środa, 6 listopada 2013

AA Michał - Przegląd 2013 - Roku Transformacji

Witam ponownie!


Ten z comiesięcznych przekazów Archanioła Michała przez Ronnę Herman uważam za dość istotny, aby nie czekać na jego literackie tłumaczenie. Tytuł może być tutaj nieco mylący, ale z pewnością jest to przegląd, przeplatany różnymi spostrzeżeniami i wskazówkami. Materiał jest olbrzymi i tylko spokojne podejście zapewni poprawny odbiór punktu widzenia AA Michała. Nie ma tu żadnych populistycznych odniesień i sensacji, ani określonych przepowiedni. Po prostu kawałek dobrego starego channelingu.


Przegląd 2013 - Roku Transformacji

Przesłanie od Archanioła Michała - LM -11- 2013
Przekazane przez Ronna Herman,
http://www.ronnastar.com/messages-aam/messages-aam.html

Ukochani Mistrzowie, proces, jakiego świat i ludzkość teraz doświadczają został przepowiedziany przez wielu mędrców i mistrzów w ciągu ostatnich kilkuset lat, a mimo to, masy nie wzięły tego pod uwagę i nadal kontynuowały tendencję spadkową do autodestrukcji. Ludzkość stworzyła iluzję bogactwa i obfitości, ale została ona zbudowana na piaskach chciwości, strachu i niedoboru. Ta ogromna bańka iluzji pękła pod naporem Żyjącego Światła prawdy. To, czego ludzkość obecnie doświadcza, jest przyczyną i skutkiem lub karmicznym wynikiem podążania za impulsami ego - pragnieniem ciała zamiast podszeptów Ducha. Wiele drogich dusz nigdy nie doświadczyło braku lub niedostatku - żyli życiem natychmiastowego samozadowolenia, podczas gdy inni, którzy wierzyli, stare nauki, że nie są godni obfitości, mieszkali wiele wcieleń w niedoborze i zubożeniu.

Wy, Gwiezdne Nasiona, jesteście w środku zdumiewającego procesu przebudzenia świadomości waszego niebiańskiego dziedzictwa, które zostało zakodowane w atomowych nasionach kryształów i przechowywane w waszym Świętym Umyśle. Bądźcie również świadomi, że wspaniała historia odwagi i doskonałości jest często wpleciona w brutalne i żmudne drogi ewolucji człowieka. Doświadczacie zmartwychwstania bardzo zmysłowych zdolności i wyższych umiejętności świadomości, które były uśpione przez wiele wieków. Jednak nie zawsze jest to łatwe czy wygodne i wymaga poświęcenia i wysiłku, aby otworzyć zamknięte drzwi do wewnętrznej mądrości; Świętego Umysłu. Jest niezwykle ważne, aby nauczyć się ufać własnym wewnętrznym wytycznym jeszcze raz. Kochające i wdzięczne serce oczyszcza świadomość i tworzy ciszę i pokój umysłu. Stopniowo rozwija ono się w stały stan pokoju i samo-ubezpieczenia siebie, a nie tylko sporadyczne wystąpienia.

Jest to widoczne w każdym aspekcie ziemskiego życia, że ludzkość budzi się z Iluzji snu minionych wieków, gdy orzeźwiające Światło Boskiej Świadomości przenika całe Stworzenie. Każda dusza ma unikalny kod świadomości w jej Diamentowej Rdzennej Boskiej Komórce. Kod ten zawiera doskonały rezonans lub harmoniczne dla każdego życia. Jednym z cudów rekalibracji waszej Sygnatury Energetycznej z Pieśnią waszej Duszy jest to, że dostrojone częstotliwości zaczynają rezonować z strumieniami Żyjącego Światła, które stopniowo podłącza waszą jaźń Nad-duszy do wielu innych fragmentów waszego Wyższego Ja. W tym czasie wasz proces wznoszenia naprawdę się zaczyna. Nadal nie możecie zrozumieć, że jesteście silnie powiązani ze wszystkimi aspektami swojego Wyższego Ja. Jednym z największych, najbardziej zdumiewających przebudzeń jest, gdy zaczynacie być świadomi, że jesteście aspektem wielkiej, wielowymiarowej Istoty Światła.

To może być niewiarygodne w tym czasie wielkiego zmagania, ale warunki, których ludzie na świecie obecnie doświadczają w odniesieniu do liczebności w końcu doprowadzą do wielkich błogosławieństw. Kiedy cierpienie i ból utraty stają się na tyle duże, coraz więcej drogich dusz zwraca się do wewnątrz szukając odpowiedzi, a wszystkie potężne siły wyższych sfer będą czekały, aby odpowiedzieć na prośby ludzkości i będą gotowe do udzielenia pomocy.

Może się wydawać, że wasze życie jest poszarpane i pociągane w wielu różnych kierunkach, gdy Duch stara się zwrócić na siebie waszą uwagę i możecie opierać się, powstrzymywać, kopiąc i krzycząc, ale w końcu ruszycie do przodu po spirali wzniesienia. Nie będzie wątpliwości, że ewolucyjny cykl, który jest teraz w pełnym rozkwicie, tworzy chaos i doniosłe przełamania starych systemów wierzeń i struktur. Pamiętajcie, co często mówimy, "Z chaosu pochodzi nowa kreacja" Jaźń duszy trąca i szturcha każdego człowieka, w mniejszym lub większym stopniu, starając się uzyskać jego / jej uwagę. Nikt nie może utrzymać status quo, przybijać i dryfować, ignorując wezwanie do przebudzenia. Musicie albo rozwijać się i wznieść się w świadomości, lub zatonąć głębiej w chaosie i ograniczeniu tylko odraczając nieuniknione.

Kochani, wznieście się ponad strach i poczucie bezsilności, które są powszechne na całym świecie. Zobaczcie siebie w swojej pięcio -wymiarowej, Piramidzie Światła i poproście, żeby nieskończone bogactwo całej Kreacji wpłynęło w was i przepłynęło przez was. Weźmiecie to, czego potrzebujecie, a następnie pozwolicie reszcie wypłynąć w świat formy.

Pamiętajcie, gdy jesteście nasączeni Światłem Ducha, to wpływa na wszystko i wszystkich wokół Was. Gdy wasz blask rośnie i rozszerza się, będziecie przyciągać coraz więcej ludzi podobnie myślących do waszej sfery świadomości. Duchowa trąbka przebudzenia jest coraz głośniejsza i rozbrzmiewa na całym lądzie w najbardziej zaludnionych miejscach na Ziemi, a także obszarach najgęściej zaludnionych. Światło nie ma faworytów, ono napełnia i błogosławi każdego i wszystko, co jest otwarte na jego transformacyjną, ożywiającą energię.

Musicie również pamiętać, że niektóre drogie dusze nie będą w stanie znieść przebywania w aurze waszej Światłości, bo to będzie zbyt bolesne. Czy celowo czy nie, będą starali się wyrzucić was "z Centrum" (równowagi) i przywrócić status quo lub zachować to co było w przeszłości, bez znaczenia, w jaki chaotyczny lub nie satysfakcjonujący sposób. To jest ważniejsze teraz niż kiedykolwiek, abyście jako przetworniki i transformatory wyrafinowanego Światła Stwórcy, pozostali skupieni i wytrwali, gdy dążycie do przyjęcia i promieniowania coraz bardziej wyrafinowanego Światła Kreacji na świat. Wielu wokół was będzie się zastanawiać i pytać, dlaczego tak bardzo się zmieniliście i dlaczego nie jesteście już skłonni do uczestnictwa w starych grach dramatu i rozrywki o niższych częstotliwościach. Gdy posuniecie się dalej na drodze do samo- Mistrzostwa, energie i działania innych, będą miały coraz mniejszy wpływ.

Jak już często mówiłem wam, najpierw musicie uczyć przez wasz przykład, poprzez swoje intencje i działania, a wreszcie przez słowa mądrości oferowane w odpowiednim czasie. Jeśli jednak ci wokół was nie chcą nauczyć się działać i reagować w sposób bardziej pozytywny, sposób harmonijny poprzez obserwację lub słuchanie, gdy oferujecie kochające sugestie i wsparcie moralne, ważne jest, abyście wycofali się z dramatu, który oni tworzą i zajęli stanowisko bezstronnego obserwatora.

Poszukiwacze mądrości i samo-transformacji uczą się z ich własnych działań i reakcji, zarówno pozytywnych jak i negatywnych. Z duchowego punktu widzenia, negatywne wydarzenia są okazją, aby nauczyć się, który sposób postępowania przynosi najbardziej pozytywne wyniki. Wasze Wyższe Ja zawsze sprawdza was, w kółko, aż odrzucicie te rzeczy, które nie są w waszym najlepszym interesie, i uwierzytelnicie to, co jest waszą prawdą.

Ważnym elementem samo-Mistrzostwa jest nauczyć się skupiać na swoim wewnętrznym świecie lub sanktuarium Duszy. Dusza, fizyczny pojazd, a szczególnie umysł mają własne rytmiczne cykle oraz porządek. Pragnienie Duszy koncentruje się na stawaniu się coraz bardziej Oświeconym. Umysł jest skoncentrowany na zbieraniu i utrzymaniu informacji. Ciało fizyczne jest skoncentrowane na doświadczaniu świata fizycznego za pośrednictwem zmysłów. Ludzkość nieustannie przeżywa cykle wzrostu, stagnacji i upadku, co robi miejsce dla nowego cyklu wzrostu i rozwoju. Mistrzowie zwracają się do wewnątrz i dążą do osiągnięcia poprawy jakości życia, a nie obudzone Dusze szukają na zewnątrz dla stymulacji i zadowolenia poprzez przyjemne, uczucie fizyczne i dobra materialne. Miłość jako cel zewnętrzny, zewnętrzny dla siebie, zawsze przynosi poczucie wrażliwości, zawsze potrzebuje stałej weryfikacji przez kogoś lub coś.

Miłość jako cel wewnętrzny rzutowana na zewnątrz jest stałym przepływem samo-ubezpieczenia, samoakceptacji, zawsze stara się włączać i rzutować więcej tego błogiego poczucia jedności i harmonii z całym stworzeniem. Zaczniecie czuć coraz więcej poziomów inteligentnej, miłości bezwarunkowej, i ostatecznie, Świętej Miłości, gdy Dusza stanie się dominującą siłą wewnątrz, a ego pragnie sprowadzenia ciała i osobowości pod kontrolę. Gdy zwracacie się do wewnątrz, wasze myśli stają się bardziej harmonijne i mniej krytyczne i rezonują z wyższą częstotliwością, która poprawia waszą Sygnaturę Energetyczną. Musicie zachować otwarty kanał komunikacji pomiędzy Duszą i mózgiem za pośrednictwem umysłu. Zapoczątkowuje to powolny proces reaktywacji Szyszynki i otwarcie portalu do Świętego Umysłu, który znajduje się w tej tylnej części waszego mózgu, blisko czubka głowy. Kiedy wasze częstotliwości osiągną pewien poziom zgodności, membrany Światła, które ochraniają wejście do Najświętszego Serca i Najświętszego Umysłu zaczynają się rozpuszczać i stopniowo uzyskujecie dostęp do skrzyń miłości i mądrości zgromadzonych wewnątrz.

Po raz kolejny będziemy przypominać o tym ważnym fakcie : cała Kreacja jest stale w ruchu do i z poszczególnych wibracyjnych wzorców, które nazywamy energetycznymi podpisami lub Oktawami Energetycznego Dźwięku. Jesteście identyfikowani przez wasz energetyczny podpis i swoją Pieśń Duszy, które określają blask Światła waszej aury. Wasz podpis energetyczny składa się z częstotliwości fizycznego pojazdu w środowisku trzeciego / czwartego wymiaru. Zrównoważone częstotliwości wyższych wymiarów czwartego i piątego są przechowywane w waszej jaźni Duszy i stają się częścią waszej Pieśni Duszy. Kochani, ukorzeńcie tą myśl głęboko w swoim umyśle. Istnieje niezliczona ilość zjednoczonych pól świadomości. Jesteście w trakcie łączenia się z magnetyczną mocą wielu z tych pól o wyższej częstotliwości Kosmicznej świadomości. Zaczynacie dostrajać się do wibracji Boskiej Woli, Mądrości Bożej i Bożej Miłości, które są podstawowymi atrybutami i cechami naszego Boga Ojca / Matki.

Inną ważną cechą waszego potężnego wrodzonego stanu jest to, że wasze dwie ręce są jednymi z najbardziej rozwiniętych linków do mózgu, bo mają eteryczne generacyjne kryształy osadzone w dłoniach. Zostały one zaprojektowane, aby być jednymi z najsilniejszych elektromagnetycznych impulsów, waszego fizycznego pojazdu. Dlatego ci, którzy mają aktywowaną lub odkrytą uzdrawiającą moc w ich rękach są tak skuteczni w sztuce uzdrawiania. W przyszłości, macie potencjał przebudowy komórek pamięci przez palce waszej ręki, tak, że będziecie mogli uzyskać dostęp do informacji ze świadomości i podświadomości poprzez dotyk.

Dobrym ćwiczeniem będzie trzymać kryształ, który sami zaprogramowaliście jako generator uzdrawiającego kryształu w jednej z rąk, gdy skupiacie się na aktywacji zdolności uzdrawiania wewnątrz waszych dłoni. Poprzez ćwiczenia oddechu nieskończoności, skoncentrujcie się na wysyłaniu / odczuwaniu Diamentowych Cząsteczek Światła w waszych dłoniach. Wasze dłonie mogą stać się bardzo ciepłe i zacząć swędzieć. Może to trochę potrwać, abyście poczuli wrażenia, jednak będziecie stopniowo zyskiwać możliwość wysyłania uzdrawiającego Światła Stwórcy do lokalnych części waszego własnego ciała. Przyszłe uzdrawianie obejmuje Oświeconych, dynamicznych uzdrowicieli z możliwością wysyłania promieni jak wiązki laserowe uzdrawiającego Boskiego Światła do swoich pacjentów. Reiki i inne modalności energii są oparte na tej starożytnej, wiedzy ezoterycznej.

System czakr posiada zarówno magnesujące, jak i promieniujące możliwości. Czym wyższe wzorce częstotliwości zdołacie przyswajać, tym szybciej i bardziej doskonale czakry będą wirować, co promieniuje większą siłę i wyższe wzorce częstotliwości w całej waszej postaci cielesnej i do świata. Energia jest zawsze w ruchu. Stworzenie jest zawsze w ruchu. Jedyna pauza jest podczas PUNKTU BEZRUCHU w chwili Stworzenia.

Jak wielu z was wie, w ciągu ostatnich kilku lat, określenie "Ziemski Anioł " stało się powszechną nazwą w duchowo - zorientowanych wiadomościach i channelowanych przesłaniach. Dla wyjaśnienia, może to oznaczać każdą duszę, która konsekwentnie dąży do samo-Mistrzostwa, tak, że on / ona mogą dołączyć do grona Sług Świata. Istnieje wiele błogosławionych Dusz, którzy zgodziły się wcielać się na Ziemi, aby być przedstawicielami Archaniołów, którzy PRO-mieniują energie Dwunastu wielkich Promieni Boskiej świadomości w tym pod-wcheświatowym doświadczeniu. Pamiętajcie, że główny cel waszej misji na Ziemi ma pomóc zintensyfikować Miłość / Światło niższych wymiarów, tym samym stopniowo przywrócić trzeci / czwarty wymiar do zrównoważonego i harmonijnego stanu istnienia. My z anielskich królestw jesteśmy tu w wielkiej sile, aby pomóc wam przejść przez te czasy ewolucji i wielkiej zmiany z łatwością i wdziękiem, ale musicie poprosić o naszą pomoc, bo nie możemy naruszać waszej wolnej woli. Odzyskajcie swoje prawowite miejsce jako Mistrzowie Światła, kochani, i przypomnijcie sobie, jak integrować wiedzę Ducha i oświecone prawdy, prosimy Was, abyście szli naprzód dalej i dzielili się mądrością. Jesteśmy zawsze blisko, aby przewodzić, chronić i inspirować, ale przede wszystkim was kochać.

JESTEM Archanioł Michał.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz