sobota, 9 maja 2015

Wiadomości Mateusza

Witam wszystkich!


Kolejny odcinek wiadomości Mateusza, w zasadzie same odpowiedzi na pytania. Jak zwykle duży rozrzut tematyczny, ale najwięcej o kontraktach przedurodzeniowych i karmie, w kontekście upadku samolotu i rzezi na uniwersytecie.


Wiadomości Mateusza


poprzez Suzy Ward,
23 kwietnia 2015

Z kochającymi pozdrowieniami od wszystkich dusz na tej stacji, tu Matthew. Wydarzenia w ciągu ostatnich miesięcy, skłoniły wielu Lightworkers aby pytać i wielu innych do zastanowienia się: Dlaczego wolna wola ludzi, którzy robią straszne rzeczy ma pierwszeństwo przed wolną woli ludzi, którzy nie chcą być terroryzowani lub zabijani?

Umiłowana rodzino, nigdy nie nadano priorytetu nikomu, ani nie może tak nigdy być. Władcy wszechświatów są zobowiązani do przestrzegania daru wolnej woli Stwórcy dla każdej duszy i Bóg włączył ten edykt w prawa rządzące życiem we tym wszechświecie.

Jak wszystko w istnieniu, prawo jest energią i energia nie ma zdolności rozumowania, nie ma zdolności do priorytetów i podejmowania decyzji o niczym w ogóle. Co energia może zrobić, to wibrować na jednej częstotliwości lub innej, zgodnie z tym, jak jest ona stosowana i w naszym wyjaśnieniu, to jest istotne, jak ludzie, którzy żyją na Ziemi z niej korzystają.

Prawidłowe funkcjonowanie wszechświata wymaga ciągłego bilansowania częstotliwości wibracji, aby się nie wykoślawiły, że tak powiem; i jak mikrokosmos wszechświata, który w każdej chwili mieć wpływ na ten stan, dusze mają swoje sposoby bilansowania.

Przed narodzinami one, albo lepiej powiedzieć, my wszyscy! – wchodzimy w Porozumienia z innymi duszami i w umowach są wszystkie umowy z indywidualnymi uczestnikami, które zawierają wszystko czego potrzebują, aby zrównoważyć inne wcielenia. To, co, jest karmą.

Jednakże, ponieważ Stwórca postanowił, że wolna wola ma pierwszeństwo przede wszystkim w umowach - gdy nawet jest umowa – wszystko musi być zapomniane, gdy dusze się ucieleśniają.

Faktycznie, jest to dobre rozwiązanie, w przeciwnym wypadku każde życie po prostu byłoby jakiś harmonogramen zamiast swobodnego podejmowania decyzji i uczenia się wskutek efektów. I wytyczne zgodnie z umową są dozwolone za pośrednictwem wiadomości duszy do świadomości, ale każdy ma wolną wolę i może przestrzegać wskazówek lub czynić zupełnie odwrotnie.

Tak czy inaczej, dusza poniesie karmę i to nie jest ani "dobre", ani "złe'- to są środki, zgodnie z którymi przeszłe życia mogą być zrównoważone w następnym wypełniając karmę lub karmiczne lekcje, w umowie duszy.

Czasami wydarzenia poprzednich żywotów, przed umową mogą być skompletowane. Tak było w dwóch ostatnich zdarzeniach i my możemy się z wami podzielić ty, czego nauczyliśmy się z nich z kolegami z Nirvany.

Spośród 150 osób na pokładzie Germanwings Lot 9525, tylko trzy osiągnęły okno elastyczności w ich umowach, klauzulę długowieczności tzn. - te osoby ukończyły wybór karmicznych lekcji, misje i inne doświadczenia, i to one przeszłyby do życia duchowego w pewien sposób w obrębie dni lub tygodni.

Po przybyciu do Nirwany, każda osoba została pięknie powitana, przyjęta z imieniem, ciała eteryczne zostały wzmocnione i dano delikatną, dostosowaną opiekę, aby potraktować całą psychiczną traumę, która wystąpiła w dowolnej chwili przed katastrofą. Przez cały okres uzdrawiania, członkowie zespołu medycznego w dziedzinie transformacji duszy są w stałej obecności.

Ponieważ te ostatnie przybycia stały dsię gotowe do przyłączenia się do innych w świecie ducha, każdemu dano możliwości wyboru miejsca zamieszkania i różnych działań, a wszystkim, którzy nie ukończyli swoich kontraktów zaoferowano także trzy opcje. Zakończenie karmicznych lekcji w Nirvana, gdzie życie i uczenie się, jest o wiele bardziej radosne niż na Ziemi. Otrzymać pełny kredyt na lekcje zakończone częściowo w nowej umowie z innymi duszami, ucieleśnieniem stosunkowo i szybko zamykającym resztę pierwotnej umowy z dodaniem tego, co jest pożądane w nowym życiu.

Trzecią opcją jest, porozumienie z kimś na Ziemi, aby zorganizować przeniesienie duszy, lub "walk-in' - zaletą jest "zaoszczędzanie" lat przez wprowadzenie duszy w ciało dorosłego zamiast noworodka, ale ponieważ istnieją poważne wyzwania w takim przypadku, zbyt rzadko jest ten wybór danej duszy.

Chcemy mówić o innym aspekcie katastrofy lotniczej. Konsensusem waszych analityków jest to, że pilot, Andreas Lubitz, planował popełnić samobójstwo przez celowy upadek samolotu, nie zważając na życie wszystkich innych osób na pokładzie. To nie było tak, zgodnie z pinią zespołu medycznego, dającego indywidualną opiekę w leczeniu szoku psychiki Andreasa, która odradza się powoli ze względu na jego głębię rozpaczy, gdy dowiedział się, co się stało.

To, co zostało wykorzystane jako dowód na poparcie konsensusu było zdecydowanym wysiłkiem młodego człowieka, by pokonać swoją emocjonalną wrażliwość, w tym informacji a Internetu, które czuł i mógł wykorzystać w pozytywny sposób, by wzmocnić zdrowe procesy myślowe szczególnie podczas lotów.

Chwilę po opuszczeniu kabiny przez pilota, świadomość Andreasa utraciła panowanie nad ciałem tak, że nie pamięta on tej chwili ani tego, co wydarzyło się później. Jeśli może to być poznane, choć nie pocieszy tych ludzi, którzy utracili ukochanych, którzy roztrzaskali się z samolotem, to może to dać trochę spokoju umysłu i serca dla rodziny i przyjaciół Andreasa. Trzeba dodać, że był jedną z trzech osób, które ukończyły swoje umowy.

Drugi przypadek to jest masakra w Kenii przez terrorystów al uczelni-Shabaab, gdzie prawie taka sama liczba osób straciła życie, jak w katastrofie lotniczej. Jednak żadna z umów tych osób, które zginęły w rzezi uniwersyteckiej nie zawierała okresu życia, które kończyłoby się w tym czasie, i wszyscy mają te same wyżej wymienione trzy opcje.

Życzymy każdemu, aby mógł poznać kochającą indywidualną opiekę przyjęcia tutaj daną każdej osobie, której życie zakończyło się wtedy, ale ich rodziny i drodzy przyjaciele znają tylko zawód z szokującą stratą z powodu barbarzyńskiego zachowania, które jest niezrozumiałe.

Niektóre z umów, tych co przeżyli, obejmują nie śmiertelne "traumatyczne doświadczenie", z elastycznością, co do rodzaju i czasu zaistnienia, co miało miejsce na uniwersytecie spełniając te zapisy.

Ci, którzy przeżyli, którzy nie potrzebowali tego doświadczenia dla równowagi mogą umieścić je w przechowaniu, na droge, na "kredyt" w innym życiu lub dać komuś z grupy umowy, kogo zmagania z karmicznymi lekcjami było trudniejsze, niż przewidywano; w każdym przypadku, pragnienie, tego, kto przeżył będzie napędzać strumień energii w odpowiednim kierunku.

Jeśli rany tych, co przeżyli, mogą zmienić życie wykraczając poza ich umowy, zmiany będą dokonywane na poziomie duszy, aby zapewnić inne doświadczenia, które uczynią ich życie znaczącum i spełnionym, jak wybrali.

Ponieważ sprawcy ataku znacznie przekroczyli ich umowne postanowienia, które miały zbilansować ich wcześniejsze doświadczenia, poniosą karmę, która może wymagać kilku wcieleń, zanim osiągną stan równowagi.

W Nirvana, podobnie jak na Ziemi, ciągle wzrastające wibracje będą energetycznie podnosić psychiczne i komórkowe wzornictwo z karmą o takiej surowości; że gdy osoby te umrą, ich energia życia automatycznie przygotuje ich do świata ducha jakiejś niskiej cywilizacji trzeciej gęstości i ich następne wcielenie będzie w tej populacji.

Jest jeszcze jeden aspekt umów przed urodzeniowych, które są przeznaczone dla duchowego i świadomego rozwoju wszystkich uczestników wspólnego życia: Kiedy życie jednej osoby kończy się przed zakończeniem zawartej umowy, to dotyczy wszystkich innych w grupie poza najgłębsze emocje.

Dla dorosłych, może to obejmować małżonków, dzieci, rodziców, rodzeństwa, innych krewnych, przyjaciół, kolegów, z którymi każdy człowiek miał bliskie więzi i tych, z którymi więzi rozwinęły się w późniejszych latach. Gdy "przedwczesne" przejście dotyczy dziecka, oprócz rodziny to mogą być koledzy, nauczyciele i przyjaciele, a także wszyscy inni, którzy stali się ważni w życiu tego młodzieńca na całej wybranej długości życia.

Umowy z każdym, kto miał lub będzie miał znaczącą rolę w życiu, które zostało przerwane muszą być zmienione, aby zapewnić wszystkim tym osobom równoważne możliwości, aby mogły zakończyć swoje karmiczne lekcje. Oryginalne i późniejsze dopasowania dusz dzieją się w kontinuum, gdzie wszystko dzieje się jednocześnie.

Udział każdego człowieka w umowie jest ważny; jednakże umowy poszczególnych osób i ich powody mogą się znacznie różnić. Na przykład, jedna dusza może zgodzić się być "kapitanem", że tak powiem, aby dać innym uczestnikom okazję do wzmocnienia ich słabości w jednej lub kilku dziedzinach, gdyż ta dusza opanowała takie przymioty jak cierpliwość, dobroć, pokorę, przebaczenie, współczucie, samodyscyplina, uczciwość, życzliwość, mądre rodzicielstwo, pracowitość. W takich przypadkach, "kapitan" służy innym nie krytykując ich braków, ale dając przykład podziwu postaw i zachowań, które dla innych mogą być inspiracją do naśladowania.

Albo, dusza może zgodzić się wykazywać cechy, które są niepożądane, może zazdrość, niekontrolowany gniew, egocentryzm, lenistwo, pycha, skąpstwo, łatwość do urazy lub niewiarygodność. Jeśli przez obserwację tej osoby, jej raniące, obraźliwe lub odwrotne do zamierzonych zachowań inni w umowie nauczą się nie zachowywać się w taki sposób, mogą zrównoważyć inne wcielenia, w których jedna lub więcej z tych cech były dominujące.

Jeśli osoba jest się powszechnie znana i szanowana, układ "kapitan-team" można odwrócić i obejmując niewielką liczbę uczestników, których wartości, osiągnięcia, zachęty i pomoc są silną zachętą dla określonej osoby do przestrzegania wysokich standardów, wytrwania mimo sprzeciwu i niepowodzeń, i dążenia nadal do czasu aż cele zostaną osiągnięte. Może to mieć miejsce w przypadku, nawet jeśli poszczególne kredyty konkretnej osoby są źródłem inspiracji dla jej sukcesu.

Zazwyczaj dusze decydują się żyć w ubogich warunkach dla zrównoważenia całe życia w bogactwie i łatwości, z małym lub żadnym zainteresowaniem w pomaganiu ludziom w wielkiej potrzebie.

Kiedy dusza wciela się w regionie zniszczonym przez wojny i biedy i jest sierotą jako młody chłopak, który musi podjąć swoją drogę od tego czasu, może to być doświadczenie strachu i poważne trudności, które spotkały te dzieci z powodu działania tej duszy w różnych żywotach.

Dusza może wybrać krótkie życie w kochającej rodzinie w spokojnej okolicy dla odpoczynku po długim, męczącym życiu w znoju i w celu służenia innym. Strata dziecka oferuje członkom rodziny możliwość skierowania żalu do znaczących przedsięwzięć; także może wzmocnić więzi rodzinne lub oderwać je od siebie, w zależności od tego, czego inni mogą potrzebować dla równowagi.

Jak nasze przykłady pokazują, umowy mogą zawierać wielu uczestników lub tylko kilku i żaden z nich nie wie, co zostało uzgodnione. Jeśli twoje sumienie jest zgodne z twoimi decyzjami, które mają wpływ na życie innych, to jest wskazanie, że działasz zgodnie z twoją rolą z kontraktu, ale nie ma sposobu, aby wiedzieć, czy pierwsi ludzie w twoim życiu postępują zgodnie lub poważnie odchodzą od swoich kontraktów, dlatego duchowe przewodnictwo mówi - nie osądzać innych. Nigdy to oznacza akceptowania działań uznanych za niesprawiedliwe lub naganne, ale raczej, powstrzymania się od osądzania tak postępujących osób.

Jeśli światło naprawdę wzrasta na świecie, dlaczego jest jeszcze tak dużo przemocy i brutalności? W poprzednich wiadomości powiedziałem, że jednym ze skutków zwiększenia intensywności światła jest pogłębienie ludzkich cech i zachowań – „dobry”staje się lepszy  "zły” staje się gorszy.

Większość ludzi w waszym świecie pozytywnie reaguje będąc łagodniejszymi, bardziej przemyślając, hojnymi, współpracującymi, pomocnymi i otwartymi. To nie daje nagłówków w wiadomościach, więc nie słyszycie o nich.

Jednak, mimo że główny nacisk mediów głównego nurtu nadal jest skoncentrowany na zorganizowanych grupach, których działania są gwałtowne i brutalne, to również celowo są przemilczane pozytywne zmiany. Ale słyszycie też o innowacjach w odnawialne źródła energii i przełomach w dziedzinie badań medycznych; obywatelach rewitalizujących ich wioski, miasteczka i miasta; rozszerzania wysiłków w ochronie środowiska i rekultywacji; i, od czasu do czasu, miliarderach, którzy dzielą swoje bogactwo obfitości.

Rzeczywiście wiele więcej musi zostać zrobione i będzie, ale proszę honorujcie siebie sami jak my was i świętujcie razem z nami wasze dotychczasowe postępy. Wy, którzy wiecie, że jesteście lightworkers i wiele milionów, którzy też nimi są, ale może nawet nie znają tego słowa są awangardą waszego społeczeństwa, tych, którzy popychają wasz świat w pozytywnych kierunkach.

Pozwólcie nam dać przykład pozytywnych i negatywnych aspektów powiększeniu ilości Światła. Po latach środków karnych wobec Iranu za program rozwoju nuklearnego, seria rozmów między przywódcami tego kraju i innymi wyprodukowała ramy dyplomatycznego rozwiązania, po ustępstwach z obu stron aby osiągnąć ten początkowy etap współpracy.

Wiekszośc w świecie przywitała to jako pozytywny, choć maleńki pierwszy krok, ale też były głośne wypowiedz przez osoby fizyczne o większej negatywności w szeregach Illuminati lub pod ich wpływem, którzy chcą ten problem traktować potęgą militarną. Tylko szczyt Iluminatów wciąż trzyma się złudzenia, że dalsza destabilizacja Bliskiego Wschodu pozwoli im przejąć kontrolę nad tym regionem i kontynuować marsz w kierunku globalnej dominacji.

Czytelnicy pytali, czy następujące stwierdzenia są prawdziwe: asteroida zniszczy Ziemię we wrześniu. Zmilitaryzowana policja otoczy i wyłapie dysydentów w Stanach Zjednoczonych i uwięzi ich w obozach FEMA. Obce wojska zostały sprowadzone w celu zabijania Amerykanów, ponieważ Armia USA nie będzie strzelać do własnych obywateli. Wiele milionów utonie w morzu, gdy poziom wzrośnie i zaleje wybrzeża w głąb lądu. Cabal kontroluje umysły ludności poprzez szczepienia zawierające zaprogramowane mikroprocesory. Illuminati spowodują globalny chaosu, tworząc hologramy OBCYCH, i będą oni twierdzić, że siły antychrysta dokonują inwazji. Ta czy tamta operacja terrorystyczna "czerwonej flagi" będzie pretekstem do wprowadzenie stanu wojennego. Cywilizacja Ciemnych udająca dobroczynnych otoczyła planetę Ziemia. III wojna światowa zostanie uruchomiona przez celowe lub przypadkowe uruchomienie rakiet jądrowych. Dostawa "pakietów dobrobytu" jest nieuchronna. Cabal przygotowuje tereny pod wieloma budynkami, aby mieć tymczasowe pomieszczenia mieszkalne, drogi ewakuacyjne i / lub arsenały.

To są próbki zniekształconej informacji, niedoinformowane opinie pokrzywione interpretacje, dawno nieaktualne plany awaryjne, dawno przestarzałe potencjalne zmiany lądu / morze, taktyka kłamst powodujących strach, kłamstwa podmiotów channelowanych wiadomości twierdzących, że są szanowanymi źródłami światła.

I nie wszystkie informacje w Internecie są ważne, czy poprawne lub prawdziwe, jak nie jest wszystko, co media mówią swoim klientom. Czytelnik napisał, co powiedział jej przyjaciel, że medium powiedziało mu, że: ludzie z ziemi będą transportowani na bardzo dużą planetę, która jest na tyle duża, aby utrzymać populację Ziemi.

Byłoby podróż kilka tygodni, aby nas zbawić, ponieważ środowisko na Ziemi stanie się niezdatne do zamieszkania. Jest bardziej przyjazna zaawansowana grupa, która mówi , oferując swoją pomoc dla lepszych, spokojnych i kochających doświadczeń, która brzmi ta przyjemnie. Czytelnik dodaje jej pytanie: "Czy wiesz, że jeśli ludzie będą opuszczali planetę Ziemię to w roku kończącym się na dziewięć?
Mówimy wam to, drodzy, ponieważ jesteście zalewani informacjami, niektóre z nich są szokujące i przerażające, wiele z nich sprzeczne i wiemy, że czasami jest to trudne dostrzec to, co jest prawdą, a co nie jest. Kiedy wasze myśli nie są jasne w problemie, który wydaje się ważny, zapytajcie wnętrza o odpowiedź, a następnie uspokójcie umysł i posłuchajcie tego, co pochodzi z serca i duszy. Bóg powiedział: "Serce jest siedzibą duszy", a dusza zna prawdę.

Ktoś, kto znał ostatnią podróż mojej matki obejmującą odwiedzenie naszej rodziny w Peru zapytał, czy istoty pozaziemskie brały udział w zniknięciu Inków z Machu Picchu i budowaniu zabytkowych budowli z precyzyjnie dopasowanymi głazami, które ważą setki ton. Możecie być zainteresowany odpowiedziami.

Gdy mieszkańcy Machu Picchu dowiedzieli się, że siły hiszpańskie dotarły do Cusco i kontynuowały swoje krwawe podboje w dół z tej dużej wysokości, zaczęli budowę szlaku w dół na drugą stronę ich dolnej społeczności andyjskiej; kiedy było gotowe, zaczęli swoją podróż, dla bezpieczeństwa ostatni w kolejce maskowali początki tego szlaku. Mimo, że został odkryty wraz z ruinami, niewiele lub nie stwierdzono związku pomiędzy szlakiem i jego celem.

Aby spełnić pragnienie Peruwiańczyków "wysokich, silnych ścian i budowli, członkowie zaawansowanych cywilizacji żyjących wśród nich stosowali teleportację, lewitację i technologię laserową.

Podobna pomoc była dawana w innych obszarach, w których gigantyczne skały miały być również przewożone wiele mil do miejsc montażu, do piramid i budowli, takich jak Stonehenge i głowiy na Wyspie Wielkanocnej.

Ludzie żyjący w tamtych czasach byli wdzięczni za przyjaźń i pomoc istot pozaziemskich. Moi drodzy, macie nieskończenie więcej powodów, by czuć wdzięczność dla wszechświatowej rodziny - uratowali samo życie waszej ojczystej planety około 80 lat temu i zostali pomagając w niezwykle istotny sposób od tego czasu.

Świetlane istoty w całym wszechświecie z niecierpliwością oczekują na dzień, kiedy ludzie z innych cywilizacji, którzy są na statkach przebywających nad wani, między wami, lub żyjących w Wewnętrznej Ziemi będą mogli pozdrowić was jako ukochanych członków rodziny, którymi jesteście.

Miłość i pokój

Suzanne Ward

suzy@matthewbooks.com
http://www.matthewbooks.com/april-23-2015/

środa, 6 maja 2015

Anarchistbanjo - Rozwidlenie drogi miesiąc później

Witam wszystkich!


To bardzo krótki post Joe'go, ale jak dla mnie bardzo naładowany informacją. Takie krótkie podsumowanie na bazie jego osobistego życia, bo jakiś punkt odniesienia zawsze musi być. Podsumowanie czasu od równonocy. Nie wiem czy u kogoś obserwacje Joe'go się potwierdzają, u mnie póki co poszło kierunku jeszcze większego braku czasu.


Anarchistbanjo - Rozwidlenie drogi miesiąc później

03 maj 2015
Autor: Anarchistbanjo

To już miesiąc od równonocy, która stworzyła rozwidlenie drogi mojego życia i ja to podjąłem. Wciąż wydaje się to jak sen, gdy ja, jestem dalej odsunięty od bezpośredniego kontaktu z rzeczami, które są tam jeszcze, ale już nie mają dla mnie krytycznego znaczenia. Spaliłem tak wiele mostów i nie ma odwrotu i to jest tak, jak powinno być. To nowy czas i dotyczy nowych rzeczy.

Etap przejściowy się rozpoczął i potrwa kilka lat z tego jak to wygląda. Innymi słowy nie skoczyliśmy natychmiast do naszego celu, ale zatrzymaliśmy się w połowie drogi w bezpiecznym miejscu, w którym możemy naprawić nasze ogrodzenia przed kontynuacją. Kiedy przeniosłem się w nowe miejsce, przyniosłem mój bagaż ze mną (nawet śniłem o przeniesieniu mojego bagażu ze mną) i teraz muszę skonfrontować go i uwolnić go. W pewnym sensie można powiedzieć, że wodór został opanowany i ukończony, ale pozostałe 117 elementów muszą jeszcze zostać zakotwiczone na miejscu. (Odnoszę się do tabeli elementów Dewey Larson - 118 możliwych elementów). Więc prawdziwe żniwa dopiero się zaczynają w fizycznych królestwach.

Mogę nawet nazwać tą fazę przejściową "czasami ostatecznymi". Ci z nas, którzy zrobili "wewnętrzną" pracę pozostają ochraniani i prowadzeni przez ten krytyczny i ważny etap. Będziemy przyciągani do ludzi i wydarzeń, którzy rezonują z nami i którzy pozwalają nam się rozwijać w potrzebny nam sposób. Co próbuję powiedzieć to, to, że nie dotarliśmy do końca, a jedynie kolejnego etapu i przy tym bardzo krytycznego. To jest nasz "śmiertelny" etap, który musi być oczyszczony, zanim "nieśmiertelna" faza będzie mogła się manifestować. Oznacza to, że wszystko musi się zamanifestować fizycznie już teraz i być rozwiązane, zanim cokolwiek będzie mogło ruszyć do przodu. To dlatego takie oszałamiające rzeczy dzieją się na całym świecie teraz. Wszystko, „uderza w wentylator” na raz i nie wszystko jest takie, jak się wydaje być. Teraz wszystko jest, jakie "musi być".

To jest nasz wybór, czym możemy wypełnić nasze umysły i nasze dusze w tym czasie. To, co wypełnia nasze umysły i nasze dusze otrzyma energię i siłę, aby kontynuować. To, czemu nie chcemy dawać energii -zniknie.

Otrzymałem potwierdzenie tego w moim osobistym życiu, gdy te rzeczy, których się obawiałem (nie chciałem żeby się stały) nie przeszły, a te rzeczy, o których marzyłem, zaczęły się spełniiać. Nadszedł czas, aby sięgnąć do naszych marzeń i naszych namiętności. Nadszedł czas, aby marzenia stały się prawdą i nie były łapane w negatywność jakiegokolwiek rodzaju. To jest czas na miłość, miłość we wszystkich rzeczach.

poniedziałek, 4 maja 2015

Anarchistbanjo - Nowa Rzeczywistość

Witam ponownie!

Nie wiem jak, ale udało mi się przegapić jeden post Joe'go. Może nie ma on wielkiego znaczenia, czy bardzo istotnych informacji, jednak jego obserwacje nowej rzeczywistości w astralu wiele wnoszą do zrozumienia zmian i różnych okoliczności na powierzchni planety.


Anarchistbanjo - Nowa Rzeczywistość

19 kwietnia 2015
Autor: Anarchistbanjo

Nie mogę nawet zacząć oceniać nowej rzeczywistości, w której teraz żyję dlatego, że jest ona w takim stanie płynności teraz. To tak, jakby jechać na fali i nie oglądać się za siebie. Tyle energii jest wydatkowane na ruch do przodu, że nie ma czasu na wykonywanie pomiarów! Więc jest to pęd i okolicznościowe przebłyski "ducha" obawy, gdy mój stary sposób myślenia sprawia od czasu do czasu okazjonalny protest.

Komunikat jaki otrzymałem to jedź "na fali". Zatrzymanie się, aby zadbać o stary biznes teraz po prostu wyciągnie cię w nieprodukcyjną spiralę, która nie ruszy cię do przodu ani do końca. To nie jest czas, aby usidlić się w jakikolwiek sposób! To jest czas, aby dotrzeć do swoich marzeń i pasji. Niech wszystko inne samo się rozwikła.

Ten okres porządkowania potrwa kilka miesięcy, co najmniej, ale opór zniknie. Wszechświat nie walczy z tymi zmianami, astral już nie walczy z tymi zmianami. Obydwoje zarówno wspierają te zmiany.

Być może największym wyzwaniem będzie zrozumieć, że stary sposób poruszania się do przodu nie jest już właściwy. Ci, podobni do mnie, przyzwyczajeni do walki na każdym kroku drogi, nie mają już żadnego powodu, aby walczyć. W rzeczywistości, walka nie będzie działać. Ci, co po prostu idą z prądem znajdą, że teraz nie potrzebują walczyć o to, czego chcą; muszą dołożyć starań, aby iść do przodu. Role się odwróciły i żadna rola nie jest dobra, czy złą. Obie role muszą być doświadczone.

Ci, którzy niedawno "tworzyli linie czasowe " teraz potrzebują je przeżywać, pozwalać im się rozwijać. Inni, że po prostu żyją poza istniejącymi liniami czasowymi i muszą teraz stworzyć przyszłość, bo już nie mają przyszłości w astralu. Musi być tworzony jeden dzień na raz.

W międzyczasie pożary "nie harmonijnych" myśli i działań spalają się na całym świecie. Ci, którzy żyją z miecza, zginą od miecza, a ci, którzy żyją miłością znajdą miłość. "Podobne" będzie przyciągać "podobne". Nie ma już więcej "przyciągania się przeciwieństw", a to zmyli bardzo wielu.

Smok - Żyjecie w dynamicznej rzeczywistości i kierujecie się do jeszcze bardziej dynamicznej.

 Witam wszystkich!


Mało jest teraz przekazów, które warto tłumaczyć. Smok dość długo siedział cicho, może ten przekaz nie jest jakąś wielką rewelacją, ale wygląda na to, że jest on poprawną obserwacją (większego obrazu) z wyciągnięciem wniosków i zapowiedziami, czy przepowiedniami w bardzo ogólnej postaci, jak kto woli.
Chcę to podkreślić, bo może w natłoku informacji to nie będzie widoczne:
W nowym paradygmacie różne zmiany będą zależały w wiele większym stopniu od indywidualnych ludzi, pasjonatów, którzy zgłębiają dokładnie jakiś zakres tematyczny, a w mniejszym stopniu od kolektywu.
Czyli wracamy do "kultu", a właściwie działań jednostki!
Te "przepowiednie" smoka chyba dość dobrze wpisują się w to co znamy także z innych źródeł.
Czas jest teraz, lub wkrótce. jak smok twierdzi. Oczywiście nie wszystkim to będzie odpowiadało, bo zdecydowanie zburzy dotychczasowy porządek rzeczy.Smok - Żyjecie w dynamicznej rzeczywistości i kierujecie się do jeszcze bardziej dynamicznej.

20 kwietnia 2015
Channeler: Brian, smok

Cześć wszystkim,

Tu smok. Mój partner dostaje od nas iskrę i siada do przekazywania naszej wiadomości i zawsze zastanawia się, czy dość informacji przyjdzie aby wypełnić stronę, jego umysł praktycznie jest pusty, zanim zacznie. Jednak zawsze kończy się niemal na pełnej prędkości transkrypcji, a przez to on myśli, że to jest zbyt długie :-). To dlatego, że wypełniamy jego kielich, że tak powiem. To jest natura channelingu. Istnieje nieskończona ilość informacji tam, a wy żyjecie w ograniczonej rzeczywistości. Jesteście mistrzami zasłony, a zasłona jest konstruktem kontrolowanym kolektywnie przez was, czy zdajecie sobie sprawę z tego, czy nie. Dlatego też, ze względu na wasze liniowe postrzeganie, wiele informacji, które wydają się zwięzłe po naszej stronie może wydawać się przytłaczającymi po waszej stronie zasłony. Jednak jesteście w pełni zdolni do asymilacji, bo jesteście naprawdę nieograniczonymi, nieskończonymi, istotami duchowymi. Wy po prostu udajecie, że nie jesteście fragmentem swojej istoty dla wszystkich rodzajów przyczyn i mam nadzieję, że dla tak wiele zabawy i przyjemności od wszystkich innych rzeczy, jakie możecie ewentualnie manifestować dla siebie.

Chcemy upewnić się, że rozumiecie, że wszyscy macie zdolność do channelowania przez siebie. Być może niektórzy z was pozwalają temu trochę sączyć się, ale zastanawiacie się, czy możecie w pełni otworzyć kurek? Odpowiedzią jest po prostu zróbcie to. Otwierając się i pozwalając, tworzycie synaptyczne ścieżki w mózgu i nie cielesne ścieżki dla energii w polu swojej aury, które łączą się z waszym mózgiem. To zajmuje trochę czasu, aby zamanifestować i 99% czasu, co oznacza, że trzeba ponaginać mięśnie trochę. Nawet ci, którym wydawało się mieć to spontanicznie włączane musieli pracować nad tym, aby udoskonalić jakość komunikatów. Osądy i uprzedzenia ludzkie musiały być odłożone na bok, aby zrobić miejsce dla bardziej czystych wiadomości. Niektórzy nauczyli się, jak przygotować się do przekazu a inni – co stanie coraz bardziej powszechne - zmienili sposób myślenia cały czas, aby zagospodarować stan ciągłego channelingu.

Ten drugi stan, ciągłego channelingu, jest tym, co zalecamy rozwijać indywidualnie. To jest jak intuicja, tylko silniejsze. To może otworzyć twoje oczy i uczynić twoje życie o wiele łatwiejsze, gdy znajomość ducha leje się przez Ciebie w sposób ciągły. Widzisz świat w inny sposób.

Tak, teraz przejdźmy do wiadomości, możemy? :-) Nie to, żeby informacja, jaką już daliśmy nie miała znaczenia, ale wiemy, że wielu ludzi woli "do rzeczy". Tak więc, bez zbędnych ceregieli ..

Wasza rzeczywistość wydaje się wam stagnacją w tym sensie, że nie dużo się dzieje, dużo mrówek, zgiełku i tętniących życiem budynków wokół, mówiąc ogólnie, ale w tym samym czasie, wydaje się, że przeszłość, która wpływa na przyszłość, i całkiem sprecyzowany plan na przyszłość i dużo rzeczy, które wydaje się wam, że "będzie się działo", ponieważ jest to kierunek, gdzie ludzkość zdąża. Są rzeczy, które wydają się być z perspektywy nie duchowej, perspektywy społecznej, perspektywy technologii, które są już zakotwiczonymi myślami, że społeczeństwo posuwa się naprzód. Większość z tych rzeczy wydaje się być postępem społeczeństwa, i rzeczywiście są. Jednak mogą się one wydawać rozczarowujące dla was.

Dobrą wiadomością jest to, że nie jest to tak, jak to działa! Wasz plan fizyczny, wasza ziemska bańka, nie porusza się powoli. Jednak sytuacja nie porusza się powolnym postępem. To wszystko porusza się przez zmiany paradygmatu. Kiedy była ostatnia zmiana paradygmatu? Internet. Jaka była wcześniej? Początek tworzenia bardziej delikatnej tkanki społecznej. Przed tym? Mobilność i komunikacja - "nowoczesne" społeczeństwo. Dalej i dalej, a jeśli cofnąć się o kilka zmian paradygmatu, to przybywacie do renesansu. Jest popychanie, potem okres odpoczynku, który pomaga zakotwiczyć to. Inne pchnięcie, a następnie okres zwłoki. Jesteście w okresie odpoczynku teraz. Jednak widać, że po prostu ze względu na masę dusz na Ziemi teraz, to nie jest okres spoczynku o wielkiej stagnacji w ogóle. W rzeczywistości, on jest bardzo aktywny, a czas pomiędzy zmianami paradygmatu zeszedł z wieków na ćwiartki wieków dekad, do lat.

Te zmiany paradygmatu mogą być duchowe / psychiczne, społeczne, lub technologiczne. Chcemy żebyście mieli pewność, dlatego powtarzamy, że technologia sama w sobie nie jest zamiarem zrobienia coś lepszego, z perspektywy ludzkości. Jednak technologia dostarcza narzędzi, które mogą być używane zarówno do zintegrowania więcej światła, lub tworzenia kolejnych wyzwań. Macie tendencję do korzystania / przemieniania technologii w czasie do zastosowań Światło-integracyjnych, nawet jeśli początkowe cele nie zawsze były dla dobra ludzkości. Chcemy poszerzyć wasze pojęcie, czym technologia jest. Technologia zwiększa możliwości ludzkiego ciała, ziemi i przestrzeni kosmicznej i w ten sposób ma na celu wykonanie zadania. Obejmuje to naturalne technologie - takie jak telepatia i channeling - lub technologie naukowe, z którymi jesteście bardziej zaznajomieni.

Podczas okresów odpoczynku, wydaje się, że rzeczy są dość dobrze nakreślone i wszyscy pracujemy w kierunku jakiejś wizji, jaką kolektywnie macie w umysłach i na widoku, z pewnymi głosami głośniejszymi niż inne. Potem przychodzi zmiana paradygmatu i cała wizja zmienia się w ciągu kilku lat, ponieważ nowe drzwi zostały otwarte, które nie były otwarte wcześniej.

Tak więc widzicie, że rzeczywistość ciągle się zmienia, stale się rozwija i ewoluuje przez wieki, nawet jeśli wydaje się, że jesteście na dość dobrze odwzorowanym kursie. Dotyczy to nie tylko przyziemnych aspektów życia, ale również duchowych. Cele w miarę ewolucji duchowej i społecznej również się nieustannie zmieniają. To wydaje się być na lepsze, ponieważ wasze zmiany paradygmatu integrują zwiększoną mądrość, która pomaga przyspieszać postęp.

Jednak to znacznie różni się od planet "bez wolnej woli", gdzie parametry są ustawione od początku i wszystko podąża za skryptem, z ciężkimi skutkami i konsekwencjami za odejście scenariusza. Zamiast tego, odejście od scenariusza w waszej rzeczywistości jest po prostu częścią gry.

Cóż, kierujecie się do jednej z tych zmian paradygmatu teraz. Nadchodzi rewolucja, która jest tak ogromna i tak głęboka, że będzie się wydawać niemal magiczną dla was z tej perspektywy. Z drugiej strony ona będzie postrzegana bardziej jako "jakimi rzeczy powinny być" i będziecie patrzeć wstecz na ten czas i mówić: "jak oni mogli tak żyć". To jest cechą każdej zmiany paradygmatu i ta nie będzie inna.

Jednak po tej zmianie paradygmatu - w przeciwieństwie do innych - nie będzie żadnego "okresu odpoczynku" po tym - w całym waszym doświadczeniu. Wasza wibracja będzie o wiele wyższa i wasze "pasmo" kolektywnej energii będzie tak duże, że zupełnie nowy świat otworzy się ze zmiany paradygmatu. Każdy aspekt życia będzie miał osoby pracujące nad nim - które mają swoje pasje w tym - i będą ostatecznie w stanie dokonać zmian i wykorzystać swoje dary. Więc każdy aspekt życia będzie przechodził cykle rozwoju i zmian oraz swoje własne cykle. Możecie zobaczyć to już teraz, ponieważ nasiona zostały już posadzone. Teraz jest już trudno "nadążyć". Jednak jeśli do tego dodać kilka miliardów więcej osób, i nagle kilka barier wobec manifestacji przemija, i możecie tylko sobie wyobrazić, poziom rozwoju i zmian, który nastąpi we wszystkich aspektach życia. W ogóle nie przez przypadek, wcielają się ludzie z szeroką gamą talentów (i pasji), gdyż to wszystko ma uzupełniać się wzajemnie, pomagając różnym obszarom w rozwoju.

W rzeczywistości, możecie zobaczyć kilka 5: 55 na zegarze (synchroniczność), albo zacząć przechodzić przez wiele zmian osobistych. Jeśli nie, przygotujcie się nie, ponieważ będzie to już wkrótce. Cóż, w całym kolektywie i społecznie, wielkie wiatry zmian nadchodzą.

To może frustrować niektórych, którzy często nie mają większego pojęcia niż to, że "wielka zmiana nadchodzi" z większości channelingów z wielu źródeł. Być może mieliście nadzieję, że tym razem będzie inaczej. Daliśmy wam kilka przykładów z przeszłości, ale przylgnęliście do największych węzłów, bardziej pewnych przyszłości, takich jak to, że mniej rozwinięty świat potrzebuje czasu, aby nadrobić zaległości (a czasem prześcignąć) ten bardziej rozwinięty świat, aby wyrównać wibracje. "Dwunasto - wymiarowe" istoty, czy nie, my też mamy granice tego, co jesteśmy w stanie przewidzieć, tylko dlatego, że macie wolną wolę. Ta zmiana paradygmatu będzie tak rozległa, że choć możemy zobaczyć, gdzie to zmierza w Akashy, i choć możemy ekstrapolować możliwe w Akashy przyszłości i powiedzieć, dokąd idziecie teraz, to się może zmienić. Wasze zmiany będą bardzo rozległe i będziecie również pod wpływem waszej własnej świadomości, która jest szybsza w wibracji i przytomności. Więc to gdzie kierujecie się jednego roku nie jest tym, gdzie będziecie kierować się następnego i duża część tego zależy od Was. Istnieje prawdopodobieństwo i kiedy widzimy dużo wysokich prawdopodobieństw czegoś, nie ważne w którym kierunku się udają, to jest to całkiem bezpieczne to powiedzieć. Jednak nawet to nie gwarantuje poprawności zapowiedzi.

To jest dowód, że wasza rzeczywistość jest tak dynamiczna, jeśli możecie to zobaczyć. Jeśli widzicie ciągłe zmiany kursu. Nie widzicie natomiast, że ona jest o wiele bardziej dynamiczna niż myślicie, że jest tska, jeśli spojrzeć na wielki obraz. Jesteś kapitanami sterującymi statkiem po bardzo dynamicznym oceanie.

Z Miłością, Smok