czwartek, 6 listopada 2014

Arkturianie – o Miłości, Jedności i Prawdzie.

Witam wszystkich!


Kolejny przekaz Arkturian to powrót, do omawianego wielokrotnie tematu i okoliczności. Jak widać po ich usiłowaniach nadal jest absolutny brak zrozumienia tematu Miłości. Jak zwykle jest to prosty przekaz i na prawdę krócej i bardziej dosadnie chyba się nie da.


Arkturianie – o Miłości, Jedności i Prawdzie.


Channeller: Marilyn Raffaele
26 października 2014 r
http://www.onenessofall.com

Pozdrowienia drodzy,

W tych dzisiejszych czasach tak wielkiego zamieszania, widzimy że wielkie Światło świeci dalej.

Dużo się dzieje, czego nie jesteście świadomi, gdyż chaos działa, by przynieść zmianę świadomości dla wielu ludzi, którzy w innym przypadku nie byłyby otwarci na zmiany.

Ludzki stan obawia się zmian, znajdując poczucie bezpieczeństwa w identyczności, niezależnie od tego, jak niewygodna, bolesna, lub nieaktualna może być.

Ci doświadczający chaotycznych Sytuacji dali, w przeważającej części, wszyscy zgodę przed wcieleniem się, być częścią jakiegoś doświadczenia, które mogą być potrzebne, aby pomóc podnieść świadomość świata. W ten sposób oni kończą (zamykają) prywatną karmę oraz służą, aby pomóc obudzić i przesunąć świadomość świata.

Nie każde chaotyczne doświadczenie było wstępnie zaplanowane. Są czasy, kiedy dusza staje się tak przytłoczona życiem na Ziemi, że zapomina jej kontrakt sprzed urodzenia i atakuje w sposób szkodliwy dla innych i Siebie.

Chcemy po raz kolejny mówić o Miłości, w celu zbadania energii Miłości jako Jedności, ponieważ zrozumienie Miłości jest podstawą Wzniesienia. Świat w ogóle jest zdezorientowany w temacie Miłości i manifestuje to na zewnątrz za pomocą pojęć i przekonań opartych na systemach personalnych.

Mówiliśmy wielokrotnie, że Miłość jest to energia łącząca JEDNOŚĆ manifestująca się jako wiele i jest zawsze obecna, czy uznana i zaakceptowana, czy nie.

Miłość nie przychodzi i odchodzi. Jej można zaprzeczać i opierać się, ale jest zawsze obecna, czy to podoba się czy nie. Są tacy, którzy wierzą, że mogą wstrzymać lub dawać Miłość i te trzeciowymiarowe koncepcje miłości można zmanipulować, ale to nie jest Miłość.

Miłość jest Wszechobecną Boską Świadomością i kiedy, przez niewiedzę lub wolny wybór woli osoba ignoruje to, doświadcza przejawów odrębności.

Jesteście Twórcami, tworzącymi własne doświadczenia według oświeconego stanu świadomości lub niewiedzy. Od Miłości / Jedności nie można uciec, bo ona jest rzeczywistością – Wszystkim, co Jest, interpretowanym fizycznie, emocjonalnie i psychicznie, według własnego systemu wierzeń.

Dokładnie zbadajcie wszelkie pozostałe przekonania, jakie nadal możecie posiadać w odniesieniu do miłości i rozpoznajcie zewnętrzne wpływy mediów, przyjaciół, zwyczajów, czy doświadczeń, które mogą przyczyniać się, że do jakieś koncepcje nadal posiadacie.

Zapytaj siebie: "W Co ja mam wierzyć, że czuję się w ten sposób?" Dla większości będą musiały być głębokie i uczciwe badania, aby to odkryć.

Wdzięczność jest aspektem Miłości, odbitą energią przepływu Miłości. Praktyka dawania wdzięczności za wszystko w swoim życiu, a nawet najmniejsze wylanie wdzięczności pomaga wyjść poza stare koncepcje i w przepływ Miłości.

Pozwólcie sobie otrzymywać, wiedząc, że jesteście godni. Miłość nie może być włożona w pudło, aby było otwierane tylko w niektórych przypadkach - okazjach, które wymagają trochę materialnego poczucia godności Miłości.

Miłość jest wszechobecną energią Jednej Boskiej Świadomości. Często, gdy ktoś popełni jakiś skandaliczny akt przeciwko komuś, "ofiara" ogłasza "wybaczyłem tej osobie", podczas gdy wewnątrz, wciąż trzyma postawę obłudnego oburzenia wobec aktu i osoby.

Jest to całkowicie zrozumiałe, w trzeciowymiarowej świadomości dualności i separacji, ale już nie w tym obecnym stanie świadomości i musicie zacząć żyć z wyższego poczucia tego, co wiecie. Prawda musi być przeżywana, nie tylko omawiana przy stole, przy obiedzie.

Proszę zrozumieć, że nie mówimy wam, że ci, którzy popełniają przestępstwa nie powinny być pociągnięci do odpowiedzialności, bo jest to poziom, który oni rozumieją, ale mówimy, że teraz wyewoluowaliście na tyle, aby zobaczyć te rzeczy z innego punktu widzenia.

Przebaczając i uznając Boskie Światło każdej żywej istoty nie jest pracą dla słabeuszy, to jest bardzo trudne odpuścić sobie sprawiedliwość, gdy jest się źle zrozumianym lub ofiarą.

Jednak czym bardziej zintegrujecie prawdę, tym bardziej zaczniecie widzieć przez ludzkie pozory i rozpoznawać wszelkie pozostałe trzeciowymiarowe koncepcje, jakie możecie osobiście posiadać. Życie stanie się łatwiejsze, ponieważ doświadczenia świata już nie rezonują z waszą energią.

Poświęć czas na zbadanie swojego systemu wierzeń starannie i uczciwie. Porównaj koncepcje, jakie możesz nadal utrzymywać z prawdą, jaką teraz znasz o Miłości.

Karmiczne sytuacje między ludźmi mogą raz na zawsze zostać doprowadzone do końca przez Boską Miłość, nawet jeśli jedna z osób biorących udział nie zdecyduje się na udział w tym.

Najpierw uznaj, że druga osoba jest Istotą Boską, nawet jeśli o tym nie wie, nie dba o to, aby wiedzieć samemu. Następnie wyślij jej Światło i świadomie zamierz, że wszelkie negatywne energetyczne połączenia, które mogły być stworzone między wami będą starannie i trwale usunięte. Wiele starych karmicznych relacji przychodzi do waszej świadomości w tym czasie, ponieważ konieczne jest wyjście poza nie, jeśli chcesz się rozwijać.

Obligacje karmiczne są łatwe do rozpoznania, gdy jest jakaś osoba lub osoby w twoim życiu, z którymi ciągle czujesz się nie zsynchronizowany, nie lubisz, albo w jakiś sposób się opierasz. Wielokrotnie są to relacje rodzinne, w wynikiem dokonanych wcześniej wyborów przedurodzeniowych zrobionych przez obie strony, aby aktywować, a następnie oczyścić stare energetyczne pozostałości.

Energetyczne kable mogą także rozwijać poprzez zbyt dużo "miłości" i przywiązania do drugiego i te również muszą być usunięte. Większość obligacji energetycznych rozwijało się i mogło się wzmacniać poprzez wcielenia i zostały przeniesione z wami w to życie. Nadszedł czas, aby teraz usunąć je dzięki czemu będziecie mogli się swobodnie się rozwijać.

Jesteście gotowi, aby precyzyjnie dostroić przekonania na temat Miłości, wyjście poza pojęcia społeczeństwa uwikłanego w przekonaniu, że dobro osoby jest poza nią - w osobach, miejscach lub rzeczach.

To nie znaczy, że nie możecie mieć zdrowych i szczęśliwych relacji, ale oznacza, że rzeczywiste relacje przychodzą tylko gdy ktoś, przesuwa się poza "potrzebę" relacji poprzez uświadomienie sobie, że jest on kompletny z kimś lub bez niego.

Partnerstwo, które stało się z wyboru obu stron, przenosi wzajemne poszanowanie indywidualności innego i nigdy nie opiera się na potrzebie, osądzie, niepewności, czy przekonaniu, że jeden jest połową pary.

Miłość jest naturalnym wypływem świadomości, która rozumie swoją pełnię i kompletność dzięki Jedności, drodzy. W tym stanie świadomości możesz przestać patrzeć na innych, aby być kompletnym. Zaprzestańcie pozwalać sobie być zatwierdzanym przez zewnętrzne opinie. Poznacie, że w rzeczywistości, jesteście kompletni i opinie całego świata nie mają znaczenia.

Wiesz, że nigdy nie możesz być oddzielony od tego kim i czym jesteś - NIGDY. To nie znaczy, że ignorujecie zdrowy rozsądek lub ludzkie błędy, które wymagają przyjrzenia się im, ale oznacza to, że w swoim sercu zaczęliście identyfikować się ze swoją prawdziwą Jaźnią, a nie swoim ego.

Zrozumienie MIŁOŚCI pozwala wam swobodnie kochać świat, bo teraz jesteście w stanie widzieć poprzez zewnętrzny obraz. Teraz jest potężny czas i głębsze zrozumienie Miłości jest dolną linią Wzniesienia. Żadnych Etykiet, żadnego powstrzymywania się przy podejmowaniu decyzji, kto jest godny Miłości, a kto nie.

To nie znaczy, że musicie czuć emocje Miłości do przestępców na świecie, ale to znaczy, że musicie mieć świadomość, że te dusze, które jeszcze śpią, są również Boskimi Istotami. Wyobraźcie sobie diament w sercu każdego i każdej osoby, jaką możecie spotkać lub stać się jej świadomi, choć może on być bardzo mały.

Jesteście gotowi, aby wejść głębiej w zrozumienie - życia, ruchu, i mieć swoją istotę w rzeczywistej Miłości.

Jesteśmy Grupą Arkturian

1 komentarz: