czwartek, 28 listopada 2013

Rekalibracja w Dniu Dziękczynienia

Witam wszystkich!


Tym razem nie jest to channeling, to są przemyślenia pewnego Lightworker'a na podstawie jego snów, medytacji, wizji - w odniesieniu do tego co inni zapowiadają / przepowiadają. Tekst nie jest długi, ale bardzo upakowany informacją. Dlatego warto moim zdaniem rozważyć te spostrzeżenia / stwierdzenia każde z osobna i przeanalizować swoje odczucia, bo niektóre odbiegają znacząco, a nawet zasadniczo od innych przekazów, serwowanych nam tutaj. Miłej lektury.


Rekalibracja w Dniu Dziękczynienia


28 listopada 2013
Channeler : Anarchistbanjo
http://lightworkers.org/channeling/1923 ... alibration

Dużo się działo na astralnych / eterycznych płaszczyznach w tych ostatnich kilku dniach i chciałbym podzielić tym, co widziałem / poczułem, że się dzieje. To może być dość zawiła historia. Mam nadzieję, że energia przekaże to, czego moje słowa mogą nie zakomunikować.

Kilka dni temu moja żona i ja zrobiliśmy medytację dobrobytu, w której zamiast skupiać się na rzeczach finansowych, ja koncentrowałem się na byciu wolnym, żyć rodzajem życia, jakiego chciałem z możliwością robienia wszystkiego. Czułem opór sił / rzeczywistości zewnętrznej i walczyłem przeciwko nim. Nagle poczułem, że przywiązanie restrykcyjnej energii odpuściło i stałem zupełnie wolny na wszystkich poziomach i byłem w stanie przesuwać / robić wszystko, co chciałem. Miałem wrażenie, że to było / będzie około równonocy wiosennej i że mam do wykonania pracę, którą muszę zrobić przedtem.

Ostatniej nocy / rano miałem sen / wizję pokazującą, że różne frakcje / grupy Lightworkers / kosmicznych przyjaciół weszły w ich ostateczne plany wznoszenia, tak, jak ja również zrobiłem. To było jak promocja klasie, gdzie prace domowe były przedstawiane nauczycielom / sędziom. Prawdziwe znaczenie tego snu było jasne. Wszyscy byliśmy w końcu na tej samej częstotliwości i widzieliśmy / oddziaływaliśmy na siebie i nasze odciski (energetyczne) w przyszłości były widoczne dla wszystkich po raz pierwszy. Wszyscy byliśmy na tej samej osi czasu. Każdy odcisk (pieczęć), który był tak daleko teraz, musiał zostać wchłonięty lub włączony do wszystkich innych, tak jak Izba Reprezentantów i Senat muszą wypracować ostateczne szczegóły ustawy, zanim zostanie podjęta. Atrapa / plan / model siatki Jedności, którą przenosiłem. okazała się ogromna jak bramowe drzwi lub rama okna zwrócona w stronę poszczególnych czakr rozmieszczonych w różnych miejscach w niej i skarłowaciałych w porównaniu do innych makiet / planów / modeli, które pokazało tylko kilka rozłożeń / skupisk czakr w różnych stadiach rozwoju. Byłem niemal zakłopotany ich wielkością. Po raz pierwszy została pokazana Siatka Jedności w całości dla tych wszystkich, istniejących na tym poziomie. To było pierwszy raz, gdzie odcisk Siatki Jedności pokazano każdemu i wszystkim. Ze względu na jej wysoką częstotliwość wibracji do tej pory było to "niewidoczne" i nie postrzegane. Spodziewajcie się potwierdzenia tego przez innych channelerów w najbliższych dniach.

Od teraz aż do nowiu 2 grudnia będą przeprowadzane końcowe korekty. Potem fala znów zacznie opadać i tworzyć nowe połączenia / zdarzenia wymagane dla zamknięcia odcisku Siatki Jedności. Te przejawy / korekty zostaną sfinalizowane podczas pełni księżyca w grudniu w sam raz w masywnym rocznym wzroście energii przesilenia zimowego, tuż przed Bożym Narodzeniem. Podejrzewam, że ten ogromny wzrost w przesileniu zimowym przyniesie długo omawiany MPR (odwrócenie magnetycznego bieguna wszystkich cząsteczek atomowych ), ale nie w sposób, w jaki większość ludzi myśli.

Wyobraźcie sobie, że będzie to ogromna fala o bardzo wysokiej częstotliwości światła / energii napędzająca wzniesienie Ziemi / Gai. Częstotliwość tej fali była tak wysoka, że nasi kosmiczni bracia i siostry nie byli świadomy tego, nie byli w stanie jej postrzec. To było jak sygnał radiowy, do którego nie mogli dostroić ich odbiorników.

Jednak ta intensywna fala energii uderzała Ziemię / Gaię od lat i podnosiła jej wewnętrzne wibracje z dolnych poziomów w górę ! To zostało zrobione przez ludzi takich jak ja, którzy przekazywalij te bardzo wysokie częstotliwości bezpośrednio do rdzenia Gai. Większość channelerów nie może przenosić całego zakresu. Całe wzniesienie było zasilane z niższych poziomów, a nie z wyższych poziomów. W tym momencie wszystkie poziomy były w synchronizacji, gdyż moje sny pokazywały wszystkich graczy na tej samej częstotliwości. Od dołu do góry wszystkie poziomy są teraz na właściwej częstotliwości i Portal jest całkowicie otwarty. Spodziewajcie się, że rzeczy będą się działy, ale nie to, czego większość oczekuje. Jak w moim ostatnim poście Gaja zasiała wszystkie poziomy / wymiary jej krystalicznym hologramem 3D i istnieje jako hologram 3D na wszystkich poziomach / wymiarach.

Tacy jak grupa Stankov’a są na drugim końcu horyzontu zdarzeń, byli i są gęsto stłoczeni w górnej części stropu najwyższego poziomu i są sprasowani. Kiedy zostanie osiągnięty punkt zapłonu wyższe poziomy doświadczą MPR, a nie Gaia. Gaia jest już tam, gdzie zamierzała być. Jej wzniesienie jest od dołu do góry.

My tutaj na Gai będziemy doświadczali zmian oporu, ale nie zmian w rzeczywistości, innych niż te, które stworzyliśmy i obecnie stwarzamy. Gaia chroni nas i przenosi nas z nią i tak robiła przez te wszystkie zmiany.

Po MPR Gaia będzie nowym i najwyższym punktem duchowości, nową Celestrią, Ogrodami Edenu, Olimpem, siedzibą bogów. Najwyższe będzie najniższym, a najniższe będzie najwyższym. Ci z nas, obecnie wcieleni w fizyczności tutaj na Gai zyskają zdolność do podróżowania te nowe wymiary / multi- wymiary, które zostaną otwarte dla nas. Zamiast tego nasi kosmiczni bracia i siostry pomagający nam przez przejście, będą nas potrzebowali, aby pomóc im dostosować się do trudności w krystalicznej 3D. Krystaliczna 3D rozprzestrzenił się na wszystkie wymiary !

Wzniesienie Matki Ziemi / Gai jest szerokością pasma, które jest tak szerokie, że będzie pochłaniać więcej wąskich pasm innych gęstości / wymiarów, zalewając je nowym życiem.

To uporczywe przekonanie, że nasi kosmiczni siostry / bracia mogą wpływać / podkręcić / zmniejszyć częstotliwości energii wznoszenia i że w jakiś sposób przechodzi to przez nich i jest pod ich kontrolą i jest uwalniane w zamierzonych sposobach, okażą się fałszywe w drastyczny sposób podczas fal energii przesilenia zimowego. To ich energia do tej pory nie była w harmonii, nie Gai. Gaia jest w harmonii z nową energią już od 21 grudnia 2012 roku. To ludzkość i duchowa "hierarchia", była nie zsynchronizowana! Teraz jest to tylko ludzkość !

Jasne błogosławieństwa,
- Joe

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz