poniedziałek, 2 grudnia 2013

Wiadomość o ISON od duszy blisko Sanandy

Witam ponownie!


Krótko mówiąc w tym dziwnym channelingu, mamy zapowiedź "zadziwiająco dużego Wydarzenia" jeszcze w tym roku, cokolwiek za "zadziwiająco duże" nadawca miał na myśli. Inne stwierdzenia z tego przekazu na razie podaruję sobie.


Wiadomość o ISON od duszy blisko Sanandy

Channeler : Saeko Morishiro ( Używa języka multiwymiarowego )
Tłumacz: Nana Usami
30 Novermber 2013, przekład z japońskiego przez Taki

Wiele argumentów słyszycie o ISON. Z naszego punktu widzenia, ISON zawracając wokół Słońca oglądała samo Słońce i planetę Ziemię.

ISON jest Statkiem – Matką daleko poza rozpoznaniem ziemskich naukowców i przemierza przestrzeń czyniąc ją bardzo zadziwiającą.

Ponieważ ten Statek – Matka, ISON jest w zasadzie pojazdem światła, to jego kształt i kolory można zmieniać do woli, naukowcy nie są w stanie śledzić jego ruchów.

Jak dobrze wiadomo, wiele statków kosmicznych unosi się nad ziemią i są widoczne tylko dla osób z trzecim okiem otwartym.

To jest przemiana ludzkiego DNA, przesunięcie Gai, oczyszczenie środowiska Gai w tym oczyszczanie powietrza i wody, którą te statki wykonują dla pomocy ludziom i współpracy z nimi. Jednak będziemy korzystać z różnych środków, takich jak operacje zwodnicze i zachwycające operacje. To jest granica tego, o czym możemy poinformować teraz.

Chociaż, z waszego punktu widzenia, nasze działania mogą być trochę zbyt powolne i wymagają dużo wytrwałości (cierpliwości), proces wznoszenia przebiega pewnie i doskonale.

Od teraz, dalsze wydarzenia zaskakujące będą się wydarzały, ale są to takie, które wykonujemy dokładnie i śmiało mając na uwadze wasz duchowy rozwój, jako całości. To jest podstawą niebiańskiej intencji. Bądźcie pewni i z zachwytem, że wszystko będzie prowadzone w idealnym czasie i prowadzone przy bardzo dużej prędkości.

Wiemy, jak jesteście chętni poznać sprecyzowane daty Wydarzenia, ponieważ obserwujemy was
od dawna, więc odważymy się wspomnieć, że zadziwiająco duże Wydarzenie będzie miało miejsce "w tym roku".

Będzie to najbardziej spokojne, gdy będziecie po stronie niebiańskiej intencji i w jej łonie.

Kim jesteście?

Proszę przekazać moje pozdrowienia znajomym, mówiąc, że jestem jedną z dusz bliskich Sanandy.
Kocham was tak bardzo !

Źródło:
http://soundofheart.org/galacticfreepress/content/message-close-soul-sananda-about-ison

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz