niedziela, 27 grudnia 2015

Anarchistbanjo - Energetyczna Wolność Dla Pierwszej Fali Wznoszących się

Witam ponownie!


Kolejny odcinek, choć jeszcze bardziej optymistyczny jest trudniejszy - czy interpretacja Joe'go jest poprawna? Czy rzeczywiście czekają nas teraz starcia przynależne drugiej fali? W Polsce to chyba widać wyraźnie, ale czy musimy i jak powinniśmy to przechodzić? Odpowiedź Joe jest bardzo krótka.


Anarchistbanjo - Energetyczna Wolność Dla Pierwszej Fali Wznoszących się
05 grudnia 2015
Autor: Anarchistbanjo

Jest to trudny do napisania post, ale bardzo ważny. Trudność polega na oddaniu tego, co widzę, w słowach. Więc proszę zmierzcie się ze mną w tym.

Powiedziano nam, że Jezus w akcie umierania umieścił odrobinę siebie w każdym z nas, dzięki czemu wszyscy ludzie będą zbawieni, jeżeli przyjmą, tą jego cząstkę w swoim sercu. Jak to jest możliwe?

Jezus swoimi działaniami stworzył hologram i każdy z nas nosi część tego hologramu wewnątrz nas. Możemy wybrać, aby go wzmocnić lub zignorować, ale każdy kawałek hologramu zawiera rozmyty obraz całego hologramu.

W podobny sposób my tworzymy hologramy całego naszego świata, hologramy, które odzwierciedlają naszą wewnętrzną podróż i są dostępne dla innych. Tworzymy hologramy mistrzowskie poprzez energetyczne połączenia z naszymi boskimi odpowiednikami i sub hologramy poprzez energetyczne połączenia z bratnimi duszami w/g czakr, tych z określoną częstotliwością, które harmonizują z naszą własną, na pewnym poziomie naszej czakry.

Nasza cała rzeczywistość jest labiryntem splecionych i uwikłanych połączeń, jak naturalna gąbka z pasażami, które idą we wszystkich kierunkach. Najsilniejsze hologramy, to są te, które tworzymy z boskimi odpowiednikami i te mistrzowskie hologramy zawierają nasze osobiste linie czasowe, te z naszymi boskimi odpowiednikami i Gaią oraz całym życiem na niej. Każdy z nas ma własną wersję rzeczywistości, która różni się od wersji każdego innego.

Czasami te wersje rzeczywistości wchodzą w konflikt i to jest czas, gdzie jesteśmy w tej chwili w skali globalnej. Ale wielkie zwycięstwo zostało właśnie osiągnięte przez pierwszą falę tych wznoszących się z nowymi narodzinami Gai.

Ja nazywam to pierwszą falą typu wodoru, ale nazwijmy ich rodzaj zamiast tego typem czakry korony, dla jasności. Każdy człowiek, który otworzył i rozwinął jego czakrę korony jest częścią tej pierwszej fali.

Jest to pierwsza fala, która przenosi największą ilość miłości i światła z góry, które zostało zakotwiczone w ich ciałach. Im większa ilość energii tym mocniejsze hologramy mistrzowskie są tworzone. Hologramy wtórne muszą podlegać tym wyższym hologramom energetycznym lub zostać zniszczone. Hologramy starego wieku muszą podlegać lub być zniszczone.

Gdyż ta pierwsza fala stara się zjednoczyć osobowe hologramy dla stworzenia głównego zbiorowego hologramu i to w końcu się udało! Jest to zbiorowy mistrzowski hologram wodoru lub energii czakry korony i właśnie zerwał energetyczne połączenia ze wszystkimi niższymi energiami! Teraz jest energetycznie niezależny od wszystkiego, co się dzieje w naszym świecie. On jest samo podtrzymujący się po raz pierwszy.

Walka o Gaię teraz przenosi się do poziomu helu lub energii trzeciego oka. Pierwsza fala jest poza grą mają jedynie obowiązek dalszego pogłębiania ich osobistych realiów poprzez nowe kreacje. Ci z pierwszej fali są w stanie zregenerować niższe energie, takie jak poziom energii emocjonalne własnych ciał i odtworzyć niższe wymiary osobistej rzeczywistości sami, bez energetycznego kontaktu z kolektywnymi energiami Gai. Stali się oni niezależni od Gai i jej sieci energetycznej.

To było ogromne zwycięstwo dla pierwszej fali, ale jest energetyczna reakcja, z którą druga fala musi sobie poradzić. Możemy chyba najlepiej zrozumieć to jako tradycję. Pierwsza fala stworzyła nowy wzór lub tradycję z energii czakry korony lub z energii wodoru, energii Jedności. Ten nowy wzór istnieje w sercach wszystkich żywych istot oczekując, aby był aktywowany przez osobisty hologram każdego. Ale ci z pierwszej fali już nie walczą na niższych poziomach! Ta walka jest teraz przeszła na drugą falę, a pierwsza fala utrzymuje mocno nowy wzór tego zbiorowego mistrzowskiego hologramu. Oni są oddzieleni energetycznie od całej reszty ludzkości.

Dla pierwszej fali jest to czas ogromnej umocnienia, ponieważ cała energia, którą zużyto w walkach i kotwieniach w niższych poziomach może być teraz kierowana w znacznie mniejszym zakresie energetycznym i stosowana w sposób osobisty. Więc mogą znaleźć się w takiej samej fizycznej sytuacji, ale nagle mogą oni znacznie bardziej energetycznie być w stanie uprzątnąć gruz z przeszłości z ich życia osobistego. Cały opór będzie się kruszyć.

Druga fala, fala Helu lub czakry trzeciego oka jest tradycyjnie, tą Króla Wojownika, podczas gdy pierwsza fala należała do Boskich bogów i bogiń. To, co pierwsza fala była w stanie osiągnąć poprzez magię i subtelności musi teraz zostać osiągnięte dzięki sile i odwadze Wojownika.

We względnych określeniach, starcia społeczne staną się o wiele ostrzejsze, gdyż społeczeństwo zaczyna się kruszyć. Czasami rzeczy muszą upaść, zanim będą mogły zostać odbudowane. Ale każdy z nas ma dostępny nowy wzór w naszych sercach i on poprowadzi nas przez wszystkie próby i pokusy. Miłość jest i zawsze będzie odpowiedzią.

Anarchistbanjo - Alchemiczny proces

Witam ponownie!


Kolejny raport Joe'go z Nowej Ziemi, jest kontynuacją poprzedniego z weryfikacją treści zawartych w literaturze alchemicznej i zapisków tajemnych szkół. Ciekawa jest konkluzja dotycząca obecnych starć opcji.


Anarchistbanjo - Alchemiczny proces

29 listopada 2015
Autor: Anarchistbanjo

Niedawno byłem zmuszony przejrzeć pewną alchemiczną literaturę i porównać ją z tym nowoczesnym procesem wzniesienia, z którym mamy obecnie do czynienia. To, co znalazłem było dla mnie wspaniałą rewelacją. Wszystko to są stare rzeczy i istnieją w prawie całej literaturze religijnej i alchemicznej z przeszłości, jak napisałem w moim poprzednim poście.

To, co należy dodać to, że proces ten został napisany jako doświadczany przez mężczyzn, a nie przez kobiety, mimo że obie płcie biorą udział w alchemicznej pracy. Tak więc doświadczenia i etapy rozwoju kobiet nie były dostatecznie znane lub nie zostały zapisane.
Jednak "Małżeństwo Chrystusa i Sofii" lub "Biała Ścieżka" jest połączeniem z własnym Boskim odpowiednikiem. To jest pewne. Tradycyjnie "Biała Droga" jest mistyczną droga, która jest podejmowana przed magiczną ścieżką lub "Czerwoną Drogą" tantrycznej seksualności. W rzeczywistości małżeństwo Chrystusa i Sofii może być określane jako "mniejsze prace", gdyż nieśmiertelne ciało jest tworzone z mentalnych i duchowych energii, ale "Większa Praca" lub "Czerwona Droga" ponownego przebudzenia emocjonalnej natury musi być wykonana dla pełnego widma świadomości na wszystkich poziomach. Aby to zrobić bezpiecznie "Biała Ścieżka" musi być ukończona najpierw! To "Biała Droga", tworzy bezpieczeństwo nieśmiertelnej duszy, która może wytrzymać ciśnienie i niebezpieczeństwa na "Czerwonej Drodze".

Mówię to, gdyż nie ma w ogóle wątpliwości co do tego. Wszystkie te rzeczy są znane i osiągnięte przez tysiące w ciągu wieków i udostępnione jako tajemne nauki w szkołach tajemnic. Jedyne, co teraz jest inaczej, jest to, że to wszystko dzieje się na większą skalę z udziałem większej liczby ludzi niż kiedykolwiek! Nieśmiertelna dusza jest "jaźnią obserwatora", który czuwa nad nami w naszych snach.

Podczas tego ostatniego miesiąca wielu, którzy się wznieśli na nową Gaię doświadczyło małżeństwa "Chrystusa i Sofii" i wróciło dla próby trudniejszej, pełne spektrum tantrycznej "Czerwonej Ścieżki" lub małżeństwa "Gai i Lucyfera". Dla nich był to kolejny etap rozwoju.

Gdy nowo utworzone realia się ścierają, problem leży w znacznej liczbie osób, które są czysto materialistyczne i nie mają rozpoznania stanów poza fizycznych lub ich realiów. Ci ludzie starają się stworzyć świat czystej fizyczności, gdzie nie ma w ogóle dla mentalnych i duchowych prawd. Starają się stworzyć świat oparty wyłącznie na nauce i matematyce. To jest obecny stan rzeczy.

Anarchistbanjo - Graliśmy głupców!

Witam wszystkich!


Kolejny odcinek może się wydawać bardziej filozoficzny, ale tej filozofii nie można odmówić racji, ani prawdy odnośnie traktowania dualizmu, którego bieguny dla nas są przeciwieństwami nie do pogodzenia, jak PIS i PO. Zobaczcie o co w/g Joe'go w tym chodzi.


Anarchistbanjo - Graliśmy głupców!

22 listopada 2015
Autor: Anarchistbanjo

Rozważcie Gaię i jak ona wiruje w kółko, jak ona podróżuje przez przestrzeń. Jest półkula północna i południowa półkula. Półkula północna jest północą magnetyczną, a na półkuli południowej jest na południe magnetyczne. Są prawdziwymi przeciwieństwami, jedno w prawo zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, drugie odwrotnie; jedno pcha na zewnątrz, a drugie koncentruje jak wewnętrzny wir wciągając rzeczy.

Jednak te dwa przeciwieństwa, które nie mają nic wspólnego, są zjednoczone w ich związku i wzmacniają się wzajemnie i tworzą stabilną strukturę, która obsługuje Gaię i całe życie na niej!

Jest to funkcja dualizmu; dwoje łączy się w trzeciej postaci i tworzą coś stabilnego; coś co mogą wspomagać ze wszystkich sił! Jest to również marzenie mężczyzn i kobiet i gdy miłość może połączyć ich w trzecim małżeństwie lub związku, który łączy ich dusze w radości, to ona wykracza poza samo ich życie razem.

Książę stopnia słońca w/g rytu szkockiego wolnej masonerii uczy tej ostatecznej jedności przeciwieństw. Jest to symbolizowane przez węża połykającego ogon i okrąg. Chodzi o to, aby rozpoznać ostateczne zjednoczenie przeciwieństw i zagrać obydwa końce przeciwko środkowi, aby uzyskać pożądany cel. Mamy więc Demokratów i Republikanów; zarówno przekonanych w słuszności własnej sprawy i błędności drugiej strony. Mamy mężczyzn i kobiety, niezrozumienia i nienawiść siebie nawzajem w wojnie płci.

Istnieje świadomy wysiłek, aby utrzymać dualizm w konflikcie; dualizm, jako dobro i zło; on żyje i eliminuje dualizm jako stabilny związek, jak również silną i stabilną miłość między mężczyzną i kobietą!

Czy jesteś wciąż zły? To staje się o wiele gorsze!

Teraz mówimy o nieśmiertelności duszy i jej umocnieniu; jak przytomna świadomość może pozostać przy życiu po śmierci fizycznej poprzez rozwój silnego poczucia tożsamości, która nie jest zależna od ciała fizycznego. Psychologicznie mówimy o tworzeniu "jaźni obserwatora", tej części z nas, która obserwuje nasze sny, gdy śnimy. Nie każdy to ma; ale wielu może. Silne ego i silne poczucie własnej wartości może być realizowane na wiele sposobów i pisałem o niektórych z nich.

Ale to też są stare wiadomości! Stworzenie duszy i przetrwanie świadomości i świadomość po śmierci ciała fizycznego są znane od wieków. Każda religia ma opracowane sposoby robienia tego i są uderzająco podobne.

Ale nawet tutaj graliśmy głupców! Nie nauczono nas potrzeby zjednoczenia przeciwieństw w miłości, aby stworzyć nowe i większe coś trzeciego; ale nauczono nas nieuniknionych konfliktów i ostatecznego zwycięstwa jednej strony nad drugą!
Jest to największa zbrodnia, która kiedykolwiek została popełniona przeciwko ludzkości i doprowadziła do utraty wielu dusz i wielu żywotów!
Różne szkoły tajemnic Wschodu i Zachodu nauczały zarówno "białej ścieżki" jak i "czerwonej ścieżki". "Biała ścieżka" jest zasadniczo mistyczną drogą małżeństwa Sofii i Chrystusa, które kończy się narodzinami jaźni obserwatora lub nieśmiertelnej duszy, świadomości, która może istnieć po śmierci ciała fizycznego. Stwarza ona ciało astralne z psychiczną i duchową energią i obejmuje zaprzeczenie ciała fizycznego i jego przyjemności. Ale jest to prawda, że ta ścieżka zawiera związek przeciwności.

"Czerwona ścieżka" jest w istocie ścieżką udziałem tantrycznej seksualności i jednoczy przeciwieństwa tworząc "magiczne ciało", które może przetrwać po śmierci ciała fizycznego.

Odmiany zarówno "białej ścieżki" jak i "czerwonej ścieżki" można znaleźć w Zachodniej Alchemii, Hermetycznej Tradycji, Neoplatonizmie, Mitologii, u Arabów, w gnostyckich i średniowiecznych źródłach, jak również religii Wschodu, w tym Buddyzmie, Taoizmie i Hinduizmie.

We wszystkich powyższych prawdziwych ścieżkach można dostrzec to równoważenie przeciwieństw i konieczną jedność przeciwieństw. Fałszywą ścieżkę można odróżnić jako nieuchronny konflikt przeciwieństw i panowanie jednego nad drugim. Jedną z nich jest droga miłości, a druga to ścieżka nienawiści!

Graliśmy głupców! Co zamierzamy z tym zrobić?

sobota, 26 grudnia 2015

Wiadomości Mateusza, 20 listopada 2015

Witam ponownie!


Mateusz zdecydowanie nie próżnował w ostatnim czasie, ale i tutaj zachowamy chronologię. Przekaz jest z 20.11 po zamachach w Paryżu.


Wiadomości Mateusza, 20 listopada 2015

Tu Matthew z kochającymi pozdrowieniami od wszystkich dusz na tej stacji.

Gdy niektórzy z szeregów Illuminati są aresztowani lub odsunięci od wpływowych stanowisk, a inni „opuszczają statek”, twardogłowi kopią się w pięty, gdyż jeszcze mają kilka dźwigni.

Najbardziej widoczne jest to, co ich międzynarodowe fundusze z handlu narkotykami [kupują?] - działania "Black Ops", CIA I Mossadu które obejmują zestrzelenie rosyjskiego samolotu i ISIS, źródło niedawnej masakry w Paryżu.

Ponieważ ogół społeczeństwa nie jest świadomy, że Illuminati nawet istnieją, nie ma zrozumienia, że działają oni niezależnie od rządów swoich państw w planowaniu i dokonywaniu aktów przemocy. Tak więc palec wskazuje na Stany Zjednoczone, dom CIA, czy Izrael, który jest uważany za ojczyznę syjonizmu.

Prawda jest taka, że nieuczciwa frakcja CIA podąża za rozkazami Illuminati; a ruch syjonistyczny jest wojownikiem i szpiegiem dla Iluminatów, który nigdy nie służył w najlepszym interesie Izraelczyków i Żydów gdziekolwiek indziej. Ostatecznie te różnice staną się znane i w rzeczywistości jest to istotne. Jednak nie może to złagodzić smutku z powodu utraty bliskich lub innych urazów zmieniających życie w każdej z tragedii popełnianych przez Iluminatów.

Atak na Paryż służył ich celowi poprzez spowodowanie śmierci, żalu i początkowo, chaosu i strachu, ale akt narodził ze wzrostu desperacji z powodu szybko słabnącej kontroli i spadku liczby sług i zdesperowanych w działanie osób, nie myślących racjonalnie na temat konsekwencji. Oni zamierzali wprowadzić i utrzymać świat w szponach strachu – oni żywią się energią strachu. Zamiast tego, zjednoczyli świat w wysokich wibracjach współczucia i rozwiązań stojących mocno przeciwko terroryzmowi.

Wojsko jest dzięki temu zcemetowane, policja wyszukuje inicjatorów i podejrzanych, a poszukiwanie potencjalnych terrorystów rozciąga poza granice kraju, w znajdowaniu i zwalczaniu grup terrorystycznych, gdziekolwiek się znajdują, i nie będzie można tego zatrzymać. Tylko likwidacja korzeni terroryzmu może to zrobić. Nienawiść, która leży u podstaw terroryzmu, doprowadziła do populacjach milionów uchodźców w -zakorzeniona jest w jednej lub więcej okoliczności, które mogą być związane z działalnością lub naukami Illuminati: egoistycznej obcej ingerencji, zdrady, wyzysku ekonomicznego, bigoterii.

Każde pokolenie wpaja następnemu, że wszyscy, którzy generują takie okoliczności muszą zostać wyeliminowani, a nikt nie zdaje sobie sprawy, że wszyscy z nich są tylko marionetkami w diabelskiej grze, skryptów napisanych przez manipulujące osoby, które szybko tracą grunt pod nogami. Gdy wibracje się podnoszą, umysły i serca po obu stronach tej wstrząsającej przepaści w waszym społeczeństwie będą się otwierać tak, że empatia, wzajemny szacunek i życzliwość mogła będzie zastąpić nienawiść, uprzedzenia, zemsty i strach z powodu różnic.

Momentum w polu potencjału energii Ziemi było w silnym ruchu w kierunku coraz szybszych czasów ostatecznego końca ciemnych kontrolerów, gdyż ich opozycja jest coraz bardziej groźna i powszechna. Wraz z intensyfikacji światła na planecie, rozszerzająca się siła stron współpracujących, aby wykorzenić wszystkie złośliwe macki Iluminatów na całym świecie zapewnia, że ich sieć jest na dobrej drodze do trwałego demontażu.

Wtedy społeczeństwo mogło będzie przejść pełną parą, aby kontynuować to, co sprowadza się do globalnych działań ratowniczych po ogromnym sztormie, który przeszedł dookoła świata. Pierwsze kroki zostały podjęte, gdy niektórzy z planistów Złotego Wieku Ziemi spotkali się z niektórymi z najmądrzejszych osób w celu ustalenia najlepszych sposobów, aby utrzymać Illuminati w odpowiedzialności za ich zbrodnie przeciwko ludzkości; odzyskać ich fortuny, które były nielegalnie i niemoralnie zgromadzone i sprawiedliwie podzielić te środki, a także uwolnić technologie przez nich od dawna tłumione; zakończyć zanieczyszczanie i naprawy szkód w środowisku; i ujawnić i powstrzymać różne formy kontroli umysłu.

Wraz z tymi działaniami w drodze, prawda wyjdzie na jaw o obecności i pomocy innych cywilizacji, prawach, które rządzą życiem w tym wszechświecie i połączonej świadomości wszystkiego w istnieniu. Serpentyny energii w tych obszarach i wszystkich innych, w których potrzebna jest zmiana i oświecenie zbierają siły do napędzania Ziemi do miejsca jej przeznaczenia: Przywrócenia jej pierwotnego zdrowia i urody i jej ludzkości żyjącej spokojnie, wspólnie i w harmonii z całą przyrodą.

Ukochana rodzino, rozumiemy wasze zniecierpliwienie wobec tego przeznaczenia, aby osiągnęło urzeczywistnienie. Nie pamiętacie, że w porównaniu z innymi cywilizacjami, przejście narodów Ziemi z tysiącleci niewoli ciemności w światło i wolność następuje niemal w mgnieniu oka. Chcielibyśmy żebyście mogli zobaczyć swój świat z naszego punktu widzenia! Nie tylko moglibyście podziwiać szybkość i zakres osiągnięć, ale zobaczyć, jak bardzo wasze światło przyczynia się do postępu i wzniesienia waszej społeczności.

Teraz będziemy kontynuować odpowiedzi na wnikliwe pytania o duszy. "Kiedy dusze zostały tchnięte / zrodzone / stworzone przez Stwórcę, to się wszystko zdarzyło natychmiast, czy miało miejsce stopniowo w czasie i nadal, być może, jeszcze się dzieje?" "Składnik" każdej duszy, którym jest czysta energia miłości-światła, powstał w pierwszej ekspresji jaźni Stwórcy w tym, co nazywacie "big bang".

"Narodziny" niezależnych, nienaruszalnych, nieśmiertelnych Jaźni dusz, która rozpoczęła się od tej doniosłej okazji, gdy ich "składnik" został stworzony I dzieje się od tamtej pory w waszej koncepcji czasu linearnego i o ile nam wiadomo, będzie nadal trwało dopóki każda dusza w kosmosie nie przypomni sobie i nie wróci do swoich początków w Stwórcy.

"Czy mam rację myśląc, że Stwórca nas urodził w grupach po około 60 dusz, z których około 30 dusz z naszej grupy staje się rodziną? My głównie poruszamy się w naszych wybranych wcieleniach grając różne ustalone role w tych grupach, ale dzielimy się kontraktami, sporadycznie, z duszami z innych grup dusz, gdy zajdzie taka potrzeba "Nie ma sztywności co do liczby dusz w każdej grupie, lub klastra; ale rzeczywiście dusze z jednej grupy mogą dzielić się kontraktami z tymi, w innym klastrze, gdy zajdzie taka potrzeba.

Jednak w trakcie tego okresu, kiedy cały wszechświat jest w trybie przyspieszenia i niezliczone dusze, korzystają z wyjątkowej okazji, aby wybrać stężone lekcje karmiczne, aby mogły ukończyć je w ciągu jednego życia, a nie kilku, a nawet wielu żyć w świecie, w trzeciej gęstości, inna forma współpracy jest znacznie bardziej rozpowszechniona. Oprócz przeżywa swoich wybranych lekcji, wiele dusz pomaga innym w ich lekcjach.

Dotychczas było to zazwyczaj wewnątrz skumulowanej grupy duszy, które mogą liczyć się w tysiącach, ale teraz silne dusze dzielą karmiczne obciążeń słabszych dusz w dowolnej grupie wszędzie we wszechświecie. Celem tej nadzwyczajnej pomocy, która jest przykładem bezwarunkowej miłości jest wzmocnienie słabych ogniw w ramach jedności wszystkich.

"Czy każda dusza podzieliła się na bliźniacze dusze?" To nie jest ta, że dusze "dzielą się" i bliźniacze dusze, lub dwa płomienie, są rzadkie. Były one jednocześnie współtworzone pierwsze dwie osobowości duszy jako korzeń długiej linii, a ponieważ są wyposażone w identyczne cechy, ich uczucia do siebie są najbardziej intensywne, niż te, jakie każda dusza może czuć do innej.

W bliźniacze dusze fizycznej cywilizacji są nieodparcie przyciągane do siebie, a gdy aspekt seksualny jest silny, to jest ich głębokie uczucie potrzeby, aby być razem przytłacza wszystkie inne względy; często jest bardzo emocjonalne i prowadzi do poważnych nieporozumień i częściowego rozdzielenia dróg dusz.

W świecie duchowym, bliźnięta są w równym stopniu przyciągane do siebie, ale bez fizyczności "duszącej" miłość; i choć daleko od siebie tych dwoje może być we wszechświecie, ich więź i telepatyczna komunikacja umożliwia radosne i wzniosłe uczucia co do początków w czystej miłości.

"To brzmi tak, jakby" elastyczność umowy duszy "oznaczała, że nawet jeśli ludzie nie przestrzegają ich umów, wciąż ewoluują. Jak to jest sprawiedliwe dla ludzi, którzy żyją w zgodzie z ich umowami? "Elastyczność nie dotyczy świadomych decyzji, które są sprzeczne z postanowieniami umowy, ale sposobów w jakie te umowy mogą być doświadczane.

Załóżmy na przykład, że wasz wybór jest pozostawić to życie nagle w wieku 25 lat w wypadku pojazdu. Na krótko po osiągnięciu tego wieku, osoba jest narciarzem i zostaje przykryta głęboko w śniegu, gdy lawina szaleje w dół z góry; lub, w kilka tygodni po tym jak świętuje 25te urodziny, osoba spaceruje w lesie i zostaje śmiertelnie potrącona przez zabłąkany pocisk myśliwego. Każda z tych możliwości będzie służyć temu samemu celowi co do wyboru celu umowy.

To dramatyczny przykład, aby upewnić się, ale elastyczność ma zastosowanie do każdej umowy, być może pracy, miejsca zamieszkania, inwestycji finansowych lub szczególnych wydarzeń, które oferują te same karmiczne lekcje i ten sam potencjał wzrostu dla wszystkich dusz w umowie sprzed urodzenia ,

"Mateusz powiedział:" ciało eteryczne i wspomnienia życia danej osoby wchodzą w Nirvana. "Co się dzieje z ludźmi z demencją, którzy stracili pamięć?" Demencja tworzy warstwy zapomnienia w banku pamięci osoby, w repozytorium wszystkich wspomnień przez cały okres eksploatacji. Po indywidualnym uzdrowieniu w Nirvana, gdzie warstwy są delikatnie usunięte, cała pamięć zostanie przywrócona, w tym stadium jej "utraty".

"Kiedy dusza w maleńkiej części kuli Nirvany akceptuje światło, jest tym, co chrześcijanie nazywają odkupieniem?" Nie, przynajmniej nie świadomie. Chrześcijańskie nauki o odkupieniu są podobne do człowieka, który zyskuje Boże przebaczenie przez skruchę za to, że zył złośliwie według pojęć religijnych grzechu i Dnia Sądu. Dusza, która pochłonie dość światła, do wcielania i rozpoczyna ewolucję od nowa jest w zgodzie z prawami uniwersalnymi, o których ludzie przesiąknięci dogmatami religijnymi najprawdopodobniej nie wiedzą, że istnieją.

"Znam dziecko, które pasuje do tego, co słyszałem o duszach, że rodzi się złe. "Dlaczego dusza wybiera to?" Nie ma czegoś takiego jak dusza "urodzonego zła" - skład każdej duszy to jest czysta energia miłości-światła. Nie znamy okoliczności tego dziecka, ale możemy wspomnieć o możliwości, które mogą zostać zastosowane do każdego dziecka, które mogą być traktowane jako "przewlekle nieodpowiednie zachowanie."

Umowa sprzed urodzenia rodziny może obejmować zachowanie dziecka jako szanse dla rodziców, aby nauczyli się cierpliwości i innych umiejętności rodzicielskich, takich jak przyjmowanie ograniczonych możliwości dziecka, pielęgnowaniu jego zdolności i zainteresowań oraz równego traktowania rodzeństwa. Dyskomfort z powodu nierozpoznanej kondycji fizycznej może leżeć u podstaw buntu dziecka; również mogą być działania niepożądanych substancji chemicznych w żywności, wodzie lub lekach, szczepionkach i objawy toksyczności mogą być podobne do autyzmu.

Jeśli trwa napięcie w domu, dziecko może odpowiadać na niskie wibracje emitowane w tego rodzaju atmosferze. Podmiot bezcielesny, który nie zdaje sobie sprawy, że jego życie fizyczne zostało zakończone mógł przyłączyć się do dziecka w czasie silnego stresu fizycznego, umysłowego i emocjonalnego; jeśli tak, to doświadczony pracownik na energiach może pomóc zrozumieć jego stan i pomóc mu przejść do świata duchów.

Jeśli nie ma zwierzaka w domu, pozwólcie nam oferować tę sugestię: Pozwól dziecku wybrać zwierzę towarzyszące i dyskutuj na odpowiednim poziomie wiekowym obowiązki dziecka w jego opiece nad zwierzakiem. To jest niezwykle budujące, że wielu w swoim świecie, w tym ci od leczenia, obserwują znaczące zalety bliskiej relacji człowiek-zwierzę dla osób w każdym wieku, jest to znaczący krok w rozwoju danego społeczeństwa.

"Jeśli dusze, martwo urodzonych lub umierają w wieku niemowlęcym zdecydował tak w umowach, mogą pamiętać, jak robiły to albo w ogóle coś o innych żywotach?" W przypadku martwo urodzonych niemowląt, dusze opuszczają ciała z pełną świadomością, że jest to zgodne z umową przed -urodzinową rodziny, które są przeznaczone dla doświadczających potrzeb wszystkich uczestników.

Jako dzieci, które umierają w niemowlęctwie starzejemy się w nirwanie, a starzeją się o wiele szybciej niż wasze lata kalendarzowe przemijają -pamiętają swoje wybory i cel, w celu zapewnienia możliwości rozwoju duszy z innymi w umowach sprzed urodzenia. I, podobnie jak wszystkie inne w światach duchowych, stają się świadome poziomu wiedzy duszy do tego stopnia, jaki został zapamiętany lub doświadczony w innych wcieleniach. `

Nasze przesłanie o zagubionych duszach wywołało następujące pytania. "Czy zagubiona dusza nadal jest nieodłączną częścią Boga?" Jest tak długo, jak długo pozostaje w najniższej części świata duchów w tym wszechświecie. Jeżeli zostanie uznana przez Stwórcę, jako odporna na światło stale lub "stracona" - i tylko Stwórca może zdecydować, czy energia duszy, będzie wchłonięta do kosmicznej istoty Stwórcy, gdzie miała swoje początki.

"Czy potomstwo zagubionej duszy wieć, co się z nimi stało?" Nie. W chwili, gdy ich siła życiowa jest wycofana, tracą zdolność do poznania czegokolwiek. Jednak, ich energia i energia duszy pierwotnej zostały wchłonięte przez Stwórcę są w kosmicznej świadomości, zatem w masowej świadomości tego wszechświata; i kiedy potomstwo pojawi się z istoty Stwórcy odzyska swoje pola pamięci, wiedza o tym, co się z nimi stało jest dostępna.

"Kiedy ludzie w linii straconych dusz są " wykupieni ", gdzie będą zaczynać od nowa? Jak będą wyjaśniać innym, co się z nimi stało? "Oni nie potrzebują niczego wyjaśniać nikomu. Kiedy ich życie nagle się skończyło, rodzina i przyjaciele, którzy wierzą w życie pozagrobowe założą, że tam są ich dusze. I tak będzie, aż one- odzyskają świadomość i wszystkie wspomnienia w ich cywilizacji duchowej sferze.

Oczywiście będziemy chętnie odpowiadać na inne pytania na temat duszy, i mamy nadzieję, że informacje zawarte w tej i poprzednich komunikatach wykazały nieskończone znaczenie każdej duszy i nierozerwalnej więzi między wszystkich w jedności ze Wszystkim.

Drodzy bracia i siostry, gdy kontynuujecie podróż Ziemi, wiedzcie, że istoty światła w całym wszechświecie honorują waszą wytrwałość w świetle i obejmują was z bezwarunkową miłością.

_________________________

Miłość i pokój

Suzanne Ward
http://www.matthewbooks.com/november-20-20
0 x

Anarchistbanjo - Hologram jako Tradycja

Witam ponownie!


Mimo, że odległy czasowo, ten odcinek jest bardzo aktualny. Jesteśmy w okresie Świątecznym, a jakby nie patrzeć te Święta to dla nas tradycja. Joe prezentuje koncepcję obecnego sposobu tworzenia tradycji, i logicznie trudno odmówić mu racji.


Anarchistbanjo - Hologram jako Tradycja

20 listopada 2015
Autor: Anarchistbanjo

Wielu zgodzi się, że świat w którym żyjemy jest hologramem, a nie fizycznym, jak mogłoby się wydawać. Osoby o zdolnościach wielowymiarowych mogą modyfikować i zmieniać różne sekcje zgodnie z ich praktyką (doświadczeniami). Jest to powszechna myśl tych dni.

Ale to, co nie jest powszechnie zrozumiałe jest tym, że każda część hologramu zawiera cały hologram, choć nieco rozmytą wersję. Innymi słowy: jest plan główny (hologram) i każdy z nas nosi jego kopię w sobie.

Teraz ten nowy wiek nazwano nowym Mistrzowskim Hologramem lub matrycami tych Boskich odpowiedników, które pracowały, aby stworzyć wzór zrównoważonej męskiej / żeńskiej rzeczywistości, w której obie płcie staną razem jako równe z możliwością doświadczenia tego samego świata po raz pierwszy. To jest nowy świat oparty na dualizmie pierwiastków męskich / żeńskich.

Interesujące jest to, że każdy może modyfikować swój własny hologram, ale w ten sposób napotyka na opór ze strony hologramu mistrzowskiego. Jeśli im się to uda, to hologram mistrzowski obejmuje wtedy dokonane zmiany. W tej działalności widzimy tworzenie tradycji, gdyż ona jest najpierw tworzona przez heroiczne działania i jak inni są pod ich wpływem, a także w jaki sposób inni mogą ją modyfikować.

Wzniesienie Gai jest hologramemem mistrzowskim, gdzie Lightworkers z powodzeniem walczyli, aby stworzyć nowy wzór. Oni walczyli przeciwko starym hologramom lub wzorom energii starych wieków. Sukces każdego indywidualnego lightworkera dodawał się do hologramu mistrzowskiego wzniesienia Gai.

Teraz ten nowy hologram jest przenoszony przez każdego osobnika i może być dostępny dla każdej osoby w zakresie jej własnych zdolności. Oznacza to, że nowa tradycja została stworzona. Ta koncepcja tworzenia tradycji nie jest powszechnie zrozumiała.

Anarchistbanjo - Ziarna piasku

Witam ponownie!


Kolejny, krótki odcinek mówi o doskonaleniu w najdrobniejszych szczegółach astralnego wzorca, zwanego zwykle matrycą astralną.


Anarchistbanjo - Ziarna piasku

19 listopada 2015
Autor : Anarchistbanjo

Nowa Ziemia lub Gaja stopniowo pojawiają się w moich snach / wizjach. Kilka dni temu śniłem, że wędruję główną drogą, a następnie przechodzę przez obszary wiejskie country, aby wrócić na drogę znowu. Przechodziłem przez pole i napotkałem płot z drutu kolczastego, przez który przeszedłem. Nigdy przedtem nie byłem w stanie przejść przez płot we śnie.

Potem kontynuowałem wędrówkę, gdzie było podobne przeszkody, jakieś budowy dróg, gdzie powstawały fundamenty dla mostu. I wszedłem na płytę z betonu, która miała jakąś rurę przechodzącą przez nią. Nie ufałem równowadze i wszedłem ostrożnie. Oczywiście płyta przesunęła się pod stopami i musiałem złapać równowagę, zginając nogę w kolanie. Nigdy przedtem nie doświadczyłem takiej ruchomości w moim śnie w różnych środowiskach. Moje sny były zawsze bardziej jak film lub krajobraz, który ma teksturę, ale nie ma ruchomości.

Wreszcie stałem u stóp nowego mostu i spojrzałem na moje stopy w piasku. Podniosłem moją stopę z piasku i ślad wyglądał jak piasek przesunięty zgodnie z ruchem mojej stopy. Pamiętam, że pomyślałem o tym ze zdumieniem, tak prawdziwy ten sen się wydawał. Tak więc nie tylko wiedziałem, że byłem we śnie, ale byłem zaskoczony, jak prawdziwy on był. Mogłem dostrzec pojedyncze ziarenka piasku. Jedyne rzeczy, które wydawały się brakującymi, były dźwięki, zapachy i poczucie wagi.

Następnej nocy śniłem o lataniu z przyjacielem w ultra lekkich samolotach. Były właściwie dwa „latające” sny. Leciałem nad krajobrazem, a nawet przez pokoje w domu pełnym ludzi. Gdy leciał nad piękną doliną widziałem również wiele innych latających i pamiętam, że pomyślałem, że muszę mieć jeden z tych ultra lekkich samolotów, ponieważ tak wielu ludzi je miało. Mój został pożyczony.

Następnej nocy miałem sen o odblokowaniu korka wlewu paliwa w samochodzie, który wymagał naciśnięcia dwóch klawiszy i przypomniał mi o bezpieczeństwie. Starałem się zatankować więcej paliwa w samochodzie. Wyciągnąłem filtr i tam były kawałki brudu wewnątrz, więc starałem się je usunąć na zewnątrz. Znowu ten sen pokazał pojedyncze ziarenka piasku nietypowe we wszelkich poprzednich snach do tego czasu. Krajobraz astralny definitywnie rozwija się szybko i staje się coraz bardziej taki jak krajobraz w fizycznej 3D. Ponieważ widzę coraz więcej osób w moich snach to dzieje się na dużą skalę.

Anarchistbanjo - Boskie Małżeństwo Gai i Lucyfera

Witam wszystkich! 

W kolejnym odcinku Joe musiał wrócić do podstaw i w/g mnie nieco się zapętlił, ale to mój odbiór.
Czytelnicy ocenią sami dla siebie.
Te tłumaczenia są spóźnione, ale jak to się mówi: "lepiej późno niż wcale", a bez zachowania ciągłości i systematyki następne odcinki mogą nie być zrozumiałe, więc jedziemy po kolei.Anarchistbanjo - Boskie Małżeństwo Gai i Lucyfera


16 listopada 2015
Autor: Anarchistbanjo

Przy podziale dusz na boskie odpowiedniki, jeden męski i jeden Żeński, to, co nazywa się pierwszą zasadą została zachowana przez męski, a to, co nazywa się drugą zasadą zostało zachowane przez żeński. Zwykle nie ma świadomej świadomości tych darów i nikt nie jest zdolny do bycia świadomym tego drugiego daru. Te dwie zasady leżą niezmiernie w ekstremach obwodu duszy i rzeczywistości, mimo że istnieją w każdej cząstce atomowej.

Aby mężczyzna otrzymał zdolność, by wykorzystać twórczą siłę samego życia, energię fotonu lub nieskończone duchowe światło i jest to jego dopełnieniem błyskawicy lub gromu. To jest sama energia siły życiowej, stale wzrasta i ekspansywnie przenika całe istnienie. Siła ta nazywana jest również gniewem Bożym, lub Lucyferem. Jest to energia, która tworzy napięcie lub ciśnienie, aż coś się dzieje i niszczycielskie błyskawice występują. Gdy błyskawica błyska napięcie jest uwalniane do zasady żeńskiej i męska zasada staje się spokojna i zrelaksowana. Proces ten jest wieczny i występuje na wszystkich poziomach duszy i na wszystkich poziomach życia.

Żeński pierwiastek zachowuje tajemniczy "stożek mocy" lub magiczną / magnetyczną moc przyciągania lub odpychania. Znowu ta moc jest ponad światem fizycznym i poniżej fizycznego świata. To jest ta siła magnetyczna, która tworzy łono lub żeńską matrycę i tworzy na poziomie fizycznym oraz na poziomie niefizycznym, w zależności jakiego rodzaju energia przechodzi przez nią. Ta siła i moc zwykle nie pracowała na poziomie świadomym i pozostaje mechaniczna i podświadoma dla większości kobiet. Więc kobieta magicznie przyciąga do niej te rzeczy, których ona chce w jej osnowie i magicznie odpycha te rzeczy, których nie chce mocą swojej miłości.

Jest to matryca lub duchowe łono, które łączy energię męską i żeńską i razem tworzą trzecią energię, która jest odpowiedzialna za tworzenie wszechrzeczy. Rozważmy elektron i proton w atomie, to są subatomowe zasady męskiej energii, światła i energii elektrycznej. Rozważmy obracanie się północnego pola magnetyczne i naprzeciw obracającego się południowego pola magnetycznego jak są połączone tworząc pierwszy prosty atom wodoru. To jest to, co dzieje się w duchowym łonie kobiety. W ten sposób Bóg stworzył wszechświat jako Trójcę Świętą, która istnieje jako fontanna życia w każdym atomie, który istnieje, Ojciec (światło / prąd), Matka (obracające się północne pole magnetyczne / obracające się południowe pole magnetyczne) i tron Boga (Pierwszy atom wodoru, który tworzy gwiazdy i słońce). Stanowi to również najwyższe ciało duchowe, w którym świadomość zarówno płci męskiej, jak i żeńskiej duszy może zamieszkać. To pierwotne ciało światła i jest okrągłą kulą energii, która leży poza wielką otchłanią i nie jest z tego świata. Świadomość może podróżować w tym astralnym ciele do najdalszych krańców istnienia. Jest to również centrum serca Boga i Chrystusowej złotej energii i Miłości. To jest również centrum serca Boga i złotej energii Chrystusowej i Miłości.

Po śmierci ciała fizycznego to jest podstawowym korpusem światła, do którego dusza lub świadomość próbuje wejść do środka dla bezpieczeństwa. To pierwsze drzwi śmierci i jeśli świadomość może znaleźć dom tutaj, dusza naprawdę staje się nieśmiertelną i połączyła się z całym stworzeniem, jako jedność światła. Jedyny sposób, w jaki to ciało światła może być stworzone jest przez pierwszą zasadę męską wchodzącą w interakcję z drugą zasadą żeńską z wystarczającą siłą, aby stworzyć duchowe narodziny dla obojga z nich.

Jeśli to się nie powiedzie, to stara świadomość próbuje wejść w drugie drzwi duszy, atomu helu. Na tym kończy się pierwszy pierścień elektronów atomu i jest znany jako Słońce / Syn Boży. To jest poziom archetypu świadomości i różnych bogów i bogiń. To duchowa poziom powyżej logiki i rozumu i może być osiągniety tylko po przez oświecenie duchowe. Na tym poziomie dusza staje się Chrystusem lub Bogiem / Boginią. Jest to poziom trzeciego oka i poziom, którego chrześcijaństwo nauczało i dążylismy do tego ostatnie dwa tysiące lat. Ciało astralne duszy stworzonej na tym poziomie jest ludzkim kształtem, ale bez funkcji, takich jak balon światła. To jest promieniste ciało, którego nie można zobaczyć. Jest Ciałem Chrystusa.

Jeśli ego i świadomość po śmierci ciała fizycznego nie przejdzie pierwszych, czy drugich drzwi życia wiecznego, to wchodzi w trzecią bramę śmierci, abstrakcyjną psychiczną energię czakry gardła. Tu dusza lub świadomość musi się raz jeszcze reinkarnować w nowych narodzinach, ale ma do wyboru do tego stopnia, jaki świadomość może utrzymać razem. Jest to 5-ty poziom gęstości od "jaźni obserwatora", indywidualnej duszy lub odradzającego się ego, które przetrwa śmierć fizycznej osobowości i utrzymuje energie duszy razem, tak bardzo jak to możliwe. Znowu jest "jaźń obserwatora" tworzona przez mieszanie i wymiany psychicznej / filozoficznej płci męskiej i żeńskiej energii w duchowej matrycy kobiet. Ciało astralne stworzone na tym poziomie jest tym, co wzniesieni "mistrzowie".

To zostało nazwane alchemicznym małżeństwem Chrystusa i Jego świętej, narzeczonej Sofii. Powoduje to stworzenie jaźni obserwatora lub duszy zarówno męskiej i żeńskiej. Stworzenie tej jaźni obserwatora powstało jako produkt uboczny z wynalezieniem czytania i pisania około czterech tysięcy lat temu. Przedtem, dusza, jak wiemy, jaźń obserwatora nie istniała, z wyjątkiem bardzo nielicznych rodów i u kilku osób. Ludzkość żyła w umysłowym ulu lub kolektywnie, gdzie nie było żadnych prawdziwych osobowości oprócz liderów, którzy sami byli w stanie wypracować wystarczająco silne ego.

Jest to środek różowego koloru energii serca i miłości.

Tak więc w ciągu ostatnich czterech tysięcy lat te święte boskie zaślubiny Chrystusa i Sofii z wyparciem się niższych seksualnych energii i odpowiednich represji wobec kobiet zdominowały religie i duchowe tradycje na ziemi. Gaja nigdy się nie wzniosła i boskie małżeństwo Gai i Lucyfer nigdy nie było dopuszczone aż do teraz. Po raz pierwszy najniższym energiom życia i miłości pozwolono mieszać się z najwyższymi energiami w pełnym spektrum małżeństwa, które kompletuje męską duszę i żeńską duszę jako boskie odpowiedniki. Małżeństwo to jest jedyny sposób, w który Gaja może wznieść się ze wszystkimi żywymi istotami. Nigdy to nie było robione wcześniej.

środa, 23 grudnia 2015

Świąteczne Życzenia

Życzę wszystkim wytrwałym czytelniczkom i czytelnikom tego bloga, niezależnie od podziałów na wyznania, lub brak wyznań:

Zdrowego, Spokojnego i Radosnego okresu Świąt i zawsze poza nimi.
Nasza Radość niech nas Wszystkich podnosi, jakiekolwiek powody jej by nie były.

Wszystkiego Najlepszego!

niedziela, 13 grudnia 2015

Anarchistbanjo – Aktualizacja

Witam ponownie!

Jeżeli interpretacja Joe jest poprawna to ta jego aktualizacja porusza bardzo istotne kwestie dotyczące naszych wyborów (oczywiście nie chodzi tu o parlamentarne).

Anarchistbanjo – Aktualizacja


15 listopada 2015
Autor: Anarchistbanjo

W moim ostatnim poście wspominałem, jak różowego koloru energie teraz przenikają i napełniają nasz świat fizyczny. Jest to ogólna aktualizacja do tego posta. Natychmiast po tym poście poczułem, że coś bardzo istotne zostało zrobione i zastanawiałem się, co będzie dalej. Dzień lub dwa potem miałem sen / wizję. Czułem, że moje połączenie z duchowym światłem weszło we mnie, przeszło przeze mnie i poszło w świat, a ja zostałem w moim mroku. To było bardzo niepokojące dla mnie, bo moje duchowe połączenie ze światłem jest najważniejszą rzeczą dla mnie. Ale teraz jego już nie było. To zdarzyło się w innym śnie lub wizji o wzniesieniu Gai trochę czasu temu, w zeszłym roku i to było niesamowite, jak powtarzanie czegoś.

W tej wizji widziałem jak nowy wiek rozwija się w całości od końca do końca po czym również zabiera moje światło. Byłem niezadowolony i walczyłem z całą moją mocą, aby połączyć się z powrotem ze światłem duchowym, które istniało na koniec wieku lub cyklu. Udało mi się to zrobić i teraz istniałem poza nowym wiekiem podłączony do światła, które było poza nim. W tej akcji miałem zerwane moje połączenie z nowym wiekiem i nowym kolektywem.

Słuchałem twórczości Jakuba Boehme w pracy oraz o upadku Lucyfera. Według Jakuba Boehme Lucyfer nie posłuchał, nie biorąc swojego światła do centrum serca, ale zamiast tego pchnął je wyżej i na zewnątrz tego, co Bóg zamierzył. Przez duchową pychę wszedł w wyższe światło jego matki zamiast w światło jego boskiego odpowiednika który czekał jak jego narzeczona w centrum serca. Po słuchaniu tych słów zrozumiałem, że robię to samo, nie pozostając w moim centrum serca, a zamiast tego idę wyżej do światła i pomijam cały nowy wiek lub cykl, przechodząc do matki.

Tym razem postanowiłem pozostać w moim centrum serca, pomimo że stało się czarne i to tak, jakby pokryte przez skórzane uszczelki. Czułem się zupełnie sam w ciemności i ciemność wokół mojego serca i jego zablokowanie niepokoiło mnie bardzo, ale następnego dnia światło mojego boskiego odpowiednika przedarło się przez uszczelnienia i świeciło tam jak reflektor w ciemności, tak jak dziś. Znowu coś głębokiego zmieniło się. Coś z dawnej przeszłości zrobiono poprawnie.

Dziś rano miałem sen o młodym człowieku lub młodzieży, który był zagubiony lub znikł. On mógłby być moim synem lub synem kogoś, kogo znałem. Ja byłem ostatnim, który widział go wchodzącego do lasu na farmie ojca, gdzie dorastał. Był to mały skrawek lasu i wiedziałem, że nie było sposobu, aby się zgubić, więc nie martwiłem się. Ale nigdy nie wrócił! Po paru dniach zacząłem mówić ludziom, że muszą zadzwonić do szeryfa, żebyśmy mogli go szukać. Szukaliśmy, ale go nie znaleźliśmy. Następnie podczas jazdy autobusem wyjrzałem przez okno i zobaczyłem go leżącego twarzą w dół w potoku. Powiedziałem, aby zatrzymać autobus, ale kiedy podszedłem do wody nie było go tam. I nawet stałem w wodzie w tym samym dokładnie w miejscu, ale go tam nie było. Szukaliśmy w dół, ale nigdy go nie znaleźliśmy. Byłem zmieszany przez ten sen / wizję i szukałem jej rozumienia.

I w końcu zrozumiałem, że ten młodzieniec był kimś, kto wzniósł się z nami w nowe wody lub nowy ocean, ale postanowił wrócić, postanowił upaść z powrotem w stare energie. Nie był już z nami. Więc to, dzieje się teraz, gdy niektórzy, którzy się wznieśli, teraz wybierają powrót do życia w 3D. Ja nie mówię, że wiem co to wszystko znaczy, ale dzielę się tym jako czymś, co może przynieść komfort dla tych czekających, żeby coś się stało. Rzeczy dzieją się na swój własny sposób i w swoim własnym czasie.

Anarchistbanjo - Różowe Energie Wzniesienia przenikają Gaię

Witam wszystkich!


Informacje o spływającej na ziemię różowej energii mieliśmy także z innych źródeł, ale obserwacje i interpretacje Joe'go idą o wiele dalej.


Anarchistbanjo - Różowe Energie Wzniesienia przenikają Gaię

08 listopada 2015
Channeler: Anarchistbanjo

Tak jak kompas, moje wewnętrzne wytyczne kierują się na najwyższy poziom duchowego światła, jaki mogę osiągnąć. Wczoraj rano wyczułem, jak to duchowe światło schodziło przeze mnie w Gaię i rozszerzało się wybuchowo na zewnątrz we wszystkie rzeczy. To było wcześnie rano. Kiedy się obudziłem i później wstałem wyczuwałem energię koloru różowego promieniującą ze wszystkiego, jakby z samych atomów i cząsteczek. Moje Duchowe światło zniknęło! Ono było przekształcone w różowego koloru energię serca i rozszerzało się na nasz wszechświat.

Teraz muszę przesunąć mój wewnętrzny kompas z duchowego światła, na tą energię serca różowego koloru, która przenika ten świat. Mam wrażenie, że nadszedł czas, aby skupić się na chwili obecnej i zacząć pracować, bo doszliśmy do naszego celu. To jest nasz punkt wyjścia dla nowego życia.

11/11 nadchodzi w ciągu kilku dni i przyspieszy rzeczy, ale myślę, że ocean z mojej poprzedniej wizji umocnił się w świecie fizycznym obecnie znajdujemy się w nim. Podstawowy hologram jest ukończony, ale drobne szczegóły nadal muszą być wypełnione. To potwierdza moje przekonanie, że wzniesienie Gai i nasze własne wznoszenia przebiegają w niemal bezproblemowy sposób bez wychodzenia poza tkaninę fizycznej rzeczywistości, że tak powiem. Zamiast tego, tkanina astralnych płaszczyzn została rozerwana na strzępy i jest umieszczona z powrotem.

Przypomina mi się obraz kukiełek leżących na stosie, na podłodze. Linki, które kontrolowały ich ruch zostały wycięte i nowe struny są zamontowane. Wkrótce te lalki po raz kolejny będą tańczyć i śpiewać, gdy nowy władca marionetek pociągnie za ich nowe struny! Cóż, jakiś rodzaj tego! Chichot.

sobota, 12 grudnia 2015

Anarchistbanjo - Płaszczyzny duchowe płynne!

Witam ponownie!


Kolejne spostrzeżenia Joe'go mówią o upłynnieniu zatkanych poprzednio płaszczyzn astralnych i dużo więcej.
 
Anarchistbanjo - Płaszczyzny duchowe płynne!

06 listopada 2015
Channeler: Anarchistbanjo

Dziś rano miałem bardzo żywy sen, że duchowe płaszczyzny zmieniły się w duży ocean z kilkoma wielkimi łagodnymi falami toczącymi się. Byłem w łodzi, która po ruszała, próbując znaleźć drogę wśród ludzi, które unosili się na wodzie. Oni nie byli w żadnym niebezpieczeństwie, po prostu nie mieli żadnych łodzi ani ziemi, aby móc stanąć.

Czy w magicznych płaszczyznach astralnych lub duchowych płaszczyznach astralnych ja działam na najniższym poziomie. Ten sen był prawdziwą reprezentacją upłynnienia wszystkich płaszczyzn duchowych. Duchowe płaszczyzny astralne reprezentują wzorzec dla długoterminowej przyszłości i wzorzec jest tym, czego teraz nie ma! Oznacza to, że przeszłości nie ma! Dosłownie! Od teraz do nowiu księżyca 11 duchowych płaszczyzn się odtworzy, ale zostaną one odtworzone tylko przez tych, którzy byli albo w łodzi lub pływający w wodzie. Są to ci, który się wznieśli, a teraz tworzą nasz nowy świat. Jest to pierwsza fala tych, którzy dokonali przejścia i więcej przejdzie w odpowiednim czasie.

Ale ważne jest to, że tylko te osoby będą odtwarzać duchowe płaszczyzny. Jesteśmy teraz w świecie, który nie jest już trzymany razem przez duchowe wzorce lub plany. Rzeczy przejdą od tego, gdzie są teraz, tam gdzie nasza nowa przyszłość czeka i będzie to szybko! Osobiście uważam, że zmiany te będą odbywać się przed nadchodzącym zimowym przesileniem.

Jest zbyt wiele rzeczy, które potrzebują równoważenia się. Ten akt upłynnienia jest wynikiem tego, że energie starego wieku uległy samo-zniszczeniu. W ich zniszczenia rozpada się wszystko, co opiera się na starych sposobach. Nowa przyszłość będzie skupiać się na zbiorowym tworzeniu przez tych, którzy pierwsi zrobili ten skok do nowego świata. Inni następnie znajdą punkty kontrolne (zakotwiczenia), które pozwolą im przybyć również. Tak to jest ludzie!

To się dzieje!

Anarchistbanjo - Regeneracja fizyczna

Witam wszystkich!

Przywracanie forum wycięło mi ponad miesiąc czasu, więc w przekazach mamy zaległości.
Choć teksty Joe'go przekazami nie są, to jednak trzeba je przedstawiać wszystkie, bo przy opuszczaniu coś ucieka. Nawet jeśli dziś nie są mocno aktualne, to informacje bywają istotne.


Anarchistbanjo - Regeneracja fizyczna

25 października 2015
Channeler: Anarchistbanjo
W moich ostatnich kilku postach energia wzniesienia wyraźnie koncentruje się na przekazywaniu wiedzy i duszy ze starego 3D do naszego nowego miejsca, Nowej Gai. Działalność ta również wydawała się być skupiona na 5D. Pozwólcie mi być jasnym, że Nowa Gaia ma również 3D, 4D i wszystkie wyższe wymiary. Ale działalność skupiała się na Nowei Gai, 5D i kotwiczeniu tej konkretnej częstotliwości jako częstotliwości podstawowej dla dalszego rozwoju zarówno Nowych Elfów, jak i i Nowych Ludzi.

Ostatniej nocy śniłem o opiece nad moim "koniem". Ten koń był bardzo grzeczny i dobrze wychowany, a ja nawet miałem jakiś rodzaj żywności, aby dać mu jeść. Ten koń był bardzo solidny i fizyczne, jak również ciepły i dawał mi się pogłaskać czule.

Interpretacja tego marzenia jest następująca. Ten koń jest moje nowe nieśmiertelne ciało 3D. Teraz, nadal jest to koń, ale gdy moja własna świadomość zintegruje go pełniej stanie się człowiekiem, moim nowym nieśmiertelnym ludzkim ciałem 3D.

Jest karmiony poza fizyczną żywnością i jego przetrwanie nie jest zależne od Gai. To jest wyłącznie tworzenie mojego własnego ciała i rozszerzenie własnej duszy z powrotem w 3D. Jest to proces, który teraz dzieje się w tych nowych elfach, które są w procesie podejmowania powrotem nasz nowo stworzonego świata 3D. Znowu jest to organiczny proces i działa przez DNA.