymi może człowieka nakierować. Czasami nie będzie nic do zrobienia, innym razem będzie akcja jakiegoś rodzaju.

Kierujcie Światło do siebie każdego dnia w waszym czasie spokoju; widząc je płynące z waszego centrum serca do waszego fizycznego, emocjonalnego, umysłowego i duchowych ciał z zamiarem oczyszczenia czegokolwiek i wszystkiego o niższym rezonansie.
Wybierzcie  oczyścić całą utrzymującą się energię dziedzictwa chorób, religijnych ślubów, starożytnych obietnic, bolesnych komórkowych pamięci, fałszywych wiar, negatywnej emocjonalnej energii wszystkiego w waszym polu energii nadal niosącym i podtrzymującym niższe częstotliwości, Właśnie  teraz jest czas dla uwalniania, oczyszczania i pozwalania na odejście (tych energii).

To jest bardzo ważne, aby świadomie odciąć jakieś sznury przywiązań, które możecie nadal mieć z ludźmi, pozwalając  im odejść w zrozumieniu, że każda osoba ma swoją drogę, Wyższą Jaźń i Przewodników, aby jej pomagali i oni znajdą ich drogę jak TY swoją. Sznury są utworzone od nadmiaru negatywnych albo pozytywnych energii związków z pewnych ludźmi albo rzeczami. Wiele razy to będzie dziecko. Często to jest ktoś, z kim mieliśmy często mniej niż pozytywne kontakty i życzymy sobie ich unikać. Zwykle to jest ktoś, o kim myślimy dość często. Sznury energii, negatywne albo pozytywne mogą zostać przeniesione z nami od innych inkarnacji życia i służą, aby utrzymać jedną osobę w związku z inną osobą albo czymś. Nigdy bój się świadomie odciąć sznury przywiązania. To jest ważne i teraz jest czas.

Uwalnianie (odcinanie) sznurów energii nie znaczy, że nie możesz mieć tych ludzi w twoim życiu; to znaczy, że relacja stanie się inna i bardziej swobodna. Ponieważ odłączasz jakiś fałszywy sens  "potrzeby” kogoś albo czegoś w twoim życiu, zaczynasz uświadamiać sobie, że żadna rzecz albo osoba nie może uczynić cię  bardziej całym i bardziej kompletnym niż już jesteś. To zrozumienie  oddziałuje na wiele relacji opartych na  starych trzecio- wymiarowych wierzeniach, specjalnie, jeżeli jeden partner rozumie to a inny nie. Zrób eksperyment; posłuchaj starych piosenek o miłości z lat 40-tych i dostaniesz dobry przykład przywiązań i wierzeń, że czyjaś dobroć jest na zewnątrz niego. Większość z was doświadczy ciężkości słuchając tych piosenek. To jest energia, którą piosenka niesie, którą czujesz, że już nie rezonujesz z nią.

Pozwólcie odejść drodzy, pozwólcie odejść. Nic prawdziwego nie może nigdy zaginąć tylko zostanie zobaczone i doświadczone na wyższym poziomie. Nie obawiajcie się wpaść w ręce prawdy, ponieważ to co znajdziecie będzie dużo większe niż moglibyście kiedykolwiek sobie wyobrazić w starej i ograniczonej energii.

Metafizyka jest próbą, aby zmienić zły obraz w dobry przez wiele i różnych zabiegów. Mistycyzm jest zrozumieniem, że nie ma niczego, aby zmieniać. Właśnie teraz wszyscy są kierowani, aby udać się do mistycyzmu; prawdziwej drogi widzenia i wierzeń. Metafizyka nadal pracuje dla wielu, ponieważ to rezonuje z ich stanem świadomości. Najbardziej "Duchowe” książki teraz  dostępne są metafizyczne, kierując czytelnika, aby zrobił to czy tamto, żeby wyszedł poza problem i stał się " bardziej duchowy”. Jeżeli już nie rezonujesz z tymi książkami i nauczaniami wtedy jesteś kierowany, aby wyjść poza metafizykę  do mistycyzmu; zrozumienie, że już jesteś i zawsze byłeś kompletny.

To jest czas, aby pozwolić odejść WSZYSTKIEMU co jest stare i skończone, obojętnie jak silnie wierzyłeś, że czegoś potrzebowałeś,  żeby czuć się szczęśliwym.

To jest Wzniesienie.

Jesteśmy Grupą Arcturian

Channeler: Marilyn Raffaelle

25/03/2012

http://www.onenessofall.com/

niedziela, 25 marca 2012

Przekaz sztab ASHTAR - CZY BĘDZIE MASOWE FIZYCZNE LĄDOWANIE KOSMITÓW

Witam wszystkich!

Dziś "tłumaczenie" sporego przekazu ze sztabu Ashtar'a, ale uwaga to nie ten sam sztab, który kojarzymy z galaktyczną Federacją! Większość przekazu jest o rozróżnianiu z podaniem istotnych konkretów i zachowań. Channeling przeprowadzony przez  'Cmdr. Lady Athena" (nick) z grupy "Spiritual Community Network" na stronie http://www.ashtarcommandcrew.net
Myślę, że bardziej dobitnie i jaśniej już nie można - kawa na ławie.
Proszę sprawdźcie sami, a już waszą wolną wolą jest użycie zawartych w przekazie informacji.


CZY BĘDZIE MASOWE FIZYCZNE LĄDOWANIE KOSMITÓW?

Transmisja (channeling) ze Sztabu Ashtar przez Cmdr. Lady Athena

Ashtar - Athena SherAn.

W odniesieniu do wielu pytań, które otrzymujemy odnośnie możliwości masowego fizycznego lądowania przez kosmitów na Ziemi, jest kilka odpowiedzi, tak , nie i jeżeli powstanie taka potrzeba.

Jest więcej niż prawdopodobne, że dużo tych wiadomości o masywnych, zaplanowanych lądowaniach kosmitów może wypływać od agentów upadłych ras ET i ich agentów na planecie , służąc promowaniu przejęcia planety, błędne informacje i zakłopotanie są na  porządku dziennym
. Wyobraź sobie, że są narody na Ziemi, które długo miały dostęp do pozaziemskiej technologii. One też mają ich własne UFO od dekad. Ktoś wstawiał sztuczne scenariusze uprowadzeń utylizujące zrobotyzowanych obcych, prawdziwych wystarczająco w wyglądzie, aby zrobić głupka z kogoś. Dlaczego? Aby wytworzyć lęk w ludzkich umysłach, żeby oni mogli wtedy łatwo kontrolować i manipulować. Te ukryte agendy zaplanowały nawet wystawić ich własną wersję Wzniesienia, powrotu „Chrystuso - podobnej” figury albo Wniebowzięcia. Jednakże nie niepokójcie się, ponieważ ich wtyczka została wyciągnięta z kontaktu i oni są szybko dostaną zwarcia (wyładują się)  teraz.

To było w ostrzeżeniach kilku szanowanych źródeł ( takie jak Dr. J. J. Hurtak w Kluczach Enocha) że pierwsi, którzy przybędą  i spróbują usiłowań masowych lądowań będą więcej niż z pewnością tymi z negatywnej pozaziemskiej agendy. W tej sytuacji my doradzamy wam mądre rozróżnienie zanim wcześniej dacie wasze pozwolenie na  zaangażowanie się  z jakimś kontaktem pozaziemskim.

Nie ma żadnej potrzeby, aby wręczyć twoją moc komuś … po prawdzie człowiek będzie miał większą korzyść (gdy nie odda mocy) i pozycję z podjęcia tego trudnego treningu na Ziemi. Ludzkość też ulega zbiorowej próbie pokusy w formie kontaktów pozaziemskich. Czy Ludzie Ziemi będą ostrożni, czy pójdą za i oddadzą hołd kosmicznym pół - bogom, czy też będą  w prawdzie z Żyjącym Bogiem, który mieszka w nich?

Powinniście zauważyć Dużą Czerwoną Flagę, niezależnie czy pozaziemska czy planetarna grupa obcych twierdzi, że oni mogą przybyć i "ustawić tych na  Ziemi na prawidłowej ścieżce” (gdyż rzekomo Ludzie spartaczyli robotę źle zarządzając swoją planetą.) To podejście jest zarówno osądzające jak i poniżając godność Ludzkości i prawo, aby nauczyć się samo- zarządzania przez robienie błędów. Te błędy tworzą ograniczenia, które wymagają ich własnego poprawiania.


Inną widoczną czerwoną flagą jest fakt: jeżeli takie istoty z poza planety twierdzą, że mają, chęć zastąpić politycznych liderów Ziemi, powalić każdy rząd, albo kuszą przez finansowe plany i domniemane gwarancje "wzbogacenia się szybko”, albo oferują obietnice wysoko rozwiniętej technologii. To może być zaobserwowane, że w 99.9 % przypadków - takie plany są promowane tylko przez ciemnych. Te obietnice "nieograniczonych funduszy przychodzących do was  robiących waszą pracę dla światła” powoduje tylko , że  wielu Lightworkers siedzi biernie i czeka, tym samym marnując wartościowy czas.


Jeżeli będziesz mądry, będziesz nalegał, żeby każdy, kto usiłuje skontaktować się z tobą udowodnił, że oni są tymi, kim, oni twierdzą że są … zobaczysz, że oni używają protokołów (nazw)  Konfederacji i pozdrowień. Zauważ, czy oni zachowują kochającą pokorę i szacunek, honorują twoją wolną wolę i prawo do samostanowienia – główne kierunkowskazy tych o pozytywnych intencjach.


Ostrożnie egzaminuj ich stwierdzenia. Czy wyczuwasz jakąś schowaną agendę, czy żądają czegoś od ciebie w jakiś sposób? Jest ich agenda pobudzeniem twojego ego przez usiłowanie złapania ciebie obiecywaniem zysku materialnego, władzy, zaawansowanej wiedzy albo "tajnej” technologii? Strzeż się; agenci ciemności zawsze usiłują rozproszyć ciebie (odsunąć) od Ducha do skupiania się na formie materialnej. Czy oni zaszczycają i szanują waszą Boskość i prawo, aby swobodnie żyć swoim życiem na waszej planecie tak ja chcecie? Czy oni naruszają waszą wolną wolę w jakiś sposób? Czy oni grożą, rodzą lęk, albo usiłują manipulować tobą w jakiś sposób w ogóle? Jeżeli ostrożnie przeegzaminujesz i szczerze poprosisz o Duchowe rozróżnienie to będzie jasne z kim, układasz się.


Niektóre z  tych niższych astralnych ras i ich agentów Ziemi są dość zdolne (cwane), w tym oni nawet twierdzą, że Ashtar wspiera trochę tych czysto materialnych planów … MY zapewniamy was, że NIE WSPIERA. Inną wskazówką jest podawanie nazw, które potwierdzają ważność ich planów. Czy Wzniesieni Mistrzowie kiedykolwiek popierali szybki plan jakiegoś rodzaju wzbogacenia się? Nawet nie używamy pieniędzy na innych planetach i nie będziemy (używali ich) na Ziemi w piątym wymiarze.


Wiedz to, że tylko istota ludzka, ucieleśniona na Ziemi ma legalna prawną władzę na Ziemi. Nawet Bóg (Elohim) i Bogowie Twórcy – jako Duchy nie są zdolni, aby prawnie operować na Ziemi. Całe zwierzchnictwo i władza na Ziemi zostały dane tylko Ziemianom -ludziom. Nawet Bóg Stwórca musiał przyjść i urodzić się jako Jego Syn, Jezus / Yeshua, żeby działać prawnie na Ziemi. Żaden duch będący bez Ludzkiego ciała nie ma prawnej władzy, aby dyktować co ma być zrobione na Ziemi. To także jak najbardziej i na pewno dotyczy innych planetarnych cywilizacji. Możemy interweniować tylko, aby zapobiec całkowitemu globalnemu zniszczeniu natury, co  naraziłoby także życie w naszych sferach.


Jeśli chodzi o polityczne i finansowe areny na Ziemi - są szkolące obozy dzięki, którym Ludzie uczą się jak rozwinąć się do mistrzostwa. Ludzkość uczy się jak Duchowo władać osobistą mocą, przez system biznesu na  Ziemi, przywództwo polityczne, finansowe i inne areny. Testowanie angażuje pokonywanie tendencji ego do gromadzenia władzy, bogactwa albo technologii dla samolubnych celów. Ludzie są na Ziemi, aby rozwinąć się  do Mistrzów o Chrystusowej Świadomości, a nie mieć kogoś z zewnątrz do prostowania ich chybionych kreacji podczas ich procesu nauki ….w ten sposób pozbawia się  ich uczenia się na ich własnych próbach i błędach.


Przede wszystkim , w jakichś poza planetarnych kontaktach musisz być pewien, że znasz ich tożsamość, zamiar i, komu, oni służą.Obserwuj (uważaj), jeżeli oni twierdzą, że oni przyszli w Imieniu i Władzy Jezusa, Naszego Najwyższego i Biura Chrystusa … z dowodem tego, spytaj czy ścisłe przestrzegają  protokołów Rozkazu Melchizedeka! Żadna prawdziwa istota Światła nigdy nie będzie miała jakiegoś niezdecydowania w dostarczaniu twierdzącej odpowiedzi na którykolwiek z powyższych dyplomatycznych protokołów.


Ciągłe informacje od Sztabu Ashtar są prezentowane regularnie na  naszych forach. Ten strumień aktualnej informacji jest prezentowany również przez Cmdr. Lady Athena  w cotygodniowych audycjach radia BBS w dodatku do licznych artykułów, e-maili i kontaktów telefonów z dowódcami z całych USA i zza granicy.


Przez ten i inne przekazy My Komenda Galaktyczna Ashtar nieustannie oferujemy głośne wskazówki, aby pomóc nie porzucać zdobyczy Ludzkości dla tych  o niepewnych zamiarach. Rzadko wydajemy dyrektywy, aby skupiać się na zewnętrznych zjawiskach występujących na niebie trzeciej gęstości. Nasze dyrektywy zawsze podkreślają, kim i czym jesteście jako wcielenia Boskości, żyjące życiem wiecznym, tutaj i teraz. Nasza porada jest dla was, aby nie szukać żadnego zewnętrznego źródła dla przewodnictwa, ale raczej rozwinąć wasz  własny wewnętrzny kontakt w uzyskiwaniu dostępu do Boskiego Źródła.


Gdy odpowiednia informacja od Sztabu Ashtar albo Ashtara, osobiście, jest otrzymana, to natychmiast jest ona dostępna dla naszego personelu naziemnego. Żadna informacja odnośnie jakichś zaplanowanych masowych lądowań przez Komendę Ashtar oficjalnie nie została wydana, ani nie ma obecnie takiej potrzeby. (Są pewne obszary świata, gdzie były lądowania występujące od dekad, czasami wiele i masowe obserwacje są kontynuowane codziennie, jak świat szeroki. One występują po to, żeby żaden lęk się nie narodził i nie ma żadnych prób, aby ukryć, zaprzeczyć, grozić lub skrzywdzić kontaktujących się albo tych gości z innych światów.)


Chociaż indywidualne współdziałania z Flotami Konfederacji Sztabu Ashtar i innych i lądowania w różnych częściach świata trwają od waszego początkowego zasiewu tutaj  to masowe lądowania połączonych Flot Konfederacji nie są zaplanowane w tym czasie. Jednakże zawsze pracujemy z otwartymi osobami przez telepatyczne porozumienie, tele - myślową transmisję piktogramów Światła ( Język Światła) inspiracji, albo transmisję strumienia (napinającej?) energii i tylko z najwyższego poziomu Duszy odbiorca jest w stanie dostroić się do tego.


Przez środki ekspansji świadomości, albo co czasami jest określone jako podróż Duszy, albo „Przegląd Dusz” wy wszyscy tutaj na Ziemi spędzacie dużo czasu z nami, we flocie Sztabu Ashtar … na pokładzie statków. Te i inne wartościowe  doświadczenia najczęściej są rejestrowane i są gromadzone w innym niż twój normalny poziom świadomości. Nie Pamiętając co robisz dokładnie na innych poziomach świadomości w żaden sposób nie oddziałuje na twoją przydatność w służbie twojej misji. Zapamiętaj, że WY Ochotnicy Ziemscy też jesteście lądującymi Kosmitami!! Wy niebiańscy Emisariusze z części tego co zostało określony "uzewnętrznienie” Hierarchii i "ponownego pojawienia się” Chrystusa. Istnieje też kilka tysięcy istot od innych światów fizycznie żyjących na planecie Ziemia w tym czasie. Zacznijcie myśleć o sobie w tych kategoriach - zamiast czekać, aż inni wylądują tutaj lub gdzie indziej, albo przybędą uratować was od skutków waszych własnych wyborów, myślenia, osądzania i działania. To jest życzeniowe i dziwaczne myślenie i nie jest sposobem, w który wychowawcze systemy funkcjonują. Zaakceptujcie, że odpowiedzialność za skutki spowodowane przez wasze własne akcje jest częścią waszego treningu w zarządzaniu jaźnią i panowaniu tutaj na Ziemi. To jest zostawione dla was, aby się uczyć i samemu poprawiać.


Ludzki fizyczny poziom oddaje tylko 10% z waszej ekspresji. Jest też ogromne 90% waszej wielo – wymiarowej ekspresji, gdzie wykonujecie większość waszej "prawdziwej” pracy … obszar, którego jesteście całkowicie nieświadomi na waszym świadomym poziomie. Zawsze pamiętajcie, że ofiarowaliscie się być ziemską bazą reprezentantów flot Konfederacji.


PROSZĘ ZAUWAŻ: Znów my podkreślamy, że Komenda Ashtar nie jest bezpośrednio związana z politycznymi ani finansowymi arenami życia na Ziemi. W ogóle nie jesteśmy powiązania bezpośrednio z żadnymi rządowymi agendami. Nie zabezpieczamy jakichś finansowych planów! Nigdy nie uprowadzamy, nie implantujemy, ani nie manipulujemy.

Jesteśmy tutaj, aby pomóc Ludzkości w tym przywracaniu Boskiego Planu, to wznosi się do manifestacji następnego wymiaru sfery, to jest Duchowa transformacja i kończąc nauki przechodzicie do wyższych oktaw i ostatecznego dopuszczenia Ziemi do Konfederacji Zjednoczonych i Pokojowych Światów.

W odniesieniu do Ziemi skupiamy się na  Duchowości, edukacji, ochronie i nadzorze. W kosmosie dodajemy do wyżej wspomnianych; administracyjne i pro – aktywne dyrektywy. Proszę przejrzyjcie publikowany artykuł "Komenda Ashtar - Przegląd Zadań”.

Wy możecie pragnąć nowych i bardziej psychicznie łaskoczących informacji, ale to się tak nie przedstawia.
Naszym zadaniem jest przypomnieć wam o Boskich Zasadach, protokółach i dyrektywach rządzących Duchowym dojrzewaniem waszej planetarnej fali życia. Informacje te były dostępne dla was w ciągu ostatnich dwóch tysięcy waszych ziemskich lat, a nawet przed zasianiem waszej aktualnej rasy Adamowego korzenia.

My  Komenda Ashtar w odniesieniu do Ziemi, operujemy w 50-cio letnich cyklach. Nasz najnowszy 50-cio letni cykl rozpoczął się około 1997 roku. Ziemia jest jednym z miriadów światów, które dochodzą do końca cyklu dużego rozwinięcia podstawowych ras. To zawiera upadek i rozkład istniejących systemów. Katastrofalne oczyszczenie i wyniesienie na wszystkich poziomach służy transformacji i odnowieniu, zastępując istniejący program świadomości  nową i uaktualnioną wersją. To jest wasz aktualny stan wydarzeń.

Ziemia i aktualne czasy nie są ani unikalne, ani niezwykłe w tym procesie. Co jest nadzwyczajne jednak to szybkość waszego planetarnego ruchu od trzeciego, przez czwarty i do piątego wymiaru. Ludzki gatunek szybko przewyższa kody ograniczeń i staje się wspaniałym Człowiekiem. Jako istoty Adamicznego Światła promieniujące pełne spektrum Boskiego Światła i dźwięku pulsacji …. jesteście przeznaczeni, aby utworzyć nowo pojawiającą się  zbiorowość Galaktycznej Chrystusowej  Świadomości.

Błogosławieństwa w świetle Naszego Najwyższego, Najbardziej Promiennego Jedynego, Adonai

Opublikowano 24.03.3012 na :
http://2012indyinfo.com/2012/03/24/will-there-be-a-mass-physical-landing-of-extraterrestrials-ashtar-command-spiritual-community-network/

piątek, 23 marca 2012

Przekaz AA Michała 23,03 Wysyłanie pokoju i światła naprzód

Witam ponownie!

Jeszcze "tłumaczenie" dość krótkiego przekazu AA Michała o naszych przygotowaniach do ewentualnego chaosu. Michał mówi o gromadzeniu zapasów żywności na tę okoliczność i o konieczności współpracy w lokalnych społecznościach w takiej sytuacji. Uspokaja nas, że nie musi to wystąpić, ale niestety może.

Wysyłanie pokoju i światła naprzód  jest teraz na pewno dobrym pomysłem - Michael

Nasza wiadomość tego ranka jest o waszej ostatniej minucie przygotowań do zmian jakie obiecywaliśmy.

Niektórzy z was zgromadzili pewne ilości dodatkowych artykułów żywnościowych, ale wielu więcej z was nic nie ma. Nie przewidujemy żadnych długich okresów braków, ale jakieś przerwy prawdopodobnie nastąpią. Możesz chcieć mieć wystarczająco dużo, aby starczyło dla ciebie i twoich sąsiadów w tym czasie. Jeżeli doświadczyłeś coś takiego jak huragan w przeszłości, będziesz wiedział co może być potrzebne. Ogromne ilości nie będą potrzebne. To jest możliwe, że wielu nie doświadczy jakichś trudności w ogóle.

Przyjdzie ci się dowiedzieć co pomocne wysiłki waszych społeczeństw mogą zrobić. Egocentryczne zapatrywania  i lęk nie dadzą efektu, gdy sytuacja będzie wymagała współpracy wszystkich zdolnych do pracy ciał. Być może żadne problemy nie nastąpią, ale musimy uprzedzić wysiłki (Kabala), aby stworzyć chaos. Wysyłając intencje pokoju i światło w przyszłość jest teraz na pewno dobrym pomysłem. Bądźcie przygotowani na problemy, i wtedy nie oczekujcie żadnych.

Macie także dostępne dla was teraz informacje dotyczące waszej przyszłej obfitości. Większość z was ma małą wiedzę albo doświadczenia tych okoliczności. Możesz łatwo wyobrazić sobie niektórych "porzucających pracę”, gdy to przyjdzie. Oczywiście nie polecamy tego. Rozważ co zdarzyłoby się, jeżeli każdy opuści wykonywanie ich produktywnej pracy. Wtedy nie tylko spostrzeżecie jaka jest wartość każdego człowieka dla społeczeństwa, ale też waszą  własną wartość. Być może powinieneś podziękować mocno tym osobom, które wykonują prace  uważane przez ciebie za wstrętne. Te prace w przyszłości nie będą konieczne, ale one nie znikną w ciągu jednej nocy. Jeżeli stracicie wszystkich waszych pracowników (służb np. Komunalnych) natychmiast, ktoś inny będzie musiał wziąć się z zapałem do pracy i robić te rzeczy. Bądźcie wdzięczni dziękując im i pomagając, jeśli to możliwe. Nie popadajcie w narzekanie na złe okoliczności, to tylko je przedłuży. Ufamy, że  ludzkość wystarczająco widzi, że małe wysiłki w robieniu koniecznych rzeczy wywołują lepsze życie dla wszystkich. To jest możliwe, że twoje stare zatrudnienie stopniowo nie będzie potrzebne już więcej. To nie będzie okazja, aby niepokoić się. Znajdź sposób, aby wnieść swój wkład. Twoje przetrwanie i komfort już nie będą pod znakiem zapytania.

Zrozum, że wielu ludzi nie ma świadomości, że te rzeczy nadchodzą, a wielu więcej usłyszało albo przeczytało o nich, ale nie uwierzyli w to. Twoje spokojna odpowiedź na ich lęki zapobiegnie wielu problemom. Możesz teraz zacząć rozumieć, dlaczego tak wielu z was zostało odizolowanych na tak długo. Umieściliście siebie w obszarach, gdzie będziecie potrzebni.

To była długa i kręta wiadomość. Spodziewamy się, że dała wam temat do przemyśleń. Spodziewamy się też, że widzicie co to znaczy, że wasz czas prawie nadszedł. Bądźcie w radości i pokoju.

23 marca 2012
Channeler: Ron Headhttp://oraclesandhealers.wordpress.com/