wtorek, 26 listopada 2013

Arkturianie – Miłość i Wdzięczność

Witam wszystkich!

Kolejny przekaz Arkturian przez Marilyn Raffaele. Temat wydawałoby się banalny, jednak został tu potraktowany bardzo poważnie, okazją jest amerykańskie święto.


Arkturianie – Miłość i Wdzięczność

Channeller: Marilyn Raffaele,
24. Listopad 2013 r., http://www.onenessofall.com/newest.html

Drodzy,

Po raz kolejny jest czas na Ziemi, gdzie wielu przygotowuje się do obchodów wdzięczności. Nadszedł więc czas, aby zrozumieć wdzięczność w sposób bardziej oświecony, bo wdzięczność jest po prostu drugą stroną miłości – one pracują razem. Wdzięczność jest przepływem miłości wracającym do Ciebie, a tym samym tworzącym krąg energii, która wypływa z Ciebie, a następnie przepływa z powrotem do Ciebie. To jest duchowe życie.

Codzienna komercja jest faktycznie przepływem miłości i wdzięczności interpretowanym przez umysł w sposób materialny. Ktoś, kto wykonuje usługi lub sprzedaje produkt jest 3-cio wymiarowym poczuciem miłości, a twoja płatność lub barter jest wdzięcznością. To jest okrągły i pełny przepływ ( jako miłości, a z powrotem, jako wdzięczności) i niewydolność w wyrażaniu wdzięczności blokuje to.

Biznes może być naprawdę skuteczny, gdy funkcjonuje w tym przepływie miłości i wdzięczności, zwłaszcza gdy wzrasta poziom wibracji Gai. Firmy, które działają tylko w swoim własnym interesie nie przetrwają, ponieważ koniecznego przepływu energii nie będzie tam, aby je utrzymać. Wszyscy jesteście zaznajomieni z firmami, którym kochacie płacić (z wdzięczności), ponieważ są tak przyjemne, uczciwe, i zrobiły świetną robotę ( miłość ). Wszyscy jesteście zaznajomieni również z innym rodzajem firm.

Wdzięczność nie dotyczy po prostu podziękowania za coś, co zostało przyjęte, ale jest stanem świadomości, który odzwierciedla Bezwarunkową Miłość - która niezależnie od wszelkich pozorów, że jest inaczej, cała jest duchowa i pochodzenia Boskiego. Wszystko, co widzicie, słyszycie, smakujecie, dotykacie, czy wąchacie odzwierciedla Boski zamysł zgodnie z wykładnią stanu świadomości człowieka, jak i powszechnego myślenia.

Ci, którzy nie są w stanie otrzymywać na dowolnym poziomie, przyjęli fałszywe przekonanie, że nie są godni i że ten pogląd reprezentuje stan pokory. Bycie niechętnym lub niezdolnym do zaakceptowania miłości we wszystkich lub któregokolwiek z jej form, blokuje przepływ i pozostawia człowieka niezdolnym doświadczenia pełnego kręgu miłości i wdzięczności.

Fałszywe przekonania na temat miłości, mogą działać w celu zablokowania tego przepływu i przydarzają się osobom przesiąkniętym pojęciami, jak miłość musi wyglądać aby być miłością – koncepcjami narzucanymi na was codziennie przez media we wszystkich ich formach. Ci mieszkający w tej powszechnej iluzji próbują bezskutecznie raz po raz tworzyć miłość według tych fałszywych idei i ponoszą porażkę, bo te pojęcia nie mają podstawowej rzeczywistości dla nich i wynikają z fałszywych informacji.

Wierzenie, że się jest niegodnym miłości i wdzięczności jest aspektem dualności i separacji, systemu wierzeń - wiary, że ktoś rodzi się grzesznym i nie zasługującym na dary i błogosławieństwa, aż boleśnie wyszarpie swoją drogę do zbawienia. Idee te są nieaktualne, Kochani, nie wpadnijcie w tą pułapkę, bo jesteście daleko poza tym teraz.

Ci, nie będący w stanie doświadczyć miłości własnej lub wyrazić jej poprzez miłość i wdzięczność często manifestują swój wewnętrzny ból, jako przemoc, atakując świat we frustracji. Z powodu nieznajomości prawdy duchowej, czują się "niegodni" miłości (energia dualności i separacji) i nie rozumieją, dlaczego i co z tym zrobić. Jeszcze nie uświadomili sobie, że wszyscy są godni, bo WSZYSCY SĄ...

Prawdziwa miłość własna przychodzi tylko ze świadomością, że jaźń jest naprawdę JAŹNIĄ – w Bogu i z Boga, i że nie ma okoliczności lub przejawów, które mogłyby kiedyś to zmienić, niezależnie od tego, czego kogoś może uczono lub co mu powiedziano, i niezależnie od wszelkich popularnych wierzeń.

Gdy osoba rozwija się w prawdzie i uczy się kim naprawdę jest, zaczyna się miłość własna. Jaźń staje się bardzo łatwa do kochania, ona już nie przenosi ciężkiego brzemienia osądu i krytyki wobec siebie i świata. Ona zaczyna rozpoznawać, że Boskie Światło Mistrzów, to, to samo Boskie Światło, które ona nosi, bo jest tylko jedno - objawia się przez indywidualną świadomość, ale zawsze Jedno.

Ona rozumie, że błędy, które popełniła po drodze były po prostu aspektami jej procesu uczenia się i są teraz narzędziami, dzięki którym może pomagać innym. Zaczyna rozumieć, że nic nie ma takiej siły, aby ją zmusić do czucia się niegodną, bo jest tylko Jedna potęga i to jest Bóg. To był tylko sen... Jej teraz staje się łatwo dawać i otrzymywać, bo wie, że nie ma ograniczeń co do przepływu, poza jej osobistymi ( jest to błędne przekonanie, którego skutkiem jest ubóstwo), ale jest w i z Nieskończonego Źródła. Jest nieskończoność do uwolnienia i nieskończone możliwości otrzymywania od Jaźni...Jednego.

Ważnym aspektem miłości i wdzięczności jest umożliwienie innym, żeby mogli dać. Jeśli wiesz, że nie potrzebujesz niczego, ale ktoś chce wyrazić siebie dając coś tobie, pozwól mu to zrobić, bo lekcje miłości i wdzięczności są czymś, czego wszyscy muszą się uczyć. Zaczyna się dziecięcymi kroczkami - po prostu rozdawaniem czegoś lub podziękowaniami za otrzymane błogosławieństwa, a następnie, gdy uczeń jest gotowy, to przenosi się do głębszego zrozumienia tej bazowej energii.

Miłość i wdzięczność są takie same i są przepływem energii z Boskiej Świadomości, która jest nieskończenie kompletna i cała. Miłość jest działaniem z Jedności, interpretowanym przez stan świadomości jednostki – zbadajcie i rozważcie to oświadczenie, gdyż to jest podstawą ewolucji ze starego i nieprawdziwego. Wdzięczność jest po prostu otwarciem się i odbiciem, z powrotem energii miłości bez względu na jej formę.

Energia zostanie odbita z powrotem do nadawcy, jeżeli nie jest odebrana. To może działać, aby utrzymać was przed zewnętrznym negatywnym wpływem, gdy trzymacie swoje pole energetyczne pełne wibracji o wysokim rezonansie prawdy i światła, negatywna energia po prostu odbija się i wraca do nadawcy , nie znajdując niczego, aby dołączyć się do jego dolnego poziomu wibracji. Informacja ta wyjaśnia, jak wiele przesądnych praktyk ( zaczarowanie, złe oko itd. itp. ) rzeczywiście działa...odbiorca przez jego przesądną wiarę w moc tych rzeczy otwiera się i zaprasza wysłaną negatywną energię.

Wdzięczność - studiujcie, rozmyślajcie i medytujcie o jej głębszych znaczeniach i celebrujcie święto Dziękczynienia na nowym poziomie.

Widzimy konieczność wielu zmian wkrótce w waszym świecie. Wszystko przebiega zgodnie z planem z wieloma budzącymi się do nowych sposobów widzenia, działania i wierzenia. Stare energie szybko rozpuszczają się w świetle bardziej globalnej świadomości. Utrzymujcie wasze Światło wysoko i jasne, drodzy. Wysyłamy Wam dużo miłości i wdzięczności na obchody tego dnia.

Jesteśmy Grupą Arkturian

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz