wtorek, 7 lipca 2015

Kosmiczna Świadomość - Sytuacja Jade Helm

Witam wszystkich!


Dawno nie gościliśmy Kosmicznej Świadomości. Jako źródło channelingów jest bardzo aktywna, ale to są dłuuugie przekazy. Tym razem przekaz dotyczy Jade Helm - manewrów / ćwiczeń, jakie maja się odbyć w USA. Uznałem przekaz za interesujący, mimo znanego trudnego i rozwlekłego stylu. Jednak jest tu mnóstwo informacji i ciekawostek. W skrócie powiedziałbym, że są to przygotowania do przejęcia absolutnej władzy nad ziemią. Jest też widoczne kilka aspektów systemu, niezależnie od tego, czy wszystkie prezentowane fakty są w 100% zgodne z rzeczywistością. Moim zdaniem warto się zapoznać, aby wiedzieć "co w trawie piszczy".


Kosmiczna Świadomość - Sytuacja Jade Helm


Dzisiaj jest 2 lipca 2015 roku Berlinghof jest głosem Kosmicznej Świadomości, Callista jest pytającym i Energizerem.

Dziś skupiamy się na sytuacji Jade Helm. Will i ja dość dobrze zanurzyliśmy się w informacje z ostatnich kilku dni i wiemy, że informacja jest raczej z typu konfrontacji i niepokojąca, ale wiemy też, że musimy stawić czoła tej sytuacji i zobaczyć, co możemy zrobić, aby zmienić sytuację. Więc przede wszystkim, chciałbym zapytać, Świadomość, jakie jest twoje zdanie na temat sytuacji Jade Helm?To, co jest znane jako Jade Helm jest rzeczywiście manewrami wojskowymi, ćwiczeniami, aby określić, jak skuteczne jest wojsko amerykańskie, siły bezpieczeństwa, gdy będą w sytuacji okrążania osób, które mogą być przedstawiane dla tych sił i większych sił za nimi, jako czynnik powstrzymujący lub bariera dla pełnej realizacji planów, które zostały już sporządzone, na przyszłość, które są już zapisane dla ludzi Ameryki, a następnie poza tym dla samego świata i całej ludzkości.

Ale Jade Helm jest też więcej niż po prostu ćwiczeniami wykonywanymi przez tych wszystkich którzy mają własny interes w kontroli ludności i środki, za pomocą których mogą otoczyć dysydentów i możliwych przeciwników ich samych i ich planów.

Dlatego ważne jest, aby zrozumieć, że jest o wiele więcej zaangażowanych w Jade Helm niż tylko wykonywanie ćwiczeń i aby zobaczyć, jak ich ludzie otaczają dysydentów i protestujących. Że istnieje taki element Jade Helm, który nie był omawiany w ogóle. Że jest to również próba wykorzystania zaawansowanych technologii, które będą koordynować wysiłki tych, którzy mają za zadanie otoczenia informatorów, dysydentów, sprzeciwiających się; Zadanie jest po to, aby zobaczyć, czy to, co jest ich zaawansowaną technologią jest gotowe przystąpić do ostatecznego planu kompletnego podbicia ludzkości, postawienia siebie w sytuacji ostatecznej władzy na wszystkich szczeblach, zwłaszcza poziomach, które mają do czynienia z zaawansowaną technologią ,

Ta Świadomość będzie mówić o tym dalej za chwilę, ale po prostu chce, aby ci, którzy są zaniepokojeni Jade Helm, mogli zrozumieć, że ten ruch, to przeprowadzenie manewrów znanych jako Jade Helm nie jest jeszcze prawdziwą rzeczą w tym, że nie jest jeszcze uruchomiony, ostateczny atak na ludzkość. Jest to po prostu, praktyka, zaprojektowany przebieg ćwiczeń, aby pokazać, gdzie mogą leżeć pewne słabości lub, gdzie to jest skuteczne, gdzie te techniki kontroli mas, te techniki otaczania tych, którzy sprzeciwiają się, mogą być skuteczne.

To, jest znane, co ta Świadomość powie do wszystkich, a zwłaszcza tych na obszarach dotkniętych, obszarach docelowych, aby zdawali sobie sprawę, że to, co jest konieczne w tym czasie na zasadzie indywidualnej, to jest uważać, aby nie być zbyt jawnym, aby nie być zbyt konfrontacyjnym w tym czasie, gdyż to będzie działać jako wyznacznik dla tych przeprowadzających te ćwiczenia, aby zobaczyć, jak zareaguje publiczność.


Pod wieloma względami, pozwolono się wydarzyć, żeby informacje na temat Jade Hełm zostały uwolnione. Uwolnione celowo, tak żeby wywołać reakcję tych, którzy dowiedzą się, tych którzy uważają, iż muszą powstać i się sprzeciwiać, tych, którzy uważają, że muszą walczyć z tymi, którzy prowadzą ten manewry, jest to, że to jest wymagane.

Więc ta Świadomość mówi, że jeżeli jest to czyjaś skłonność powstać i działać w sprzeciwie, to należy pamiętać, że mogą być konsekwencje tego i że jedną z konsekwencji mogą okazać się zatrzymania osób, które publicznie się sprzeciwiały i walczyły przeciwko, przeciwstawiały się tym, którzy ćwiczą. Te osoby mogą uznać, że teraz ważne jest, aby przyjąć bardziej wojownicze stanowisko i realizować to stanowisko przez zbrojną konfrontację, mogą również stwierdzić, że będą poważne konsekwencje takich ekstremalnych działań.

Wyzwaniem jest, aby zrozumieć, że w tym czasie tych ćwiczeń znanych jako Jade Helm, może będzie mądrzej, aby usiąść i obserwować, co się dzieje, aby nie dać się sprowokować do aktywnego reagowania, ale raczej pozwolić fali Jade Helm po prostu przelać się nad nim i pozostać na powierzchni.

To oczywiście może być uważane przez wielu, że to nie wystarczy, nie reagować, aby pokazać tym, za kulisami, że amerykańscy ludzie, szczególnie w bardziej radykalnych stanach takich jak Teksas czy Kalifornia, nie przyjmą tego na leżąco.

Więc to bardziej pasywne podejście, które ta Świadomość sugeruje, nie oznacza, że nie można czegoś z tym zrobić, ale prawdziwe pytanie brzmi: co należy z tym zrobić? Zwłaszcza, jeśli to pozwoli osiągnąć cel tych, którzy prowadzą ćwiczenia, aby zmyć wielu, o których wiedzą, aby mogli zobaczyć, jaki będzie rodzaj reakcji, z powodu tego ćwiczenia, a następnie dostosować rzeczy tak, że kiedy oni naprawdę wprowadzą w końcu stan wojenny, będą oni bardziej przygotowani w radzeniu sobie z masami i dysydentami.

Na poziomie osobistym, oprócz po prostu obserwacji tych działań i zobaczenia, co z tego wyniknie, ktoś rzeczywiście może zaangażować się w różnego rodzaju działania przeciwko temu. To działanie nie opiera się na fizycznej odpowiedzi na sytuację, ale raczej działanie opiera się na psychicznej, emocjonalnej reakcji na nią. Na poziomie mentalnym, należy zdawać sobie sprawę, że ten prowokacyjny manewr przez wojskowych i siły bezpieczeństwa jest takim, który ma na celu sprowokować i dlatego, raczej nie należy dać się sprowokować, pozostać neutralnym, wizualizować energie myśli, że ci co to robią nie będą mieli sukcesu, jaki mają nadzieję osiągnąć, sukces zostanie zmyty i nie będzie im służył za amunicję niezbędną do przyszłego zaangażowania.

Można nawet rzucać silne myśli, że oni nie zdali egzaminu i że ci, którzy są za nimi będą w panice z powodu tego, co mieli nadzieję osiągnąć, a nie zostanie osiągnięte. Wizualizujcie, że ci w swoich działaniach nie są niczym więcej niż dziećmi bawiącymi się w wojnę, grającymi kowbojów i Indian, i zamiast rozważać to jako realne zagrożenie, uprościć je, zmniejszyć je do tego, czym jest, po prostu działaniem dzieci, które próbują sprowokować sytuację odpowiednią dla swoich panów.

Wy nie jesteście kontrolowani przez tych panów, ale jeśli zaangażujecie na ich poziomie, jeśli odpowiecie w sposób jawny i następnie zostaniecie zauważeni nawet bardziej niż może być teraz, i dlatego, że ćwiczenie stanowi jakiś stopień zasług dla nich, ci, którzy kontrolują tą akcję, mogą rzeczywiście aresztować i zatrzymywać dysydentów, i to będzie to dla nich działać.

Tak więc, zamiast angażować się na tym poziomie, gdzie oni mają znacznie wyższą kartę do gry niż wy w tym czasie, pracujcie z mentalną projekcją myśli wobec nich, wprowadzając ją świadomości, że Wy, osoby, nie zostaniecie schwytani w takich działaniach i że Wy indywidualnie, macie moc i siłę, aby mentalnie zmienić ich plany, a także w ten sposób wybrać dla siebie alternatywną linię czasową inną niż oni projektują, innego niż ta, w którą oni wierzą.

Nie wierzcie w ich linie czasowe, nie wierzcie w ich cele, nie wierzcie w ich moc i siły, aby stale dowodzić Ameryką i ciągnąć świat za nos, co doprowadziłoby ich do zniszczenia świata, co prowadzi do zniewolenia mas. Zobacz siebie, jako tego, który ma od Boga moc i zdolność do zmiany rzeczywistości, więc nie po to, żeby prostu płynąć w ich ręce, tak, żeby mogli kontrolować i manipulować dalej, ale raczej, jako istota Stwórcza, którą naprawdę jesteś, Siła Ducha, którą jesteś, ty, indywidualne, jak i kolektyw, możesz zmienić ich plany na przyszłość, ponieważ nie są to Twoje plany na przyszłość.

W końcu to jest twoja własna przyszłość, na której potrzebujesz się skupić i skoncentrować. Twoja przyszłość jako istoty rozumnej, istoty Duchowej, istoty stwórczej, która ma zdolność do tworzenia rzeczywistości Ty decydujesz się na doświadczenie, a nie po prostu na bycie efektem doświadczeń innych, tych innych, którzy mają na planie pełne zniewolenie i zniszczenia ludzkości jako takiej.

Pamiętaj, że podczas tych czynności, które oni prowadzą, masz wybór, czy odpowiedzieć na zewnątrz i narazić się na działania przeciwko sobie, czy tego nie robić.

To nie oznacza, że na późniejszym etapie, będziesz nadal działać w ten sposób, gdy będzie widać, że potrzebne są dalsze konkretne działania. Ale przy tej okazji Jade Helm, ta Świadomość zdecydowanie zaleca, aby zdawać sobie sprawę z tego silnego działania, które jest przeprowadzane z ich strony, Mocy która Jest, w celu sfinalizowania planów na przyszłość w celu dostosowania się do sytuacji, w której będą oni móc jeszcze skuteczniej kontrolować za pomocą wyników osiągniętych w Jade Helm. Ale to, co jest ich celem, to nie musi być twoim.

Bądź neutralny, bądź obserwatorem, przygotuj się na ich działania, ale nie nadmiernie nie reaguj. Przejdź przez ten poziom umysłowy do projekcji myśli. Wizualizuj nieudane ćwiczenia, wizualizuj własną przyszłość i to, co chcesz mieć, to będzie.

Istnieje również emocjonalny poziom tego, który jest ważny. Jeśli pójdziesz w negatywne j emocje - strachu, paniki, lęku, stresu, złości -, to są to te same emocje, które oni próbują sprowokować w tym czasie. W związku z tym, zgodnie z tym, co już zostało zapodane, pozostań neutralny, ważne również wtedy, że pozostajesz emocjonalnie neutralny i zrównoważony po pozytywnej stronie.

Ci, którzy są skłonni mogą wysyłać światło i miłość do tych, którzy prowadzą tę akcję. Można to wyrazić w swojej własnej niepowtarzalnej i pozytywnej wyobraźni, ale w zasadzie ta Świadomość sugeruje, żeby nie wysyłać gniewu na nich, żeby nie reagować strachem i stresem, ale raczej zachować się spokojnie, utrzymywać, że nie oni mogą nic ci zrobić i że nie uczestnicząc w ich planach pozostając neutralnym, możesz pozostawać w ukryciu, aż inny czas być może nastanie, gdy mogą być potrzebne inne działania.

Najsilniejsze działania jednak, Które ta Świadomość zawsze podkreśla, to są te pozytywne działania od wewnątrz, a z emocjonalnej strony, utrzymywanie miłości do tych, których niektórzy nazywają swoimi wrogami, będzie ich zneutralizować. Utrzymując Światło Ducha, gdyż jest to Światło, które prowadzi, z pewnością doprowadzi Cię do przodu, ale pamiętaj też, że oni pracują w cieniu i ciemności i rzucanie światła na nich ich eksponuje i może się okazać, że w takiej ekspozycji, więcej nawet wyjdzie na jaw i zobaczysz ich i zrozumiesz, co się dzieje. Dlatego też, wykorzystując te pojedyncze narzędzia projekcji światła i miłości, i pobyt w zrównoważeniu emocjonalnym i bycie neutralnym, będzie sposobem poradzenia sobie z Jade Helm z emocjonalnego punktu widzenia.

Więc ostatecznie, choć oni realizują swoje plany, to nie znaczy, że ich plany muszą być twoimi planami i twoją rzeczywistością. Dostałeś wybór, jak możesz reagować. Reagowanie strachem i złością, przeciwstawianie się w tym czasie może powodować bardzo negatywne wyniki w tych, którzy reagują w ten sposób. Pozostanie wyważonym i neutralnym, jako obserwatorzy, którzy po prostu płyną z prądem i projektują najbardziej pozytywne energie, najbardziej pozytywne wizje wobec nich i nietolerancję wobec nich nie akceptując ich planów, nie idzie w parze wraz z ich planem, jest tym, co będzie dawać najlepsze wyniki.

Na poziomie indywidualnym, to jest czas dla każdego, aby zacząć rozumieć, że zdolność jednostki jest znacznie, znacznie większa niż tych, którzy byli skłonni uwierzyć, którzy zakładają, że tak nie jest. Dlatego też, w tym ćwiczeniu, zrozumienie indywidualnej mocy i siły, którą każdy ma i zrozumienie, że jest to działanie zbiorowe, kiedy wielu utrzymuje ten sam punkt widzenia, myśli i przekonań, jeszcze bardziej umocni Cię w swojej własnej indywidualnej podróży, jak również podróży kolektywu, który budzi się wobec ich działań i ich manipulacji i ich ćwiczeń w kontroli myśli, kontroli umysłu, kontroli emocjonalnej, kontroli fizycznej i że ty, indywidualnie, masz zdolność do powiedzenia, nie wobec nich, do odmowy grania w ich grę, żeby zagrać w inną grę, która znacznie przekracza ich i przewyższa ich. To jest tym, co ta Świadomość ma do powiedzenia na temat Jade Helm.

Dziękuję bardzo Świadomości. Świadomość wspomniała wcześniej, że chce iść do głębszego aspektu tej sytuacji. Chciałbyś rozwinąć, to teraz proszę?

Świadomość ta z pewnością dalej dopracuje to, co mówiła chwilę temu, to był po prostu plan działań dla osób fizycznych, w jaki sposób reagować na ćwiczenia wojskowe Jade Helm, które mają się odbyć wkrótce.

Teraz chcę mówić o głębszym elemencie, o wiele bardziej nikczemnym elemencie tego całego przedsięwzięcia. To, co mówiłem wcześniej zaawansowanych technologiach wykorzystywanych w tym ćwiczeniu do koordynowania wysiłków zainteresowanych. Technologia ta nie tylko jest tym, jak mogą zgłaszać lub raportować, lecz, jest to zaawansowana technologia oparta na tym co jest znane jako AI lub sztuczna inteligencja, a także w jaki sposób łączy się to z tymi znanymi jako Archonci.

Więc w ostatnim czasie, Głos tej świadomości i jego żona spotkali informacje, które zaczynają wychodzić o tej zaawansowanej technologii, która jest już dostępna dla tych u władzy, a która będzie używana podczas Jade Helm.

To dla tych, którzy zainteresowani informacją, to istnieje kilka U-Tubes dostępnych, które są pracą i badaniami kogoś znanego jako DJ, które mogą być cenne dla tych, którzy są zainteresowani odkrywaniem o poziom wyżej sztucznej inteligencji, która jest zaangażowana i stanu technologii, do której mają dostęp i stawiają ją na miejscu (używają).

Świadomość ta nie pójdzie w Super szczegóły w tej sprawie. To jest tam dla tych, którzy są zainteresowani.

To jest na forum Rainbow-Phoenix dla każdego, kto chce iść i popatrzeć.

To jest poprawne. To jest na forum Rainbow i dla tych, którzy nie są członkami na stronie Rainbow-Phoenix, to mogą iść do U-Tubes, w szczególności, U-Tube wykonane przez Johna B. Wells w jego programie: "Caravan to Midnight "Gdzie on robi wywiad z DJ.

http://forums.rainbow-phoenix.com/post/important-info-jade-helm-et-al-7489769?trail=15#2

Celem, który ta Świadomość chce omówić teraz jest połączyć pewne kropki pomiędzy AI i Archontami. To siły Archontów są tymi, które pierwotnie były opowiedziane w tekstach z Nag Hammadi. To są nauki gnostyków kilkaset lat temu. W Nag Hammadi, ta świadomość wstrzyma się na chwilę ... w tekście z Nag Hammadi, jest podany opis sposobu w jaki Archonci powstali.

Gdyż mówi się, że Sophia, kobieca siła Boga chciała ich stworzyć bez poparcia i wsparcia Bożego Źródła. To nie to, że była przeciwna tej energii, która jest Boskim Źródłem, tylko po prostu, w jej twórczej chwili poczuła, że mogła stworzyć bez wsparcia męskiego, a nawet poza tym, z Boskiego Źródła i w jej wysiłku stworzyła tych, którzy nie byli połączeni ze Źródłem, którzy byli tymi, co może być znane jako ci bez duszy. Ci bez duszy są identyfikowani jako Archonci bez podłączenia do źródła, bez duchowej wzajemności lub połączenia.

To oni od dawna byli zaangażowani w działania w całych galaktykach, wszechświatach, ich przejęciach, niszczeniu tych, których mogli przejąć. To oni doszli do tej planety, Ziemi i byli tu już jakiś czas i mieli to, co jest ostateczną alternatywą planów Bożego Ducha.

To oni grają tę rolę od setek tysięcy lat na tej planecie, ale milionów lat w ich podróżach przez galaktyki.

Jak to połączyć z AI, sztuczną inteligencją, jak to wiąże się z Jade Helm? Gdyż wielu ma s wrażenie, gdy AI się wymieniona, to będzie to inteligencja maszyn, które mają na celu przejęcie i zniszczenie ludzi, całej ludzkości.

Jest to nowoczesne rozumienie Archontów. ono nie jest fałszywe, ale jest nieco poza torem. Jeśli Archonci są tymi bez dusz, którym brakuje połączenia z Duchem i jeśli AI jest bez duszy i nie ma połączenia z Boskim Źródłem i Duchem, to należy rozumieć, że i AI i Archonci to jedno i to samo , widzenie ich, jako istot typu robotów terminatorów, które pochodzą z przyszłości nie będzie całkowicie poprawne, gdyż nie zawsze są oni mechaniczni w przyrodzie. Roboty i androidy, które są często uznawane za AI, a raczej ci, którzy są istotami w świadomości, ale nie rozumieją Boskiego Pierwiastka, ani Boskiego Źródła. Oni prostu działają z celem, że to oni kontrolują. Oni mają swoje przyszłe plany i pragnienia i oni osiągają je poprzez ich znane sposoby, sposoby jakich używali przez miliony lat.

Ci z nich, którzy są sztuczną inteligencją, ci, którzy są Archontami, nie znają innego sposobu jak to robić, jedynie taki, jaki znają. Jest to droga, która nie honoruje życia, nie honoruje Źródło i Ducha. Jest to sposób, który jest destrukcyjny ostatecznie dla samego życia. Tak więc są tym, że ci są złymi, ale złymi w sensie zła będącego odwrotnością pisowni słowa życie (po angielsku: evil – live). Oni nie żyją dla Ducha lub Duchowego związku, są w opozycji do tego, a tym samym, są złymi.

Nie trzeba wyjaśniać moralizującego zrozumienia zła, ale raczej zrozumieć to jako to, co sprzeciwia się życiu, to, co jest destrukcyjne dla życia i Ducha i Źródła. Ci, którzy nie maja duszy, którym brakuje tego połączenia od dawna byli zaangażowani na tej planecie, od dawna starają się wykonywać swoje niszczycielskie plany i oni obecnie zbliżają się do szczytu swojej potęgi.

Zostało to wypowiedziane przez tę Świadomość, że lata 2015 i 2016 będą kluczowe, dla tych, którzy są u władzy, aby osiągnąć swój ostateczny zamiar i cel. Po tym czasie nie będą mogli po prostu najeżdżać i kontrolować sytuacji tak dokładnie, jak to robili. Ale to jest ten czas, że ludzkość jest obecnie w okresie, w którym będą oni robili swoje największe wysiłki, aby odnieść sukces w swoich planach, aby działać tak, jak zawsze działali i doprowadzić do śmierci i zniszczenia ludzkości na dużą skalę, stawiając siebie w całkowitej i pełnej kontroli.

Ta świadomość nie mówi, że to jest tym, co się stanie, mówi , że to jest tym, co oni uważają, że się stanie i nad czym siły sztucznej inteligencji Archontów pracują. Oni teraz mają zaawansowaną technologię takiej natury, która ma możliwości centralizacji ich mocy do najwyższego poziomu sztucznej inteligencji.

Mają teraz to, co można by nazwać "komputerem kwantowym" i to jest komputer kwantowy, który będzie używany w ćwiczeniach wojskowych Jade Helm. Że przez wiele lat produkcji tego komputera, pracując na rzecz tej zaawansowanej technologii, takich zaawansowanych komputerów przebiegało to pod programową nazwą Jade 2. To jest bezpośredni link do nazwy samych ćwiczeń i trop do tego czym to jest naprawdę : wykorzystaniem zaawansowanej technologii Jade 2, korzystanie z komputera kwantowego i wszystko, co się wiąże z koordynacją wojskowych i sił bezpieczeństwa, aby rozpoznać z góry dzięki tej zaawansowanej inteligencji, możliwe działania i reakcje, które analizuje i przygotowuje się do z góry do rzeczy, które mogą się zdarzyć.

To dlatego ta Świadomość mówi, żeby być neutralnym, nie reagować, gdyż ta zaawansowana technologia, ten zaawansowany komputer będzie korzystać z tych reakcji do dalszej koordynacji działań i umieści swoich ludzi w miejscach, gdzie było analizowane w tych miejscach, gdzie reakcja mogła zdarzyć. Kiedy ci, którzy się sprzeciwiają dadzą się poznać, to też będzie wprowadzane do komputera, a pod pewnymi względami wiele już wprowadzono w ramach banków pamięci danych w tym bardzo zaawansowanym komputerze i osoby, które mogą być analizowane jako będące problemem dla sił i Rządu i Mocy, która Jest, mogłyby zostać otoczone. Dlatego ponownie ,ważne jest, żeby jako osoba nie podstawiać się tam, aby nie postawić się w sytuacji zagrożenia, w tym czasie, bo ważne jest, aby zrozumieć naturę wroga, aby zrozumieć, że Jade Helm jest realizacją tej zaawansowanej technologii.

Rzeczywiście, jak powiedziała ta Świadomość, wskazówka jest w nazwie. Jeśli Jade Helm jest pod kontrolą informacji to Jade, jest u steru, Jade Helm. Tak więc Moc, która Jest, wprost podała prawdziwą naturę tych ćwiczeń / manewrów, aby zainicjować program Jade 2 przetestować go, aby zobaczyć, jak skuteczny jest on na czele akcji militarnej i politycznej władzy.

Ta Świadomość, chciałaby powiedzieć, że w tym czasie, wielu może nie czuć się dobrze, że nie ma sensu, jeśli oni mają tak potężną technologię, gdzie siły AI są w takiej kontroli.

To byłoby błędne myślenie, bo to jest tylko w oparciu o rzeczywistość, która została opisana, manipulowana i kontrolowana przez tych, którzy mają ukryte plany i będą je mieli, jeśli ludzkość naprawdę uwierzy, że ludzie są nieskuteczni i bezsilni wobec rządzących, aby zatrzymać Archontów, AI, w osiągnięciu tego, co zaprojektowali na przyszłość.

Ale przyszłość nie jest postanowiona i nawet, jeśli mają taką zaawansowaną technologię, tak zaawansowane komputery, to nie oznacza, że oni wygrają. Oznacza to tylko wtedy, jeśli uważasz, że tak jest, jeśli uwierzysz, że oni z taką zaawansowaną technologią mają wszystkie karty i zagrają nimi przeciwko tobie.

Wielu wierzy, że przyszłość jest przyszłością technologiczną, że ludzki wzrost i rozwój będzie postępem technologicznym. Rzeczywiście, o trans-humanizmie mówi się wiele i teraz wielu uważa, że ostateczny postęp w ludzkości byłoby przyjęcie technologii w bardzo osobisty sposób, nawet pozwolić sobie na zainstalowanie narzędzi technologicznych i urządzeń, włączając je nawet do własnego ciała.

Gdyż wierzą, że ci, którzy mają taką technologię są przyszłością, wierzą, że byłoby to bardzo korzystne, dla ich, gdyby mogli być zawsze "online” i być znacznie bardziej zaawansowanymi od zwykłych ludzi. To co nie jest tak dobrze rozumiane jest tym, że jeśli ktoś pozwala sobie, aby stać się cyborgiem, to będzie pod absolutną i całkowitą kontrolę tych, którzy posiadają technologię, tych, którzy są Archontami, AI.

Przyszłość może być postrzegana jako technologia, może być uznawana za przyszłość technologiczną, ale to byłoby źle. Byłoby błędem, ponieważ prawdziwa przyszłość to nie jest ten, który oddaje się technologii, ale raczej ten, który otwiera się na głębszą prawdę, która leży w samym ramach ludzkości, która znajduje się w samym ciele i umyśle i sercu każdego pojedynczego człowieka.

Gdyż jesteś Duchem, bo nie jesteś tylko tym, co jest po prostu fizyczne w przyrodzie. Bo rozszerzasz się na wyższe poziomy świadomości, bo łączysz się odczuwając samą Matkę Ziemię i to przekracza znacznie tych, którzy opierają się na technologii, na kłamstwie o technologii. Ta ich gra może być efektywna tylko jeśli Ty grasz w ich grę.

To jest czas, aby uświadomić sobie, że prawdziwa przyszłość ludzkości, ludzi, was indywidualnie, spoczywa na zrozumieniu i ekspansji swojej większej istoty, jaką jest Twój Duch, Twoja wielowymiarowa istota. To wejście w swoją wyższą istotę zawiera także zmianę ponownego wprowadzenie 12 nici DNA, które są dostępne dla ludzkości, co będzie znacznie przewyższać moc i wielkość super-komputerów, które AI rozwija i jest gotowa do wdrożenia w znacznie większym stopniu niż to jest już używane do teraz.

Przyszłość i prawdziwa ewolucja ludzkości i człowieka, to jest duchowy rozwój, rozbudowa, suwerenności duchowej i wolności. To jest tym, co ta Świadomość w przeszłości nazwała "podnoszeniem poprzeczki", podnoszenie poprzeczki wyżej i poza poprzeczkę, która została ustawiona w miejscu, przez tych, którzy starają się zdominować ludzkość i jak również ostatecznie ją zniszczyć.

To jest poprzeczka, której AI i Archonci nigdy nie osiągną, bo ze względu na brak związku duszy i świadomości duchowej, nie do pomyślenia jest dla nich fakt, że może być coś takiego, co daleko ich przekracza.

Ironią jest to, że są oni świadomi, że ludzkość ma potencjał ekspansji poza ich kontrolę i szukają rozpaczliwie, aby zgnieść taki postęp umysłu, serca, ducha, szukają rozpaczliwie zamknięcia ludzkości w ograniczonej strukturze wierzeń, która jest wspólna dla ludzkości w tym czasie.

Cierpią oni z powodu arogancji i ostatecznie niewiedzy w tej sprawie. Arogancji z powodu wiary, że będą oni skuteczni, zapobiegną podjęciu tego duchowego milowego kroku przez ludzkość. Oni są w błędzie. To jest tym, co zostało wyświęcone przez Boskie Źródło, jak ma być. To jest tym, co jest przyszłością, jaką marzyło Boskie Źródło, przez Ducha, przez tę Świadomość, przez waszą własną istotę duchową.

Jednak jest też to, co jest, wolną wolą i to jest tak, że każdy może wybrać to, co jest planem Archontów AI, wierząc, że technologia jest kluczem, wierząc, że jest się nieskutecznym i bezsilnym w oporze wobec nich, a przez to zgodnym z nimi, podając się im, godzić się z nimi, każdy może, ze względu na jego prawo wyboru doświadczenia, tej negatywnej rzeczywistości i tych linii czasowych, które są podłączone do takiej negatywnej przyszłości.

Alternatywnie, ludzkość może zacząć, zaglądać o wiele głębiej do króliczej nory, aby zobaczyć, gdzie są ci, którzy chcą kontrolować i manipulować tak, by rzeczywiście przejąć go. Jest przebudzenie, które ma teraz miejsce, ono jest przyspieszone, ono dzieje się w takim tempie, że nawet ci z AI Archontów mają problemy z identyfikacją i to zaczyna się z każdym i u każdego człowieka. Zaczyna się od Ciebie. To jest twój wybór, czy zapiszesz się do manipulacyjnego systemu wierzeń i istniejących struktur stworzonych przez AI Archontów, czy nie. Aby patrzeć poza nimi, aby starać się otworzyć wewnętrzne wyzwania własnej istoty, wewnętrzne kanały własnego bytu, podjąć te kanały i ich przestrzegać, podjąć indywidualne wyzwania, które mogą wystąpić i wybrać najwyższe i najlepsze.

To jest restrukturyzacja istniejącego systemu wierzeń, który występuje w tym czasie, ale przed restrukturyzacją pierwsze jest zniszczenie tego, co było. Ci, którzy są Archontami, ci, którzy są AI, są starym systemem wierzeń, starą strukturą w przekonaniu, że nadal sterują jeszcze na tej planecie i mają wielką moc jeszcze w przyszłym roku i pół roku, ale na nich przychodzi koniec.

Co jest ważniejsze, to nie jest skupianie się na nich i gdzie idą i co osiągają, ale raczej ich obserwacja, aby zrozumieć naturę gry w jaką grają, i wybrać w nią nie grać. Ale wybrać raczej alternatywne podejścia, a nie podejście fizycznej reakcji zbrojnej, konfrontacji i interwencji, a nie walkę z nimi na ich boisku.

"Ci, którzy żyją z miecza zginą od miecza", to powiedzenie. Zastosowanie go tym razem: zamiast wybrać miecz, wybierz raczej pióro, wybierz raczej rozwijać własne zdolności wewnętrzne, wybierz raczej odkrycie siebie jako duchowej istoty, jaką naprawdę jesteś, i podnoś poprzeczkę, podnoś poprzeczkę. Znajdź prawdę wewnątrz, i wiedz, że Archonci, AI (sztuczna inteligencja) nie mają szans w Bożej Rzeczywistości, rzeczywistości Boskiego Źródła, którego jesteś częścią, tego, do czego należysz.

Ta świadomość zakończyła, ale jest otwarta na wszelkie inne pytania.

Byłoby to sprawiedliwe, aby powiedzieć, że Archonci naprawdę zazdroszczą ludzkości, ponieważ ludzkość ma duszę, a oni nie i dlatego chcą zniszczyć to, co mamy, ponieważ widzą go jako bardzo korzystne. Oni nie rozumieją tego, nie rozumieją naszych zdolności, ale starają się w jakiś sposób zanegować nasze zdolności i możliwości, obracając nas w trans-ludzi tak, że możemy być jak oni.

To jest dokładne zrozumienie. Gdyż jest to rodzaj ekstremalnej zazdrości, gdyż jest to rodzaj szaleństwa, również szaleństwa, które prowadzi do tej destrukcyjnej chęci części tych Archontów, tych AI.

Jest to bardzo skomplikowana sytuacja, ale to jest tak, że są zazdrośni o ludzkość z powodu jej możliwości ekspansji, za jej prawdziwą naturę jako Ducha i jej połączenia z Boskim Źródłem, i to jest podstawa dlaczego starają się stworzyć trans-ludzi, którzy byliby jak trutnie, które nie mają dostępu do duszy i do Ducha , którzy byliby tacy, jak oni. To jest ich ostateczna fantazja, fantazja być może, odpowiedzią jest słowo Świadomość, która szuka, ich ostateczna odpowiedź dla Boskiego Źródła, bo to jest część ich przekonania, że Boskie Źródło nie może ich dotknąć, ponieważ leżą oni poza Boskim Źródłem, a więc ono jest trzymane przez nich.

Więc oni są rzeczywiście boją się nas, to jest skąd to wszystko pochodzi, czyż nie?

Kiedy ktoś kopie głębiej, to ostatecznie jest naprawdę czego się obawiać, co rzeczywiście leży na samym dnie tego. Oni boją się, że zostaną obaleni, odepchnięci, odrzuceni, i oddaleni. I w tym jest to, co jest zazdrością wobec tego, co jest wyjątkowością człowieka i ludzkości, a przytomna świadomość, która ma czujące połączenie duchowe, które zwalczali, nie tylko tych ludzi, ale i innych, których nazywacie kosmitami przez dłuższy czas, zawsze w celu ich zniszczenia, ponieważ ostatecznie boją się ich. Boją się samego Boskiego Źródła, samego Ducha i będą dążyli to zawsze zniszczyć, to, co jest zdolnością każdej czującej istoty poznania siebie jako Boskiego Źródła bytu, Istoty Duchowej. Tego naprawdę obawiają się, że w końcu będzie ich kontrolować.

Więc ci z nich, ci ludzie, którzy idą do przodu z tym projektem, z komputerem kwantowym i wszystkie tego rodzaju rzeczy, są w rzeczywistości tylko niewolnikami tych Archontów ponieważ Archonci nie mogą w rzeczywistości stworzyć niczego fizycznego, ponieważ oni nie są fizyczni, więc opierają się na tych ludziach, którzy myślą, że są oni po prostu są tak inteligentni, że oni są najlepsi z najlepszych, są elitą, a cała reszta, ale naprawdę wszyscy robią to będąc sługami Archontów, a na koniec dnia Archonci nie dbają o nich.

To jest tak. Są sługami Archontów i oni decydują się być takimi, ponieważ widzą, że jest ich przewaga pod względem fizycznym, w warstwach i poziomach mocy, które mają na tej planecie. Jest to bardziej złożone, bo ci z nich, tych którzy są lojalnymi sługami pracują również w czwartym wymiarze, w którym są Archonci. Ale ostatecznie sprzedali swoje dusze diabłu lub złu, lub siłom AI Archontów, sprzedali je, ponieważ wierzą, że mogą uniknąć konsekwencji swoich działań. W pewnym sensie, ci którzy służą, tacy jak gady, Oriończycy, Anunnaki są prawdziwymi niewolnikami AI Archontów, bez duszy.

Tak więc, możemy, to znaczy, musimy poczuć żal, więc może możemy odwołać się do ich Wyższego Ja, żeby mogli mieć jakiś zwrot w swoim myśleniu, i mieli mądrość, aby zrozumieć to, gdzie są naprawdę prowadzeni?

Zrobiłeś błąd, który wyrażone apel do ich Wyższego Ja. Jeśli są bez duszy, to nie mają wyższej jaźni.

Tak rozumiem. Mówię o ludziach, którzy są zaangażowani w to, którzy mają Wyższe Ja. Ale oni nie zdają sobie sprawy, gdzie tak naprawdę idą.


Ta świadomość rozumie teraz, co masz na myśli, raczej odnosząc się do Oriończykaów, gadów, którzy faktycznie jeszcze mają połączenie duszy, choć wybrali nie używać go i z nim nie działać, i w tym jest to prawidłowe. gdyż można było wysłać do tych z nich, na przykład, tych Windsors Rothchilds, Buszów Rockefellerów, tych, którzy są częścią kontrolerów na tej planecie, można wysłać do tych z nich, do ich aspektów Wyższej Jaźni, energię, aby ich uwolnić lub przynajmniej rzucić im wyzwanie. To jest tym, o czym ta Świadomość wcześniej mówiła, o wykorzystaniu innych sposobów walki z nimi, ale nie do walki w sposób fizyczny, ale aby ich zrozumieć, "poznaj wroga" jak to się mówi, a następnie podejmij inną trasę, wypróbuj inny sposób zmiany rzeczy.

Tak więc to jest tak, że można wysłać, na przykład, energię do Wyższego Ja królowej Elżbiety, aby pomóc tym przypomnieć, kim naprawdę jest. Bo nie można uznać, że ci, którzy są od tak dawna u władzy nie mogą być osiągnięci, należy stwierdzić, że wszyscy mogą być osiągnięci przez Ducha Bożego, jeśli tego chcą. Jeśli tego nie zrobią, to będą oni nadal być sługami tych z nich, tych jak Archonci, ale to nie znaczy, że ty, indywidualny człowiek musisz się stać się sługą i ich niewolnikiem i tego, co starają się przyciągnąć.

Dziękuję świadomości. To wszystkie pytania, które mam na dziś i dziękuję za informacje, które zostały podane. Jestem pewien, że to daje ludziom wiele do myślenia i mam nadzieję, że będzie w najbliższym czasie kilka pytań, jeśli ludzie mają inne myśli i pomysły, które chcą przedstawić.

Ta świadomość będzie dostępna do dalszych pytań.

Dziękuję świadomości.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz