poniedziałek, 9 marca 2015

Anarchistbanjo - Interpretacja

Witam wszystkich!


Myślę że warto tu znowu zacytować posty z Forum Cheops z interpretacją obserwacji Joe'go, a nawet tłumaczeniem używanej przez niego terminologii.

Dotyczy :

Anarchistbanjo - Rezonansowa Astralna Tama Przerwana!

Postautor - "Kiara"

 Zapomniałam ... miałam ten przekaz nieco wyjaśnić.

Czym jest Astral, chyba wiemy....to przestrzeń energetyczna, ciało duchowe  w wymiarze fraktalnym o niepełnej jeszcze wiedzy z dominacją aspektu męskiego oraz materii nad energią.Astral jest energetycznym ciałem III wymiaru,w którego fokusach były zablokowane nasze dawne inkarnacje.

Zmiany w Astralu na poziomie harmonii aspektów , to powrót do astralnej matrycy wszystkich zablokowanych w nim inkarnacji by ta mogła odzyskać swoją pierwotną harmonię.Był to niezbędny warunek dalszej ewolucji i uwolnienia się z kola karmy. Ten proces się zrealizował pomimo mnóstwa utrudnień i walk w astralnej przestrzeni opozycji , która chciała zablokować ewolucję.

Lucyfer..... Wenus / Gwiazda Jasna ( wielu jeszcze imion) doskonały  wzorzec , matryca życia, i jego pierwotny kod , dzięki któremu mogło trwać życie fizyczne,jej część energii  była również zablokowana w astralu jako matryca astralna. Uwolnienie się dokonało, zharmonizowany wzór obydwu jej aspektów ( bo każdy musi mieć w sobie aspekt żeński i męski) powrócił jako kod życia  do "nowych Ludzi" by mogli wyjść z uwięzienia władzy i dominacji aspektu męskiego , by mogli poznać całą wiedzę o sobie przez pryzmat obydwu osobowości.Stało się ci Ludzie , którzy jeszcze nie osiągnęli wiedzy i mocy do przekroczenia IV wymiaru i stania się Nowymi Elfami,będą kontynuowali swój rozwój w III wymiarze ale już z czystymi i pełnymi jego wzorcami opartymi na harmonii obydwu aspektów.

 Uwolniony z więzi podzielenia najpiękniejszy Anioł Światłości  Lucyfer wzniósł się już do IV wymiaru , stworzył w nim również kod życia, matryce wiedzy z której będą korzystali ci , którzy osiągnęli odpowiednią wibrację by stać się nowymi Elfami, czyli przekształca swoje dotychczasowe ciała fizyczne w ciała świetliste , ale również fizyczne tylko o podwyższonych parametrach energetycznych by mogli stać się postaciami wielowymiarowymi i dokonywać znanych nam z opowieści zmian fizyczności w energię i energii w fizyczność..... typu bilokacja , teleportacja, materializacja, dematerializacja... i inne.
 Takie są możliwości nowych Elfów.

Co zaś tyczy się nowych Ludzi...

"Ten anioł przesunął się w górę do duchowego światła nowych ludzi i stał się źródłem energii dla nich. To było i będzie naśladowane przez innych nowych ludzi, którzy nie są skoncentrowani na Gai  i centrum serca. Istotne jest, że wszyscy nowi ludzie pragnący brać udział we wzniesieniu Gai  pozostaną w swoich sercach, a nie w głowach, jak w tej chwili, gdy będą czuli to ciągnięcie i holowanie."

Ponieważ Lucyfer zmieniła  rownież kod życia w astralu , koncentracja myślowa wyłącznie  z głowy została przeniesiona na sakrum serca .. nowi Ludzie będą harmonijnie korzystać z logiki i uczuć. Oczywiście na ich poziomach możliwości, ale już nie będzie dominacji korzyści i opłacalności dzięki wyłączności logiki.Ci Ludzie odczują że nie są zagubieni w niemocy , że gdzieś w nich jest światełko połączone z Duchem , który wskazuje im drogę jeżeli tylko zechcą z tej wiedzy skorzystać.Ten świetlny hol zawsze będzie ich liną ratunkową w ekstremalnych sytuacjach.

Od tej pory czyli mniej więcej 16 lutego 2015. decydentami wszystkich zmian energetycznych wynoszących ziemię w górę stali się wyłącznie ci Ludzie , którzy osiągneli wibrację i moc Nowych Elfów. Oni swoimi czynami podnoszą nadal  nową ziemię w górę.
Ci zaś którzy pozostaną Nowymi Ludźmi, nie mają już wpływu na obniżenie wibracji ziemi pomimo swoich nisko wibracyjnych czynów. Oni są niejako w "energetycznej bańce" która pochlania ich energie na tworzenie zdarzeń życiowych dla nich a nie dla całości życia.  Czyli cały negatyw który tworzą jest widoczny bo jeszcze żyjemy razem, ale nie ma skutku negatywnego dla całoksztaltu ewolucji, a szczególnie tych, którzy przekroczyli wibracyjnie III wymiar.

 Manifestacja jest do rozłączenia się całkowitego ziemi, ale skotów efektywnych nie ma i nie będzie już dla wyższej wibracji. To coś takiego jak byśmy jeszcze  pływali pod wodą w kombinezonach nurków , oglądali tam wszystkie zdarzenia, ale one nie działają bezpośrednio na  nas. jednak My już pomału zbliżamy się do powierzchni wody i opuszczamy tamten świat, który nadal będzie żył swoim życiem do kolejnego czasu możliwości przekroczenia wymiaru, czyli otworzenia głównego portalu.

 Czyli  już jak zwykle znowu nam się udało..... :D

http://www.cheops.org.pl/viewtopic.php?f=7&t=40&p=34508#p34508

I ostatni, dotyczy:

Anarchistbanjo - Nowy Galaktyczny Otwarty Dom Gai!

Postautor - "Kiara"
Jak zwykle bardzo ciekawy przekaz Joe, bo jest to wrażliwa osobowość i dobry obserwator.
 Zacznę od wyjaśnienia używanych przez niego terminów.

1. Nowe Elfy .. to LUDZIE którzy przekroczyli wibracją swojego rozwoju poziom III wymiaru, stali się już Elfami w IV wymiarze.

2.  Nowi Ludzie ... to Ludzie , którzy nadal pozostają w III wymiarze, ale nie będą uwięzione ich wcielone Iskry w astralnych fokusach po opuszczeniu ciała materialnego. Ci "Nowi Ludzie" po zakończeniu kolejnego życia na ziemi wracają bezpośrednio do swoich matryc energetycznych w nad przestrzeni, ich życie będzie oparte na prawdziwych wzorcach III wymiaru, bez uwięzienia w kole karmy.Astralu z karmicznymi blokadami już nie ma.

3.Najpiękniejszy Anioł, to oczywiście Jutrzenka/Lucyfer / Wenus, i jeszcze wiele imion z których ona  była i jest znana poza ziemią.

Została "podzielona" obecna  energetyczna i fizyczna   przestrzeń doświadczalna na dwie  części, jedna dla dokończenia procesu wzniesienia  Energi wcielających się w kombinezony doświadczalne/ ciała Ludzkie o dotychczasowych możliwościach trzeciowymiarowych ,energetyczno/ fizyczno/ duchowych. To dotychczasowe ciała Ludzkie z pełną  możliwością rozwojową.

Druga przestrzeń , "Nowa Ziemia" z wyższymi możliwościami twórczymi w których będą już żyły Nowe Elfy.. czyli Ludzie , którzy przekształcą swoje ciała fizyczne w ciała  bardziej subtelne/ świetliste, ale też fizyczne   reagujące na energię uczuć o  wielowymiarowych właściwościach i możliwościach fizycznych , duchowych i energetycznych zmian.
 Co zresztą już się dzieje, niektórzy  Ludzie zaczynają zauważać dziwne  zdarzenia energetyczne, których nie widzieli do tej pory. Na razie są to jeszcze krótkie migawki, ale wydłużają się, bo rozszerza się świadomość Nowych Elfów.
 Zatem te krótkie inności przechodzą do normalności życia jako jego norma.
Zaistniały  harmonizuje się w Nowych Elfach energia obydwu aspektów , co daje przejaw wszystkich duchowych / żeńskich możliwości w fizyczności bo są poparte uzyskaną do dyspozycji mocą aspektu męskiego. Ten proces dotyczy zarowno kobiet i mężczyzn.

Zakończyły się wewnętrzne walki między aspektami w niektórych z nas .. a to oznacza zewnętrzną kreację piękna i miłości przemieniającego się materialnego ciała, korzystającego z własnej PEŁNI obydwu aspektów.Czyli pełna harmonia duchowo fizyczna obydwu aspektów , tworząca splot mądrości z mocą kreacji... przejawi się pięknem osobowości oraz amencją tego piękna w postaci zdarzeń z których popłynie radość, szczęście i mądrość.

Nie jest istotne, kto, co, o nas myśli i mówi.. jeżeli nas to nie dotyka... to jest problem osoby , która nie ma w sobie harmonii , równowagi i mądrości zrozumienia iż krzywdzi takim zachowaniem sama siebie.
Pozostanie więc do zakończenia zrozumienia tej istotności w III wymiarze jako Nowy Człowiek, by mogła przez kolejne 26 tys lat pojąć  tą wiedzę i stworzyć siebie jako Nowego Elfa, bo ci Ludzie nie uzyskali wewnętrznej harmonii swoich aspektów i nie połączyli ich miłoscia oraz mądrością, a to jest NIEZBĘDNY ARGUMENT DO PRZEKROCZENIA  KOLEJNEGO WYMIARU.Zatem otrzymają wystarczającą ilość czasu by na ziemi Nowych Ludzi doświadczali nie poznanych jeszcze , wybranych opcji.

 Ci zaś ktorych ciała fizyczne nie wytrzymają nowej energii ( o tym było wiadome od dawna) zakończą w sposób NATURALNY swój proces życia i urodzą się ponownie w nowych wzorcach materialnych ciał z nową szansą.

Obecny system życia będzie się opierał na podobieństwie wibracyjnym wcielających się energii,  nie jak do tej pory na podobieństwie kalendarzowego fizycznego wieku urodzonych ludzi.
 Takie zróżnicowanie daje większe możliwości doświadczania podobieństwom, których system wartości nie blokuje ilościową dominacją odmienności.

 Decydentem zmian nie będzie przemoc wykorzystująca zbiorową moc podporządkowanych sobie jednostek, a MĄDROŚĆ wyewoluowanych jednostek, które staną się wzorcami pozytywu. Do którego inni będą dążyli z osobistego wyboru, a nie z przymusu praw systemu.
 Naprawdę jesteśmy na progu zmian, one się dokonają niezależnie od usiłowań zablokowania ich przez dotychczasowy system.

I znowu nam się udało..... :D


www.cheops.org.pl/viewtopic.php?f=7&t=40&p=34508#p34496

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz