wtorek, 24 grudnia 2013

Anarchistbanjo – Wiadomość na Boże Narodzenie

Witam ponownie!


Joe, Anarchistbanjo przedstawia swoje przemyślenia na temat "Nowego Wieku". Niestety trzeba to w całości przeczytać, aby zrozumieć jego "niepoprawne politycznie" myślenie.


Anarchistbanjo – Wiadomość na Boże Narodzenie


24 grudnia 2013
Channeler : AnarchistbanjoPrzesilenie zimowe przyszło i energie na nadchodzący rok zaczęły napływać do tych otwartych na ich otrzymanie. W zależności od tego kim jesteś możesz doświadczać uczucia radości i podniecenia lub strachu i lęku. Pragnę tu być szczery i podzielić się politycznie niepoprawną perspektywą, ale taką, którą czuję / widzę jak prawdziwą. Połowa ludzkości jest „okablowana” w jeden sposób, a druga połowa jest „okablowana” w inny sposób. Na końcu / początku wielkiego wieku role są zamieniane i każda połowa ludzkości stara się przeżyć "drugą stronę" medalu że tak powiem. Każdy wielki cykl przynosi nową grę z rozszerzonymi możliwościami i zupełnie nową dynamiką energii tak, że nawet pole gry po zrobiło się zbyt niezrównoważone.

Metaforycznie połowa populacji zostaje wyrzucona z "Ogrodu Edenu", a druga połowa ma pozwolenie, aby tam wejść. Tak to zawsze się działo i tak to zawsze się zdarzało w przyszłości wielkich cykli. Każda połowa ludności bierze zwroty.

Przeszły wielki cykl był regulowany przez dynamikę energii "Świętej Kabbałły ". Ci zainicjowani w tym "systemie" mieszkali w metaforycznym "Ogrodzie Edenu" z możliwością magicznie umacniać się przez magiczną i duchową moc. Na początku ostatniego wielkiego cyklu "Święta Kabbałła" była największą mocą dla dobra i dla miłości duchowej. Pod koniec ostatniego wielkiego cyklu "Święta Kabbałła" była zanieczyszczona i zwróciła się w kierunku złych celów przez tych zwanych "Mocą, która jest". Ten wielki system energetyczny stał się zagrożony i największe dobro odwróciło się w największe zło.

Podobnie, system energetyczny będący teraz na miejscu, znany jako Sieć Jedności, jest obecnie największą mocą dla dobra i sprawiedliwości we wszechświecie. Pod koniec tego wielkiego cyklu nowo rozpoczynającego się w dalekiej przyszłości, Sieć Jedności będzie również zagrożona i odwróci się ku złym celom. To, co jest teraz dobre zmieni się w zło. Tak było i tak będzie przez całą wieczność. Każdy wielki cykl jest dotyczy rozwoju i ekspansji w większych i bardziej złożonych obszarach poszukiwań. Życie ma badać wszystko, co jest możliwe, dobre i złe.

Tak, połowa ludzkości teraz wchodzi do "Ogrodu Edenu" po raz pierwszy od milionów lat. Są podekscytowani, żywiołowi i coraz bardziej umocnieni przez proces wznoszenia się Gai. Nazwałem tą połowę ludzkości "nowymi elfami", magicznymi stworzeniami, które pracują z magią własnych organicznych sił życia i tych z życia Gai. Dusze te były na Gai przez wiele wcieleń i nauczyły się ją kochać i żyć zgodnie z "kręgiem życia". Jest to równowaga, która zapewnia całemu życiu przetrwanie w pokoju i dobrobycie. Bo w ostatnim wielkim cyklu tym duszom odmówiono przyjemności w "Ogrodu Edenu" i odmówiono im inicjacji w " Świętej Kabballe". Ich wewnętrzne „okablowanie” po prostu nie z nią nie współpracowało. Oni potrzebowali walki, zmagań i podjęcia wysiłku, aby awansować. Podczas tego ostatniego wielkiego cyklu ci ludzie nauczyli się integrować swoje męskie i żeńskie aspekty, ich aspekty duchowe i aspekty cieni pod kierownictwem zwykłego zdrowego ego. Teraz są wzywani, by wprowadzić się do nowego „Ogrodu Edenu” stworzonego przez dynamikę energii Sieci Jedności i magicznie tworzyć świat, którego pragną.

Ci, doświadczający lęku i strachu w tym nowym świetle wchodzą w Sieć Jedności, również biorąc nowe role, role prawdziwych ludzi, zmagających się z dualnością, jaka istnieje wewnątrz ich własnych dusz. To są "wtajemniczeni" Świętej Kabbałły, zarówno dobrzy i źli. Są to ci, które nie mogą zintegrować dwóch stron ich własnej wewnętrznej natury i zamiast tego rzucają (promieniują) ją na zewnątrz na innych. Zamiast tworzyć "magicznie" ci ludzie są teraz przeznaczeni do tworzenia "poprzez wysiłek fizyczny", jak dla drugiej połowy ludzkości miało to miejsce podczas ostatniego wielkiego cyklu. Są oni przeznaczeni do wielkich rzeczy, zarówno dobrych i złych, w trakcie tego nowego wielkiego cyklu i ostatecznie pojawią się oni również w tryumfie podnoszenia ludzkości przez kolejny milowy krok w rozwoju duszy. Nazwałem tych ludzi "nowymi ludźmi", a obejmują oni naszych gwiezdnych braci i siostry, dzieci tęczy, dzieci indygo i dzieci kryształowe. Są to jedne z najwyższych i najzdolniejszych dusz, ale brak im zdolności do integrowania światła i ciemności w ich własnych duszach. To jest tym, czego będą się uczyć podczas nauki w nowym wielkim cyklu. Role zostały zamienione i doświadczenia również. Dotyczy to rozwoju wszystkich dusz.

Tak więc, czy masz do czynienia z uniesieniem lub obawą, zdaj sobie sprawę, że energia wszechświata teraz płynie inaczej niż to miało miejsce przedtem i nadal będzie płynąć w ten nowy sposób przez długi, długi czas.

Stary wiek,"Święta Kabbałła" został zamknięty i nie funkcjonuje. Pierwszy rok cyklu rozszerzania minął i teraz pierwsze rozszerzenie Sieci Jedności się zaczyna. Od tego momentu nowa karma jest tworzona. Szansa, okno łaski zostało zamknięte. Nowy system został uszczelniony i wszystkie działania muszą być uwzględnione. Różne częstotliwości każdej gęstości i czakr ustabilizowały się i są trwale fazowo zsynchronizowane razem. Nasze indywidualne świadomości teraz mają stały dostęp do tych poziomów, które zyskaliśmy dzięki naszej ciężkiej pracy.

Elementy niezgodne zostały wydalone, ale to nie znaczy złe myślenie zostało usunięte! Ale od tej chwili złe myślenie przynosi własne konsekwencje. Karma będzie prawie natychmiastowa, w większości przypadków.

W poprzednim cyklu ludzkość była organizmem zbiorowego życia w pojedynczym świecie. Teraz każda żywa istota jest indywidualnym życiem w kolektywie świata wielowymiarowego! Każdy indywidualnie stworzył rzeczywistości, które przepływają płynnie w twórczość wszystkich innych form życia. Jedynym wymogiem jest to, że jedność kręgu życia musi być zachowana.

Stary eksperyment 3D był, aby zobaczyć, czy życie może się utrzymać w tak niezwykle szerokim paśmie i być w stanie wznieść się do postaci krystalicznej. Niewielkiej liczbie osób udało się to i zrobili to możliwym poprzez tworzenie Sieci Jedności dla wszystkich form życia, aby przejść do poziomów krystalicznych. Dokonano tego poprzez opanowanie 13 nici DNA, nici miłości, nici seksualności, przez miłość męskich i żeńskich form życia. Życie fizyczne udowodniło, że może utrzymać się przez rozmnażanie płciowe. Ta święta możliwość jest dostępna dla wszystkich form życia na Gai i poprzez aktywację tej energii, wzniesienie Gai było możliwe z najniższych poziomów na najwyższe poziomy.

Bardzo szerokie pasmo krystalicznej 3D nie zniknie. Stało się nowa normą dla wszystkich rodzajów świadomości i celem całego życia ! To jest celem nowej gry! Aby osiągnąć samowystarczalną nieśmiertelność i indywidualną świadomość całego pasma!

Stare dusze, które pracowały w tworzeniu Sieci Jedności nie są uczestnikami tej nowej gry, ale raczej arbitrami i sędziami, zapewniając, żeby przepisy nie były naruszane. Oni są " niewidzialni" i poruszają się w tej nowej rzeczywistości, bez zwracania uwagi na siebie, chyba, że jest tym, czego pragną.

Te "stare" dusze, które są uczestnikami nowej gry, mistrzami dualności, wybierają światło lub ciemność, ale w końcu nauczą się integracji i zarówno równowagi, jak i harmonii. Są to czołowi członkowie "nowych ludzi", których wspomniałem.

W ten sposób zarówno "dobro" i " zło" znajdą odzwierciedlenie w nowej grze, a inni gracze będą ciągnięci i rozdzierani pomiędzy dwoma stronami, gdy będą uczyli się opanowywać oba aspekty ich dusz.

Młodsze dusze na wszystkich poziomach rozwoju będą aktywnymi uczestnikami tej nowej grze. Nie będzie nawet równowagi między "nowymi elfami" i "nowymi ludźmi", gdyż każdy pracuje, aby przyspieszyć rozwój ich dusz przez wszystkie gęstości kreacji.

Bracia i siostry, z Gwiazd w inkarnacjach nie fizycznych są teraz zaproszeni do "podjęcia ról" „grup dusz" dla niższych form życia. W ten sposób te wyższe formy życia mogą nauczyć się, jak istnieć i funkcjonować w krystalicznej 3D. Te niższe formy życia, staną się ich "ciałami" i będą mogli doświadczyć krystalicznej 3D przez nie. Zaczniemy widzieć funkcjonowanie inteligentnych i wyższych form życia i zwierzęta, które nigdy nie istniały wcześniej.

Świadomość raz rozszerzona nie może powrócić do wąskich granic jej pierwotnej natury. Nigdy nie możemy wrócić do łona matki! Po pomyślnym doświadczeniu fizycznego wzniesienia przez naszą świadomość 3D nigdy nie możemy całkowicie powrócić do bardziej wąskiego pasma "wyższych sfer", ale musimy nosić nasze fizyczne ciała i świadomość niższych poziomów wraz z nami. W 2014 r. stanie się to oczywiste!

Zdajcie sobie sprawę, że wejście do "Ogrodów Edenu" jest odpoczynkiem i nagrodą za ostatnie walki. Chociaż w Ogrodzie mały rozwój duszy jest możliwy. Życie jest zbyt łatwe. Największy i najszybszy rozwój dusza znajduje poza Ogrodem Eden. Nie ma dobrych lub złych miejsc.

Jasne błogosławieństwa,
- Joe

1 komentarz:

  1. KILKA GODZIN TEMU, PRZED PRZECZYTANIEM TEJ WIADOMOŚCI, MIAŁAM WIZJE NA JAWIE, O TYM, ŻE JAKO ŚWIADOMA ISTOTA SWEJ MOCY KREACJI, ZMIENIAM PEWNE FAKTY Z MOJEJ PRZESZŁOŚCI. NP. KARMIĘ PRZYSMAKAMI MOICH PRZYJACIÓŁ W SZKOLE PODSTAWOWEJ, (ZAWSZE MIAŁAM ŚWIADOMOŚĆ TEGO, ŻE NIEKTÓRZY W TYCH CZASACH, PONAD 40 LAT TEMU - NIE DOJADALI). 2 WIZJA: ODNAJDUJĘ GRUPĘ INDIAN, UDRĘCZONYCH ZIMOWĄ ZAMIECIĄ, GŁODNYCH, CHORYCH I ZAPRASZAM DO MAŁEGO DOMKU, KTÓRY W ŚRODKU OKAZUJE SIĘ BRAMĄ DO EDENU. :)

    OdpowiedzUsuń