sobota, 21 lutego 2015

Wiadomości Mateusza – Nirwana i niewiele więcej

Witam wszystkich!


Oprócz krótkiego politycznego wstępu ten channeling Mateusza jest poświęcony Nirwanie. Jak dla mnie powoduje on więcej pytań, niż daje odpowiedzi, ale powoli, ponoć wszystko musi mieć swój czas.Wiadomości Mateusza – Nirwana i niewiele więcej
14 lutego 2015
Channeler: Suzanne Ward

08 lutego 2015
Tagi: Rola Iluminati na Ukrainie, ISIS; Nirvana: skład, lokalizacja, tereny miejsc zamieszkania, działalność, zróżnicowana populacja.

Z kochającymi pozdrowieniami od wszystkich dusz na tej stacji, tu Matthew. Zostaliśmy poproszeni, czy Iluminaci mają jakąkolwiek rolę w walkach, które dzieją się na Ukrainie i w tym, co ISIS robi. Tak, mają główne role w obu, ale ponieważ są oni "poza sceną", więc powiedzmy, że nie są historycznie i obecnie przypisane do Iluminatów. Niepokoje na Ukrainie wynikają z ich wojen rozpoczętych dawno temu, tworzących nowe granice państw bez względu na odmienne kultury i historie narodów nimi dotkniętych, a celem Isis jest utworzenie państwa islamskiego, co ma swoje emocjonalne korzenie w wojnie, która rozpoczęła się w Afganistanie i Iraku przez Iluminatów wewnątrz rządu Stanów Zjednoczonych.
Teraz prezydent Rosji Władimir Putin, prezydent USA Barack Obama, a niektórzy przywódcy państw w Europie, na Bliskim Wschodzie i próbują stłumić sytuacje zapalne wszczęte przez kontrolowanych przez Illuminati agentów CIA, którzy tworzyli przypadki podżegania obywateli, przeprowadzone przez nieświadomych najemników i oddziały, które są „własnością” Iluminatów, a finansowane są przez nielegalnie nabyte ogromne zasoby Iluminatów.
Proszę zachować przede wszystkim w waszych myślach to, że turbulencje biegną ich różnymi kursami energetycznymi i wzrastający pęd energii pozytywnych zmian zwiększa tempo porusza wasze społeczeństwo coraz bardziej w kierunku spokojnego, harmonijnego świata. Dobrze jest pamiętać też, że wy lightworkers i członkowie naszej wszechświatowej rodziny - awangarda postępu - są wspomagani przez rzesze waszej ludności.
Wszyscy, z wyjątkiem porównawczej garstki osób są kochającymi, współczującymi, uczciwymi ludźmi, którzy starają się uczynić życie lepszym dla swoich rodzin i społeczności lub udają się do innych krajów, aby pomóc wielu, którzy są tam w tarapatach lub wspierają wysiłki na rzecz ochrony środowiska i przyrody. Po prostu żyją z ich serc, te miliony i miliony dusz dodają niezmiernie dużo do światła, które ostatecznie zwycięży w całym przekroju cywilizacji.
Nasza wspomnienie Nirvany " obszaru zamieszkania czwartej gęstości " wywołało szereg reakcji. Dziękujemy czytelnikom, których pytania są cytowane, a nasza odpowiedź również obejmie komentarze i pytania od innych, którzy pisali.
"Mateusz powiedział:" Osoby które przeszły z trzeciej do czwartej gęstości duchowo i świadomie za życia ziemskiego wchodzą w czwartą gęstość obszarów mieszkalnych Nirvany ". Powiedział też, że mieszkający tam mają zakres od drugiej do piątej gęstości lub wyższej. Jak te obszary, w których żyją różni się od czwartej? Kto decyduje o tym, gdzie ludzie tam żyją? Czy członkowie rodzin są połączeni w obszarze, w którym przyszedł pierwszy z nich,? Czy ludzi ogranicza się wyłącznie do jednego obszaru czy mogą przejść z jednego do drugiego? Jaki rodzaj zakwaterowania mają mieszkańcy ci mają? Co robią ludzie, kiedy są tam i jak długo tam przebywają? Chciałbym wiedzieć więcej na temat tego, czego się spodziewać, kiedy się tam dostanę! "
Po pierwsze, jako przypomnienie, liczymy gęstości, gdzie oznaczamy masę lub położenie lub stan ewolucji duszy, tylko wskazując jej rozwój. Gęstości nie są przedziałami i nie ma żadnych znaków wskazujących, gdzie jedna gęstość się kończy względem lokalizacji, a zaczyna druga, i tak samo jest z ewolucją duszy. W obu istnieje wiele odcieni, o których można myśleć jako odcieniach koloru mapy, gdzie poruszają się od najsłabszych odcieni aż do góry widma do pełnej intensywności koloru. Stosując to do rezydencji w Nirvana, osoby, które są najmniej wyewoluowane duchowo i świadomie żyć w "odcieniach" i osoby, które są bardziej wyewoluowane żyją w odcieniach, które odpowiadają ich statusowi.
A teraz, na koniec życia fizycznego, wszyscy ludzie z Ziemi idą do tego wielowymiarowego świata ducha, który obejmuje w koncepcji religii "zarówno niebo, jak i piekło. Nirvana zawiera liczne meandry, energetycznie-związane, elastyczne "warstwy", które można uznać za Raj, i maleńką gęstą kulę, która jest oddzielona od warstw i którą można uznać za piekło. Obie są w tej samej odległości od Ziemi, jak wasz księżyc. Warstwy są tym co nazywacie "bezcielesne" i mimo, że posiadają masę, ich wysokie wibracje były niewidoczne dla waszych teleskopów, a kula jest zbyt mała, aby była zauważalna.
Najpierw będziemy mówić o warstwach i ich gradacji, z których wszystkie są w różnym tempie wibracyjnym, a kto gdzie idzie, jest określone przez prawa fizyki, które rządzą tym wszechświatem. Energia każdego człowieka myśli, motywy i czyny przez całe życie są rejestrowane w nieomylnych zapisach Akashy, a kiedy umiera gęste ciało, ciało eteryczne automatycznie jest przyciągane do części Nirvany, która odpowiada energii w zapisach osoby.
Przypominamy wam również, że dusza jest wolna, lub wyzwolona z ciała eterycznego to osobowość i doświadczenia życiowe składają się na psychikę tego, kto wchodzi do Nirwany. Więc to jest możliwe, nawet prawdopodobne, że członkowie rodziny na Ziemi wejdą w różne części, ale wszyscy, którzy wejdą w warstwy mogą się odwiedzać. Gdy członkowie w niższych warstwach lub gradacji warstwy wzrosną w duchowej świadomości i przytomnej świadomości, oni awansują odpowiednio w rezydencji.
Nirwana jest w ponadczasowym kontinuum, więc będziecie widzieć nie tylko rodzinę i przyjaciół z tego życia, którzy są tam, ale także innych bliskich, z waszych wcieleń i możecie preferować spędzać z nimi czas. Zawsze silniejsze więzi miłości między osobami mają pierwszeństwo i każdy to szanuje; To samo dotyczy osób, które ponownie wyszły za mąż lub sie ożeniły po śmierci ich małżonków i wszystkie są w Nirvana.
Teraz będziemy mówić o tym, kto gdzie mieszka. Lokatorzy najwyższej warstwy są najbardziej wyewoluowani: 100-osobowa Rada, która nadzoruje aspekty administracyjne, Nirvany rezyduje i odwiedza mistrzów i członków wszechświatowej rodziny, którzy chcą zostać na chwilę po zakończeniu ich służby wolontariackiej na Ziemi w specjalistycznym obszarze. W dół są dyrektorzy odpowiedzialni za przejście, dostosowane uzdrowienie i dedykowaną pomoc; opiekę nad dziećmi; edukację; zatrudnienie; transport; architekturę i budownictwo; rozrywki; Obserwacje Ziemi; biblioteki i sztuki piękne. Potem są niezliczone rzesze pracowników w tych i innych dziedzinach, którzy mieszkają w gradacji warstw dostosowanych do zakresu odpowiedzialności i postępu w służbie, wzrostu duchowego, świadomości i zainteresowań osobistych.
Mimo, że na każdym poziomie kształcenie i szkolenie na wszystkich polach są dostępne dla każdego, umiejętności i talenty z innych wcieleń osobowość pamięta, więc mieszkańcy mają ogromną wiedzę i doświadczenie do wyboru. Zawsze zatrudnienia jest kwestią wyboru, a osoby, które pragną pracować mogą sobie zmienić z jednego pola do drugiego, gdy chcą.
Niemowlęta i małe dzieci wchodzą w czwartą gęstość. Jeśli bliscy członkowie rodziny mieszkają tam lub w wyższych warstwach, dzieci do nich dołączają; jeśli nie, są one pieczołowicie pielęgnowane przez specjalnie wyszkolonych opiekunów, wyszkolonych odpowiednio do wieku i wzrostu duszy w momencie, kiedy przychodzi.
Zwierzęta również wchodzą w czwartą gęstość. Te, które nazywacie drapieżnikami były roślinożerne z nim ciemność uczyniła je mięsożernymi długie wieki temu, i ten aspekt ich charakteru jest usuwany z wzoru pamięci komórkowej podczas przejścia z ziemi do Nirwany. Zwierzęta i ich ludzkie rodziny są jednoczone przez serpentyny energetyczne wspólnych obligacji miłości. Jeśli zwierzęta domowe przychodzą pierwsze podczas przejścia biegają z innymi zwierzętami aż członek rodziny wejdzie do każdej z tych warstw. Odtąd mogą żyć razem, jesli to jest tym, co jest pożądane, wszystkie zwierzęta są samowystarczalne i nie ma tu własności zwierząt, jak wiecie.
Trzecia gęstość jest domem dla ludzi, którzy nie chcą słuchać uniwersalnych prawd, które różnią się od ich przekonań i ludzi, których cechy, takie jak bigoteria, chciwość, gniew, nieuczciwość, zazdrość, pycha, egoizm czy nielojalność doprowadziła na manowce od ich wybranych karmicznych lekcji. Wszystkie te osoby potrzebują czasu i pomocy, aby stały się otwarte dla oświecenia i zdobyły siłę duchową i psychiczną. Gdy odpowiadają już wyższej warstwie przenoszą się do wyższej gradacji, gdzie zaawansowana nauka i szerszy zakres pracy, działań i możliwości rozwoju są dostępne, i tak dalej po drabinie.
Proszę nie myśleć, że życie w Nirvana jest tylko pracą, pracą, pracą i nauką, nauką, nauką! Podobnie jak na Ziemi, większość mieszkańców chce samozadowolenia, które przychodzi z bycia produktywnym i kreatywnym i dodania do tego wiedzy; i dlatego, że również korzystają z wolnego czasu, szeroki zakres działań związanych z wiekiem i rozrywki są dostępne. Wszystkie sporty zespołowe i indywidualne są popularne z wyjątkiem tych, które niszczą lub ranią życie; więc uczęszczają lub biorą udział w filmach, sztukach teatralnych i koncertach; i "godziny opowiadań" cieszą się powodzeniem w każdym wieku. Są też podróże po całym królestwie, wykłady, przez odwiedzanie "profesorów," wielkie fiesty i małe spotkania towarzyskie, wspaniałe muzea i galerie sztuki, hobby także.
Budynki wszystkich rozmiarów i wzorów są wznoszone przez koncentrację myśli i wizualizację i mimo rezydencje są zgodne ze stanem ewolucji, każdy ma do wyboru dom lub mieszkanie w mieście lub życie w środowisku wiejskim. Warto zauważyć, że większość wysoko rozwiniętych dusz wybiera skromne mieszkania i ludzie, którzy wybierają rezydencje później czują się nieswojo z takim bogactwem, i te domy dematerializują i zastępują skromniejszymi wersjami.
Teraz będziemy mówić o drugiej gęstości, maleńkiej gęstej kuli, która może być uznana za piekła z religii. Osoby tam przyciągane to są tacy, którzy konsekwentnie ignorowały umowy sumienia i przedurodzeniowe i umyślnie powodowały ogromne cierpienie dla osób, których umowy duszy nie zawierały tych doświadczeń. Ponieważ światło jest przekleństwem dla tych osób, tylko punkcik jest kierowany do ich mrocznego świata; gdy przezwyciężyć strach wobec punkcika, nieco więcej światła jest promieniowane do nich. To może trwać setki, a nawet tysiące lat, zanim one zdecydują się wchłonąć wystarczająco dużo światła do wcielenia się na najniższym poziomie świadomości w cywilizacji trzeciej gęstości, życia porównywalnego do ślimaków i krótkotrwałych owadów na Ziemi. Ten akt łaski Bożej wyciera do czysta pamięć komórką i psychiczne wzornictwo wyborów niszczących zachowań.
Mimo, że Nirvana jest przede wszystkim tymczasowym domem ludzi, którzy przychodzą z Ziemi, mieszkańcy wyższych warstw znacznie się różnią.
Matko, mój opis populacji odpowiada na inne pytania wysłane do Ciebie, i myślę, że to będzie interesujące dla wszystkich czytelników, więc proszę wstawić to tutaj.
[Fragment z "Mieszkańcy" rozdziale Mateusza, opowiedz mi o niebie; Mateusz przekazywał te dane w 1994 roku, kiedy jeszcze mieszkał w Nirvana.]
Mateusz, jak wiele dusz żyje w Nirvana?
Między 10 a 12 mld. Ciągle przychodzą i odchodzą, więc populacja się waha. Masz trudności z tymi liczbami, Matko. Dlaczego?
Wydaje się, że jest wiele dusz między wcieleniami na Ziemi.
Muszę wyjaśnić naszą populację, która jest znacznie bardziej zróżnicowane niż do tej pory powiedziałem. Ta sfera jest przede wszystkim dla osób przychodzących z wcieleń Ziemi, których można by nazwać "zwykłymi" rezydentami, ale wiele innych, tu mieszka też, i powiem ci o nich wszystkich.
Chociaż większość naszych stałych mieszkańców przygotowuje się do następnego życia na Ziemi, w zależności od etapu ich rozwoju duszy, niektórzy przygotowują się do życia lub wcielenia bezcielesnego gdzie indziej, nawet poza naszą galaktyką, lub mogą one wybrać doświadczenia jako wolne duchy. Prawdopodobnie 20 lat jest średnią dla "dłużej pozostających", ale nie jestem bardzo zadowolony dając tą ilość, ponieważ wiele zmiennych wpływa na długość pobytu tutaj. Niektóre dusze czują wielką wrażliwość we wszystkich aspektach, umiejętność nabytą wyłącznie w gęstości o wyższych wibracjach i one nie pozostają zbyt długo. Niektóre z nich są tak wysoko rozwinięte, że praktycznie śmigają następnego miejsca wzrostu.
Inne z taką ewolucją duchowego stanu mogą wybrać pozostanie tutaj sporo czasu. Zyskali to jako nagrodę za uhonorowane usługi i pozostają długo w/gw waszych kalkulacji. Niektóre z tych dusz, są bardzo wysoko w naszej hierarchii. Inni długo - bywalcy są tutaj intensywnie uzdrawiani z wielu trudnych wcieleń. Pozostają one w warunkach spokoju tak długo, jak potrzeba odpocząć przed wyborem doświadczania ich następnego poziomu rozwoju duchowego. Wszystkie te dusze stanowią to, co określa się jako "normalne" w naszej populacji.
Kolejna duża część to są przechodzące. Niektóre z nich są wolnymi duchami, które przychodzą i odchodzą, gdy ich potrzeby ewolucji tego wymagają.
Mateusz, wybacz mi, proszę. Tutaj wolne duchy to są ludzie, którzy wydają się iść przez życie radośnie robiąc swoje rzeczy poza "głównym nurtem". Czy to jest to samo?
Och, nie, mamo. Wolny duch może oznaczać tylko, że żadne ciało, nawet ciało eteryczne, nie jest niezbędne do zamieszkania duszy. Ale w szerszym znaczeniu odnosi się do postawy umysłowej lub psychicznej podejścia do zjednoczenia z Bogiem i kompetentnego osiągania celów umów przedurodzeniowych wybranych misji. Jeden lub oba z tych warunków stanowią wolne życie duchowe. To inny rodzaj procesu uczenia się i jest niezbędny jak każda inna lekcja z powodu karmy, prawa przyczyny i skutku.
Rozumiem. Dziękuję.
Proszę bardzo! A teraz, inni z naszych przechodnich są nauczycielami w dziedzinach specjalistycznych lub studentami, którzy przychodzą dla wybranej edukacji i oni opuszczają Nirwanę, kiedy osiągną swój cel. Goście przychodzą z innych światów bezcielesnych dla dalszego ich wzrostu duchowego i pozostają tak długo, jak ich zainteresowania się utrzymują. I jest wielu krótkoterminowych urlopowiczów, niektórzy z super-ludzkich cywilizacji. Nirvana jest znacznie piękniejsza niż wiele innych sfer bezcielesnych, podobnie jak ośrodki na Ziemi, które przyciągają "turystów".
Jest jeszcze inny rodzaj zamieszkania tutaj, dusze, które miały nowe ciała na Ziemi, ale mieszkają tutaj, jak również. Matko, to nie jest "dziwne" w ogóle i jest dobry powód dla tych "podwójnych" żywotów. Kiedy ktoś jest zmotywowany w jakimś kierunku studiów, wykształcenie tutaj można osiągnąć znacznie szybciej niż na Ziemi. Mamy prawie nieograniczone zasoby i nauczycieli wspaniałych mistrzów i całe środowisko przyczynia się do wzrostu duchowego. Jakie jest lepsze miejsce do zdobywania wiedzy i duchowego oświecenia, które do zasili nową osobowość?

Dziękuję, mamo. Daliśmy pouczające spojrzenie na życie w Nirvana, ale żaden komunikat może obejmować wszystkich aspektów tego świata, jak i osobistego odbioru przez wszystkich przychodzących i jak oni są pod wpływem myśli i uczuć swoich bliskich na Ziemi; dostosowana opieka jest dawana wszystkim, którzy przybywają z traumatyczną psychiką; zróżnicowane środowisko, w tym świcie ducha; jego forma zarządzania to Republika; starzenie i odmładzanie; lub zakres możliwości manifestowania jej mieszkańców. Chociaż nigdy nasze wiadomości nie były platformą polecającą książki Mateusza, robimy tu jeden wyjątek: Mateusz, opowiedz mi o niebie oferuje komfort dla osób pogrążonych w żałobie po stracie bliskiej osoby i jest inspirującymi wskazówkami dotyczącymi życia.
Istoty światła w całym wszechświecie dopingują was nadal i obejmują was bezwarunkową miłością.
_______________________

Miłości i pokoju
Suzanne Ward
suzy@matthewbooks.com

1 komentarz:

  1. Nirvana to klasyczny opis bańki pierwszej, zawartej w drugiej...tyle miłości, a przecież tak naprawdę cała wiedza, cały wszechświat jest w nas, więc dlaczego ciągle mamy się uczyć podstaw, dawno je stworzyliśmy i poznaliśmy, najwyższy czas nauczyć się i tworzyć coś zupełnie nowego, wolnego, nieograniczonego niczym, co możemy znaleźć tylko w sobie...

    OdpowiedzUsuń