niedziela, 27 grudnia 2015

Anarchistbanjo - Graliśmy głupców!

Witam wszystkich!


Kolejny odcinek może się wydawać bardziej filozoficzny, ale tej filozofii nie można odmówić racji, ani prawdy odnośnie traktowania dualizmu, którego bieguny dla nas są przeciwieństwami nie do pogodzenia, jak PIS i PO. Zobaczcie o co w/g Joe'go w tym chodzi.


Anarchistbanjo - Graliśmy głupców!

22 listopada 2015
Autor: Anarchistbanjo

Rozważcie Gaię i jak ona wiruje w kółko, jak ona podróżuje przez przestrzeń. Jest półkula północna i południowa półkula. Półkula północna jest północą magnetyczną, a na półkuli południowej jest na południe magnetyczne. Są prawdziwymi przeciwieństwami, jedno w prawo zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, drugie odwrotnie; jedno pcha na zewnątrz, a drugie koncentruje jak wewnętrzny wir wciągając rzeczy.

Jednak te dwa przeciwieństwa, które nie mają nic wspólnego, są zjednoczone w ich związku i wzmacniają się wzajemnie i tworzą stabilną strukturę, która obsługuje Gaię i całe życie na niej!

Jest to funkcja dualizmu; dwoje łączy się w trzeciej postaci i tworzą coś stabilnego; coś co mogą wspomagać ze wszystkich sił! Jest to również marzenie mężczyzn i kobiet i gdy miłość może połączyć ich w trzecim małżeństwie lub związku, który łączy ich dusze w radości, to ona wykracza poza samo ich życie razem.

Książę stopnia słońca w/g rytu szkockiego wolnej masonerii uczy tej ostatecznej jedności przeciwieństw. Jest to symbolizowane przez węża połykającego ogon i okrąg. Chodzi o to, aby rozpoznać ostateczne zjednoczenie przeciwieństw i zagrać obydwa końce przeciwko środkowi, aby uzyskać pożądany cel. Mamy więc Demokratów i Republikanów; zarówno przekonanych w słuszności własnej sprawy i błędności drugiej strony. Mamy mężczyzn i kobiety, niezrozumienia i nienawiść siebie nawzajem w wojnie płci.

Istnieje świadomy wysiłek, aby utrzymać dualizm w konflikcie; dualizm, jako dobro i zło; on żyje i eliminuje dualizm jako stabilny związek, jak również silną i stabilną miłość między mężczyzną i kobietą!

Czy jesteś wciąż zły? To staje się o wiele gorsze!

Teraz mówimy o nieśmiertelności duszy i jej umocnieniu; jak przytomna świadomość może pozostać przy życiu po śmierci fizycznej poprzez rozwój silnego poczucia tożsamości, która nie jest zależna od ciała fizycznego. Psychologicznie mówimy o tworzeniu "jaźni obserwatora", tej części z nas, która obserwuje nasze sny, gdy śnimy. Nie każdy to ma; ale wielu może. Silne ego i silne poczucie własnej wartości może być realizowane na wiele sposobów i pisałem o niektórych z nich.

Ale to też są stare wiadomości! Stworzenie duszy i przetrwanie świadomości i świadomość po śmierci ciała fizycznego są znane od wieków. Każda religia ma opracowane sposoby robienia tego i są uderzająco podobne.

Ale nawet tutaj graliśmy głupców! Nie nauczono nas potrzeby zjednoczenia przeciwieństw w miłości, aby stworzyć nowe i większe coś trzeciego; ale nauczono nas nieuniknionych konfliktów i ostatecznego zwycięstwa jednej strony nad drugą!
Jest to największa zbrodnia, która kiedykolwiek została popełniona przeciwko ludzkości i doprowadziła do utraty wielu dusz i wielu żywotów!
Różne szkoły tajemnic Wschodu i Zachodu nauczały zarówno "białej ścieżki" jak i "czerwonej ścieżki". "Biała ścieżka" jest zasadniczo mistyczną drogą małżeństwa Sofii i Chrystusa, które kończy się narodzinami jaźni obserwatora lub nieśmiertelnej duszy, świadomości, która może istnieć po śmierci ciała fizycznego. Stwarza ona ciało astralne z psychiczną i duchową energią i obejmuje zaprzeczenie ciała fizycznego i jego przyjemności. Ale jest to prawda, że ta ścieżka zawiera związek przeciwności.

"Czerwona ścieżka" jest w istocie ścieżką udziałem tantrycznej seksualności i jednoczy przeciwieństwa tworząc "magiczne ciało", które może przetrwać po śmierci ciała fizycznego.

Odmiany zarówno "białej ścieżki" jak i "czerwonej ścieżki" można znaleźć w Zachodniej Alchemii, Hermetycznej Tradycji, Neoplatonizmie, Mitologii, u Arabów, w gnostyckich i średniowiecznych źródłach, jak również religii Wschodu, w tym Buddyzmie, Taoizmie i Hinduizmie.

We wszystkich powyższych prawdziwych ścieżkach można dostrzec to równoważenie przeciwieństw i konieczną jedność przeciwieństw. Fałszywą ścieżkę można odróżnić jako nieuchronny konflikt przeciwieństw i panowanie jednego nad drugim. Jedną z nich jest droga miłości, a druga to ścieżka nienawiści!

Graliśmy głupców! Co zamierzamy z tym zrobić?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz