poniedziałek, 16 lutego 2015

Anarchistbanjo - Dzielenie się fizycznej 3D

Witam wszystkich!


Kolejna ciekawostka od Joe'go. Powiedziałbym dużego kalibru. On na razie on też nie bardzo potrafi to wytłumaczyć, poza tym, jakie to może mieć następstwa, zwłaszcza dla naszej "śmiertelnej fizyczności" 3D.


Anarchistbanjo - Dzielenie się fizycznej 3D

08 lutego 2015
Autor: Anarchistbanjo

Aktywność astralu zeszła do nieoczekiwanego poziomu, poziomu nieśmiertelnej fizycznej 3D. Nikt nie mówił o nieśmiertelnej fizycznej 3D, nikt nie myślł o tym. Wiem, że tego nie zrobiłem. Ale nagle mój boski odpowiednik i ja jesteśmy na tym poziomie, nie śmiertelnej fizyczności 3D i ona naprawdę jest odblokowana na skręt w niezwykle skomplikowanej grze, jaką jest.

Więc to, co jest nieśmiertelna fizyczność 3D? Co to oznacza? W czytaniu i badaniach, jakie robiłem mogłem znaleźć co najmniej dwa przykłady tego i w moich astralnych spotkaniach z jakich doświadczałem, spotkałem przynajmniej pięć osób działających lub żyjących na tych poziomach. To zawsze były bardzo rzadkie kontakty. Dotykałem tych poziomów od czasu do czasu, ale nie jako aktywowane ciało astralne zrodzone z takich energii aż do ostatniego tygodnia.

Więc znajdujemy jeden dobrze znany przykład w Biblii, kiedy Jezus ukazał się swoim uczniom w zamkniętym pomieszczeniu po ukrzyżowaniu i Tomasz wątpił i dotknął ran rąk i stóp Zbawiciela.

Maneewan Chia nazywa to nieśmiertelne ciało fizyczne, w jego nauczaniu i opisuje to jako dobrze znany kamień węgielny w tradycyjnych sztukach walki. Gdy nieśmiertelne ciało fizyczne jest stworzone można następnie "porzucić" stare śmiertelne ciało fizyczne, ponieważ nie jest już potrzebne.

Widocznie tak daleko, jak mogę stwierdzić w bieżącej działalności astralnej występują te "nieśmiertelne fizyczne" poziomy, a nie powszechnie przyjęte "śmiertelne fizyczne" poziomy.

Co to oznacza? Ponieważ "fizyczne nieśmiertelne" poziomy stają się rezonojące i w harmonii z wyższymi płaszczyznami astralnymi to oznacza, że będzie ogromny dysonans wzrastał na "fizycznych" poziomach śmiertelnych, gdyż "śmiertelne fizyczne" poziomy dążą do naśladowania wzorców "nieśmiertelnych fizycznych" poziomów i nie są w stanie dokonać przejścia.

Nie wiem, ale przypuszczam, że może to być poziom eterycznego bliźniaka lub sobowtóra. Wiem tylko, że jest on niższej niż 4-ta gęstości i wyższej niż "śmiertelna fizyczność" 3D. To jest miejsce, gdzie ciało jest fizyczne i materialne w dotyku, patrzeniu i zmysłach, ale nie tak jak śmiertelne ciało fizyczne.

Jak to wszystko ma pasować nie mam pojęcia. Po prostu odnoszę się do ciekawego nowego czynnika, który wyłonił się w procesie wznoszenia Gai, który został całkowicie odblokowany, przynajmniej dla mnie. Podejrzewam, że nowe elfy obecnie rozwijają te astralne ciała, tak jak ja i mój boski odpowiednik. Oznaczałoby to coraz większy rozdźwięk w "nieśmiertelnej fizyczności" 3D oraz rosnące oddzielenie od "śmiertelnej fizyczności 3D”.

Zaledwie te kilka myśli.

Joe

1 komentarz: