sobota, 26 grudnia 2015

Anarchistbanjo - Boskie Małżeństwo Gai i Lucyfera

Witam wszystkich! 

W kolejnym odcinku Joe musiał wrócić do podstaw i w/g mnie nieco się zapętlił, ale to mój odbiór.
Czytelnicy ocenią sami dla siebie.
Te tłumaczenia są spóźnione, ale jak to się mówi: "lepiej późno niż wcale", a bez zachowania ciągłości i systematyki następne odcinki mogą nie być zrozumiałe, więc jedziemy po kolei.Anarchistbanjo - Boskie Małżeństwo Gai i Lucyfera


16 listopada 2015
Autor: Anarchistbanjo

Przy podziale dusz na boskie odpowiedniki, jeden męski i jeden Żeński, to, co nazywa się pierwszą zasadą została zachowana przez męski, a to, co nazywa się drugą zasadą zostało zachowane przez żeński. Zwykle nie ma świadomej świadomości tych darów i nikt nie jest zdolny do bycia świadomym tego drugiego daru. Te dwie zasady leżą niezmiernie w ekstremach obwodu duszy i rzeczywistości, mimo że istnieją w każdej cząstce atomowej.

Aby mężczyzna otrzymał zdolność, by wykorzystać twórczą siłę samego życia, energię fotonu lub nieskończone duchowe światło i jest to jego dopełnieniem błyskawicy lub gromu. To jest sama energia siły życiowej, stale wzrasta i ekspansywnie przenika całe istnienie. Siła ta nazywana jest również gniewem Bożym, lub Lucyferem. Jest to energia, która tworzy napięcie lub ciśnienie, aż coś się dzieje i niszczycielskie błyskawice występują. Gdy błyskawica błyska napięcie jest uwalniane do zasady żeńskiej i męska zasada staje się spokojna i zrelaksowana. Proces ten jest wieczny i występuje na wszystkich poziomach duszy i na wszystkich poziomach życia.

Żeński pierwiastek zachowuje tajemniczy "stożek mocy" lub magiczną / magnetyczną moc przyciągania lub odpychania. Znowu ta moc jest ponad światem fizycznym i poniżej fizycznego świata. To jest ta siła magnetyczna, która tworzy łono lub żeńską matrycę i tworzy na poziomie fizycznym oraz na poziomie niefizycznym, w zależności jakiego rodzaju energia przechodzi przez nią. Ta siła i moc zwykle nie pracowała na poziomie świadomym i pozostaje mechaniczna i podświadoma dla większości kobiet. Więc kobieta magicznie przyciąga do niej te rzeczy, których ona chce w jej osnowie i magicznie odpycha te rzeczy, których nie chce mocą swojej miłości.

Jest to matryca lub duchowe łono, które łączy energię męską i żeńską i razem tworzą trzecią energię, która jest odpowiedzialna za tworzenie wszechrzeczy. Rozważmy elektron i proton w atomie, to są subatomowe zasady męskiej energii, światła i energii elektrycznej. Rozważmy obracanie się północnego pola magnetyczne i naprzeciw obracającego się południowego pola magnetycznego jak są połączone tworząc pierwszy prosty atom wodoru. To jest to, co dzieje się w duchowym łonie kobiety. W ten sposób Bóg stworzył wszechświat jako Trójcę Świętą, która istnieje jako fontanna życia w każdym atomie, który istnieje, Ojciec (światło / prąd), Matka (obracające się północne pole magnetyczne / obracające się południowe pole magnetyczne) i tron Boga (Pierwszy atom wodoru, który tworzy gwiazdy i słońce). Stanowi to również najwyższe ciało duchowe, w którym świadomość zarówno płci męskiej, jak i żeńskiej duszy może zamieszkać. To pierwotne ciało światła i jest okrągłą kulą energii, która leży poza wielką otchłanią i nie jest z tego świata. Świadomość może podróżować w tym astralnym ciele do najdalszych krańców istnienia. Jest to również centrum serca Boga i Chrystusowej złotej energii i Miłości. To jest również centrum serca Boga i złotej energii Chrystusowej i Miłości.

Po śmierci ciała fizycznego to jest podstawowym korpusem światła, do którego dusza lub świadomość próbuje wejść do środka dla bezpieczeństwa. To pierwsze drzwi śmierci i jeśli świadomość może znaleźć dom tutaj, dusza naprawdę staje się nieśmiertelną i połączyła się z całym stworzeniem, jako jedność światła. Jedyny sposób, w jaki to ciało światła może być stworzone jest przez pierwszą zasadę męską wchodzącą w interakcję z drugą zasadą żeńską z wystarczającą siłą, aby stworzyć duchowe narodziny dla obojga z nich.

Jeśli to się nie powiedzie, to stara świadomość próbuje wejść w drugie drzwi duszy, atomu helu. Na tym kończy się pierwszy pierścień elektronów atomu i jest znany jako Słońce / Syn Boży. To jest poziom archetypu świadomości i różnych bogów i bogiń. To duchowa poziom powyżej logiki i rozumu i może być osiągniety tylko po przez oświecenie duchowe. Na tym poziomie dusza staje się Chrystusem lub Bogiem / Boginią. Jest to poziom trzeciego oka i poziom, którego chrześcijaństwo nauczało i dążylismy do tego ostatnie dwa tysiące lat. Ciało astralne duszy stworzonej na tym poziomie jest ludzkim kształtem, ale bez funkcji, takich jak balon światła. To jest promieniste ciało, którego nie można zobaczyć. Jest Ciałem Chrystusa.

Jeśli ego i świadomość po śmierci ciała fizycznego nie przejdzie pierwszych, czy drugich drzwi życia wiecznego, to wchodzi w trzecią bramę śmierci, abstrakcyjną psychiczną energię czakry gardła. Tu dusza lub świadomość musi się raz jeszcze reinkarnować w nowych narodzinach, ale ma do wyboru do tego stopnia, jaki świadomość może utrzymać razem. Jest to 5-ty poziom gęstości od "jaźni obserwatora", indywidualnej duszy lub odradzającego się ego, które przetrwa śmierć fizycznej osobowości i utrzymuje energie duszy razem, tak bardzo jak to możliwe. Znowu jest "jaźń obserwatora" tworzona przez mieszanie i wymiany psychicznej / filozoficznej płci męskiej i żeńskiej energii w duchowej matrycy kobiet. Ciało astralne stworzone na tym poziomie jest tym, co wzniesieni "mistrzowie".

To zostało nazwane alchemicznym małżeństwem Chrystusa i Jego świętej, narzeczonej Sofii. Powoduje to stworzenie jaźni obserwatora lub duszy zarówno męskiej i żeńskiej. Stworzenie tej jaźni obserwatora powstało jako produkt uboczny z wynalezieniem czytania i pisania około czterech tysięcy lat temu. Przedtem, dusza, jak wiemy, jaźń obserwatora nie istniała, z wyjątkiem bardzo nielicznych rodów i u kilku osób. Ludzkość żyła w umysłowym ulu lub kolektywnie, gdzie nie było żadnych prawdziwych osobowości oprócz liderów, którzy sami byli w stanie wypracować wystarczająco silne ego.

Jest to środek różowego koloru energii serca i miłości.

Tak więc w ciągu ostatnich czterech tysięcy lat te święte boskie zaślubiny Chrystusa i Sofii z wyparciem się niższych seksualnych energii i odpowiednich represji wobec kobiet zdominowały religie i duchowe tradycje na ziemi. Gaja nigdy się nie wzniosła i boskie małżeństwo Gai i Lucyfer nigdy nie było dopuszczone aż do teraz. Po raz pierwszy najniższym energiom życia i miłości pozwolono mieszać się z najwyższymi energiami w pełnym spektrum małżeństwa, które kompletuje męską duszę i żeńską duszę jako boskie odpowiedniki. Małżeństwo to jest jedyny sposób, w który Gaja może wznieść się ze wszystkimi żywymi istotami. Nigdy to nie było robione wcześniej.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz