sobota, 7 marca 2015

Anarchistbanjo - Nowy Multi-wszechświat

Witam wszystkich!


Joe jest na "duchowej" emeryturze, ale widzi w astralu zmiany i przekłada je na ziemskie efekty. Trudno mu tez ścierpieć to, co nazywa dezinformacją. Więc zobaczmy o co mu chodzi.

Anarchistbanjo - Nowy Multi-wszechświat

01 marca 2015
Autor: Anarchistbanjo

Był poniedziałek 16 Luty, gdy tkanina mullti-wszechświata została rozdarta i astral został podzielony na dwie komórki, które są ściśle związane ze sobą w miłości. Od tego czasu przeczytałem tak wiele dezinformacji na temat tego, że zdecydowałem się podzielić tym, co czuję, i widziałem w tej nowej rzeczywistości, której teraz doświadczamy.

Krótko mówiąc, jedna komórka lub ziemia zawiera astralne poziomy nowych elfów, a druga komórka lub ziemia zawiera astralne poziomy nowych ludzi i ta komórka ma tylko 5-tą gęstość i wyższe poziomy w rezonansowej harmonii. Nie zawiera ona niższych poziomów. Astralne poziomy ziemi należące do nowych elfów zawierają wszystkie warstwy astralne i poziomy w rezonansowej harmonii, w tym niższe poziomy i niższe formy życia. Niedawna bitwa była o kontrolę nad niższymi poziomami.

Dusze i formy życia zdolne do zintegrowania aspektów zarówno ich cieni jak i Wyższej Jaźni pozostają z ziemią nowych Elfów, podczas gdy lightworkers i pracownicy ciemności nie mogący zintegrować swoich aspektów cieni i Wyższej jaźni przymusowo przeniesiono do nowo utworzonej 2-giej komórki lub ziemi Nowych Ludzi.

To może przypominać jeden z scenariuszy z planetą A i planetą B omawianych lata temu, ale w formie znacznie zmodyfikowanej. Dwie komórki pozostają ściśle ze sobą powiązane przez miłość i są nieskończone linie czasowe między nimi obydwoma, gdzie niektóre wyżej zintegrowane dusze mogą podróżować do woli. One tworzą trzecią rasę, jeśli chcecie.

Ten ruch jest reklamowany jako masowe usuwanie dusz ciemnej kabały, które są brane do Świątyni Światła, gdzie są leczone i uzdrawiane przez zespoły dedykowanych światłu dusz. W rzeczywistości jest tak, że oba rodzaje dusz w tej komórce lub ziemi należą do nowej rasy ludzi, a jasne i ciemne nie zintegrowane dusze zostały oddzielone od tych Nowych Elfów będących w stanie zintegrować te w/w aspekty siebie. Przymusowo są utrzymywane oddzielnie od Nowych Elfów.

Linia podziału lub granica między tymi dwoma komórkami lub ziemiami to jest "chwila obecna". Gdy "czas" będzie postępował wszystkie dusze będą stopniowo "opuszczać" chwilę obecną i wędrować dalej i dalej do odpowiednich komórek lub ziem. Nastąpi to w etapach lub "wiekach" i będą oznaczone jako odbrębne poziomy w poszczególnych poziomach astralnych. Nowe elfy będą "wędrować" w bardziej prymitywne i naturalne, organiczne środowiska ziemi, jak było w przeszłym czasie, podczas gdy Nowe Ludzie będą poruszać się do coraz bardziej "psychicznych" lub "chaotycznych" światów zarządzanych i kreowanych za pomocą czystej myśli.

Najsilniejsze i najtwardsze dusze dożyją zaawansowanego wieku i będą wędrować dalej niż inne dusze. Po śmierci śmiertelnych ciał fizycznych te dusze znajdą domy w ich naturalnych poziomach wibracyjnych w nieśmiertelnych fizycznych poziomach 3D.

Choć Nowe Elfy walczyły dla Gai, matki ziemi, Nowi Ludzie walczą ze sobą jako siły ciemności i światła. Te siły bojowników ciemności i światła pozostają ze sobą w mniejszej celi lub ziemi składającej się wyłącznie z tych "wyższych" poziomów astralnych. Obie strony przechodzą proces uzdrawiania, gdyż jedna strona działa z aspektem cienia, a druga pracuje z aspektem wyższej jaźni powoli przynosząc obydwa aspekty pod kontrolę normalnego i zdrowego ludzkiego ego.

Nowe Elfy są to dusze pierwszej generacji stworzone przez boską energię żeńską i boską energię męską i tradycyjnie zwane "anielską hierarchią". Nowi Ludzie są to młodsze dusze drugiej generacji stworzone z Boskiej kobiecości z jej własnymi synami i Boskiej męskości z jego własnymi córkami. Dusze te są tradycyjnie nazywane "synami i córkami Boga" i "synami i córkami człowieka". Jest to druga generacja młodszych dusz, które stworzyła "walka płci" w patriarchalnych i matriarchalnych tradycjach włączając archetypy: męską zazdrość i ciemnej matki. To właśnie są te dusze, które nie są w stanie zintegrować aspektów cienia i wyższej jaźni.

Możliwość magicznego tworzenia należy do Nowych Elfów, które opracowały wszystkie ciała astralne w czystym rezonansie lub są w stanie to zrobić. Ponadto, te Nowe Elfy muszą być zdolne energetycznie do generowania wystarczającej ilości energii dla twórczego wpływu na rezonansowe płaszczyzny astralne. Energia dla takich działań jest znaczna i wymaga wysiłku fizycznego, jak i duchowego skupienia.

W ogóle wszystkie inne dusze znajdą się raczej uwięzione w światach swojej twórczości do czasu znalezienia rozwiązania, aby przejść do wyższych poziomów.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz