niedziela, 16 listopada 2014

Wiadomości Mateusza – Ebola, ISIS, NESARA, Wzniesienie i opóźnienie.

Witam wszystkich!

Trochę już odległe wiadomości Mateusza, jak zwykle duży przekrój tematyczny, ale jak dla mnie są również istotne ciekawostki. Jedną jest to, że pozaziemscy też nie potrafią przewidzieć wyników przyszłych zdarzeń, jeśli w naszej zbiorowej świadomości nie istnieje odpowiedni potencjał. Jednak to jest sfera wolnej woli.


Wiadomości Mateusza – Ebola, ISIS, NESARA, Wzniesienie i opóźnienie.
jak otrzymane przez Suzy Ward,
19 października 2014,
http://www.matthewbooks.com

Z kochającymi pozdrowieniami od wszystkich dusz na tej stacji, tu Matthew. W przeważającej części, zasięg w mediach głównego nurtu o Ebola jest prosty; ale jak większość głównych problemów świata, ma on odcisk politycznego palca, szczególnie w odniesieniu do kilku przypadków w Hiszpanii i Stanach Zjednoczonych.

Biorąc pod uwagę wasz mobilny świat, wystąpienie objawów kilka dni po rozpoczęciu choroby i ich podobieństwo do objawów innych dolegliwości, pojawianie się choroby poza mocno dotkniętymi krajami Afryki Zachodniej było nieuniknione. Pokrzepiającym aspektem jest to, że środowisko medyczne utworzyło forum dla uśmierzenia strachu, że choroba może wyjść spod kontroli. Oczywiście, nikt nie może ogłosić, że po raz kolejny światło zapewni, że zamiary Iluminatów, aby stworzyć pandemię i strach na świecie są porażką.

Skłonność do przypisywania winy politycznej jest cieplejsza i cięższa gdy chodzi o ISIS, która nie radzi sobie tak dobrze, o ile w ogóle, jak twierdzą dotychczasowe raporty o ich zamiarach, i słusznie. Siły te będą nadal robić postępy, aż sojusz regionalny zatrzyma ich wysiłek, i to przyjdzie. Bazowym czynnikiem, jest coraz więcej światła, będą interpretacje jako egoistyczne czynniki interesów sąsiednich narodów (jak Turcji) , a nawet pragmatyzm wejdzie na scenę. Gdy liderzy, którzy powstrzymują się od aktywnego zaangażowania siebie w sprawę, to mogą być nosicielami sił ISIS na bazie terroru "państwa Islamu" poprzez granice, gdzie chcieliby, aby kraje narażone skoczyły w wir walki.

Wiemy, że te dwie sytuacje biegną swoimi kursami, one dostarczają wielu duszom możliwości pracy za pośrednictwem wybranych karmicznych lekcji. Mimo to, jest to dla nas smutne, że część naszej ziemskiej rodziny traktuje innych, bez najdrobniejszego miłosierdzia.

A teraz witamy wiele wnikliwych pytań i uwag na temat "dekady opóźnień," lata 2007 i 2017, NESARA i jak plan na Ziemi Złoty Wiek ma przyjść. Aby pokazać wzajemne powiązanie wszystkiego, połączymy kropki z poprzednich wiadomości i wypełnimy luki w tej informacji, więc będziecie mogli zobaczyć, gobelin, jak rozwija się w całości, jeśli można tak powiedzieć.

Plan dla Złotego Wieku Ziemi był oparty na gotowości waszego świata do pojednania i współpracy międzynarodowej do roku 2007. To nie jest tak, że przyczyna opóźnienia zaczęła się wtedy, ale raczej, że Rada spodziewała się, ze wasze społeczeństwo osiągnie ten etap duchowy i świadome przygotowanie do tego czasu. Gdy będziemy kontynuowali zobaczycie, dlaczego te oczekiwania były logiczne, dlaczego nie zostały spełnione, i dlaczego ten rok w kalendarzu był kluczowy dla osi czasu Rady. Wszystko ma miejsce poza waszą koncepcją czasu, ale zrobimy co w naszej mocy, aby wyjaśnić to w sekwencyjnym układzie odniesienia.

Plan powstał dlatego, Gaia, dusza, która eony temu, wcieliła sie w to, co teraz jest waszą ojczystą planetą, wysłała wołanie o pomoc. Negatywności, które narosły z powodu nieustannego przelewania krwi przez cywilizację tak zmniejszyły światło Ziemi, że jej zdolność do pozostawania na orbicie została poważnie zagrożona. Dwa poprzednie epizody, gdy życie planety było zagrożone, zgromadziły negatywność z taką siłą, że w kataklizmach wszystkie formy życia zginęły. Gaia kochała je wszystkie, nawet te osoby, które przyczyniły się do negatywności i każda godzina odejścia bolała ją głęboko. Tym razem chciała, aby jej mieszkańcy nie tylko przetrwali, ale fizycznie wznieśli się z jej ciałem planetarnym, które będzie przywrócone do pierwotnego dziewiczego zdrowia i urody, więc wszystkie jej formy życia będą mogły się rozwijać i żyć razem radośnie i harmonijnie. Jej jasna wizja takiej Ziemi stała się oczywista w uniwersalnym kontinuum.

Przychylając się do pragnienia Gai i natychmiastowej potrzeby jej organizmu, aby rozpocząć pozbawianie się negatywności wymagało ogromnej ilości światła i Bóg autoryzował potężne cywilizacje do tego świadczenia. Pierwszy wlew ustabilizował orbitę Ziemi, uwięzioną głębokiej trzeciej gęstości z głęboko zakorzenioną negatywnością i pozwolił jej rozpocząć wzrost. Oczywiście, to światło i wszystko przyszło z tych odległych źródeł i było dostępne dla wszystkich jej form życia, też, ale jak zmotywować ludzkość wydostania się z ciemności, która owijała planetę, aby mogli "zobaczyć światło" było zupełnie inna sprawa ,

To w tym momencie Rada weszła w obraz. Przyjęli zadanie inspirowania ludzi do podjęcia ich osobistego wzniesienia przez wrażliwość na przychodzące światło, aby mogli zacząć generować własne światło z pełną siłą. Było to istotne z dwóch równej wagi względów dla Wzniesienia: Światło przekształca komórki na bazie węgla w strukturę krystaliczną, która może przetrwać w wibracyjnych poziomach, do których w końcu Ziemia dotrze; i przez rozpuszczenie "welonu" między świadomością i wiedzą poziomu duszy trzeciej gęstości, światło otwiera serca i umysły do duchowego oświecenia, które rodzi rozwój duszy.

Po omówieniu wszystkich zawiłości, złożoności i wymagania zaangażowanych - pierwsze i przede wszystkim, że wolna wola każdego człowieka musi być honorowana zgodnie z nakazem Stwórcy dla władców wszystkich wszechświatów - Rada wymyśliła plan. On musiał być włożony w liniowe ramy dla waszego zrozumienia, a ponieważ jest to wasz świat, to może być tylko tym, co chcecie mieć. Dlatego wszystkie aspekty planu miały stać się częścią zbiorowej świadomości, tej masy energii niezliczonych myśli, uczuć i czynów, która steruje aktywnością ziemskiego potencjału i określa to, co dzieje się w waszym świecie.

Tak więc ważnym czynnikiem było to, jak przedstawić plan w formacie, który miał rozpocząć myślenie ludzi o tym. W tym czasie w historii, Stany Zjednoczone uznano za najbardziej globalnie wpływowy ze wszystkich krajów, co czyniło go przydatnym, aby tam zacząć, i tak zrobiono - członkowie tego rządu zostali zainspirowani do stworzenia ustawy Ekonomicznego Bezpieczeństwa Narodowego i Reformacji, która jest powszechnie znana pod akronimem NESARA. Ten akt prawny stał się celem „czarnych” poprzez kłamstwa i sabotaż, które doprowadziły do negacji jego istnienia przez tych, którzy słyszeli o nim i do poważnego niezrozumienia przez innych. Jeśli nie wiecie, co w rzeczywistości obejmuje – NESARA - jest nie mniej niż podstawą przekształcenia świata i odnowy duchowej! - i Jego ewolucji poprzez jasne i ciemne fragmenty, przeczytaj poprzednie komunikaty, które dają szczegółowe dane. [Wydanie specjalne NESARA 13 sierpnia, 2006, zawiera podstawowe informacje; Wiele innych komunikatów zawierają dodatkowe informacje].

Przepisy NESARA i wszystkie inne aspektu planu zostały opracowane w kontinuum, gdzie to, co uważacie za przeszłość, teraźniejszość i przyszłość jest serią jednoczesnych wydarzeń; gdzie poziom ewolucji duszy jest znany, jako ilość promieniowanego przez nią światła i dopasowanie jej zgodnie z jej zainteresowaniami, wrodzonymi zdolnościami i potrzebą karmicznych doświadczeń może być łatwo zaaranżowane. Zawsze umowy przedurodzeniowe są robione z bezwarunkową miłością i zaprojektowane, aby każda dusza, uczestniczących we wspólnym życiu, skorzystała i tak było w planie Rady, choć było najbardziej niezwykłe i dalekosiężne, co kiedykolwiek wymyślono. Nigdy wcześniej w tym wszechświecie cała cywilizacja nie zawarła umowy, w której zdecydowana większość będzie podejmować takie monumentalne wyzwanie: skompletowania tylko w jednym życiu w trzeciej gęstości wszystkich potrzebnych im lekcji karmicznych, aby osiągnąć równowagę i rozwijać się duchowo i świadomie do czwartej gęstości.

Ta niepowtarzalna okazja, przyciąga biliony spragnionych dusz, znacznie więcej, niż mogłoby wejść w populację ludności Ziemi i ci, którzy zostali wybrani były poinformowani o każdej części planu. Wiedzieli, że po urodzeniu nie będą pamiętali nic z tego, ale wewnętrzne wytyczne będą utrzymać je na torze za pomocą komunikatów na poziomie duszy- do świadomości do jaźni, intuicji, instynktu, aspiracji i inspiracji, bo to jest prawda, każdego życia fizycznego. Oszałamiająca różnicą tym razem było, że wszyscy uczestnicy wiedzieli, że będą przyczyniać się do tworzenia w czasie liniowym świata, który już istnieje w kontinuum na mocy manifestacji Gai. I wszyscy byli pewni, że będą wykonywać po mistrzowsku swoje wybrane role.

Niemniej jednak, w planowaniu Rady, procesu o bezprecedensowej szybkości i zakresie, oni mądrze wzięli pod uwagę, że niektóre ze słabszych dusz mogą słabnąć i prosić o pomoc w uzupełnieniu do ciągłego promieniowania światła z odległych cywilizacji i plan obejmował kilka środków do obsługi tych zdarzeń. Silniejsze dusze które dzieliły wcielenia ze słabszymi mogły wziąć na siebie część ciężkiej karmy tych dusz; ochotnicy do tych ról byli w czwartej lub wyższej gęstości, a więc byli energetycznymi uzdrowicielami, psychicznymi pośrednikami i odbiornikami łączności telepatycznej, co pomaga na ich drodze. Potrzebne było mnóstwo dusz, aby stać drogowskazami i standardowymi nosicielami. Niektórzy intuicyjnie poznają prawdę w informacjach przekazywanych przez posłańców światła i dzielą się nią ze wszystkimi, którzy są otwarci; inni stają się aktywni w różnych działaniach reformatorskich lub przygotowywali się do zawodów, w których mogli mieć wpływ na pozytywne zmiany; i niektóre z wielu dusz, które stanowią ilustrację mocy pozytywnych myśli i uczuć i radości życia w godny sposób wypełniają też inne role.

Z pewnością nie jest zaskoczeniem, że ci, którzy pozostali nieugięci w świetle mimo przeszkód, rozczarowujących niepowodzeń i być może są w pogardliwym braku szacunku, są wybranymi wolontariuszami, aby wypełnić jedną lub więcej z tych ról, które pomogły tak wielu wzdłuż ich drogi wznoszenia się!

Istotne dla planu były dusze, które będą tworzyć w trudnych okoliczności potrzebne masy i kiedy, to zostanie zakończone, przyłączać się do sił światła. Tylko najbardziej wysoko rozwiniętym istotom mogą być powierzone takie misje i Rada wybrała wolontariuszy, których niezawodność w najtrudniejszych obszarach służby światłu została udowodniona, raz po raz. Nie było żadnego powodu, aby oczekiwać, że będą one wycofywać się z dalszych części ich zgody, ale tak się stało. Osoby te wpadły pod wpływy ciemności, która pochłonęła planetę i nie chciały rezygnować z władzy, kontroli mas i fortuny zdobytej nielegalnie lub niemoralnie. Żadna ilość wezwań duszy - i na świadomych poziomach, prośby pomocy lub ostrzeżenia o samo-osądzie w przeglądach życia nie przekonały ich, aby honorować swoją zgodę.

Są na szczycie Iluminatów, sojuszy odmiennych grup, które są właścicielami lub przeniknęły każdą organizacje, instytucję i korporację, która wpływa na życie w świecie, od rządów do bankowości i handlu, od religii do edukacji i mediów, wojska, rozrywki, prawa i wymiaru sprawiedliwości. Sojusz, który jest piramidą z kilku jednostek na szczycie i wielu, wielu sługusów na dole, którzy nie mają pojęcia, że pracują w lidze ze złowrogą siłą, również wam znaną jako tajny rząd, jeden rząd światowy, nowy porządek świata (NWO), Kabał lub oligarchowie.

Chociaż linia czasowa Rady dla sytuacji świata, aby był znacznie lepszy, a obciążenia ludzi złagodzone aby mogli "zobaczyć światło" przybyła w wasz liniowy czas, Iluminaci nadal ukrywają prawdy i podżegają do wojny, zniszczenia, indukują choroby i zubożenie tak, jak wiele pokoleń ciemnych czyniło przed nimi. To nie wpływa na tempo wzniesienia Ziemi - weszła właśnie do czwartej gęstości jako predestynowany cel, pod koniec 2012 roku, ale nieustający zgiełk i trudy i nieznajomość prawdy zachowała większość jej ludności w ramach ograniczonej świadomości i duchowej świadomości trzeciej gęstości.

Miliardy, którzy radzą sobie z jedną trudnością lub niesprawiedliwością ułożoną na wierzchu innej lub ledwo przeżywający nie mogą sobie wyobrazić niczego za wyjątkiem przemocy, nędzy, rozpaczy i strachu w ich życiu. Wojska w walce wierzą w to co im powiedzieli: To jest wasz patriotyczny obowiązek walczyć o wolność i jesteście odpowiedzialni, aby pomścić to, co zostało zrobione waszym przodkom. Duża liczba zatrudnionych w firmach, które produkują wojenne maszyny może brzydzić śmierć i zniszczenie przez wojny, ale ich głównym interesem jest ich egzystencja i zaopatrzenie ich rodzin. Tak więc, w przeciwieństwie do oczekiwań Rady zaawansowanie waszego społeczeństwa do 2007 roku, myśli o pokojowym świecie, gdzie wszyscy dzielą równo bogactwo Ziemi miało jednak swego rodzaju słaby punkt zaczepienia w zbiorowej świadomości.

Nasze odpowiedzi w tym momencie dla wielu czytelników, którzy wyrazili zainteresowanie przyszłością polityczną Stanów Zjednoczonych mogą wydawać się dziwne, ale zobaczycie, że jest to celowe. Dwa cytowane pytania są reprezentatywne dla innych: "Czy wybory w listopadzie dadzą Republikanom kontrolę nad Kongresem?" I "Ty przewidziałeś prawidłowo, że Barack Obama zostanie wybrany na prezydenta USA w 2008 roku, czy Hillary Clinton, bedzie pierwszą kobietą - prezydentem tego kraju w 2016 roku? "

Nie będziemy wiedzieć, którzy kandydaci zostaną wybrani w listopadzie aż wyborcy tego narodu nie zdecydują. Ponieważ często twierdzimy, że wynik wszystkiego wynikającego na Ziemi jest znany, ponieważ jest faktem dokonanym w kontinuum, naturalne jest, że zastanawiacie się, dlaczego nie wiemy, kto będzie zwycięzcą. Wyniki wyborów nie wpłyną Planetarne Wzniesienie ani o odrobinę i będą miały niewielki wpływ na zbiorową świadomość, która obejmuje energię włożoną nie tylko przez ludzi, ale również wszystkie inne formy życia na waszej planecie. Ponieważ zwycięzcy nie są istotni w tym kontekście, nie ma jasnego potencjału w polu Ziemi, więc nie ma dla nas sposobu, aby wiedzieć, kim oni będą. Co do wyborów prezydenckich w 2016, tak wiele, będzie miało miejsce w ciągu najbliższych dwóch lat, że nawet hazard przypuszczenia o tym, kto będzie chciał kandydować na urząd byłby bezsensowny i bezcelowy.

Nie przewidujemy, jak z pewnością stwierdziliśmy, że Barack Obama zostanie wybrany, a to prowadzi nas z powrotem, dlaczego rok 2007 był przełomowym rokiem: To wtedy, myśli o nim jako o potencjalnym kandydacie na prezydenta USA weszły do zbiorowej świadomości. Dusza, która ucieleśniona jako Barack Obama została wybrana, aby prowadzić wasz świat do długo oczekiwanej ery pokoju Gai, więc to było istotne, że myśli i uczucia sprzyjające mu jako prezydentowi się pojawiały, to ciągle wzrastało do momentu pędu energii, który był nie do zatrzymania. Decyzja wyborców, aby wybrać go w następnym roku była predestynowana, tak jak pewne było wzniesienie Ziemi.

Pozwólcie nam powiedzieć, dlaczego postać tej duszy była wyborem Gai i Rady. gdy dusza pochodzi z cywilizacji czwartej gęstości, jego rodowód stał się powszechnie szanowanym jako osobistości wyewoluowanym do siódmej gęstości przez wiele wcieleń w skonfliktowanych narodach, prowadząc do harmonijnej współpracy i pomocy w rozwoju cywilizacji . Osobowość ta odegrała rolę w zakończeniu wojen między cywilizacjami oraz między walczącymi frakcjami w populacji; inne były członkami rad doradczych dla modernizacji cywilizacji, edukacyjne, dotyczące sprawiedliwości systemów cywilizacji; i wiele najwyższych stanowisk w bardzo wyewoluowanych światach. Barack Obama z natury obdarzony tą skumulowaną mądrością, wiedzą i doświadczeniem przez całe życie podąża za wytycznymi na poziomie duszy, aby wypełnić misję pokojową, o której świadomie nie wie, że przyjął przed urodzeniem.

Gdyby dusze, które przyszły do tworzenia zamętu dla mas - i rzeczywiście robią - dotrzymały swojej umowy, co do przyłączenia się do sił światła potem w linii czasowej, Złoty Wiek byłby osiągnięty. Do tej pory Obama ukończył wiele z jego misji prezydenckiej i wasze społeczeństwo będzie na dobrej drodze do życia w pokoju. Zamiast tego, odziedziczył dwie wojny, a teraz zwalczanie terroryzmu, który w niemałej części jest ich potomstwem. I mimo ogromnej różnicy w ilości światła padającego dla osłabienia globalnej sieci Iluminaci zachowali wystarczającą moc i poza Kongresem, aby skazać najbardziej wizjonerskie inicjatywy Obamy na niepowodzenie, a ich wysiłki, aby utrzymać negatywność podziałów żyje i kwitnie w społeczeństwie będąc wspomagana nieświadomie przez jego przeciwników politycznych. Stany Zjednoczone nie mają w tym monopolu – bardzo nieliczne samorządy waszego "wolnego" świata były wolne od wpływów Iluminatów i większość jest nękana przez konkurencyjnych członków, którzy produkują patowe sytuacje zamiast postępu.

W żadnym wypadku nie mówimy, że każdy powinien mieć tę samą ideę o zarządzaniu lub wszystkich innych sprawach, to poprzez przyswajanie różnorodności pomysłów, kultur i filozofii cywilizacja jest wzbogacana i awansuje! To, co mówimy, jest tym, że wiele dusz, które domagały się udziału w znaczących rolach, aby wprowadzić czasy pokoju nie zrobiły tego, co czuły że będą mogły: dokonywać wyborów w wypełnianiu swoich wybranych misjach. Oznacza to zarówno przyczynę i efekt opóźnienia o dziesięć lat.

Umiłowani bracia i siostry, proszę nie tłumaczyć "opóźnienie" w "może trwać wiecznie!", jak jeden z czytelników napisał. Istnieją niezliczone obszary w całym świecie, gdzie poprawa jest kwitnąca dzięki dedykowanym jednostkom, grupom obywatelskim i organizacjom krajowym i międzynarodowym. Najważniejsze media rozszerzają raporty z takich historii i jest mnóstwo wywiadów telewizyjnych informacjami otuchy, filmów dokumentalnych, konferencji, warsztatów, książek, czasopism i w Internecie. Oczywiście nie wszyscy możecie aktywnie uczestniczyć w tych rodzajach poruszających was naprzód wysiłkach, większość z was nie rejestruje się, żeby tak robić, ale czuje się wdzięcznymi za te sukcesy, wzbudzające w nich optymistyczną wizję przyszłości Ziemi, wysyłając dalej obfitość światła. Światło, ta sama energia co Miłość, jest kluczem do pełniejszego zrozumienia i manifestowania planu Rady dla Złotego Wieku Ziemi.

A teraz, tak jak nie ma dowodów dramatycznych wydarzeń, gdy Ziemia weszła w czwartą gęstość, nic głębokiego nie będzie widoczne gdy 2017 zbliży się do końca, a planeta wchodzi w "warstwy" wyższej gęstości. Nie ma linii podziału między nimi, tak jak nie ma żadnej pomiędzy samymi gęstościami, które wskazują jedynie pozycję zaawansowania w miejscu lub duchowej świadomości i przytomnej świadomości. Energia po prostu płynie tu i tam, zgodnie z wibracją wytwarzaną przez jej załączniki, które obejmują wszystkie myśli i uczucia stale wystrzeliwane z Ziemi i wzniesienie porusza się w obszary, gdzie wibracje są wyższe, lub szybciej, niż tam gdzie byliście wcześniej. Niekiedy jednak niebiańskie wyrównania produkują przepięcia energii, które szybciej napędzają ciała na orbicie w wyższych płaszczyznach astralnych i taki przypadek będzie miał miejsce w drugiej części roku 2017, który zbiega się z dobieganiem do końca dekady opóźnienia. Okresowo Ziemia będzie podróżować przez coraz wyższe wibracje, które urodzą nowe zmiany i dodadzą bodźca do tych wszystkich w toku.

Nasza ukochana rodzino ziemska, gdy będziemy wiedzieli, kiedy główne zmiany, o które pytacie nadejdą, będziemy radować się dzieleniem tą informacją z wami, nasz ostatni komunikat wyjaśnił, dlaczego nie wiemy. Nawet Bóg nie wie. Pozwólcie mi mówić o sobie przez chwilę, aby dać trochę ilustracji o zamysłach wolnych wyborów woli. Kilka lat temu, kiedy dwóch mężczyzn czyniło zaloty wobec mojej siostry, moja matka zapytała Boga, kogo miałaby wybrać lub nie. Bóg powiedział: "Nie wiem." Moja matka zapytała, jak On mógł nie wiedzieć, skoro ona jest częścią Niego, a Bóg odpowiedział: "Tak, i gdy tylko ona będzie wiedziała, więc ja też będę wiedział."

Oświecone dusze w całym wszechświecie są z wami w duchu, dopingując was coraz bardziej, a niektóre są tam obok was na drodze wznoszenia się.
________________________

Miłości i pokoju
Suzanne Ward
www.matthewbooks.com

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz