niedziela, 27 grudnia 2015

Anarchistbanjo - Energetyczna Wolność Dla Pierwszej Fali Wznoszących się

Witam ponownie!


Kolejny odcinek, choć jeszcze bardziej optymistyczny jest trudniejszy - czy interpretacja Joe'go jest poprawna? Czy rzeczywiście czekają nas teraz starcia przynależne drugiej fali? W Polsce to chyba widać wyraźnie, ale czy musimy i jak powinniśmy to przechodzić? Odpowiedź Joe jest bardzo krótka.


Anarchistbanjo - Energetyczna Wolność Dla Pierwszej Fali Wznoszących się
05 grudnia 2015
Autor: Anarchistbanjo

Jest to trudny do napisania post, ale bardzo ważny. Trudność polega na oddaniu tego, co widzę, w słowach. Więc proszę zmierzcie się ze mną w tym.

Powiedziano nam, że Jezus w akcie umierania umieścił odrobinę siebie w każdym z nas, dzięki czemu wszyscy ludzie będą zbawieni, jeżeli przyjmą, tą jego cząstkę w swoim sercu. Jak to jest możliwe?

Jezus swoimi działaniami stworzył hologram i każdy z nas nosi część tego hologramu wewnątrz nas. Możemy wybrać, aby go wzmocnić lub zignorować, ale każdy kawałek hologramu zawiera rozmyty obraz całego hologramu.

W podobny sposób my tworzymy hologramy całego naszego świata, hologramy, które odzwierciedlają naszą wewnętrzną podróż i są dostępne dla innych. Tworzymy hologramy mistrzowskie poprzez energetyczne połączenia z naszymi boskimi odpowiednikami i sub hologramy poprzez energetyczne połączenia z bratnimi duszami w/g czakr, tych z określoną częstotliwością, które harmonizują z naszą własną, na pewnym poziomie naszej czakry.

Nasza cała rzeczywistość jest labiryntem splecionych i uwikłanych połączeń, jak naturalna gąbka z pasażami, które idą we wszystkich kierunkach. Najsilniejsze hologramy, to są te, które tworzymy z boskimi odpowiednikami i te mistrzowskie hologramy zawierają nasze osobiste linie czasowe, te z naszymi boskimi odpowiednikami i Gaią oraz całym życiem na niej. Każdy z nas ma własną wersję rzeczywistości, która różni się od wersji każdego innego.

Czasami te wersje rzeczywistości wchodzą w konflikt i to jest czas, gdzie jesteśmy w tej chwili w skali globalnej. Ale wielkie zwycięstwo zostało właśnie osiągnięte przez pierwszą falę tych wznoszących się z nowymi narodzinami Gai.

Ja nazywam to pierwszą falą typu wodoru, ale nazwijmy ich rodzaj zamiast tego typem czakry korony, dla jasności. Każdy człowiek, który otworzył i rozwinął jego czakrę korony jest częścią tej pierwszej fali.

Jest to pierwsza fala, która przenosi największą ilość miłości i światła z góry, które zostało zakotwiczone w ich ciałach. Im większa ilość energii tym mocniejsze hologramy mistrzowskie są tworzone. Hologramy wtórne muszą podlegać tym wyższym hologramom energetycznym lub zostać zniszczone. Hologramy starego wieku muszą podlegać lub być zniszczone.

Gdyż ta pierwsza fala stara się zjednoczyć osobowe hologramy dla stworzenia głównego zbiorowego hologramu i to w końcu się udało! Jest to zbiorowy mistrzowski hologram wodoru lub energii czakry korony i właśnie zerwał energetyczne połączenia ze wszystkimi niższymi energiami! Teraz jest energetycznie niezależny od wszystkiego, co się dzieje w naszym świecie. On jest samo podtrzymujący się po raz pierwszy.

Walka o Gaię teraz przenosi się do poziomu helu lub energii trzeciego oka. Pierwsza fala jest poza grą mają jedynie obowiązek dalszego pogłębiania ich osobistych realiów poprzez nowe kreacje. Ci z pierwszej fali są w stanie zregenerować niższe energie, takie jak poziom energii emocjonalne własnych ciał i odtworzyć niższe wymiary osobistej rzeczywistości sami, bez energetycznego kontaktu z kolektywnymi energiami Gai. Stali się oni niezależni od Gai i jej sieci energetycznej.

To było ogromne zwycięstwo dla pierwszej fali, ale jest energetyczna reakcja, z którą druga fala musi sobie poradzić. Możemy chyba najlepiej zrozumieć to jako tradycję. Pierwsza fala stworzyła nowy wzór lub tradycję z energii czakry korony lub z energii wodoru, energii Jedności. Ten nowy wzór istnieje w sercach wszystkich żywych istot oczekując, aby był aktywowany przez osobisty hologram każdego. Ale ci z pierwszej fali już nie walczą na niższych poziomach! Ta walka jest teraz przeszła na drugą falę, a pierwsza fala utrzymuje mocno nowy wzór tego zbiorowego mistrzowskiego hologramu. Oni są oddzieleni energetycznie od całej reszty ludzkości.

Dla pierwszej fali jest to czas ogromnej umocnienia, ponieważ cała energia, którą zużyto w walkach i kotwieniach w niższych poziomach może być teraz kierowana w znacznie mniejszym zakresie energetycznym i stosowana w sposób osobisty. Więc mogą znaleźć się w takiej samej fizycznej sytuacji, ale nagle mogą oni znacznie bardziej energetycznie być w stanie uprzątnąć gruz z przeszłości z ich życia osobistego. Cały opór będzie się kruszyć.

Druga fala, fala Helu lub czakry trzeciego oka jest tradycyjnie, tą Króla Wojownika, podczas gdy pierwsza fala należała do Boskich bogów i bogiń. To, co pierwsza fala była w stanie osiągnąć poprzez magię i subtelności musi teraz zostać osiągnięte dzięki sile i odwadze Wojownika.

We względnych określeniach, starcia społeczne staną się o wiele ostrzejsze, gdyż społeczeństwo zaczyna się kruszyć. Czasami rzeczy muszą upaść, zanim będą mogły zostać odbudowane. Ale każdy z nas ma dostępny nowy wzór w naszych sercach i on poprowadzi nas przez wszystkie próby i pokusy. Miłość jest i zawsze będzie odpowiedzią.

Anarchistbanjo - Alchemiczny proces

Witam ponownie!


Kolejny raport Joe'go z Nowej Ziemi, jest kontynuacją poprzedniego z weryfikacją treści zawartych w literaturze alchemicznej i zapisków tajemnych szkół. Ciekawa jest konkluzja dotycząca obecnych starć opcji.


Anarchistbanjo - Alchemiczny proces

29 listopada 2015
Autor: Anarchistbanjo

Niedawno byłem zmuszony przejrzeć pewną alchemiczną literaturę i porównać ją z tym nowoczesnym procesem wzniesienia, z którym mamy obecnie do czynienia. To, co znalazłem było dla mnie wspaniałą rewelacją. Wszystko to są stare rzeczy i istnieją w prawie całej literaturze religijnej i alchemicznej z przeszłości, jak napisałem w moim poprzednim poście.

To, co należy dodać to, że proces ten został napisany jako doświadczany przez mężczyzn, a nie przez kobiety, mimo że obie płcie biorą udział w alchemicznej pracy. Tak więc doświadczenia i etapy rozwoju kobiet nie były dostatecznie znane lub nie zostały zapisane.
Jednak "Małżeństwo Chrystusa i Sofii" lub "Biała Ścieżka" jest połączeniem z własnym Boskim odpowiednikiem. To jest pewne. Tradycyjnie "Biała Droga" jest mistyczną droga, która jest podejmowana przed magiczną ścieżką lub "Czerwoną Drogą" tantrycznej seksualności. W rzeczywistości małżeństwo Chrystusa i Sofii może być określane jako "mniejsze prace", gdyż nieśmiertelne ciało jest tworzone z mentalnych i duchowych energii, ale "Większa Praca" lub "Czerwona Droga" ponownego przebudzenia emocjonalnej natury musi być wykonana dla pełnego widma świadomości na wszystkich poziomach. Aby to zrobić bezpiecznie "Biała Ścieżka" musi być ukończona najpierw! To "Biała Droga", tworzy bezpieczeństwo nieśmiertelnej duszy, która może wytrzymać ciśnienie i niebezpieczeństwa na "Czerwonej Drodze".

Mówię to, gdyż nie ma w ogóle wątpliwości co do tego. Wszystkie te rzeczy są znane i osiągnięte przez tysiące w ciągu wieków i udostępnione jako tajemne nauki w szkołach tajemnic. Jedyne, co teraz jest inaczej, jest to, że to wszystko dzieje się na większą skalę z udziałem większej liczby ludzi niż kiedykolwiek! Nieśmiertelna dusza jest "jaźnią obserwatora", który czuwa nad nami w naszych snach.

Podczas tego ostatniego miesiąca wielu, którzy się wznieśli na nową Gaię doświadczyło małżeństwa "Chrystusa i Sofii" i wróciło dla próby trudniejszej, pełne spektrum tantrycznej "Czerwonej Ścieżki" lub małżeństwa "Gai i Lucyfera". Dla nich był to kolejny etap rozwoju.

Gdy nowo utworzone realia się ścierają, problem leży w znacznej liczbie osób, które są czysto materialistyczne i nie mają rozpoznania stanów poza fizycznych lub ich realiów. Ci ludzie starają się stworzyć świat czystej fizyczności, gdzie nie ma w ogóle dla mentalnych i duchowych prawd. Starają się stworzyć świat oparty wyłącznie na nauce i matematyce. To jest obecny stan rzeczy.

Anarchistbanjo - Graliśmy głupców!

Witam wszystkich!


Kolejny odcinek może się wydawać bardziej filozoficzny, ale tej filozofii nie można odmówić racji, ani prawdy odnośnie traktowania dualizmu, którego bieguny dla nas są przeciwieństwami nie do pogodzenia, jak PIS i PO. Zobaczcie o co w/g Joe'go w tym chodzi.


Anarchistbanjo - Graliśmy głupców!

22 listopada 2015
Autor: Anarchistbanjo

Rozważcie Gaię i jak ona wiruje w kółko, jak ona podróżuje przez przestrzeń. Jest półkula północna i południowa półkula. Półkula północna jest północą magnetyczną, a na półkuli południowej jest na południe magnetyczne. Są prawdziwymi przeciwieństwami, jedno w prawo zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, drugie odwrotnie; jedno pcha na zewnątrz, a drugie koncentruje jak wewnętrzny wir wciągając rzeczy.

Jednak te dwa przeciwieństwa, które nie mają nic wspólnego, są zjednoczone w ich związku i wzmacniają się wzajemnie i tworzą stabilną strukturę, która obsługuje Gaię i całe życie na niej!

Jest to funkcja dualizmu; dwoje łączy się w trzeciej postaci i tworzą coś stabilnego; coś co mogą wspomagać ze wszystkich sił! Jest to również marzenie mężczyzn i kobiet i gdy miłość może połączyć ich w trzecim małżeństwie lub związku, który łączy ich dusze w radości, to ona wykracza poza samo ich życie razem.

Książę stopnia słońca w/g rytu szkockiego wolnej masonerii uczy tej ostatecznej jedności przeciwieństw. Jest to symbolizowane przez węża połykającego ogon i okrąg. Chodzi o to, aby rozpoznać ostateczne zjednoczenie przeciwieństw i zagrać obydwa końce przeciwko środkowi, aby uzyskać pożądany cel. Mamy więc Demokratów i Republikanów; zarówno przekonanych w słuszności własnej sprawy i błędności drugiej strony. Mamy mężczyzn i kobiety, niezrozumienia i nienawiść siebie nawzajem w wojnie płci.

Istnieje świadomy wysiłek, aby utrzymać dualizm w konflikcie; dualizm, jako dobro i zło; on żyje i eliminuje dualizm jako stabilny związek, jak również silną i stabilną miłość między mężczyzną i kobietą!

Czy jesteś wciąż zły? To staje się o wiele gorsze!

Teraz mówimy o nieśmiertelności duszy i jej umocnieniu; jak przytomna świadomość może pozostać przy życiu po śmierci fizycznej poprzez rozwój silnego poczucia tożsamości, która nie jest zależna od ciała fizycznego. Psychologicznie mówimy o tworzeniu "jaźni obserwatora", tej części z nas, która obserwuje nasze sny, gdy śnimy. Nie każdy to ma; ale wielu może. Silne ego i silne poczucie własnej wartości może być realizowane na wiele sposobów i pisałem o niektórych z nich.

Ale to też są stare wiadomości! Stworzenie duszy i przetrwanie świadomości i świadomość po śmierci ciała fizycznego są znane od wieków. Każda religia ma opracowane sposoby robienia tego i są uderzająco podobne.

Ale nawet tutaj graliśmy głupców! Nie nauczono nas potrzeby zjednoczenia przeciwieństw w miłości, aby stworzyć nowe i większe coś trzeciego; ale nauczono nas nieuniknionych konfliktów i ostatecznego zwycięstwa jednej strony nad drugą!
Jest to największa zbrodnia, która kiedykolwiek została popełniona przeciwko ludzkości i doprowadziła do utraty wielu dusz i wielu żywotów!
Różne szkoły tajemnic Wschodu i Zachodu nauczały zarówno "białej ścieżki" jak i "czerwonej ścieżki". "Biała ścieżka" jest zasadniczo mistyczną drogą małżeństwa Sofii i Chrystusa, które kończy się narodzinami jaźni obserwatora lub nieśmiertelnej duszy, świadomości, która może istnieć po śmierci ciała fizycznego. Stwarza ona ciało astralne z psychiczną i duchową energią i obejmuje zaprzeczenie ciała fizycznego i jego przyjemności. Ale jest to prawda, że ta ścieżka zawiera związek przeciwności.

"Czerwona ścieżka" jest w istocie ścieżką udziałem tantrycznej seksualności i jednoczy przeciwieństwa tworząc "magiczne ciało", które może przetrwać po śmierci ciała fizycznego.

Odmiany zarówno "białej ścieżki" jak i "czerwonej ścieżki" można znaleźć w Zachodniej Alchemii, Hermetycznej Tradycji, Neoplatonizmie, Mitologii, u Arabów, w gnostyckich i średniowiecznych źródłach, jak również religii Wschodu, w tym Buddyzmie, Taoizmie i Hinduizmie.

We wszystkich powyższych prawdziwych ścieżkach można dostrzec to równoważenie przeciwieństw i konieczną jedność przeciwieństw. Fałszywą ścieżkę można odróżnić jako nieuchronny konflikt przeciwieństw i panowanie jednego nad drugim. Jedną z nich jest droga miłości, a druga to ścieżka nienawiści!

Graliśmy głupców! Co zamierzamy z tym zrobić?

sobota, 26 grudnia 2015

Wiadomości Mateusza, 20 listopada 2015

Witam ponownie!


Mateusz zdecydowanie nie próżnował w ostatnim czasie, ale i tutaj zachowamy chronologię. Przekaz jest z 20.11 po zamachach w Paryżu.


Wiadomości Mateusza, 20 listopada 2015

Tu Matthew z kochającymi pozdrowieniami od wszystkich dusz na tej stacji.

Gdy niektórzy z szeregów Illuminati są aresztowani lub odsunięci od wpływowych stanowisk, a inni „opuszczają statek”, twardogłowi kopią się w pięty, gdyż jeszcze mają kilka dźwigni.

Najbardziej widoczne jest to, co ich międzynarodowe fundusze z handlu narkotykami [kupują?] - działania "Black Ops", CIA I Mossadu które obejmują zestrzelenie rosyjskiego samolotu i ISIS, źródło niedawnej masakry w Paryżu.

Ponieważ ogół społeczeństwa nie jest świadomy, że Illuminati nawet istnieją, nie ma zrozumienia, że działają oni niezależnie od rządów swoich państw w planowaniu i dokonywaniu aktów przemocy. Tak więc palec wskazuje na Stany Zjednoczone, dom CIA, czy Izrael, który jest uważany za ojczyznę syjonizmu.

Prawda jest taka, że nieuczciwa frakcja CIA podąża za rozkazami Illuminati; a ruch syjonistyczny jest wojownikiem i szpiegiem dla Iluminatów, który nigdy nie służył w najlepszym interesie Izraelczyków i Żydów gdziekolwiek indziej. Ostatecznie te różnice staną się znane i w rzeczywistości jest to istotne. Jednak nie może to złagodzić smutku z powodu utraty bliskich lub innych urazów zmieniających życie w każdej z tragedii popełnianych przez Iluminatów.

Atak na Paryż służył ich celowi poprzez spowodowanie śmierci, żalu i początkowo, chaosu i strachu, ale akt narodził ze wzrostu desperacji z powodu szybko słabnącej kontroli i spadku liczby sług i zdesperowanych w działanie osób, nie myślących racjonalnie na temat konsekwencji. Oni zamierzali wprowadzić i utrzymać świat w szponach strachu – oni żywią się energią strachu. Zamiast tego, zjednoczyli świat w wysokich wibracjach współczucia i rozwiązań stojących mocno przeciwko terroryzmowi.

Wojsko jest dzięki temu zcemetowane, policja wyszukuje inicjatorów i podejrzanych, a poszukiwanie potencjalnych terrorystów rozciąga poza granice kraju, w znajdowaniu i zwalczaniu grup terrorystycznych, gdziekolwiek się znajdują, i nie będzie można tego zatrzymać. Tylko likwidacja korzeni terroryzmu może to zrobić. Nienawiść, która leży u podstaw terroryzmu, doprowadziła do populacjach milionów uchodźców w -zakorzeniona jest w jednej lub więcej okoliczności, które mogą być związane z działalnością lub naukami Illuminati: egoistycznej obcej ingerencji, zdrady, wyzysku ekonomicznego, bigoterii.

Każde pokolenie wpaja następnemu, że wszyscy, którzy generują takie okoliczności muszą zostać wyeliminowani, a nikt nie zdaje sobie sprawy, że wszyscy z nich są tylko marionetkami w diabelskiej grze, skryptów napisanych przez manipulujące osoby, które szybko tracą grunt pod nogami. Gdy wibracje się podnoszą, umysły i serca po obu stronach tej wstrząsającej przepaści w waszym społeczeństwie będą się otwierać tak, że empatia, wzajemny szacunek i życzliwość mogła będzie zastąpić nienawiść, uprzedzenia, zemsty i strach z powodu różnic.

Momentum w polu potencjału energii Ziemi było w silnym ruchu w kierunku coraz szybszych czasów ostatecznego końca ciemnych kontrolerów, gdyż ich opozycja jest coraz bardziej groźna i powszechna. Wraz z intensyfikacji światła na planecie, rozszerzająca się siła stron współpracujących, aby wykorzenić wszystkie złośliwe macki Iluminatów na całym świecie zapewnia, że ich sieć jest na dobrej drodze do trwałego demontażu.

Wtedy społeczeństwo mogło będzie przejść pełną parą, aby kontynuować to, co sprowadza się do globalnych działań ratowniczych po ogromnym sztormie, który przeszedł dookoła świata. Pierwsze kroki zostały podjęte, gdy niektórzy z planistów Złotego Wieku Ziemi spotkali się z niektórymi z najmądrzejszych osób w celu ustalenia najlepszych sposobów, aby utrzymać Illuminati w odpowiedzialności za ich zbrodnie przeciwko ludzkości; odzyskać ich fortuny, które były nielegalnie i niemoralnie zgromadzone i sprawiedliwie podzielić te środki, a także uwolnić technologie przez nich od dawna tłumione; zakończyć zanieczyszczanie i naprawy szkód w środowisku; i ujawnić i powstrzymać różne formy kontroli umysłu.

Wraz z tymi działaniami w drodze, prawda wyjdzie na jaw o obecności i pomocy innych cywilizacji, prawach, które rządzą życiem w tym wszechświecie i połączonej świadomości wszystkiego w istnieniu. Serpentyny energii w tych obszarach i wszystkich innych, w których potrzebna jest zmiana i oświecenie zbierają siły do napędzania Ziemi do miejsca jej przeznaczenia: Przywrócenia jej pierwotnego zdrowia i urody i jej ludzkości żyjącej spokojnie, wspólnie i w harmonii z całą przyrodą.

Ukochana rodzino, rozumiemy wasze zniecierpliwienie wobec tego przeznaczenia, aby osiągnęło urzeczywistnienie. Nie pamiętacie, że w porównaniu z innymi cywilizacjami, przejście narodów Ziemi z tysiącleci niewoli ciemności w światło i wolność następuje niemal w mgnieniu oka. Chcielibyśmy żebyście mogli zobaczyć swój świat z naszego punktu widzenia! Nie tylko moglibyście podziwiać szybkość i zakres osiągnięć, ale zobaczyć, jak bardzo wasze światło przyczynia się do postępu i wzniesienia waszej społeczności.

Teraz będziemy kontynuować odpowiedzi na wnikliwe pytania o duszy. "Kiedy dusze zostały tchnięte / zrodzone / stworzone przez Stwórcę, to się wszystko zdarzyło natychmiast, czy miało miejsce stopniowo w czasie i nadal, być może, jeszcze się dzieje?" "Składnik" każdej duszy, którym jest czysta energia miłości-światła, powstał w pierwszej ekspresji jaźni Stwórcy w tym, co nazywacie "big bang".

"Narodziny" niezależnych, nienaruszalnych, nieśmiertelnych Jaźni dusz, która rozpoczęła się od tej doniosłej okazji, gdy ich "składnik" został stworzony I dzieje się od tamtej pory w waszej koncepcji czasu linearnego i o ile nam wiadomo, będzie nadal trwało dopóki każda dusza w kosmosie nie przypomni sobie i nie wróci do swoich początków w Stwórcy.

"Czy mam rację myśląc, że Stwórca nas urodził w grupach po około 60 dusz, z których około 30 dusz z naszej grupy staje się rodziną? My głównie poruszamy się w naszych wybranych wcieleniach grając różne ustalone role w tych grupach, ale dzielimy się kontraktami, sporadycznie, z duszami z innych grup dusz, gdy zajdzie taka potrzeba "Nie ma sztywności co do liczby dusz w każdej grupie, lub klastra; ale rzeczywiście dusze z jednej grupy mogą dzielić się kontraktami z tymi, w innym klastrze, gdy zajdzie taka potrzeba.

Jednak w trakcie tego okresu, kiedy cały wszechświat jest w trybie przyspieszenia i niezliczone dusze, korzystają z wyjątkowej okazji, aby wybrać stężone lekcje karmiczne, aby mogły ukończyć je w ciągu jednego życia, a nie kilku, a nawet wielu żyć w świecie, w trzeciej gęstości, inna forma współpracy jest znacznie bardziej rozpowszechniona. Oprócz przeżywa swoich wybranych lekcji, wiele dusz pomaga innym w ich lekcjach.

Dotychczas było to zazwyczaj wewnątrz skumulowanej grupy duszy, które mogą liczyć się w tysiącach, ale teraz silne dusze dzielą karmiczne obciążeń słabszych dusz w dowolnej grupie wszędzie we wszechświecie. Celem tej nadzwyczajnej pomocy, która jest przykładem bezwarunkowej miłości jest wzmocnienie słabych ogniw w ramach jedności wszystkich.

"Czy każda dusza podzieliła się na bliźniacze dusze?" To nie jest ta, że dusze "dzielą się" i bliźniacze dusze, lub dwa płomienie, są rzadkie. Były one jednocześnie współtworzone pierwsze dwie osobowości duszy jako korzeń długiej linii, a ponieważ są wyposażone w identyczne cechy, ich uczucia do siebie są najbardziej intensywne, niż te, jakie każda dusza może czuć do innej.

W bliźniacze dusze fizycznej cywilizacji są nieodparcie przyciągane do siebie, a gdy aspekt seksualny jest silny, to jest ich głębokie uczucie potrzeby, aby być razem przytłacza wszystkie inne względy; często jest bardzo emocjonalne i prowadzi do poważnych nieporozumień i częściowego rozdzielenia dróg dusz.

W świecie duchowym, bliźnięta są w równym stopniu przyciągane do siebie, ale bez fizyczności "duszącej" miłość; i choć daleko od siebie tych dwoje może być we wszechświecie, ich więź i telepatyczna komunikacja umożliwia radosne i wzniosłe uczucia co do początków w czystej miłości.

"To brzmi tak, jakby" elastyczność umowy duszy "oznaczała, że nawet jeśli ludzie nie przestrzegają ich umów, wciąż ewoluują. Jak to jest sprawiedliwe dla ludzi, którzy żyją w zgodzie z ich umowami? "Elastyczność nie dotyczy świadomych decyzji, które są sprzeczne z postanowieniami umowy, ale sposobów w jakie te umowy mogą być doświadczane.

Załóżmy na przykład, że wasz wybór jest pozostawić to życie nagle w wieku 25 lat w wypadku pojazdu. Na krótko po osiągnięciu tego wieku, osoba jest narciarzem i zostaje przykryta głęboko w śniegu, gdy lawina szaleje w dół z góry; lub, w kilka tygodni po tym jak świętuje 25te urodziny, osoba spaceruje w lesie i zostaje śmiertelnie potrącona przez zabłąkany pocisk myśliwego. Każda z tych możliwości będzie służyć temu samemu celowi co do wyboru celu umowy.

To dramatyczny przykład, aby upewnić się, ale elastyczność ma zastosowanie do każdej umowy, być może pracy, miejsca zamieszkania, inwestycji finansowych lub szczególnych wydarzeń, które oferują te same karmiczne lekcje i ten sam potencjał wzrostu dla wszystkich dusz w umowie sprzed urodzenia ,

"Mateusz powiedział:" ciało eteryczne i wspomnienia życia danej osoby wchodzą w Nirvana. "Co się dzieje z ludźmi z demencją, którzy stracili pamięć?" Demencja tworzy warstwy zapomnienia w banku pamięci osoby, w repozytorium wszystkich wspomnień przez cały okres eksploatacji. Po indywidualnym uzdrowieniu w Nirvana, gdzie warstwy są delikatnie usunięte, cała pamięć zostanie przywrócona, w tym stadium jej "utraty".

"Kiedy dusza w maleńkiej części kuli Nirvany akceptuje światło, jest tym, co chrześcijanie nazywają odkupieniem?" Nie, przynajmniej nie świadomie. Chrześcijańskie nauki o odkupieniu są podobne do człowieka, który zyskuje Boże przebaczenie przez skruchę za to, że zył złośliwie według pojęć religijnych grzechu i Dnia Sądu. Dusza, która pochłonie dość światła, do wcielania i rozpoczyna ewolucję od nowa jest w zgodzie z prawami uniwersalnymi, o których ludzie przesiąknięci dogmatami religijnymi najprawdopodobniej nie wiedzą, że istnieją.

"Znam dziecko, które pasuje do tego, co słyszałem o duszach, że rodzi się złe. "Dlaczego dusza wybiera to?" Nie ma czegoś takiego jak dusza "urodzonego zła" - skład każdej duszy to jest czysta energia miłości-światła. Nie znamy okoliczności tego dziecka, ale możemy wspomnieć o możliwości, które mogą zostać zastosowane do każdego dziecka, które mogą być traktowane jako "przewlekle nieodpowiednie zachowanie."

Umowa sprzed urodzenia rodziny może obejmować zachowanie dziecka jako szanse dla rodziców, aby nauczyli się cierpliwości i innych umiejętności rodzicielskich, takich jak przyjmowanie ograniczonych możliwości dziecka, pielęgnowaniu jego zdolności i zainteresowań oraz równego traktowania rodzeństwa. Dyskomfort z powodu nierozpoznanej kondycji fizycznej może leżeć u podstaw buntu dziecka; również mogą być działania niepożądanych substancji chemicznych w żywności, wodzie lub lekach, szczepionkach i objawy toksyczności mogą być podobne do autyzmu.

Jeśli trwa napięcie w domu, dziecko może odpowiadać na niskie wibracje emitowane w tego rodzaju atmosferze. Podmiot bezcielesny, który nie zdaje sobie sprawy, że jego życie fizyczne zostało zakończone mógł przyłączyć się do dziecka w czasie silnego stresu fizycznego, umysłowego i emocjonalnego; jeśli tak, to doświadczony pracownik na energiach może pomóc zrozumieć jego stan i pomóc mu przejść do świata duchów.

Jeśli nie ma zwierzaka w domu, pozwólcie nam oferować tę sugestię: Pozwól dziecku wybrać zwierzę towarzyszące i dyskutuj na odpowiednim poziomie wiekowym obowiązki dziecka w jego opiece nad zwierzakiem. To jest niezwykle budujące, że wielu w swoim świecie, w tym ci od leczenia, obserwują znaczące zalety bliskiej relacji człowiek-zwierzę dla osób w każdym wieku, jest to znaczący krok w rozwoju danego społeczeństwa.

"Jeśli dusze, martwo urodzonych lub umierają w wieku niemowlęcym zdecydował tak w umowach, mogą pamiętać, jak robiły to albo w ogóle coś o innych żywotach?" W przypadku martwo urodzonych niemowląt, dusze opuszczają ciała z pełną świadomością, że jest to zgodne z umową przed -urodzinową rodziny, które są przeznaczone dla doświadczających potrzeb wszystkich uczestników.

Jako dzieci, które umierają w niemowlęctwie starzejemy się w nirwanie, a starzeją się o wiele szybciej niż wasze lata kalendarzowe przemijają -pamiętają swoje wybory i cel, w celu zapewnienia możliwości rozwoju duszy z innymi w umowach sprzed urodzenia. I, podobnie jak wszystkie inne w światach duchowych, stają się świadome poziomu wiedzy duszy do tego stopnia, jaki został zapamiętany lub doświadczony w innych wcieleniach. `

Nasze przesłanie o zagubionych duszach wywołało następujące pytania. "Czy zagubiona dusza nadal jest nieodłączną częścią Boga?" Jest tak długo, jak długo pozostaje w najniższej części świata duchów w tym wszechświecie. Jeżeli zostanie uznana przez Stwórcę, jako odporna na światło stale lub "stracona" - i tylko Stwórca może zdecydować, czy energia duszy, będzie wchłonięta do kosmicznej istoty Stwórcy, gdzie miała swoje początki.

"Czy potomstwo zagubionej duszy wieć, co się z nimi stało?" Nie. W chwili, gdy ich siła życiowa jest wycofana, tracą zdolność do poznania czegokolwiek. Jednak, ich energia i energia duszy pierwotnej zostały wchłonięte przez Stwórcę są w kosmicznej świadomości, zatem w masowej świadomości tego wszechświata; i kiedy potomstwo pojawi się z istoty Stwórcy odzyska swoje pola pamięci, wiedza o tym, co się z nimi stało jest dostępna.

"Kiedy ludzie w linii straconych dusz są " wykupieni ", gdzie będą zaczynać od nowa? Jak będą wyjaśniać innym, co się z nimi stało? "Oni nie potrzebują niczego wyjaśniać nikomu. Kiedy ich życie nagle się skończyło, rodzina i przyjaciele, którzy wierzą w życie pozagrobowe założą, że tam są ich dusze. I tak będzie, aż one- odzyskają świadomość i wszystkie wspomnienia w ich cywilizacji duchowej sferze.

Oczywiście będziemy chętnie odpowiadać na inne pytania na temat duszy, i mamy nadzieję, że informacje zawarte w tej i poprzednich komunikatach wykazały nieskończone znaczenie każdej duszy i nierozerwalnej więzi między wszystkich w jedności ze Wszystkim.

Drodzy bracia i siostry, gdy kontynuujecie podróż Ziemi, wiedzcie, że istoty światła w całym wszechświecie honorują waszą wytrwałość w świetle i obejmują was z bezwarunkową miłością.

_________________________

Miłość i pokój

Suzanne Ward
http://www.matthewbooks.com/november-20-20
0 x

Anarchistbanjo - Hologram jako Tradycja

Witam ponownie!


Mimo, że odległy czasowo, ten odcinek jest bardzo aktualny. Jesteśmy w okresie Świątecznym, a jakby nie patrzeć te Święta to dla nas tradycja. Joe prezentuje koncepcję obecnego sposobu tworzenia tradycji, i logicznie trudno odmówić mu racji.


Anarchistbanjo - Hologram jako Tradycja

20 listopada 2015
Autor: Anarchistbanjo

Wielu zgodzi się, że świat w którym żyjemy jest hologramem, a nie fizycznym, jak mogłoby się wydawać. Osoby o zdolnościach wielowymiarowych mogą modyfikować i zmieniać różne sekcje zgodnie z ich praktyką (doświadczeniami). Jest to powszechna myśl tych dni.

Ale to, co nie jest powszechnie zrozumiałe jest tym, że każda część hologramu zawiera cały hologram, choć nieco rozmytą wersję. Innymi słowy: jest plan główny (hologram) i każdy z nas nosi jego kopię w sobie.

Teraz ten nowy wiek nazwano nowym Mistrzowskim Hologramem lub matrycami tych Boskich odpowiedników, które pracowały, aby stworzyć wzór zrównoważonej męskiej / żeńskiej rzeczywistości, w której obie płcie staną razem jako równe z możliwością doświadczenia tego samego świata po raz pierwszy. To jest nowy świat oparty na dualizmie pierwiastków męskich / żeńskich.

Interesujące jest to, że każdy może modyfikować swój własny hologram, ale w ten sposób napotyka na opór ze strony hologramu mistrzowskiego. Jeśli im się to uda, to hologram mistrzowski obejmuje wtedy dokonane zmiany. W tej działalności widzimy tworzenie tradycji, gdyż ona jest najpierw tworzona przez heroiczne działania i jak inni są pod ich wpływem, a także w jaki sposób inni mogą ją modyfikować.

Wzniesienie Gai jest hologramemem mistrzowskim, gdzie Lightworkers z powodzeniem walczyli, aby stworzyć nowy wzór. Oni walczyli przeciwko starym hologramom lub wzorom energii starych wieków. Sukces każdego indywidualnego lightworkera dodawał się do hologramu mistrzowskiego wzniesienia Gai.

Teraz ten nowy hologram jest przenoszony przez każdego osobnika i może być dostępny dla każdej osoby w zakresie jej własnych zdolności. Oznacza to, że nowa tradycja została stworzona. Ta koncepcja tworzenia tradycji nie jest powszechnie zrozumiała.

Anarchistbanjo - Ziarna piasku

Witam ponownie!


Kolejny, krótki odcinek mówi o doskonaleniu w najdrobniejszych szczegółach astralnego wzorca, zwanego zwykle matrycą astralną.


Anarchistbanjo - Ziarna piasku

19 listopada 2015
Autor : Anarchistbanjo

Nowa Ziemia lub Gaja stopniowo pojawiają się w moich snach / wizjach. Kilka dni temu śniłem, że wędruję główną drogą, a następnie przechodzę przez obszary wiejskie country, aby wrócić na drogę znowu. Przechodziłem przez pole i napotkałem płot z drutu kolczastego, przez który przeszedłem. Nigdy przedtem nie byłem w stanie przejść przez płot we śnie.

Potem kontynuowałem wędrówkę, gdzie było podobne przeszkody, jakieś budowy dróg, gdzie powstawały fundamenty dla mostu. I wszedłem na płytę z betonu, która miała jakąś rurę przechodzącą przez nią. Nie ufałem równowadze i wszedłem ostrożnie. Oczywiście płyta przesunęła się pod stopami i musiałem złapać równowagę, zginając nogę w kolanie. Nigdy przedtem nie doświadczyłem takiej ruchomości w moim śnie w różnych środowiskach. Moje sny były zawsze bardziej jak film lub krajobraz, który ma teksturę, ale nie ma ruchomości.

Wreszcie stałem u stóp nowego mostu i spojrzałem na moje stopy w piasku. Podniosłem moją stopę z piasku i ślad wyglądał jak piasek przesunięty zgodnie z ruchem mojej stopy. Pamiętam, że pomyślałem o tym ze zdumieniem, tak prawdziwy ten sen się wydawał. Tak więc nie tylko wiedziałem, że byłem we śnie, ale byłem zaskoczony, jak prawdziwy on był. Mogłem dostrzec pojedyncze ziarenka piasku. Jedyne rzeczy, które wydawały się brakującymi, były dźwięki, zapachy i poczucie wagi.

Następnej nocy śniłem o lataniu z przyjacielem w ultra lekkich samolotach. Były właściwie dwa „latające” sny. Leciałem nad krajobrazem, a nawet przez pokoje w domu pełnym ludzi. Gdy leciał nad piękną doliną widziałem również wiele innych latających i pamiętam, że pomyślałem, że muszę mieć jeden z tych ultra lekkich samolotów, ponieważ tak wielu ludzi je miało. Mój został pożyczony.

Następnej nocy miałem sen o odblokowaniu korka wlewu paliwa w samochodzie, który wymagał naciśnięcia dwóch klawiszy i przypomniał mi o bezpieczeństwie. Starałem się zatankować więcej paliwa w samochodzie. Wyciągnąłem filtr i tam były kawałki brudu wewnątrz, więc starałem się je usunąć na zewnątrz. Znowu ten sen pokazał pojedyncze ziarenka piasku nietypowe we wszelkich poprzednich snach do tego czasu. Krajobraz astralny definitywnie rozwija się szybko i staje się coraz bardziej taki jak krajobraz w fizycznej 3D. Ponieważ widzę coraz więcej osób w moich snach to dzieje się na dużą skalę.

Anarchistbanjo - Boskie Małżeństwo Gai i Lucyfera

Witam wszystkich! 

W kolejnym odcinku Joe musiał wrócić do podstaw i w/g mnie nieco się zapętlił, ale to mój odbiór.
Czytelnicy ocenią sami dla siebie.
Te tłumaczenia są spóźnione, ale jak to się mówi: "lepiej późno niż wcale", a bez zachowania ciągłości i systematyki następne odcinki mogą nie być zrozumiałe, więc jedziemy po kolei.Anarchistbanjo - Boskie Małżeństwo Gai i Lucyfera


16 listopada 2015
Autor: Anarchistbanjo

Przy podziale dusz na boskie odpowiedniki, jeden męski i jeden Żeński, to, co nazywa się pierwszą zasadą została zachowana przez męski, a to, co nazywa się drugą zasadą zostało zachowane przez żeński. Zwykle nie ma świadomej świadomości tych darów i nikt nie jest zdolny do bycia świadomym tego drugiego daru. Te dwie zasady leżą niezmiernie w ekstremach obwodu duszy i rzeczywistości, mimo że istnieją w każdej cząstce atomowej.

Aby mężczyzna otrzymał zdolność, by wykorzystać twórczą siłę samego życia, energię fotonu lub nieskończone duchowe światło i jest to jego dopełnieniem błyskawicy lub gromu. To jest sama energia siły życiowej, stale wzrasta i ekspansywnie przenika całe istnienie. Siła ta nazywana jest również gniewem Bożym, lub Lucyferem. Jest to energia, która tworzy napięcie lub ciśnienie, aż coś się dzieje i niszczycielskie błyskawice występują. Gdy błyskawica błyska napięcie jest uwalniane do zasady żeńskiej i męska zasada staje się spokojna i zrelaksowana. Proces ten jest wieczny i występuje na wszystkich poziomach duszy i na wszystkich poziomach życia.

Żeński pierwiastek zachowuje tajemniczy "stożek mocy" lub magiczną / magnetyczną moc przyciągania lub odpychania. Znowu ta moc jest ponad światem fizycznym i poniżej fizycznego świata. To jest ta siła magnetyczna, która tworzy łono lub żeńską matrycę i tworzy na poziomie fizycznym oraz na poziomie niefizycznym, w zależności jakiego rodzaju energia przechodzi przez nią. Ta siła i moc zwykle nie pracowała na poziomie świadomym i pozostaje mechaniczna i podświadoma dla większości kobiet. Więc kobieta magicznie przyciąga do niej te rzeczy, których ona chce w jej osnowie i magicznie odpycha te rzeczy, których nie chce mocą swojej miłości.

Jest to matryca lub duchowe łono, które łączy energię męską i żeńską i razem tworzą trzecią energię, która jest odpowiedzialna za tworzenie wszechrzeczy. Rozważmy elektron i proton w atomie, to są subatomowe zasady męskiej energii, światła i energii elektrycznej. Rozważmy obracanie się północnego pola magnetyczne i naprzeciw obracającego się południowego pola magnetycznego jak są połączone tworząc pierwszy prosty atom wodoru. To jest to, co dzieje się w duchowym łonie kobiety. W ten sposób Bóg stworzył wszechświat jako Trójcę Świętą, która istnieje jako fontanna życia w każdym atomie, który istnieje, Ojciec (światło / prąd), Matka (obracające się północne pole magnetyczne / obracające się południowe pole magnetyczne) i tron Boga (Pierwszy atom wodoru, który tworzy gwiazdy i słońce). Stanowi to również najwyższe ciało duchowe, w którym świadomość zarówno płci męskiej, jak i żeńskiej duszy może zamieszkać. To pierwotne ciało światła i jest okrągłą kulą energii, która leży poza wielką otchłanią i nie jest z tego świata. Świadomość może podróżować w tym astralnym ciele do najdalszych krańców istnienia. Jest to również centrum serca Boga i Chrystusowej złotej energii i Miłości. To jest również centrum serca Boga i złotej energii Chrystusowej i Miłości.

Po śmierci ciała fizycznego to jest podstawowym korpusem światła, do którego dusza lub świadomość próbuje wejść do środka dla bezpieczeństwa. To pierwsze drzwi śmierci i jeśli świadomość może znaleźć dom tutaj, dusza naprawdę staje się nieśmiertelną i połączyła się z całym stworzeniem, jako jedność światła. Jedyny sposób, w jaki to ciało światła może być stworzone jest przez pierwszą zasadę męską wchodzącą w interakcję z drugą zasadą żeńską z wystarczającą siłą, aby stworzyć duchowe narodziny dla obojga z nich.

Jeśli to się nie powiedzie, to stara świadomość próbuje wejść w drugie drzwi duszy, atomu helu. Na tym kończy się pierwszy pierścień elektronów atomu i jest znany jako Słońce / Syn Boży. To jest poziom archetypu świadomości i różnych bogów i bogiń. To duchowa poziom powyżej logiki i rozumu i może być osiągniety tylko po przez oświecenie duchowe. Na tym poziomie dusza staje się Chrystusem lub Bogiem / Boginią. Jest to poziom trzeciego oka i poziom, którego chrześcijaństwo nauczało i dążylismy do tego ostatnie dwa tysiące lat. Ciało astralne duszy stworzonej na tym poziomie jest ludzkim kształtem, ale bez funkcji, takich jak balon światła. To jest promieniste ciało, którego nie można zobaczyć. Jest Ciałem Chrystusa.

Jeśli ego i świadomość po śmierci ciała fizycznego nie przejdzie pierwszych, czy drugich drzwi życia wiecznego, to wchodzi w trzecią bramę śmierci, abstrakcyjną psychiczną energię czakry gardła. Tu dusza lub świadomość musi się raz jeszcze reinkarnować w nowych narodzinach, ale ma do wyboru do tego stopnia, jaki świadomość może utrzymać razem. Jest to 5-ty poziom gęstości od "jaźni obserwatora", indywidualnej duszy lub odradzającego się ego, które przetrwa śmierć fizycznej osobowości i utrzymuje energie duszy razem, tak bardzo jak to możliwe. Znowu jest "jaźń obserwatora" tworzona przez mieszanie i wymiany psychicznej / filozoficznej płci męskiej i żeńskiej energii w duchowej matrycy kobiet. Ciało astralne stworzone na tym poziomie jest tym, co wzniesieni "mistrzowie".

To zostało nazwane alchemicznym małżeństwem Chrystusa i Jego świętej, narzeczonej Sofii. Powoduje to stworzenie jaźni obserwatora lub duszy zarówno męskiej i żeńskiej. Stworzenie tej jaźni obserwatora powstało jako produkt uboczny z wynalezieniem czytania i pisania około czterech tysięcy lat temu. Przedtem, dusza, jak wiemy, jaźń obserwatora nie istniała, z wyjątkiem bardzo nielicznych rodów i u kilku osób. Ludzkość żyła w umysłowym ulu lub kolektywnie, gdzie nie było żadnych prawdziwych osobowości oprócz liderów, którzy sami byli w stanie wypracować wystarczająco silne ego.

Jest to środek różowego koloru energii serca i miłości.

Tak więc w ciągu ostatnich czterech tysięcy lat te święte boskie zaślubiny Chrystusa i Sofii z wyparciem się niższych seksualnych energii i odpowiednich represji wobec kobiet zdominowały religie i duchowe tradycje na ziemi. Gaja nigdy się nie wzniosła i boskie małżeństwo Gai i Lucyfer nigdy nie było dopuszczone aż do teraz. Po raz pierwszy najniższym energiom życia i miłości pozwolono mieszać się z najwyższymi energiami w pełnym spektrum małżeństwa, które kompletuje męską duszę i żeńską duszę jako boskie odpowiedniki. Małżeństwo to jest jedyny sposób, w który Gaja może wznieść się ze wszystkimi żywymi istotami. Nigdy to nie było robione wcześniej.

środa, 23 grudnia 2015

Świąteczne Życzenia

Życzę wszystkim wytrwałym czytelniczkom i czytelnikom tego bloga, niezależnie od podziałów na wyznania, lub brak wyznań:

Zdrowego, Spokojnego i Radosnego okresu Świąt i zawsze poza nimi.
Nasza Radość niech nas Wszystkich podnosi, jakiekolwiek powody jej by nie były.

Wszystkiego Najlepszego!

niedziela, 13 grudnia 2015

Anarchistbanjo – Aktualizacja

Witam ponownie!

Jeżeli interpretacja Joe jest poprawna to ta jego aktualizacja porusza bardzo istotne kwestie dotyczące naszych wyborów (oczywiście nie chodzi tu o parlamentarne).

Anarchistbanjo – Aktualizacja


15 listopada 2015
Autor: Anarchistbanjo

W moim ostatnim poście wspominałem, jak różowego koloru energie teraz przenikają i napełniają nasz świat fizyczny. Jest to ogólna aktualizacja do tego posta. Natychmiast po tym poście poczułem, że coś bardzo istotne zostało zrobione i zastanawiałem się, co będzie dalej. Dzień lub dwa potem miałem sen / wizję. Czułem, że moje połączenie z duchowym światłem weszło we mnie, przeszło przeze mnie i poszło w świat, a ja zostałem w moim mroku. To było bardzo niepokojące dla mnie, bo moje duchowe połączenie ze światłem jest najważniejszą rzeczą dla mnie. Ale teraz jego już nie było. To zdarzyło się w innym śnie lub wizji o wzniesieniu Gai trochę czasu temu, w zeszłym roku i to było niesamowite, jak powtarzanie czegoś.

W tej wizji widziałem jak nowy wiek rozwija się w całości od końca do końca po czym również zabiera moje światło. Byłem niezadowolony i walczyłem z całą moją mocą, aby połączyć się z powrotem ze światłem duchowym, które istniało na koniec wieku lub cyklu. Udało mi się to zrobić i teraz istniałem poza nowym wiekiem podłączony do światła, które było poza nim. W tej akcji miałem zerwane moje połączenie z nowym wiekiem i nowym kolektywem.

Słuchałem twórczości Jakuba Boehme w pracy oraz o upadku Lucyfera. Według Jakuba Boehme Lucyfer nie posłuchał, nie biorąc swojego światła do centrum serca, ale zamiast tego pchnął je wyżej i na zewnątrz tego, co Bóg zamierzył. Przez duchową pychę wszedł w wyższe światło jego matki zamiast w światło jego boskiego odpowiednika który czekał jak jego narzeczona w centrum serca. Po słuchaniu tych słów zrozumiałem, że robię to samo, nie pozostając w moim centrum serca, a zamiast tego idę wyżej do światła i pomijam cały nowy wiek lub cykl, przechodząc do matki.

Tym razem postanowiłem pozostać w moim centrum serca, pomimo że stało się czarne i to tak, jakby pokryte przez skórzane uszczelki. Czułem się zupełnie sam w ciemności i ciemność wokół mojego serca i jego zablokowanie niepokoiło mnie bardzo, ale następnego dnia światło mojego boskiego odpowiednika przedarło się przez uszczelnienia i świeciło tam jak reflektor w ciemności, tak jak dziś. Znowu coś głębokiego zmieniło się. Coś z dawnej przeszłości zrobiono poprawnie.

Dziś rano miałem sen o młodym człowieku lub młodzieży, który był zagubiony lub znikł. On mógłby być moim synem lub synem kogoś, kogo znałem. Ja byłem ostatnim, który widział go wchodzącego do lasu na farmie ojca, gdzie dorastał. Był to mały skrawek lasu i wiedziałem, że nie było sposobu, aby się zgubić, więc nie martwiłem się. Ale nigdy nie wrócił! Po paru dniach zacząłem mówić ludziom, że muszą zadzwonić do szeryfa, żebyśmy mogli go szukać. Szukaliśmy, ale go nie znaleźliśmy. Następnie podczas jazdy autobusem wyjrzałem przez okno i zobaczyłem go leżącego twarzą w dół w potoku. Powiedziałem, aby zatrzymać autobus, ale kiedy podszedłem do wody nie było go tam. I nawet stałem w wodzie w tym samym dokładnie w miejscu, ale go tam nie było. Szukaliśmy w dół, ale nigdy go nie znaleźliśmy. Byłem zmieszany przez ten sen / wizję i szukałem jej rozumienia.

I w końcu zrozumiałem, że ten młodzieniec był kimś, kto wzniósł się z nami w nowe wody lub nowy ocean, ale postanowił wrócić, postanowił upaść z powrotem w stare energie. Nie był już z nami. Więc to, dzieje się teraz, gdy niektórzy, którzy się wznieśli, teraz wybierają powrót do życia w 3D. Ja nie mówię, że wiem co to wszystko znaczy, ale dzielę się tym jako czymś, co może przynieść komfort dla tych czekających, żeby coś się stało. Rzeczy dzieją się na swój własny sposób i w swoim własnym czasie.

Anarchistbanjo - Różowe Energie Wzniesienia przenikają Gaię

Witam wszystkich!


Informacje o spływającej na ziemię różowej energii mieliśmy także z innych źródeł, ale obserwacje i interpretacje Joe'go idą o wiele dalej.


Anarchistbanjo - Różowe Energie Wzniesienia przenikają Gaię

08 listopada 2015
Channeler: Anarchistbanjo

Tak jak kompas, moje wewnętrzne wytyczne kierują się na najwyższy poziom duchowego światła, jaki mogę osiągnąć. Wczoraj rano wyczułem, jak to duchowe światło schodziło przeze mnie w Gaię i rozszerzało się wybuchowo na zewnątrz we wszystkie rzeczy. To było wcześnie rano. Kiedy się obudziłem i później wstałem wyczuwałem energię koloru różowego promieniującą ze wszystkiego, jakby z samych atomów i cząsteczek. Moje Duchowe światło zniknęło! Ono było przekształcone w różowego koloru energię serca i rozszerzało się na nasz wszechświat.

Teraz muszę przesunąć mój wewnętrzny kompas z duchowego światła, na tą energię serca różowego koloru, która przenika ten świat. Mam wrażenie, że nadszedł czas, aby skupić się na chwili obecnej i zacząć pracować, bo doszliśmy do naszego celu. To jest nasz punkt wyjścia dla nowego życia.

11/11 nadchodzi w ciągu kilku dni i przyspieszy rzeczy, ale myślę, że ocean z mojej poprzedniej wizji umocnił się w świecie fizycznym obecnie znajdujemy się w nim. Podstawowy hologram jest ukończony, ale drobne szczegóły nadal muszą być wypełnione. To potwierdza moje przekonanie, że wzniesienie Gai i nasze własne wznoszenia przebiegają w niemal bezproblemowy sposób bez wychodzenia poza tkaninę fizycznej rzeczywistości, że tak powiem. Zamiast tego, tkanina astralnych płaszczyzn została rozerwana na strzępy i jest umieszczona z powrotem.

Przypomina mi się obraz kukiełek leżących na stosie, na podłodze. Linki, które kontrolowały ich ruch zostały wycięte i nowe struny są zamontowane. Wkrótce te lalki po raz kolejny będą tańczyć i śpiewać, gdy nowy władca marionetek pociągnie za ich nowe struny! Cóż, jakiś rodzaj tego! Chichot.

sobota, 12 grudnia 2015

Anarchistbanjo - Płaszczyzny duchowe płynne!

Witam ponownie!


Kolejne spostrzeżenia Joe'go mówią o upłynnieniu zatkanych poprzednio płaszczyzn astralnych i dużo więcej.
 
Anarchistbanjo - Płaszczyzny duchowe płynne!

06 listopada 2015
Channeler: Anarchistbanjo

Dziś rano miałem bardzo żywy sen, że duchowe płaszczyzny zmieniły się w duży ocean z kilkoma wielkimi łagodnymi falami toczącymi się. Byłem w łodzi, która po ruszała, próbując znaleźć drogę wśród ludzi, które unosili się na wodzie. Oni nie byli w żadnym niebezpieczeństwie, po prostu nie mieli żadnych łodzi ani ziemi, aby móc stanąć.

Czy w magicznych płaszczyznach astralnych lub duchowych płaszczyznach astralnych ja działam na najniższym poziomie. Ten sen był prawdziwą reprezentacją upłynnienia wszystkich płaszczyzn duchowych. Duchowe płaszczyzny astralne reprezentują wzorzec dla długoterminowej przyszłości i wzorzec jest tym, czego teraz nie ma! Oznacza to, że przeszłości nie ma! Dosłownie! Od teraz do nowiu księżyca 11 duchowych płaszczyzn się odtworzy, ale zostaną one odtworzone tylko przez tych, którzy byli albo w łodzi lub pływający w wodzie. Są to ci, który się wznieśli, a teraz tworzą nasz nowy świat. Jest to pierwsza fala tych, którzy dokonali przejścia i więcej przejdzie w odpowiednim czasie.

Ale ważne jest to, że tylko te osoby będą odtwarzać duchowe płaszczyzny. Jesteśmy teraz w świecie, który nie jest już trzymany razem przez duchowe wzorce lub plany. Rzeczy przejdą od tego, gdzie są teraz, tam gdzie nasza nowa przyszłość czeka i będzie to szybko! Osobiście uważam, że zmiany te będą odbywać się przed nadchodzącym zimowym przesileniem.

Jest zbyt wiele rzeczy, które potrzebują równoważenia się. Ten akt upłynnienia jest wynikiem tego, że energie starego wieku uległy samo-zniszczeniu. W ich zniszczenia rozpada się wszystko, co opiera się na starych sposobach. Nowa przyszłość będzie skupiać się na zbiorowym tworzeniu przez tych, którzy pierwsi zrobili ten skok do nowego świata. Inni następnie znajdą punkty kontrolne (zakotwiczenia), które pozwolą im przybyć również. Tak to jest ludzie!

To się dzieje!

Anarchistbanjo - Regeneracja fizyczna

Witam wszystkich!

Przywracanie forum wycięło mi ponad miesiąc czasu, więc w przekazach mamy zaległości.
Choć teksty Joe'go przekazami nie są, to jednak trzeba je przedstawiać wszystkie, bo przy opuszczaniu coś ucieka. Nawet jeśli dziś nie są mocno aktualne, to informacje bywają istotne.


Anarchistbanjo - Regeneracja fizyczna

25 października 2015
Channeler: Anarchistbanjo
W moich ostatnich kilku postach energia wzniesienia wyraźnie koncentruje się na przekazywaniu wiedzy i duszy ze starego 3D do naszego nowego miejsca, Nowej Gai. Działalność ta również wydawała się być skupiona na 5D. Pozwólcie mi być jasnym, że Nowa Gaia ma również 3D, 4D i wszystkie wyższe wymiary. Ale działalność skupiała się na Nowei Gai, 5D i kotwiczeniu tej konkretnej częstotliwości jako częstotliwości podstawowej dla dalszego rozwoju zarówno Nowych Elfów, jak i i Nowych Ludzi.

Ostatniej nocy śniłem o opiece nad moim "koniem". Ten koń był bardzo grzeczny i dobrze wychowany, a ja nawet miałem jakiś rodzaj żywności, aby dać mu jeść. Ten koń był bardzo solidny i fizyczne, jak również ciepły i dawał mi się pogłaskać czule.

Interpretacja tego marzenia jest następująca. Ten koń jest moje nowe nieśmiertelne ciało 3D. Teraz, nadal jest to koń, ale gdy moja własna świadomość zintegruje go pełniej stanie się człowiekiem, moim nowym nieśmiertelnym ludzkim ciałem 3D.

Jest karmiony poza fizyczną żywnością i jego przetrwanie nie jest zależne od Gai. To jest wyłącznie tworzenie mojego własnego ciała i rozszerzenie własnej duszy z powrotem w 3D. Jest to proces, który teraz dzieje się w tych nowych elfach, które są w procesie podejmowania powrotem nasz nowo stworzonego świata 3D. Znowu jest to organiczny proces i działa przez DNA.

niedziela, 1 listopada 2015

Wiadomości Mateusza - 19 października 2015

Witam wszystkich!


Kolejne wiadomości Mateusza, trochę aktualności i dużo o duszy skumulowanej.


Wiadomości Mateusza - 19 października 2015

Wpływ przyspieszenia; Atak na szpital; Illuminati w USA; kolaboracja przeciw Illuminati; "Czasy ostateczne"; kwestie obaw, nie bójcie się; wzniesienie osobiste; prośby do wewnątrz; Jezus; pochodzenie duszy, związki z duszą zbiorczą

Z kochającymi pozdrowieniami od wszystkich dusz na tej stacji, tu Matthew. Ziemia orbituje w płaszczyznach astralnych, których wibracje wpływają na wasze społeczeństwo przyspieszając tempo. Ponieważ czas liniowy "pożerający" wszystko w waszym świecie jest naciskany bardziej w kierunku remedium, rozwiązania, czy finałowego momentu, więc karmiczne doświadczenia trzeciej gęstości poruszają się szybciej w kierunku zakończenia.

To przyspieszenie zmusza Iluminaci do podjęcia desperackich irracjonalnych środków, aby utrzymać ich resztki kontroli w Nowym Jorku i Waszyngtonie. Często palce wskazały na Stany Zjednoczone w egoistycznych ingerencjach w sprawy innych krajów i zgodnie z oceną, wszystkie istotne działania federalne od pierwszego dnia były dziełem osób z Illuminati we frakcji Rockefellera w ramach rządowych i wojskowych sił tego narodu, wszystko bez wiedzy (świadomości) obywateli, którzy błędnie myślą, że ich głosy i głosowania się liczą.

Pozwólcie nam powiedzieć, co wyewoluowane cywilizacje od dawna obserwują w waszym świecie. Ludzie rządzeni przez rządy innych, skorumpowanych wiedzieli, że są oni więźniami swoich systemów politycznych; jednak dopiero niedawno i tylko niektórzy obywatele USA zdają sobie sprawę, że zostali oszukani, wierząc, że mieszkają w "kraju wolnych (ludzi)", co mówiono im z pokolenia na pokolenie: Musimy walczyć z naszymi wrogami, którzy chcą zniszczyć naszą wolność i demokratyczny sposób życia.

Tak więc, skoro wasz świat polega na napowietrznych atakach na Lekarzy bez Granic, szpital w Kunduz, Afganistan, tragedie, wynikające z szaleństwa Illuminati, wina spada na Stany Zjednoczone poprzez niesłuszne założenie, że naczelny dowódca kraju autoryzował te horrendalne ataki. Faktem jest, że za kulisami, prezydent Obama i inne osoby na wpływowych stanowiskach, przede wszystkim osoby w Stanach Zjednoczonych oraz w Chinach; Izraelczycy, którzy znają ciemne intencje Netanjahu, podsycania do wszczęcia III wony światowej; Prezydent Rosji Władimir Putin; Książę William, książę Cambridge; i Franciszek – współpracowali, aby wykorzenić wszystkie dalekosiężne macki frakcji Iluminatów - Rockefellerów i Rothschildów.

Ten atak na szpital; Wybuchy na wiecu pokojowym w Ankarze, Turcja; starcia między Izraelczykami i Palestyńczykami; sytuacja w Syrii; i strzelaniny w USA spowodowały, że niektórzy postrzegają śmiertelną przemoc i inne sytuacje występujące na całym świecie jako "nierozwiązywalne problemy." Moi drodzy, żadne związane z tą problematyką wasze troski, w tym również skutków zmian klimatycznych, braku czystej wody, wylesiania, wyginięcia niektórych zwierząt, zmniejszenie populacji pszczół, szeroka kontrola, niesprawiedliwe systemy prawne i sądowe, przymusowe szczepienia, ogromne zubożenie i szalone zanieczyszczenia, jak również mentalność wojenna, fanatyzm, chciwość i ignorancja prawdy nie są nierozwiązywalne!

Wszystko to, co dzieje się w waszym świecie jest wynikiem wznoszenia się Ziemi do coraz lżejszych płaszczyzn energii, w których działalność oparta na negatywności dobitnie i szybciej odbiega od jej energetycznego kursu. Jednakże, w pewnych środowiskach jest to uważane za dowód, że "czasy ostateczne" są w zasięgu ręki. Wiemy, że to nie jest wasza wiara, ale uważamy, że będziecie zadowoleni wiedząc, co Bóg powiedział mamie o tej koncepcji kilka lat temu:

"Dusze, które mają intencje doświadczenia Armageddonu, powinny go mieć! Ale dla tych, którzy nie zdecydowali się na posiadanie tego rodzaju "przyszłości" jej nie będzie! Możecie pozostawać w świetle i wznosić się na wyższe i wyższe wymiary bliskości, zrozumienia, świadomości. Nie ma ścisłych reguł, które są tak skomplikowane i rygorystyczne, że ty czy ktokolwiek inny nie jest w stanie im sprostać. Wszystko co jest potrzebne to tylko żyć w świetle! Albo w najprostszych słowach: BYĆ DOBRYM".

I, dzięki światłu, tej samej energii, co miłość i najpotężniejszej sile w kosmosie – wasz świat jest przepełniany dobrocią i pobożnymi dziełami, gdy coraz więcej ludzi "widzi światło." Radośnie witajcie ten rozwój świadomości i połączenie tej wiedzy z poziomem duszy - to, a nie ciało wznoszące się w niebo, jest osobistym wzniesieniem – zrzucenie całej ujemnej charakterystyki trzeciej gęstości i szkodliwego zachowania dla siebie i innych.

Gdy chodzi o inne wyżej wymienione kwestie waszej troski, najpierw powiemy, nie obawiajcie się o nic! Nie możemy nigdy powiedzieć dość, że energia strachu zasila tych z ciemnymi tendencjami, a powszechne prawo przyciągania jest w ciągłej eksploatacji!

A teraz, odnośnie rozwiązania tych problemów. Ostre skutki zmian klimatu złagodnieją, gdyż Ziemia zbliża się do osiągnięcia jej niegdyś umiarkowanego klimatu na całym świecie; jeśli to będzie konieczne, mieszkańcy obszarów poziomu morza i wysp zostaną przeniesieni, mając mnóstwo czasu, aby zapobiec niebezpieczeństwu. Stała pomoc waszej wszechświatowej rodziny obejmuje neutralizację, czy łagodzenie negatywnych skutków toksycznych pierwiastków w szczepionkach i ze wszystkich źródeł zanieczyszczeń; i w dodaku do waszych własnych technologii, które sie pojawiają mimo tłumienia przez Illuminati, wasza rodzina będzie wprowadzała zaawansowane technologie, które mogą usunąć szkody w środowisku tak szybko, że będziecie zdumieni. Pszczoły powrócą i ostatecznie przyroda odbuduje się trwałymi liczbami wyjątkiem kilku gatunków arktycznego klimatu, który nie dostosuje się do wzrostu temperatury na tych obszarach. Spokojne, godne zaufania zachowania w waszym społeczeństwie zakończą potrzebę nadzoru; wszystkie nieuczciwe lub szkodliwe przepisy krajowe, wymiar sprawiedliwości, przepisy i tradycje kulturowe zakończą się stopniowo; a ponieważ wasze światowe zasoby są dość dobrze rozlokowane, ubóstwo zostanie wyeliminowane.

Jest pragnieniem i intencją Gai, żeby jej ciało planetarne było przywrócone do pierwotnego zdrowia i urody i ludzkość kwitła w obfitości i żyła w harmonii ze sobą i całą Naturą Gai. I tak będzie! Planetarne Wzniesienie – to proces transformacji świata, dla którego udaliście się na Ziemię, aby w nim pomóc – bądźcie pewni! Osobiste wzniesienie jest wyborem, który każdy człowiek robi, a jego część to osiągnięcie oświecenia duchowego i świadome poznanie duszy, którą jesteś. Serdecznie powitaliśmy większość wszystkich istotnych pytań, a teraz odpowiemy wam na te, dla których nie było miejsca w poprzednich wiadomościach.

"W jaki sposób" iść do wewnątrz ", żeby zadać pytanie i jak mam wiedzieć, czy odpowiedź jest z poziomu duszy czy mojej świadomej myśli?"

W samotności i komforcie, wyobraź siebie w środku biało - złotego światła, pomyśl lub powiedz głośno, co chcesz wiedzieć, następnie wycisz swój umysł i po prostu BĄDŹ. Możesz sprawdzić, czy muzyka medytacyjna jest dla ciebie relaksem, czy odwracaniem uwagi i ona może być pomocna, aby zadać pierwsze pytanie, na które można odpowiedzieć "tak" lub "nie". Odpowiedź może przyjść natychmiast, albo trzeba poświęcić kilka chwil, a kiedy przyjdzie, to może być słowo, fraza lub zdanie, które może być słyszalne lub pojawia się jako drukowany znak lub przychodzi jak w maszynie do pisania; albo jeden lub więcej mentalnych obrazów; albo uczucie, które wyraźnie wskazuje, "tak" lub "nie".

Jeśli to, co widzisz, słyszysz lub zdecydowanie odczuwasz jest podobne do tego, co było na myśli, lub na co miałeś nadzieję przed "pójściem do wewnątrz", to nie oznacza, że ta odpowiedź jest twoją własną myślą; może to być potwierdzeniem, że świadoma myśl i wiedza duszy wyrażona jako intuicja są ściśle powiązane. I proszę się nie zniechęcać, jeśli nic się nie dzieje w pierwszej próbie, a nawet po kilku razach – jak w każdym innym opłacalnym przedsięwzięciu, praktyka prowadzi do poprawy.

"Czy to osoba Jezusa lub jego dusza, wiedziała jak chodzić po wodzie i zmienić kilka ryb i bochenki chleba na wystarczającą ilość żywności dla tłumów, czy te historie składają się na poparcie twierdzenia, że jest on" jedynym synem Boga " ?
Jezus i jego dusza były jedną i tę samą istotę, tak jak każda inna dusza-jaźń. Wiedział, że każdy człowiek ma wrodzoną zdolność do manifestowania tego, co dana osoba chce i może sobie wyobrazić; dlatego jego nauki zawierają to, że cokolwiek on mógł zrobić, wszyscy mogli też. On chodził nieco powyżej wody przy okazji, kiedy zaistniała potrzeba, aby to zrobić i gdy była potrzeba, aby zamienić małe ilości jedzenia na tyle dla głodnego tłumu. Zapisałem obydwie w moim dzienniku.

Rozmowa z matką wkrótce po rozpoczęciu komunikacji w 1994 roku, kiedy jeszcze przebywałem w Nirvana, odpowiada na szereg pytań dotyczących pochodzenia duszy i jej związku z skumulowaną duszą, a ja poprosiłem ją, aby skopiować te części.

Dusza jest istotą życia, ponieważ najpierw wyszła ze Stwórcy. Jest niezniszczalną żywą istotą energii światła, która może mieć ciało fizyczne, ciało eteryczne lub ciało astralne, lub może istnieć tylko w wolnym duchu. Nasze dusze, manifestowane przez Boga poprzez Jego współtworzącą ze Stwórcą moc, są wyrazem miłości i światła Bożego i zawierają się w mikrokosmosie każdą esencję Boga. W każdej z jej form, dusza jest nienaruszalnie niezależnym byte w tym samym czasie, gdy istnieje nierozerwalnie z Bogiem i Stwórcą i wszystkimi innymi duszami.

Dusza jest mocą stojącą za wszystkim, co istnieje na Ziemi. To jest siła życiowa we wszystkich jej częściach, które tworzy dla coraz większego doświadczenia. Na każdym poziomie ewolucji, każda część duszy jest niezależną jaźnią z inteligencją, cechami, wyborami, celami i wszystkimi innymi elementami życia, które sprawiają, że każda osoba to wyjątkowa istota.

Każde osobne wcielenie duszy jest jego osobowością. Suma osobowości duszy jest skumulowaną duszą, a cała wiedza zdobyta przez każdą osobowość jest dostępna dla wszystkich. Tak więc, gdy każda osobowość dokłada do skumulowanej duszy, przynosząc mądrość doświadczenia tego życia, każda osobowość ewoluuje, tak jak robi to skumulowana dusza. Wierzę, że najprostsze wyjaśnienie skumulowanej duszy jest takie: Jest złożona ze wszystkich jej części, poczynając od pierwszego podziału siebie do niezależnego życia dla różnorodności w doświadczaniu.

Gdzie skumulowane dusze mieszkają?
Nie ma określonego miejsca zamieszkania, ponieważ skumulowana dusza nie jest odrębnym podmiotem, lecz niepodzielną sumą wszystkich osobowości, gdziekolwiek one żyją, i wzrasta, gdy każda z nich dodaje swoje doświadczenia życiowe do stale zmieniającego się kompozytu. Faktycznie, jest to lepszy opis skumulowanej duszy niż, gdy raz pierwszy raz wam dałem, że jest to pole siłowe, które otrzymuje całą jego esencję ze wszystkich jego aspektów, gdziekolwiek one są w całym wszechświecie.

Czy znasz osobiście inne osobowości w swojej skumulowanej duszy czy też masz dostęp do ich wiedzy?

Znam te, które są w tej rzeczywistości i niektórzy z nas stali się przyjaciółmi. Niektóre spędzają całe życie na Ziemi, i bardzo dobrze wiem, kim oni są! Niektóre zostały przeniesione do tej pory w kierunku światła, gdyż nasze gęstości energii są niezgodne, więc spotkanie nie jest możliwe, a inni odeszli daleko od światła do niższych gęstości i ja na pewno nie jestem zainteresowany pójściem tam! Niektóre zdecydowały wcielić poza tą galaktyką, gdzie nie podróżuję często, więc ledwie zapoznałem się z nimi.

Każdy ma swoją własną duszę, aby osiągnąć wzrost, matko. Wszędzie tam, gdzie inne osobowości doświadczają ich indywidualnego rozwoju, jesteśmy zawsze w naszej więzi rodzinnej skumulowanej duszy. Ale to nie jest konieczne, aby się spotykać i dzielić się interesami dożywotnio lub znać wszystkie szczegóły wcieleń wszystkich innych. To, co robimy, to dzielimy się niezbędną wiedzą o naszej zbiorowej świadomości, w przeciwnym razie wszystkie nauki indywidualne duszy byłyby zmarnowane.

Skumulowana dusza może przejść z miejsca jej pobytu w kierunku światła tylko przez rozwój swoich osobowości. Dlatego też, każda z nich ma nie tylko korzyści z kompozytu wiedzy skumulowanej duszy, ale ciągle są podawane zachęty na poziomie duszy, aby opanowała jej wybrane lekcje, żeby skumulowana dusza mogła ewoluować. Jednak to nie jest samolubne, z postępem skumulowanej duszy, wszystkie jej osobowości mają również możliwość się rozwijać. Jednak, w zależności od wolnych wyborów, woli każdej osobowości może ona albo wzrastać w kierunku światła, czy oddalać się tak daleko, by stać się uwięzioną w energii podstawowej.

Jeśli osobowość zostaje uwięziona, jak to wpływa na energię na łączne duszy?

Zapis energii życia, który przypisuje osobowość do umieszczenia energii bazowej nie wpływa na skumulowaną duszę, ponieważ unikalny strumień energii osobowej dokonuje swoich własnych wyborów drogi w całości przez jej wolny wybór. Skumulowana dusza może zachęcać osobowości, lecz nigdy nie może kolidować z ich wolną wolą. Jednak z miłości do wszystkich osobowości, skumulowana dusza może zażądać łaski Bożej dla udzielenia pomocy każdemu, kto staje się uwięziony w energii podstawowej.

Czy indywidualne dusze są zawsze świadome wszystkiego, co ich skumulowana dusza wie?

Pozwól mi porównać to z twoją pamięcią, Matko. Nic, czego się nauczyłaś lub doświadczyłaś nigdy nie znika w twoim systemie pamięci, ale nie możesz sobie przypomnieć wszystkiego w tym samym czasie, to jest ogromne! Ponadto, wiele z waszych doświadczeń było tak banalne, że są one bez znaczenia dla późniejszych wydarzeń i nigdy nie wrócił do waszego świadomego umysłu, ale wszystkie są w swoim banku pamięci. To samo z osobowościami skumulowanej duszy, gdy doświadczają swoich wcieleń.

To ma sens. Mateusz, z tymi wszystkimi częściami twojej duszy zbiorczej, po prostu chcę mieć pewność, że jesteś tylko mój Matthew i nikt inny!


Och, mamo, absolutnie Jestem Mateusz i nikt inny! Każda osobowość jest jej własną duszą i nikim innym! Skumulowana dusza jest syntezą wszystkich niezależnie funkcjonujących dusz - jaźni.

Ale to brzmi tak, jakby każda dusza, która dzieli się staje się duszą skumulowaną, więc możesz zrobić to samo i stać się taką też.


Matko, zdaję sobie sprawę, że w moim zapale do odpowiedzi na pytania, czasem moje wysiłki spowodują zamieszanie, a nie wyjaśnienie. Warunki jakie dałem ci na różne aspekty ekspresji skumulowanej duszy, osobowości, fragmentów duszy lub iskier i takie, mają jedynie pokazać długą podróż duszy, dążenie przez wiele wcieleń, aby powrócić do jej początku w doskonałej miłości i w Światło Stwórcy.

W tej rzeczywistości nie potrzebujemy zróżnicowania terminów, gdyż zapis energii duszy we wszechświecie jest dowodem jej sytuacji ewolucyjnej. Ponieważ każda dusza jest jej własną nienaruszalną jaźnią niezależnie od jej pobytu lub liczby jej potomstwa, myślimy o każdym po prostu jako "duszy". I to jest to, gdy mówimy o każdym z was, chyba że staramy się wyjaśnić etapy rozwoju duszy poprzez swoje niezależnie funkcjonujące aspekty lub nierozerwalny i wieczny związek każdej duszy z Bogiem i wszystkimi innymi duszami we wszechświecie.

Dziękuję, mamo, i tak, widzę, że po raz kolejny musimy opuścić pozostałe pytania o duszy do następnej wiadomości. Mamy nadzieję, że nasze odpowiedzi do tej pory były przekonujące: Jesteście bezgranicznie potężnymi, bezwarunkowo kochanymi istotami boskimi w odwiecznej jedności WSZYSTKIEGO.

Miłość i pokój

Suzanne Ward
http://www.matthewbooks.com/october-19-2015/

sobota, 24 października 2015

Anarchistbanjo - Aktualizacja – Zatory w 5D

Witam ponownie!

No to na dziś mamy przetłumaczony komplet Joe-go, a ten odcinek tez zawiera istotne informacje, zdecydowanie warto zerknąć, o co chodzi.


Anarchistbanjo - Aktualizacja – Zatory w 5D

21 października 2015
Channeler: Anarchistbanjo

Kilka dni temu fizycznie zakotwiczyła się główna linia czasowa. Dzień później, po tym, z innym skokiem i ruchem negatywnych / ciemnych energii poruszających się w górę, zapchały się one w górnych poziomach astralnych z energetyzującym ich towarzystwem na niższych poziomach. Nie wiedziałam, co zrobić z tym nic więc nie publikowałem. Teraz zdaję sobie sprawę z tego, co się stało.

Była wojna, która miała miejsce – o to, która energia będzie dominującą od tego momentu, 5D czy organiczny najniższy możliwy poziom astralny siły życiowej życia wszystkich żywych istot. Ponieważ jest to wzniesienie Gai, ważne jest, żeby umocnienie było na jej poziomie, poziomie samego życia. 5D, o którym wszyscy ludzie mówią, to królestwo mentalnych energii, w których istnieje świadomość jako istota stworzona z energii mentalnej z ograniczoną zdolnością do emocji i fizyczności. Zwykle nie myślimy o 5D, jako czystej energii mentalnej. To jest ten problem.

Tak więc walka o dominację odbyła się w 5D, sferze rzeczywistości mentalnej. To dlatego lightworkers zalecano żyć w ich sercach, a nie w ich głowach. Poziomy poniżej 5D wznoszą się z Gaią i wyższe poziomy również, ale 5D i powyżej obejmuje również tych, którzy nie podnieśli się z Gaią. Nazwałem tych o większej gęstości, którzy są podnoszeni przez Gaię Nowymi Elfami i tych z wyższej gęstości, nie podnoszonymi przez Gaię, Nowymi Ludźmi. Więc 5D, sfera mentalna, został podzielona między tymi dwoma grupami.


W każdym przypadku pierwotna linia czasowa, przedarła się przez opór i zakotwiczony na najniższym poziomie astralnym energii życiowej i Gaia i wszelkie życie fizyczne zostało zmienione w wielkim stylu! Oznacza to, że ci, w 5D i powyżej byli nie dostosowani do tego i zostali uderzeni. Następnie po dniu lub dwóch później inny skok energii wzdłuż tej samej osi czasu potrząsnął jeszcze bardziej luźną, mroczną, negatywną energią z niższych poziomów astralnych i przeniósł ją w 5D jako dalsze zatory i konflikty mentalnej energii.

Postaram się opowiedzieć to w lepszy sposób. Są rzeczy, gdzie wierzymy, że nie mają one podstaw w rzeczywistości fizycznej, np. pieniądze, prawa, kultura, gospodarka, polityka i religijne dogmaty. Wszystkie one istnieją w świecie mentalnym 5D, ale te złudzenia są utrzymywane przy życiu przez masową wiarę w nie. Są to typy konstrukcji mentalnych, które otrzymały uderzenie negatywnej energii. Więc był główny rozdźwięk między tymi mentalnymi energiami 5D i tym, co postrzegamy jako rzeczywistość fizyczna.

To prowadzi do dalszej polaryzacji tych, którzy żyją w ich głowach i do wzrostu u nich poczucia utraty kontroli. Dla tych, którzy żyją w zgodzie i zestrojeniu z Gaią, niższe poziomy organiczne pozostają stabilne i oferują solidne podstawy, aby przetrwać turbulencje nadchodzącej burzy mentalnej. Są osoby, które będą wariować! Pozostańcie w swoim sercu!

Anarchistbanjo – Przebijanie zasłony

Witam ponownie!

Nie mogłem sobie darować, ten odcinek po mojemu jest jeszcze ciekawszy!

Anarchistbanjo – Przebijanie zasłony

14 października 2015
Channeler: Anarchistbanjo

Oczywiście pytaniem w umyśle każdego jest, kiedy to zacznie manifestować fizycznie? Prawda jest taka, że są one manifestowane i to od dłuższego czasu! Tyle, że rzeczy stały się tak płynnie, że to tak naprawdę nie zostaje zauważone.

Ale w zasadzie wszystkie główne prace zostały wykonane w astralnych / nie fizycznych płaszczyznach. To właśnie się zmieniło! Z okrzepnięciem głównej linii czasowej Gai działania właśnie skoczyły do tego, co uważamy za prawdziwy poziom fizyczny! Dlatego najbliższe miesiące będą właściwie dostrajaniem.

Więc wielu ludzi myślało, że mieliśmy zamiar opuścić ten fizyczny świat! Cóż, niektórzy z nas zamierzają opuścić fizyczność, a niektórzy z nas biorą ją z powrotem! Jest to ostateczna bitwa! To będzie magia przeciwko technologii. Rzeczywistość Organiczna przeciwko sztucznej rzeczywistości. To będzie bitwa ze wszystkich bitew i ona właśnie została wygrana na wszystkich nie fizycznych płaszczyznach! Teraz możemy wziąć z powrotem nasz świat!

Niektórzy z nas nie mają zamiaru żeby nasze śmiertelne ciała umarło; ale raczej chcą je przemienić w czystą energię. To nie jest zadanie dla początkujących, więc zostali oni odwołani z pola bitwy. Pozostawieni jedynie wojownicy są największymi i najpotężniejszymi; tymi, które byli na Gai od początku. Ci wojownicy byli na Gai przed epoką dinozaurów. Nazwałem te dusze Nowe Elfy, gdyż one walczyły o Gaję i służyły jej na wszystkie sposoby. Są jej opiekunami i strażnikami.

Pomyślcie o tym! Możemy swobodnie przyznać, że Gaia została przeniesiona w przestrzeń 5D z powrotem powrotnej w 2012 roku, ale ludzkość nie, aż do teraz. Rozejrzyjcie się! To, co widzicie doświadczacie jest złudzeniem 3D, ale to jest nowe 3D stworzone z nowego 5D. Kolektywnie przesunęliśmy linie czasowe i zrobiliśmy wiele rzeczy, korzystających z naszych nowych wielowymiarowych umiejętności. Ale wciąż czekamy na jakieś wielkie zmiany! Czemu?

Miłość teraz przychodzi do naszego świata w sposób, w który nigdy przedtem nie przychodziła. Sieć energetyczna Gai pulsuje energią organicznej witalnej siły życiowej, energią orgazmu, energią fizyczną! Wszystkie żywe rzeczy przyczyniają się w tym świadomie lub nieświadomie. To jest Kali Yuga, wiek najgłębszej możliwej energii życiowej i będzie on trwał przez następne dwa tysiące lat. Magia teraz zalewa nasz świat, jeśli możemy się tylko załapać na nią i sprawić, żeby nasze marzenia stały się realne.

Ten wiek to jest wiek Bogini, Bogini w ludzkiej postaci i o mocy Bogini. Chodzi również o równowagę energii męskiej i żeńskiej oraz tworzenie oraz umacnianie duszy na wszystkich poziomach istnienia. Jest to również wiek tantry i ukryte tajemnice Boga i Bogini będą się objawiać całej ludzkości. Obejmuje to tajemnice duszy.

Ludzkość będzie mogła zobaczyć prawdziwą magię w akcji po raz pierwszy na ogromną skalę na poziomie fizycznym. Będzie się działo to, co przeczy logice i rozumowi; rzeczy, które wstrząsną błędnymi przekonaniami wąskich i osądzających umysłów. Rękawice dzieciaków zostały zdjęte i walka tytanów zaczyna się na dobre!

Anarchistbanjo - Umieranie poziomo, nie pionowo przez odsłanianie DNA

Witam ponownie!

Idziemy za ciosem, kolejny odcinek Joego z 10-go października, póki co zostały tylko 2.


Anarchistbanjo - Umieranie poziomo, nie pionowo przez odsłanianie DNA


10 października 2015
Channeler: Anarchistbanjo

10 października 2015, nowa faza zaczęła się w procesie wznoszenia się. Od wydarzeń z wczoraj, kiedy zbiorową mistrzowską oś czasu Gai sfinalizowano, drzwi nieba są zamknięte. Oznacza to, że wszystkie żywe rzeczy zrobiły ich wybór, aby przejść do światów duchowych lub powrócić do nowej fizycznej 3D. Te dwie (możliwości) obecnie nakładają się na siebie, ale teraz zaczynają się od siebie oddalać. To oddalanie jest faktem, bo DNA jest organiczne, a świadomość jest napędzana przez organiczne witalne siły życia, podczas gdy fizyczne ciało jest utrzymywane przy życiu w wyniku reakcji chemicznych.

Masywna współgranie energii w naszych fizycznych ciałach odkrywa nasze DNA i je oczyszcza. Teraz, gdy ta nowa częstotliwość bazowa została osiągnięta przez tych, którzy wybrali dalszą śmiertelną postać 3D, orientację (magnetycznego bieguna południowego) znajdą własny początek DNA, aby związać go wraz z powrotem do dalszego życia w chemicznie napędzanym śmiertelnym ciele fizycznym. Głównym powodem wyboru tej opcji jest możliwość większego i szybszego wzrostu duszy niż istniejąca w sferze ducha, gdzie rozwój i wzrost nie jest tak prosty i szybki.

Wzniesione dusze, które decydują się pozostać w sferach duchowych będą kontynuować proces ich odkrywania DNA i stopniowo uwalniać chemiczne powiązanie utrzymujące ich śmiertelne ciała fizyczne przy życiu. Czyniąc to ich świadomość przeniesie się do czystego energetycznego podpisu na każdym poziomie energetycznym według indywidualnych zdolności. W istocie jest to "pozioma" droga śmierci lub przejścia, która następuje w skokach. Taka, gdzie doświadczenia "poza ciałem" stają się normą.

Polega ona na tworzeniu "jaźni obserwatora" lub duszy, która jest obserwatorem, która dogląda nas w naszych snach. Jak DNA się odkrywa części naszej świadomości są przesyłane do tej "jaźni obserwatora". Im dłużej możemy pozostać w śmiertelnych ciałach fizycznych od tego punktu tym większe odsłonięcie DNA i więcej części naszej świadomości, może być przeniesiona do naszej nieśmiertelnej "jaźni obserwatora ". W pewnym momencie ostateczne przeniesienie świadomości zakończy proces i nasza świadomość zmieni się na sposób horyzontalny w naszym nowo utworzonym nie fizycznym ciele. Im więcej części świadomości, jesteśmy w stanie przenieść, tym bardziej nasz nowy świat fizyczny nie będzie wydawał się fizycznym 3D.

Dla wielu on będzie się wydawać, że nadal jesteśmy w śmiertelnym fizyczności 3D, aż zauważymy jak o wiele łatwiej możemy zamanifestować rzeczy w naszym życiu. Będziemy teraz również zaczynać zauważać proces uzdrawiania, gdy nie kompatybilne elementy naszego ciała zaczną odpadać lub obumierać. Będą one zastąpione w regeneracyjnym procesie, który jest oparty na naszej "jaźni obserwatora".

Jasne błogosławieństwa

Anarchistbanjo - Bramy Nieba Zamkniete / Nowa, Kolektywna Linia Czasowa Sfinalizowana

Witam ponownie!


Rewelacji Joe-go ciąg dalszy, ale nie tylko on mówi o nowym wzorcu!


Anarchistbanjo - Bramy Nieba Zamkniete / Nowa, Kolektywna Linia Czasowa Sfinalizowana

09 października 2015
Channeler: Anarchistbanjo

09 października 2015, w spontanicznym ruchu bramy nieba zostały zamknięte, podczas gdy w tym samym czasie, stworzoną ogromną kolektywna linię czasową lub wzór, który jest wzorcem dla tego całego wielkiego cyklu. W praktyce te dusze, którym została przyznana północna orientacja magnetyczna (wzniesienie), ale nadal pożądają południową orientacją magnetyczną pozwolono im opuszczać (?). Ich świadomość jeszcze raz odwróci polaryzację do pożądanej orientacji południowego bieguna, a ich wyższa jaźń zachowa swoją orientację bieguna północnego i pozostanie w sferze ducha. Powiedziałbym inny sposób "upadku", jaki niektóre dusze wybrały z powrotem dla fizycznego 3D nadal przeżywając życie jako śmiertelni ludzie podczas tego nowego cyklu, pozostawiając swoje duchowe wyższe ja w tyle.

Wszystkie inne Wzniesione dusze zdecydowały, aby ich dusze i świadomość pozostawała w sferach duchowych istot, a nie jako istot fizycznych 3D lub wyższych. W ten sposób ludzkość całkowicie się podzieliła, z grubsza połowa zdecydowała się na pozostanie nowymi ludźmi w fizycznej 3D, a druga połowa zdecydowała się żyć tak, jak nieśmiertelni nie fizyczni 3D i w zależności od osobistych poziomów osiągniętych w egzystencji wielowymiarowej.

Wszystkie formy życia w duchowych płaszczyznach rzuciły się do wspierania i sfinalizowania ogromnej linii czasowej Gai, która będzie duchowym planem na nadchodzący wielki cykl. Jest to zbiorowa linia czasowa, która istnieje i przebiega przez wszystkie gęstości i płaszczyzny astralne. Jest to wynikiem finalizacji "częstotliwości bazowej" 28 września. To jest "mistrzowska linia czasowa", w której wszystkie inne osobiste linie czasowe będą się znajdować. W efekcie tej "mistrzowskiej linii czasowej", która jest na tyle elastyczna, że można ją bardziej szczerze nazwać "mini-wszechświatem", zawierającym wielowymiarowe linie czasowe w nim.

To będzie dalej się układać po pełni księżyca w października, kiedy zasłona między światami będzie najcieńsza. Od teraz aż do przesilenia zimowego aktywność astralna będzie bardzo silna i ostateczna.

Anarchistbanjo - Osiągnięcie nowej bazowej częstotliwości – Przygotujcie się na uderzenie!

Witam wszystkich!


Kolejny już nieco odległy, alebardzo ciekawy odcinek spostrzeżeń Joe-go, jest ich jeszcze kilka w kolejce. Ten jest o tyle istotny, że tłumaczy pewne mechanizmy oczywiście w zakresie pojęć i rozeznania autora.

Anarchistbanjo - Osiągnięcie nowej bazowej częstotliwości – Przygotujcie się na uderzenie!

07 października 2015
Channeler: Anarchistbanjo

Według stanu na 28 września kolektywnie podciągnęliśmy się na wysoki płaskowyż częstotliwości bazowej. Jest ona znacznie wyższa niż wielu myślało, że możemy osiągnąć i wszyscy powinniśmy być dumni z naszego osiągnięcia! Jest to skomplikowany temat, ale po prostu powiedzmy, że częstotliwość, którą właśnie osiągnęliśmy jest trwała i jest zharmonizowana z najniższym poziomem astralnym w pobliżu płaszczyzny ziemi. Oznacza to, że rezonuje ona z najniższym poziomem astralnym i zdolność do istnienia wygodnie w tej częstotliwości pozwala pracować w najniższym poziomie astralnym, a także go zmieniać. To jest miejsce, gdzie magia występuje!

Górne poziomy nadal są splątane i muszą zostać uporządkowane, a to zajmie trochę czasu. Ale teraz, aż do przesilenia zimowego ta częstotliwość bazowa będzie wstrząsała naszym światem na wiele sposobów. Niektórzy rozpoczną budowę tych solidnych fundamentów, które omijało nas tak długo. Pozostali będą wstrząsani poprzez wrażliwe rzeczy w ich życiu i będą zmuszani do obniżania ambicji i wzrostu częstotliwości.

Jeśli to możliwe nie współdziałajcie i nie angażujcie się w negatywne wydarzenia, gdyż one będą próbować pociągnąć was z nimi, wyssać waszą witalność i obniżyć wasze wibracje. Jest to szczególnie ważne w pieniądzach i sprawach finansowych. Uwolnijcie to, co możecie i przyspieszcie do mety. Pamiętajcie, że posiadanie dotyczy 9 / 10 prawa!

Nie popełniajcie błędów wobec tego, co się dzieje! Każda nowa era zaczyna się od nowej energii na najniższym poziomie i rozpoczyna powolny marsz do wyższych poziomów przez ponad tysiące lat. Będziemy patrzyli na ten najniższy poziom energii umocnienia naszej istoty przez kolejne dwa tysiące lat i ta energia jest energią naszego przetrwania! Ta energia jest energią ekologiczną! Rozważcie swoje przeżycie, swoich bliskich i wszystkich żywych istot. Rozważcie wszystkie potrzeby, bezpieczeństwo, żywność i schronienie. Zapomnijcie o pieniądzach, zapomnijcie o gospodarce! Skoncentrujcie się na tym, co naprawdę się liczy, co organicznie się liczy! Pomyślcie o cyklu życia i jak rośliny wydzielają tlen jako produkt odpadowy, a my t go potrzebujemy. Pomyślcie o tym, jak wydzielamy dwutlenek węgla jako produkt odpadowy, podczas gdy rośliny potrzebują go! Wszystko, co żyje, jest w tym razem i równowaga życia musi być utrzymana! Pomyślcie o syryjskich uchodźcach, którzy szukają bezpieczeństwa, pożywienia i schronienia! Wszyscy jesteśmy w tym razem.

Nasze nowo utworzone i wzniesione nie fizyczne ciała teraz stopniowo opuszczają fizyczność 3D. Może to zająć trochę czasu, ponieważ wiąże się z opuszczeniem na poziomie komórkowym i na poziomie DNA. Będzie powolne. To nie jest wykonania, dopóki nie oddzielimy się od naszych ciał fizycznych 3D i czym dłużej pozostajemy w tych ciałach w tej nowej częstotliwości bazowej, tym większa nasza zdolność do pracy z magią w naszym nowym świecie. Świat jest zawsze wypełniony magią na początku wielkiego cyklu i zawsze ona jest wyczerpana na końcu wielkiego cyklu. Nadszedł czas, aby skorzystać z naszej twórczej energii, naszej magicznej energii!

niedziela, 18 października 2015

Anarchistbanjo – Aktualizacja Wzniesienia

Witam ponownie!

Jeszcze jeden "odcinek" Joe'go. Chyba mniej rewelacji, trochę wyjaśnień.

Anarchistbanjo – Aktualizacja Wzniesienia

03 października 2015
Channeler: Anarchistbanjo

Co za dzika jazda to była! Będę dzielić się niektórymi rzeczami, które widziałem / doświadczyłem. W dniu równonocy w ciągu dnia pracy był ogromny ruch ludzkości wewnątrz astralu. To wydawało się być zmianą polaryzacji niefizycznej jaźni, jaźni obserwatora lub duszy. Zmiana polaryzacji z magnetycznej orientacji południowej na północną orientację magnetyczną. W praktyce świadomość nie-fizyczną przeniesiono na duchowe płaszczyzny, gdzie pozostaje nieśmiertelna. Ciało fizyczne pozostaje śmiertelnym ale dusza została obudzona na wszystkich poziomach! Po śmierci naszego ciała ta nowa świadomość i nie fizyczne ciało pozostanie. To to, co zostało osiągnięte!

Rankiem księżyca we krwi było ogromne tworzenie nowych linii czasowych i zamknięcie starych linii czasowych. Obwód lub okrąg został zatoczony i cała energia płynie teraz w nowy sposób, taki, w jaki nigdy nie popłynęła wcześniej. Za tym następnie podąża codziennie ogromna transformacja w astralu i wielka aktywność w astralu każdej nocy od tego czasu.

Wczoraj w nocy / rano miałem sen jak ktoś naciągał pokrywę z kurzu malarskiego (zaschłej farby) lub pokrywę kurzu na sali , w której byłem. Kilka osób było w pokoju, a ja się opierałem. To było jak w wielkiej sali. Osoba, naciągała powłokę na wszystkich i wszystko próbowała mnie uspokoić i powiedziała: "Wszystko jest w porządku!" Nic nie mogłem zrobić.

Sen przesunął się w to, co wydawało się vanem lub samochodem z ludźmi w środku jak pojazd FEMA. Ludzie przychodzą i odchodzą, a ja po prostu siedzę wewnątrz i oglądam jak ludzie przychodzą i odchodzą. Były inne pojazdy i ja byłem w jednym z nich. Młody mężczyzna chodził upewniając się, czy każdy był pod opieką. Miał ciemne smugi dookoła oczu i dotarło do mnie później, że były one w kształcie oka, jak kształt otworów oczu w czaszce. To było jakby czaszka była widoczna przez jego ciało, ale jego twarz była normalna i przyjazna. Następnie pojawił się alarm i ludziom kazano pozostać w pojazdach. Nie było ruchu tam i z powrotem, a inne pojazdy odjechały. Nasz po prostu czekał. On nie był pierwszym do odjazdu.

Jest to oczywiście przejściowy sen z jakiegoś rodzaju ludźmi w nim, w tym mnie, czekających na przejście do innej lokalizacji / rzeczywistości. Wszystko było spokojne i uporządkowane i ja byłem spokojny i zrelaksowany, gdy czekałem, kiedy nasz pojazd pojedzie. Koniec snu.

Masowe przesunięcie astralne wskazuje duże zmiany w rzeczywistości, i podejrzewam, że większość będzie się działa przy następnej pełni księżyca, w pełni księżyca Samhain, zasłona między światami jest najcieńsza. To wszystko na teraz.

Anarchistbanjo - Masowe Wznieje Gai Nastąpiło dziś!

Witam wszystkich!

Trochę już odległa w czasie, ale istotna informacja i ciekawa interpretacja Anarchistbanjo.

Anarchistbanjo - Masowe Wznieje Gai Nastąpiło dziś!

23 września 2015
Channeler:Anarchistbanjo

Jest to potwierdzenie, że masowe wzniesienie Gai stało się tego popołudnia, kiedy byłem w pracy. Nagle zauważyłem, potężny ruch w astralu i ogromna ilość istot ruszyła w kierunku nowej Gai. To był gwałtowny wzrost, a teraz około pięciu godzin później, zatłoczenie się zmniejsza, gdy te istoty rozprzestrzeniają się w nowym domu.

Technicznie nadal jesteśmy tutaj, ale nasze dusze mają zmienioną polaryzację z bieguna o południowej orientacji na biegun o północnej orientacji. Dla wszystkich celów praktycznych oznacza to, że nasz "Obserwator ja" lub dusza zintegrowała nasze ciało fizyczne i odwróciła swoją orientację magnetyczną.

Powiedziałbym, że w inny sposób nasza świadomość istnieje obecnie na stałe w astralu i straciła fizyczne połączenie z 3D, jakie miała od naszych narodzin w ciele fizycznym. Możecie zauważyć zmianę w swoich snach od tego momentu. Nasze fizyczne jaźnie zostały przeniesione do tego samego czasu / przestrzeni, jak wszyscy inni nasi bracia i siostry kosmiczne. Oznacza to, że teraz możemy działać twórczo w 4-ej gęstości i wyżej, jedynie według naszych własnych ograniczeń.

Odwrotna fala jeszcze ma przyjść jak wyjaśniono w moim ostatnim poście. Ale ta pierwsza i najważniejsza część doszła!

Królestwa ducha stoją w podziwie świata, jaki przynieśliśmy z nami. Będę pisał więcej o tym wszystkim później, gdy będę miał więcej czasu.

Pamiętajcie, że wielu wchodzi w tą nową grę i jak chętnie wejdzie w fizyczną 3D, gdyż my mamy zamiar ją opuścić! To się jeszcze nie stało, ale nastąpi zanim księżyc dojdzie do pełni w ciągu kilku dni.

Jasne błogosławieństwa

niedziela, 4 października 2015

Mateusz - 20 września 2015

Witam wszystkich!


To już ostatni zaległy Mateusz - jesteśmy na bieżąco. ten przekaz to odpowiedzi na pytania czytelników. tagi na początku pokrywają tematykę.

Mateusz - 20 września 2015
Skutki skoków energii; Tempo postępu; doświadczenie duchowe posłańców; służba lightworkers; wydarzenia, które się nie staną; fala dźwiękowa; Lot MH370; Hazarzy; Wizyta papieża Franciszka w USA; anielskie królestwa

Z kochającymi pozdrowieniami w imieniu wszystkich dusz na tej stacji, tu Matthew. Wcześniej wraz z wznoszeniem Ziemi oczywiście skoki energetyczne były łagodne i sporadyczne, a większość ludności nadal milcząco akceptowała status quo. Gdy planeta osiągnęła płaszczyznę, gdzie skoki były silniejsze i częstsze, otwartość mówienia o nieznośnych warunkach i podgrzewana działalność rozpoczęły się na dobre. Teraz głosy w całym świecie rosną do crescendo, gdy ludzie siłowo uwalniają się od ostatnich śladów tysiącleci kontroli przez ciemne umysły i serca.

Cały czas podczas podróży ziemi, lightworkers byli w awangardzie zmieniających świat. Wiemy, że czasami czujecie się zmęczeni, nawet chwilami przygnębieni, tempem postępu, i nie tylko dlatego, gdyż wiele z was ostatnio napisało to do mojej matki. Mimo, że wybrane przykłady były edytowane dla zwięzłości, cytowane części zachowały uczucia Pisarzy i ekspresję tych, którzy pisali, uczucia znamy, gdyż wielu więcej z was dzieli się nimi teraz.

"Ja czuję się tak znużony obecnym stanem rzeczy tutaj, na naszej planecie. Czekam na nadchodzące zmiany. "

"Ludzkość, mówi się, że jest w procesie zasadniczych zmian - globalnym zwrocie ku Miłości / Światłu / Bogu / Duchowi ... Jednak wielu ludzi nie wykazuje oznak pozwalających na nadzieję takiego przebudzenia. Włączając w to mnie. "

"Dlaczego zwierzęta mają cierpieć tak bardzo? Dlaczego nie możemy wszyscy po prostu albo "nie istnieć" w ogóle, albo dlaczego nie możemy po prostu żyć w doskonałej harmonii? Chcę taaak bardzo do "wierzyć", ale ja po prostu nie rozumiem, o co w tym wszystkim chodzi. "

"Okropności wojny stworzyły rozpaczliwą sytuację uchodźców. Niektórzy ludzie są miliarderami podczas gdy miliony żyją w ubóstwie, a dzieci umierają z głodu i niehigienicznych warunków życia. Trudno przyjąć, że karma jest przyczyną takiego ogromu niesprawiedliwości i cierpienia. Czy to się nigdy nie skończy? "

"Im więcej widzę bólu, przemocy i smutku, tym trudniej jest uwierzyć w to, co ty i inni posłannicy duchowi mówią nam, żeby zobaczyć. Patrzenie na ten świat, z tego miejsca, gdzie jesteś, znacznie różni się od życia tutaj, w którym cierpienie i rozpacz wydaje się być bez końca. "

"Rozumiem koncepcję wolnej woli i nie mogę pomóc, ale zastanawiam się, dlaczego podmiot nazywamy przez nas "Bogiem", stworzył tę planetę Ziemię nam dla zamieszkania, aby pozwolić żeby ludzie byli tak wykorzystywani [znowu przez ludzi], do punktu, aż Gaia krzyczy o pomoc, a następnie prosi o wolontariuszy, aby przyszli i spróbowali to naprawić? "

"Zawsze chciałem wszystkich, siebie i zwierzęta traktować uprzejmie i z szacunkiem, jak mówisz, jak to będzie w Złotym Wieku. Teraz mam 89 lat i jest mi smutno, że nie będę żył wystarczająco długo, aby to zobaczyć. "

Ukochana rodzino, bądźmy waszymi "cheerleaderk’ami" przez chwilę. Byłoby zbyt wcześnie, aby spieszyć się na boisko świętować przed końcowym gwizdkiem, gdy gra jest na swoich ostatnich etapach i bitwa światła z ciemnymi na ziemi trwa! - i nasz zespół jest tak daleko naprzód, więc zwycięstwo jest pewne, to nie jest za wcześnie, aby czuć się triumfalnie. Gra jest nie jest zakończona, jednak, a zespół, który wie, że przegrał po prostu nie zwieje z boiska, obie strony muszą zachować walkę, aż gra się kończy.

To może nie być najbardziej pasująca analogia do waszego świata, w trakcie transformacji, więc powiemy wyraźnie: Z każdą chwilą, wasze społeczeństwo zbliża się do pokoju na świecie ze sprawiedliwością, życzliwością i obfitością dla wszystkich.

Nie pamiętacie, że w innych cywilizacjach trwało wiele tysięcy lat, aby zmienić wieczyste walki w życie w harmonii, więc nie macie porównania, gdyż widzimy, że robicie to z prędkością bez precedensu w tym wszechświecie. Co możecie zrobić, to pomyśleć, jak daleko jesteście od tego, gdy rozpoczął się mecz, kiedy Ziemia zaczęła kurs wzniesienia w latach 80-tych, zaledwie kilkanaście lat temu - zaledwie odrobinę czasu, nawet w waszej historii. Wieczne oszustwa i kontrola są objawiane wraz z aktualną korupcją, kłamstwami i demonstracją siły; komunikacja i negocjacje zamieniły ślepy pośpiech do walki; żądania obywateli o reformy zarządzania przynoszą zmiany na każdym poziomie; organizacje lokalne, krajowe i międzynarodowe robią postępy w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt, ochrony środowiska i pomocy dla osób pilnie potrzebujących..

Rzeczywiście, wiele więcej trzeba zrobić, zanim "wszyscy po prostu będą żyli w doskonałej harmonii" i to się dzieje! Jest o wiele więcej dobra w waszym świecie, niż możecie się dowiedzieć z mediów głównego nurtu, które wciąż są kontrolowane w takim stopniu, że "news’y" skupiają się na punktach zapalnych, kwestiach podziałów i ciekawostkach z rzadka wzmiankach o niezliczonych wspaniałych osiągnięciach "mocy ludzi" w społecznościach i miastach na całym waszym świecie; a duża część artykułów internetowych i wiadomości za pośrednictwem mediów społecznościowych często również raportują sytuacje niepokojące.

Większość tych, którzy tworzą lub przekazują informacje, a tym samym ich odbiorcy – nie są świadomi coraz bardziej wzmacniającego się światła, które umożliwia osobiste i planetarne wzniesienie. Nie wiedzą, że światowi przywódcy nagłośnieni jako przeciwnicy pracują razem za zamkniętymi drzwiami, aby osiągnąć pokojowe wyniki w obszarach zapalnych lub że system gospodarczy ustanowiony i manipulowany przez ciemne umysły załamuje się, aby zrobić miejsce dla nowego globalnego systemu opartego na uczciwości i rzetelności , Nie mają pojęcia, że mnóstwo wyewoluowanych dusz z innych cywilizacji żyje pośród was, aby pomóc w postępie społeczeństwa i że tysiące statków kosmicznych otaczających waszą planetę pomaga na wiele istotnych sposobów, a gdy będzie to bezpieczne, niektóre będą lądować i wprowadzać zaawansowane technologie. Wiecie to wszystko - pozwólcie swojej wiedzy podnieść was ponad zalew informacji ze źródeł nieoświeconych.

Tutaj pozwólcie nam pożyczyć sobie wasze wyrażenie "My chodziliśmy w waszych mokasynach." Czasami czujemy zmęczenie świata, nasza cierpliwość wzrasta cienko, kiedy staramy się przynieść pobożne zmiany w naszych własnych światach, w tym niektórych wcieleniach na Ziemi. To jest wstrząsające widzieć tak wiele konfliktów i nędzy i trudno umieścić go w kontekście karmicznych lekcji. Mimo, że wiemy, że te dusze wybrały swoje doświadczenia dla równowagi, której potrzebują w swoim rozwoju, a inni w przed-urodzeniowych umowach zapewniają wymagane okoliczności, wciąż było to smutne dla nas, widzieć jak to się rozgrywa. I w tych naszych wcieleniach, tak jak teraz, nie wszyscy "ciężcy" gracze służyli w ramach umów; działając z chciwości, bezduszność i żądzy władzy, powodowali wiele ciężkich nie wybranych warunków, które jednak były bardzo korzystne w ewolucji duszy.

Więc widzicie, moi drodzy, rozumiemy wasze uczucia. A z własnego doświadczenia i kierownictwa duchowego, wiemy, że podniesiecie siebie i tych, którzy cierpią, wysyłając im światło współczucia i troski, a nie niskie wibracje zniechęcenia i rozpaczy; a wysyłanie światła dla tych, którzy powodują ból i niesprawiedliwości zamiast niskich wibracji osądu jest tym, co doprowadzi wrogość do jej końca. Wszystkie te dusze są braćmi i siostrami w naszej wszechświatowej rodzinie i życzliwość w świetle jakie wysyłacie promieniuje we wszechświat – cokolwiek, gdziekolwiek wpływa na wszystko, wszędzie!

Co do "Gaia krzyczała o pomoc, a następnie poprosiła o wolontariuszy, aby przyszli i spróbowali to naprawić," to było z bezwarunkową miłością do wszystkich dusz na Ziemi, kiedy Gaia wołała o pomoc, aby ocalić swoje ciało planetarne, cywilizację zaawansowaną w duchowości, Świadomość i technologia zareagowały natychmiast i radośnie. To było w tym samym duchu miłości, w którym wy sami chętnie zgłosiliście się przyjść na Ziemię i robić swoje.

"Czy to nigdy się nie kończy" Powtarzamy oświadczenie z naszej ostatniej wiadomości: przechodzicie do poziomu duchowego i świadomości, w którym karma nie jest już potrzebna, i jako wielowymiarowe istoty, jakimi jesteście, będziecie nadal ewoluować i przypominać sobie Początki w czystej miłości - świetle Stwórcy. Wielu z was jest z cywilizacji, które opanowały już wszystkie karmiczne lekcje i kiedy wasza usługa światła na Ziemi się skończy, będziecie mogli zdecydować się na powrót do ojczyzny lub najpierw cieszyć się razem w Nirvana. Tak czy inaczej, będziecie mieli głęboką satysfakcję, że pomogliście ewoluować cywilizacji z karmą trzeciej gęstości zacząć żyć szczęśliwie, wspólnie, wydajnie i twórczo.

Jeśli nie będziecie żyli na naszej planecie na tyle długo, aby zobaczyć Złoty Wiek Ziemi w pełnym rozkwicie, nie przegapicie tego. Z waszego punktu widokowego w życiu duchowym lub z waszego własnego świata, możecie oglądać całą panoramę rozwijającą się, gdy energia miłości otacza Ziemię; jak ona przywracana do swojego pierwotnego dawnego piękna i zdrowia; jak płynie bogactwo jednakowo do całej ludzkości, którzy będą traktować zwierzęta z szacunkiem, opiekować się nimi i żyć w harmonii z całą przyrodą. I zobaczycie jak wasze światło przyczynia się dla tego cudownego świata, który kwitnie w kontinuum, a w czasie liniowym jest blisko horyzontu.

A teraz, jesteśmy świadomi spekulacji, w niektórych przypadkach przekonania, że jedno lub inne zdarzenie jest nieuchronne. Jeden koniec zakresu przepowiedni obejmuje "czasy ostateczne" z zagładą na epicką skalę, chaos na całym świecie po następującym globalnym krachu gospodarczym, w którym najprawdopodobniej rozpocznie III jądrowa wojna światowa i zniewolenie przez starożytną ziemską cywilizację, która powróci. Przez intencję, czy też nie, te "alerty" o gotowości na te sytuacje, które nie wystąpią, tworzą energię strachu, który zasila tych z ciemnymi ambicjami i tworzy negatywność dla Ziemi, którą ona musi rozproszyć poprzez trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów, pożary i ciężkie burze.

Na drugim końcu spekulacyjnego zakresu jest kosmiczna fala, która podniesie waszą cywilizację do piątej gęstości lub innych astralnych warunków, które również dadzą nagłe oświecenie. Osoby, których nadzieje są przypięte do przebudzenia duchowego i przebudzenia świadomości za jednym zamachem na całym świecie będą rozczarowane, podobnie jak ci, którzy się spodziewali, że życie na Ziemi, stanie się kochające i spokojne w dniu 21 grudnia 2012 roku i od tej pory czują się srodze zawiedzeni.

To co się dzieje i będzie się nadal działo, to: wzniesienie Ziemi na coraz wyższe poziomy wibracyjne z odpowiednio mocniejszymi porywami energii miłości i światła, która przyspiesza wędrówkę dusz na ścieżce duchowej. Więc, niektórzy są mocno w tyle i powodujący nędzę dla wielu, ale proszę, niech to nie będzie na czele w waszych myślach i uczuciach, miejcie na uwadze, że powszechne prawo przyciągania jest w ciągłej eksploatacji. Przez uczucie wdzięczności za pozytywne zmiany i pewność, optymistyczni i podekscytowani przyszłością Ziemi, możecie pomóc społeczeństwu poruszać się szybciej w kierunku tej wspaniałości.

Wielu z Was pisało o odkryciu części samolotu z linii lotniczych Malezji, lotu MH370. Nie wiedziałem, że w tym czasie Ashtar wyjaśnił "Gdy problemy samolotu rozwijały się jak upadające Domino i objęły i wymazały wszystkie systemy niezbędne do utrzymania samolotu pod kontrolą ...", te problemy obejmowały utratę każdej z ruchomych części samolotu. Kiedy kawałek na powierzchni został zidentyfikowany jako część z tego samolotu, badacze logicznie wnioskowali, że reszta jest na dnie morza. Nie było w ich najśmielszych wyobrażeniach, myśleć, że reszta została ustabilizowana w potężnym polu energii dużego statku kosmicznego innej cywilizacji, które utrzymało większość samolotu w stanie nienaruszonym, dopóki nie został bezpiecznie położony na planecie podobnej do Ziemi i wszyscy na pokładzie wysiedli po Misji ratunkowej zgodnie z wyborem z poziomu ich duszy zbiorowej.

Zostaliśmy zapytani, czy Hazarzy są w szeregach Illuminati.
Rzeczywiście, tak, a ich długa historia podboju i bezwzględności wciąż jest widoczna w waszym świecie.

Również zostaliśmy poproszeni o podzielenie się naszymi myślami na temat wizyty papieża Franciszka w Stanach Zjednoczonych. Uważamy, że jej znaczenie będzie globalne. Przez jego pontyfikat on wzywał wszędzie do podnoszenia zmagających się narodów w wiadomościach wykraczających poza w politykę. Ponieważ decyzje podejmowane w Stanach Zjednoczonych wpływają na wiele innych krajów, mamy poczucie, że to, co Franciszek powie podczas jego wizyty przyczyni się do zwiększenia świadomości duchowej w rządzie tego narodu i jego obywateli, i ostatecznie doprowadzi do korzyści dla ludzi na całym świecie.

Nasza ostatnia wiadomość o duszy wywołała kolejne pytania i my się do nich odniesiemy, po odpowiedzi na pytania, na które nie było miejsca w tamtej wiadomości.

"Czy tylko dusze w najbardziej zaawansowanych cywilizacjach stają się aniołami i czy dusze w cywilizacji w niższej gęstości które aspirują mogą osiągnąć ten wzniosły stan również?"
Nawet dusze w najbardziej zaawansowanych cywilizacji, nie stają się aniołami, dusze, których częstotliwości są tak wysokie, że są czystą energią.

Pierwsza ekspresja Stwórcy sama z siebie „wyprodukowała” archaniołów, którzy są najwyższą energią, światłem i miłością i mieszkają w Chrystusowej rzeczywistości najbliżej Stwórcy. Mimo, że się nie wcielają, mogą kierować aspekty ich własnych dusz w osobowości, które obdarzają wrodzonymi zdolnościami i wiedzą; najbardziej znany w tym wszechświecie może być Sananda, którego jedną z osobowości jest dusza, którą nazywacie Jezusem. Archaniołowie telepatycznie komunikują się z ludźmi w światach fizycznych i duchowych i oni ciągle promieniują ich wszechmocną energię w cały kosmos.

Używając danej im przez Stwórcę energii, wizualizowali i manifestowali kolejne poziomy aniołów, a ci w tym wszechświecie służą jako wysłannicy Boga na wiele sposobów. Oczywiście możecie poprosić ich o pomoc w dowolnym momencie - dusze w całym anielskim królestwie cieszą się z tego, ale prośby nie są konieczne, ponieważ te zawsze czujne istoty są świadome waszej sytuacji i swobodnie udzielają pomocy. Chociaż nigdy nie mogą kolidować z kogokolwiek wolą, pozwolono im ratować ludzi odejściem z ziemi przed wypełnieniem klauzuli długowieczności waszego kontraktu, pobudzając działanie mechanizmów samouleczania ciała", zapewniają boskie wskazówki, zwiększają energię, podnoszą na duchu, łagodzą emocjonalne i fizyczne cierpienia i towarzyszą ludziom podczas błyskawicznego przejścia z fizycznego życia do życia duchowego. Ich obecność w waszym życiu jest pokazana w obrazach dawnych mistrzów, artystów, ale w przeciwieństwie do tych przedstawień, aniołowie nie mają skrzydeł; jednak mogą je łatwo manifestować często podczas misji ratowania życia osoby, która wierzy, że mają skrzydła.

Niektóre dusze później w anielskiej linii mogą zdecydować się wejść w cykl życia w Duchu i fizycznych światach, aby być przykładem pobożności i oświecenia w raczkującej cywilizacji lub takiej wyłaniającej się z ciemności. Częściej jednak, przyjmują osobowości krótko w określonym celu, być może, aby chronić kogoś w chwilowym niebezpieczeństwie, pocieszyć zrozpaczoną osobę, popychać w wybranym przez duszę człowieka kierunku, który nie wie, którą z dróg w rozwidleniu podjąć, lub oferują komuś zachęty do podążania za silnymi intuicyjnymi odczuciami.

Tak więc, aspirujący na anioła nie może tego osiągnąć, ale aspiracja do bycia jak anioł jest najbardziej cenna. I, moi drodzy, przez wyrażanie swojej miłości – światła, przez hojne dzielenie się z tymi, którzy potrzebują pomocy, wy służycie jako "anioły na Ziemi."

Tak, Matko, widzę, że pozostałe pytania muszą poczekać do następnego komunikatu. Na pożegnanie powiem, bezwarunkowa miłość wszystkich oświeconych dusz w tym wszechświecie obejmuje was wszystkich w waszej podróży na Ziemi.

Miłość i pokój
Suzanne Ward