sobota, 19 września 2015

Anarchistbanjo - Wzniesienie Gai (4 posty)

Witam wszystkich!


Ostatnio Joe był aż za bardzo aktywny i coś go dopadło. Zamieszczam cykl 4 postów z interpretacjami i opisami wizji, jak i osobistych doznań Joe-go. Energie są coraz silniejsze, Joe uważa, że właśnie przechodzimy Wzniesienie Gai, następują podziały itd. Posty nie są długie więc zapraszam do lektury.


Anarchistbanjo - Złoty pył, UFO i konflikt

11 września 2015
Channeler: Anarchistbanjo

9/9 był zdecydowanie dniem mocy! Ale najpierw chciałbym pomówić o złotych błyskotkach lub złotym pyle, o którym miałem sny lub wizje o co najmniej dziesięć razy teraz. Ten złoty pył Istnieje, w ogóle nie mam wątpliwości w moim umyśle. Nazwijcie je Adamitowymi cząstkami, cząstkami Boga, czy czegokolwiek innego; wydaje się, że tworzą kurtynę lub barierę Gai i wszystkie żywe istoty obecnie przechodzą na drugą jej stronę. Widziałem Gaię, jak jest ciągnięta za pośrednictwem tej sieci złotych cząsteczek. Czułem je, jak roją się wokół mnie w większości snów lub wizji, w których pojawiają się one wydają się być czymś, przez co trzeba przejść. Mam poczucie, że te złote cząstki są punktem kulminacyjnym procesu wznoszenia Gai. Kiedy przejdzie przez tę kurtynę wchodzi w "bramy nieba". Więc tak, te złote cząstki nazywamy również bramą nieba. Te złote cząstki zmienią wszystko i nic nie będzie takie jak było.

Raniem 9-go byłem w złotej chmurze tych cząstek i miałem uczucie chronionego i osłoniętego duchowym światłem. Wtedy sen się zmienił, a ja z małą grupą ludzi patrzyłem na nocne niebo. Księżyc był pomarańczowo / czerwony, czerwona krew na niebie i było widać sylwetki latających maszyn przed nim. Mówię latające maszyny, ponieważ nie był na pewno latający spodek, jakie znam. To była długie i kanciaste gdy się przesuwało po powierzchni księżyca Mogę powiedzieć, że to było ogromne. Chwyciłem osobę obok mnie, ścisnąłem i powiedziałem: "Spójrz na to!" Wtedy to przyleciało tuż nad nas i zatrzymało się. Przezroczysta kula potem toczyła w dół do nas i sen się zakończył. Nie było strachu i byłem zdumiony i szczęśliwy. To było oczywiście o nadchodzącym krwawym księżycu.

Wtedy rano, 10. Byłem w innej grupie mężczyzn i było dość groźnie. Wtedy spotkałem osobę, która groziła mi, i zmusiłem go żeby się cofnął z powrotem. Upuścił coś, po co inny mężczyzna sięgnął ale nadepnąłem na to moim butem, a potem sam podniosłem. To było okrągłe jak narzędzie, a nie mogę powiedzieć, czy był to narzędzie czy broń. Ostrzegałem inną osobę i nazwałem go "kuzynem".

To był bardzo dziwny sen, w którym byłem naprawdę agresywny i podjąłem działania w potencjalnie niebezpiecznej sytuacji. Na dłuższą metę to było umocnienie, ale pokazuje, że nadal istnieją konflikty w astralu jak Wzniesienie Gai zbliża się do mety. Dosłownie wszystko z moich marzeń i wizji jest obecnie na najniższym poziomie. Cały astral gwałtownie zmienia się niemal codziennie i wyczerpanie jest powszechne gdy tylko trzymasz się z rzeczami (w temacie).

Publikuję to, aby pokazać, że rzeczy są rzeczywiście w ruchu i przyjmują formy końcowe przed metą.

Jasne błogosławieństwa, Joe

Anarchistbanjo - Punkt zwrotny – Podział!

12 września 2015
Channeler: Anarchistbanjo

Gdy wzrastała energia wzniesienia moje ciało musiało się dostosować. Wielu z nas było bardzo aktywnych transmutując ciemne i toksyczne energie w nieszkodliwe i pomocne energie. Niektórzy z nas nie tylko robili to z osobistymi energiami, ale również z energią Gai i energią rodzaju ludzkiego. Gdy przemienialiśmy własne negatywne energie przyciągaliśmy negatywne energie innych ludzi do nas, aby zostały przekształcone. Dzieje się tak, ponieważ był zator, a teraz jest w nas otwarcie na ten przepływ energii. To dlatego często czujemy się atakowani w najbardziej wrażliwych obszarach. Nasza własna zdolność do transmutacji energii przyciąga toksyczną energię do nas.

Dla mnie, w 2010 roku miałem pierwszy zator płucny lub zakrzepy krwi w płucach. Wydawało się, że moje ciało mnie atakuje. W rzeczywistości była to negatywna energia po prostu próbująca znaleźć sobie drogę. Biorąc środki na zmniejszenie krzepnięcia krwi doprowadziło mnie do problemów stomatologicznych, gdzie ponownie słabości ciała zostały przetestowane a skończyła się utratą zębów. Miniony rok przyniósł mi kolejną rundę zatorów płucnych, a teraz poważne zakażenia zatok tuż przed równonocą wrześniową.

Chodzi w tym wszystkim jest to, że ciało fizyczne może pobrać zbyt wiele, a gdy zbyt dużo jest pobrane musi być wydalone lub ciało umrze. Moje zapalenie zatok jest wynikiem próby podjęcia i przemiany zbyt dużo negatywnej energii na poziomie komórkowym. Przyjmowanie antybiotyków zabija zarówno dobre i złe bakterie w obrębie ciała fizycznego. Działalność ta odbywa się na poziomie komórkowym i pokazuje, że przynajmniej dla mnie moje ciało fizyczne osiągnęło punkt krytyczny, gdzie musi uwolnić to, czego nie może przemienić. Wznoszenie jest wzniesieniem DNA i odbywa się na poziomie DNA. Wszyscy istniejemy w kontinuum, gdzie są rzeczy zbyt małe dla nas, aby być ich świadomym i rzeczy zbyt duże dla nas, aby być ich świadomym. W moim przypadku ten poślizg występuje na tym poziomie biologicznym. Moje uzdrawiające medytacje nie dały różnicy między zdrowym i niezdrowym poziomem i moje zapalenie zatok potrzebuje pomocy medycznej. Sens jest głęboki, bo przejdę przez ten okres równonocy biorąc antybiotyki i będąc oddzielonym od moich normalnych i zdrowych bakterii. Jest podział i moja świadomość idzie jedną drogą, a resztę pozostawia w tyle.

To co próbuję powiedzieć to to, że moje wzniesione ciało i świadomość nie będzie zawierać moich normalnych i zdrowych bakterii i tylko po drugiej stronie welonu ze złotych cząstek będą one dołaczone w razie potrzeby, ale tylko w razie potrzeby. Tylko części nas, których jesteśmy świadomi mogą przejść przez bramy nieba. Wszystko inne będzie pozostawać w tyle. W tym doświadczenie Wzniesienia będzie inne dla każdego.

Możemy tylko odtworzyć to, co możemy utrzymać w naszej świadomości! Nasza koncepcja jaźni będzie tym, co określa, gdzie skończymy w tym wszystkim. Mam szczęście, że rozwinąłem swoje zdolności do funkcjonowania na niższych poziomach i moja nowa ziemia będzie odzwierciedlać niższe poziomy, gdyż będzie prawdziwa dla wszystkich rodzimych form życia, które ewoluowały na Gai przez ten ostatni wielki cykl. To kolektywnie będą Ogrody Edenu, ale dla mnie przynajmniej rozciągnie się to tylko tak głęboko, jak daleko zaszedłem. Zatrzyma się w miejscu, gdzie zaczęło się moje zapalenie zatok!


Anarchistbanjo - Podział świata

13 września 2015
Channeler: Anarchistbanjo

Aby stworzyć kolektywny świat, z samej definicji jest to coś, co musi być wspólnie uzgodnione i zeszłym roku była wojna dla kolektywu, próbująca ustalić, gdzie zostanie pociągnięta linia, która określi właściwości nowo utworzonego hologramu świata, nowej Gai.

To był impas na wiele sposobów, gdzie w impasie żadna ze stron nie była w stanie zdobyć przewagi. Ale czas się skończył i ten nowy księżyc, dzisiaj, 13 września, definiuje linię, którą trzeba było pociągnąć. Jak w wielu rzeczach, można tylko iść tak daleko, jak najsłabszy członek może iść. Łańcuch się zrywa na najsłabszym ogniwie, a nie na najsilniejszym.

Grupa dusz, do której należę zmaga się dla Wzniesienia Gai i wszystkiego, co żyje na niej. Każda istota żyjąca ma się wznieść! Moje ostatnie zapalenie zatok i potrzeba antybiotyku w tym krytycznym momencie pokazuje mi, że nasz cel był zbyt ambitny. Przez ostatnie dwa dni miałem sny o cofaniu się do tyłu, lub nie będącym w stanie osiągnąć ostatecznego celu zgodnie z oczekiwaniami. Zbyt wiele osób w kolektywie wspierało stare sposoby i nie otwierało swoich serca na nowe drogi.

Ludzkość odgrywa szczególną rolę w Wzniesieniu Gai po prostu dlatego, że ludzie są zdolni do abstrakcyjnego myślenia, logiki i rozumowania, a niektórzy w stanie dopasować się do poziomów energii duchowej. To jest tym, co sprawia, że ludzie są wyjątkowi i ważni. Większość innych form życia nie może osiągnąć poziomu, który ludzie mogą osiągnąć. Ale wszystkie formy życia mają coś do powiedzenia w Wzniesieniu Gai! Nowe energie nie opadają tak, jak stare energie, teraz każda forma życia ma swoje własne połączenia do źródła i ma równy głos w rzeczy.

Moc, która jest (TPTB) zmagała się, aby mieć jakiś rodzaj fizycznego świata pozostały po Wzniesieniu, świata, w którym mogą dominować i rządzić. Naszym celem było, żeby nie było pozostawionego dla nich takiego świata, wszystko miałoby się wznieść!

Jest teraz jasne, że TPTB udało się w ich wysiłku zapobiegania pełnemu Wzniesieniu wszystkich form życia. Lecz nie będzie to ich przewaga. Wszystkie formy życia dół do poziomu bakterii wzniosą się i przejdą do 5-tej gęstości jako część własnego ciała i systemu życia Gai. Ona będzie im przewodziła i chroniła je. Skały, morza i bakterie pozostaną w tyle dla TPTB aby istnieć. Będą oni musieli tworzyć nowy świat, aby żyć i tworzyć go od nowa, od pojedynczych form życia komórek, tak jak to miało miejsce kiedyś. To jest tym, co zostało nazwane Planetą B przez niektórych lightworkers. W momencie ich fizycznej śmierci ci PTB znajdą się w tym świecie, który oni stworzyli.

Większość z reszty ludzkości zacznie się rozprzestrzeniać w szerokim zakresie linii czasowych odpowiednich do ich poziomu świadomości i rozwoju duszy i stworzonych przez ich własne przekonania. Dla nich to będzie doświadczane jako fizyczny świat 3D, jak również potencjał wielowymiarowych rzeczywistości dla tych wystarczająco zaawansowanych, aby z nich korzystać.

Będą również tacy, którzy będą w stanie wznieść się poza fizyczną 3D i uwolnić się od ograniczeń 3D i trudności. Niektórzy będą wznosić przez śmierć swoich ciał fizycznych, podczas gdy niektórzy wzniosą się w ciele fizycznym i te ciała fizyczne będą się przemieniać i wychodzić z fizycznej 3D całkowicie.

Wszystko to zostało powiedziane wcześniej i tu nic nowego nie ma, poza tym, że linia podziału została ostatecznie ustalona. Świat się wreszcie podzieli! Ma się podzielić na trzy części, a największa część jest środkowa. Nawet środkowa jest podzielona na dwie skłonności jedną naukową i inną, bardziej ekologiczną.

Więc jeśli myślimy o wielkiej bitwie niebios jako walce między dobrem i złem, gra się zakończyła remisem, jak zawsze musi skończyć. Ale ten remis pozostawia wiele miejsca dla tych, w środku, aby znaleźć własną drogę w swoim czasie. Ci, w środku pozostają wolni i jest to wielkie zwycięstwo, które zostało osiągnięte! Zwycięstwo jest dla tych, którzy w są pośrodku, a nie tych, którzy popychają ekstremistów i rzeczy zbyt daleko.

Jasne błogosławieństwa, Joe


Anarchistbanjo - Nowa droga

15 września 2015
Channeler: Anarchistbanjo

Jak wszyscy z niecierpliwością czekam na koniec miesiąca, podekscytowany wzrostem wibracji, które mnie otaczają. Gdy świat oddzieli ciężką, ciemną energię, która opada, my będziemy strzelać do góry jak bąbelki w wodzie!

Wczorajszy mój sen był głęboki i bardzo solidny, w którym szedłem wzdłuż autostrady, która była budowana na powierzchni Gai. W rzeczywistości większość z niej została wycięta w kształcie doliny wskazując głębokość tej konstrukcji. Ona nie była utwardzona, ale została zakończona. Więc budowa drogi jest również tworzeniem ścieżki, a autostrada jest bardzo jasną i dobrze zdefiniowaną ścieżką dla wielu podróżujących. Bądźcie pewni, że ta ścieżka została stworzona dla wszystkich tych, którzy chcą nią podróżować. Przez wycięcie w ziemi pokazuje, jak jest podłączona do Gai ta nowa droga lub ścieżka.

Coś, co chcę podkreślić, to jest moc, którą wszystkie żywe istoty, szczególnie zwierzęta i rośliny mają we Wzniesieniu Gai tym razem. Ich energia i siła życia organicznego jest dodawana do naszej. To wzrośnie wykładniczo w ciągu najbliższych kilku tygodni.

Zauważcie, że ludzkość dzieli się na mniej więcej równe części i żadna ze stron nie może uzyskać solidnej przewagi, ale potem dodajcie siły życiowe i organiczną energię wszystkich innych istot żywych z jednej strony, a zobaczycie, jak ekscytujące i nieuniknione Wzniesienie Gai jest naprawdę! Strona sprzyjająca organicznemu Wzniesieniu znacznie przewyższa stronę przeciwną lub wkrótce będzie większa niż strona przeciwna! Mamy zobaczyć największy cud wszechczasów, więc otwórzcie wasze serca dla naszych przyjaciół, roślin, zwierząt i drzew! Jesteśmy wszyscy jednością!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz