środa, 30 października 2013

ARKTURIANIE: Zrozumienie Duchowej Rzeczywistości

Witam wszystkich!

Kolejny przekaz grupy Arkturian jest bardzo mocnym przesłaniem. Kiedyś mieliśmy takie powiedzenie: "byt określa świadomość" - typowe dla 3D - tutaj Arkturianie udowadniają, że najbardziej istotne jest zrozumienie, sama wiedza nie gwarantuje poprawności, bo indywidualną prawdę określa stan świadomości. Oni twierdzą, że każdy postępuje najlepiej jak może, stosownie do swojego stanu świadomości - wiem, nikt tutaj nie będzie chciał się z tym zgodzić, obserwując irracjonalne ( w naszej ocenie) działania innych. Konkluzja jest taka, ze każdy jest w innym miejscu swojej drogi do pełnej świadomości. Jednak, krótko mówiąc nie należy zajmować się innymi, a nawet, jak twierdzą, nie należy upowszechniać naszego zrozumienia. A co należy robić? Według Arkturian tłumaczyć sobie to, co nas spotyka, na duchową rzeczywistość i czerpać z tego zrozumienie. Jak? Są nawet przykłady.
Moim zdaniem warto ten materiał dokładnie przeanalizować.ARKTURIANIE: Zrozumienie Duchowej Rzeczywistości


przez Marilyn Raffaele
28 października 2013
http://www.onenessofall.com

My, Grupa Arkturian zapraszamy wszystkich na tę wiadomość.

Przychodzimy, aby uczyć i informować, a nie głosić lub wciskać was w zrozumienie czegoś, czego nie możecie jak dotąd zaakceptować. Głównym celem tych komunikatów jest pomóc wam zrozumieć, że jesteście odpowiedzialni za Siebie... nikt inny, i pomóc Wam przypomnieć sobie i zatwierdzić, moc, którą zawsze mieliście, jako Istoty duchowe, ale zapomnieliście.

Wszyscy są w Boskości i z Boskości, a więc wszystko, czego szukaliście jest już w was. To jest trudne do zrozumienia, jeśli koncepcja jest słyszana przez trzeciowymiarowe uszy.

To nie jest tak, że macie małe pudełko w swoim sercu, które trzyma wszelkiego rodzaju dobra materialne, ale to w was, jest iskrą Bożą. Ta iskra, będąc w Źródle i ze Źródła, automatycznie uosabia wszystko, także w Boskiej Świadomości - każdy Boski pomysł i każdy aspekt prawdy – wasze samo życie, inteligencję, całość itd., wszystko utrzymywane nieskończenie w miejscu przez Boskie Prawa.

Ewolucja jest po prostu procesem przebudzenia do prawdy, a ponieważ przeszłe doświadczenia życiowe każdego, są różne, ewolucyjna podróż każdego, będzie inna. Każdy rozwija się stopniowo, gdy jest on gotów, zawsze pod kierunkiem Wyższej Jaźni.

Z biegiem czasu człowiek zapomniał, kim był i zaczął wierzyć, że był oddzielony od Źródła i wszystkich innych istot żywych, co spowodowało w jego życiu zmagania i cierpienia, aby przetrwać. Dualność i oddzielenie stały się świadomością świata, zawsze doskonale manifestującą się jako pary przeciwieństw - czasami dobre, czasami złe - dwa końce tego samego kija. Dobre przejawy nie są bardziej duchowe niż złe przejawy - zrozumcie i rozważajcie tą prawdę.

Zawsze było niewielu, którzy pamiętali, kim byli i próbowali powiedzieć to światu, ale za to byli krzyżowani, paleni i torturowani, ponieważ inni odkryli, że poprzez utrzymywanie ignorancji w masach, mogą przyciągnąć do siebie wielką moc i bogactwo - co nadal dzieje się dzisiaj. Otwórzcie oczy, Drodzy i zacznijcie widzieć przez wiele tego, czym jesteście karmieni - jako fakt – zacznijcie kwestionować. Słuchajcie swojej intuicji, a nie głosów krzyczących na was, w waszych telewizorach, radiach, i ambonach.

Starajcie się nie głosić nowego zrozumienia dla świata, bo możecie je stracić w próbie zwerbalizowania, dla tych, którzy nie są gotowi lub nie są w stanie usłyszeć. Po prostu trzymajcie każdą nową świadomość wewnątrz, chroniąc ją jak matka trzyma swoje nienarodzone dziecko, dopóki nie jest silne i gotowe do narodzin.

Praktykujcie tłumaczenie wszystkiego, co widzicie, słyszycie, smakujecie, dotykacie i wąchacie na swoją duchową rzeczywistość.
Przykład: powszechne pragnienie "właściwego" towarzysza jest rzeczywiście materialnym poczuciem tęsknoty do doświadczenia kompletności i całości - tłumaczcie i zrozumcie, "Jestem zawsze Boski i doskonale stowarzyszony i nigdy nie mogę być oddzielony od mojego doskonałego towarzysza – Boskiej Świadomości". To zrozumienie ( nie tylko intelektualna wiedza) może następnie zamanifestować się na zewnętrznej scenie jako idealny towarzysz, jeśli to doświadczenie będzie reprezentować kompletność dla Ciebie.

Praktykujcie poznawanie prawdy, gdy przechodzicie wasz dzień - to zmienia świat, ponieważ każda nowa świadomość dodaje prawdę i eliminuje błąd z bezosobowej powszechnej świadomości świata. Inni mogą zacząć uzyskiwać dostęp do coraz bardziej oświeconej świadomości świata, co pomaga im otworzyć się i rozpocząć swoją podróż.

To jest tym, co to znaczy być Lightworker’em. Wielu nadal utrzymuje koncepcje czym Lightworker jest, wierząc, że odnosi się to tylko do tych, którzy uzdrawiają, nauczają albo dokonują wspaniałych psychicznych odczytów. Nie, Lightworkers to są wszyscy, którzy przynoszą światło do świata, poprzez ich wyewoluowany stan świadomości. Znajduje to odzwierciedlenie w Świetle waszego pola energii - Was.

Wielu poczuje to i będą przyciągani do waszej energii (a czasami są odpychani), gdyż wszyscy we wrodzony sposób tęsknią za tym, co posiadacie, mimo że nie wiedzą dokładnie czym jest to, co macie. Większość interpretuje to przyciąganie w bardzo trójwymiarowy sposób ( ubranie, włosy, praca, pieniądze, twoja sława itp. ). Pamiętajcie, zawsze utrzymujcie siebie we współczuciu, nie wchodząc w energię sympatii, bo w sympatii zestrajacie się z cudzym polem energetycznym i możecie znaleźć się wyssanymi i wyczerpanymi.

Każda dusza na Ziemi jest przyciągana do wysoko rezonującej energii, ponieważ każdy jest Istotą duchową - wszyscy rezonują z nią, nawet jeśli mogą być wiele wcieleń od zrozumienia czy nawet zainteresowania się tym. Bardzo nie wyewoluowana dusza może doświadczyć tego pragnienia pokoju i całości, jak konieczności popełnienia morderstwa, które, w jej myśleniu, rozwiąże spory i przyniesie jej spokój, za którym tęskni. One nie rozumieją, że ta tęsknota jest natury duchowej, a więc interpretują ją według ich stanu świadomości.

Wielu jest wciąż zdezorientowanych kwestią dobra i zła. Intencje definiują energię każdego działania w zależności od poziomu uzyskanego stanu świadomości. W ten sposób możecie wybaczyć sobie przeszłe działania - poprzez uświadomienie sobie tego, że robiliście to, co uznaliście za najlepsze stosownie do stanu waszej świadomości w tamtym czasie. Nie podjęlibyście tego samego działania dzisiaj.

Prozelityzowanie i próbowanie wymusić pewien system wierzeń - "mój" sposób jest jedynym "właściwym" sposobem" - na innych jest aktywnością ego. Nawet wtedy, gdy wyraźnie obserwujecie, jak ktoś pomija znaki, należy zrozumieć, że to doświadczenie jest jego lekcją i jego drogą, która może być zupełnie inna niż wasza. To nie znaczy, że nie możecie wrzucić rady jako "ziarna", ale potem pozwólcie mu odejść. Nikt nie może być zmuszany do stanu świadomości, którego jeszcze nie osiągnął, i wszyscy mają Przewodników, Wyższą Jaźń, i umowę, według której postępują. Więzienia są nadal konieczne dla tych, którzy są szkodliwi dla siebie i innych, ale powinny być miejscami uzdrowienia i wzrostu, a nie po prostu miejscami kary.

Każda dusza żyje z głębokiego pragnienia kompletności, bo choć świadomie zapomina, to z natury wie, że jest tym, kim jest. Dlatego poszukiwanie szczęścia i pokoju przejawia się w nieskończonej ilości form i odmian – czegokolwiek, co ma sens dla stanu świadomości jednostki. Zrozumienie tego pomoże Wam wybaczyć bezsens świata, jaki możecie zobaczyć i usłyszeć, nawet w sobie.

Pamiętajcie, że każdy robi najlepiej, jak może tam, gdzie jest.

Wysyłajcie światło dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, dlaczego robią to, co robią, i wiedzcie, że niezależnie od pozorów, to jest świat duchowy JEDNOŚCI - zarządzany i utrzymywany na zawsze przez Boskie Prawo.

Jesteśmy Grupą Arkturian

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz