wtorek, 18 lutego 2014

Arkturianie: O pieniądzach, obfitości i ... uwalnianiu.

Witam wszystkich!


Tym razem Arkturianie wracają do dość zasadniczego tematu, a w zasadzie bloku tematycznego. Dotyczy to zasady przepływu energii (pieniądza) w kontekście dualizmu i wiary w oddzielenie. Poruszane są też inne tematy związane z czyjąś trudną sytuacją. Jak zwykle w przypadku tego "nadawcy" jest to wyjaśniane w niezwykle przystępny sposób.


Arkturianie: O pieniądzach, obfitości i ... uwalnianiu.

Channeler: Marilyn Raffaele
Luty 16, 2014
http://www.onenessofall.com/newest.html

Wiadomość, którą przynosimy w tym czasie jest jedna z nadziei. Tak wielu z was jest sfrustrowanych i walczą z problemami życia codziennego. Konieczne dla was jest, aby zrozumieć, moi drodzy, że te trudności reprezentują zaliczenie (promocję), a nie awarie. Pewne energie nagromadzone z życia po życiu są przechowywane w pamięci komórkowej waszych ciał fizycznych, a także w mentalnych i emocjonalnych ciałach.

Każdy przenosi, aż do oczyszczenia, swoje osobiste energie dziedzictwa, ślubów, obietnic i wszystkich potężnych doświadczeń życiowych (niektórych dobrych i niektórych bardzo złych) wraz z komórkową pamięcią osób biorących udział w tych doświadczeniach. ( 1 )

Jesteście teraz duchowo wystarczająco silni, aby uwolnić wszelkie energie, które służą tylko, aby utrzymać was w tym, co jest stare i zakończone, i obejmuje to również rozwiązanie wszelkich karmicznych sytuacji, które muszą zostać zakończone. Energie te były przechowywane i przenoszone przez wcielenia, ponieważ nie byliście jeszcze wyewoluowani do uznania i rozwiązania ich w sposób, który umożliwi Wam je wyczyścić.

Istnieją warstwy tych kieszeni energii powstałe w wyniku intensywnych doświadczeń ( fizycznych, emocjonalnych lub psychicznych ), które były trzymane w głębi, bo nie zdecydowaliście się ponownie ich przeżyć lub nawet pomyśleć o niektórych z tych doświadczeń ponownie.

Często zdarza się, że poważny student wierzy, że dzięki jego ciężkiej pracy wewnętrznej zagadnienie zostało omówione i zakończone. Zazwyczaj jest to coś, co nękało go przez całe życie, szczególna osoba, lub strach, albo uzależnienie, albo reakcja emocjonalna - i wtedy, i oto, ono znowu mówi, " Dzień dobry, jestem z powrotem ".

Nie wierzcie, że to oznacza awarię lub pracę nie wykonaną prawidłowo, bo ponowne pojawienie się kwestii potrzebującej być usuniętą po prostu oznacza, że osiągnęliście obecnie głębszy poziom tego. Gdy tak się stanie, ponownie zbadajcie wszelkie koncepcje, których mogliście być uprzednio nieświadomi i ponownie przenieście się do prawdy.

Gdy każda nowa warstwa zaprezentuje się, otworzy was na nowy poziom świadomości na temat własnego stanu świadomości. Zapytaj : " W co ja wierzę, co sprawia, że czuję się w ten sposób ? "

Spróbuj nie dawać mocy na dobre i na złe wszelkim problemom, ludziom, lub doświadczeniom z jakimi możesz się zmagać, bo te rzeczy mają tylko moc jaką im nadacie, dlatego były one przechowywane w was na pierwszym miejscu. Stare i zakończone trzeciowymiarowe energie dualności i separacji nie mogą być przenoszone z wami do wyższych częstotliwości Światła i będą działać jako blokady, aż do usunięcia.

Dla tego konkretnego życia, ze względu na znaczenie zmiany, jaka następuje, rozwinięte dusze wcieliły się przynosząc pełną listę wszystkich przypadków, jakie są potrzebne, aby je usunąć. Wielu wybrało - przed narodzinami - aby narodzić się w sytuacjach rodzinnych, które aktywują to, co im potrzebne, aby przejść dalej poza to.

Przykład : Wielu wychowywanych w niewłaściwych sytuacjach rodzinnych specjalnie wybrało te rodziny (przed urodzeniem) w celu aktywacji długo utrzymywanej w świadomość niskiej samooceny. W ten sposób mogli raz na zawsze uwolnić tą koncepcję niskiej samooceny i wzrastać w zrozumieniu, kim i czym są naprawdę. Często też, jest karmiczna sytuacja, która musi być zakończona.

W odniesieniu do stosunków karmicznych - jeśli znajdziesz się w sytuacji, gdy uznasz, że wciąż występuje jakaś niezgoda, więc musi to być karmiczne, ale druga osoba nie jest zainteresowana w żadnym rozwiązaniu, więc możesz to uwolnić i skompletować to samodzielnie.

Rozpoznajcie Boską Naturę osoby, nawet jeśli ona sama w sobie nie jest choć trochę zainteresowana.
Odłącz połączenia energetyczne nadal łączące cię z tą osobą, za pośrednictwem intencji i wizualizacji.
Wyślij jej światło i miłość, gdy myślisz o niej.
Nie angażuj się... to tylko będzie utrwalać to, co starasz się usunąć.

We wcześniejszych wcieleniach, dusze wcielały się z krótką listą, wybierając jeden problem, którym mogły zajmować się i wyjść poza niego. Często walka o utrzymanie się przy życiu po prostu zapobiegała jakiemuś postępowi i cel mógł być w miejscu przez kilka wcieleń.

Ze względu na potężne zmiany energii teraz mające miejsce na Ziemi, inkarnujące się dusze zdały sobie sprawę, że będą musiały rozwiązać problemy trzymając je w częstotliwościach, które były stare i zakończone, i dlatego tak wiele z nich wydaje się być w bardzo trudnych doświadczeniach życiowych.

Jesteście wyewoluowani dostatecznie do tego, co przyszliście zrobić lub nie wybralibyście się tego robić. Nie wierzcie, że jesteście w błędzie, nawet jeśli koncepcje trzeciowymiarowe mówią, że jesteście. Rzeczywiście nie, poklepcie siebie na plecach, Kochani, bo jesteście potężnymi i wyewoluowanymi Istotami Światła teraz będącymi w stanie widzieć przez pozory i trzymać się prawdy, podczas gdy robicie to, co potrzebujecie zrobić. Nigdy nie zapominajcie, że wszystkie lekcje zostały wstępnie zaplanowane przez Was, gdy zrozumieliście, co jest potrzebne w Waszym doświadczeniu, aby się rozwijać i ewoluować.

Grupa Arcturian chce teraz mówić o obfitości. Dostatek jest problemem, który myli wielu, gdy cierpicie z powodu przejawów braku i ograniczeń. W Jedności istnieje Wszystko Co Jest - wszystkie cechy Boskiego wszechobecnego, wszechmocnego i wszechwiedzącego Źródła są w was też. To jest punkt tej podróży, w którym wszyscy byli przez setki wcieleń - by w końcu ewoluować w stan świadomości, który rozumie tą prawdę.

Źródło nic nie wie o braku i ograniczeniach, jest samowystarczalne i samo- utrzymujące się - nieskończenie. Pomysł braku jest koncepcją zrodzoną z wiary w dualność (pary przeciwieństw) i separację. Wszystko ucieleśnione w Boskiej świadomości jest utrzymywane w miejscu przez Boskie prawa. Jeśli brak lub ograniczenie byłyby w Boskiej świadomości, to byłyby na zawsze niezmienne. Zdanie sobie z tego sprawy, jest pierwszym krokiem do zmiany zewnętrznych pozorów.

Za każdym razem, gdy płacisz rachunek, weź chwilkę, aby sobie uświadomić, że ponieważ Źródło jest kompletne i nie brak mu niczego, ten czek czy pieniądze po prostu stanowią materialna manifestację tego. Gdy uważasz, że bogactwo jest ograniczone i osobiste, tak że wszystko, co wydajesz wyczerpuje cię, deklarujesz pieniądze jako swoje - skończone i ograniczone ( dualizm i separacja ).

Zdajcie sobie sprawę, że bogactwo przepływa przez was, nie od was. To może wydawać się głupie, gdy patrzycie na pusty portfel, ale praktyka tych prawd jest jedynym sposobem, aby przejść do głębszego zrozumienia nieskończonej obfitości, która jest już wasza dzięki waszej jedności ze Źródłem.

Zacznijcie ruch przepływu - rozdajcie nieużywane ubrania lub przedmioty, oddajcie czas, wrzućcie monetę w butelkę (żebraka), nawet jeśli jest to grosz – aby uzyskać przepływ Miłości (usługi lub towaru) i Wdzięczność (płatności) w ruchu. Zawsze musi być przepływ.

Jesteś twórcami, Kochani, i tworzycie każdą myślą i słowem ( np., nie mam... ), które wypływa z waszego stanu świadomości. Podobnie jak podróż dotyczy nauki Jedności, dotyczy także nauki o Jedności, dotyczy tego, co jest ucieleśnione w tej Jedności. Zacznijcie stosować prawdę do każdej transakcji finansowej, jaką robicie, błogosławiąc każdą płatność, wiedząc, że płynie z Nieskończonego i nieograniczonego Źródła.

Podejmijcie wszelkie ludzkie konieczne kroki w danej sytuacji, ale niech was pierwszy krok będzie zawsze przypomnieniem sobie o prawdzie Waszego Nieskończonego Źródła. Wybierzcie Nie obejmować całym sercem stałej zapory trzeciowymiarowej wiadomości o braku i ograniczeniach.

Jesteście w punkcie zwrotnym, w którym musicie zdecydować, kto jest waszym panem i komu będziecie służyć – Prawdzie, czy trzeciowymiarowym koncepcjom prezentowanych wam ze wszystkich stron przez nie obudzony świat? Bądźcie bardzo uczciwi wobec siebie, Kochani, bo jesteście teraz w punkcie, przesuwania się do przodu, lub pobytu w starym. Wybór jest - jak zawsze - Wasz.

Jesteśmy Grupą Arkturian

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz