środa, 27 listopada 2013

AA Michał - Wzniesienie zostało zakotwiczone teraz w waszej rzeczywistości...

Witam wszystkich!


W tej opcji wzniesienie indywidualne się rozpoczęło. Tego dotyczy główna wiadomość, Nie tłumaczę wstępu i channeligu tłumaczki na angielski.


Wzniesienie zostało zakotwiczone teraz w waszej rzeczywistości i niektórzy z pierwszych już wykonali ich kwantowy skok

Archanioł Michał przez Marc Gamma ~ 27.11.2013
http://soul4free.wordpress.com/


Archanioł Michał mówi...
Moi ukochani ludzie, to jestem ja, Archanioł Michał i nasz Ojciec Niebieski, mówiący do was. Na początku tej wiadomości przekazuję berło Ojcu, tak, że może on otoczyć was jego miłością i całą jego boską energią. On da wam aktualizację, tak, jak w zeszłym tygodniu, którą później wyjaśnię trochę więcej w szczegółach.

Moje ukochane dzieci, to Ja, wasz Ojciec mówi. Wróciłem tu ponownie, aby ogłosić wam, że pierwsi ludzie podjęli swoją decyzję i opuścili planetę Ziemię w międzyczasie. Wspomniane opuszczenie będzie w poczuciu opuszczenia ziemi będącej w starym wymiarze dualności.

Oni zaś przybyli cali i zdrowi na drugą stronę w rzeczywistości do 5-go wymiaru. Doświadczyli tego, czym jest "przebudzenie" i nadal są na etapie dostosowywania się, na którym czekają na bliską współpracę z Gaią - a tym samym na zakończenie ich zakotwiczenia w nowej rzeczywistości 5- wymiarowej sfery.

Wszyscy witali ich z otwartymi ramionami i to obejmuje wszystkie niebiańskie chóry, aniołów i archaniołów i wszystkich tych, którzy odegrali ważną rolę w tym procesie wznoszenia się do tej pory i nadal mają.

Oczy tych, którzy przybywają tutaj, są nadal oślepione całym światłem tutaj. Ich oczy wciąż potrzebują czasu, dopóki nie zostaną przyzwyczajone do światła, gdyż jest to jakiś rodzaj światła, którego nie można w żaden sposób porównać do waszego rodzaju światła. Jest to nie tylko bardzo jasne światło, w celu uproszczenia waszego widoku na to. Nie, to jest też jakaś nowa podstawa żywienia - to Odżywianie się Światłem, jak to nazywacie - i stała się rzeczywistością teraz, tutaj. Odżywianie się Światłem zostało udostępnione dla wszystkich i ilość takiego światła jest w nadmiarze.

Teraz doszliśmy do tego szczególnego etapu, gdzie ludzie mają decydować teraz. Są również poszczególne fazy, w których oddziela się pszenicę od plew i one są także fazami pożegnania siebie nawzajem. Wszyscy ci, którzy przeszli przez tego typu doświadczenia będą wiedzieć, co ja podkreślam. A inni, którzy wciąż muszą przejść przez to - wkrótce będą wiedzieć, co niniejsze znaczy.

Teraz jest zamknięcie mojej wiadomości tutaj, zanim przekażę Michałowi pozostałą część tej wiadomości.

Moje ukochane dzieci. Teraz doszliśmy do naszego Celu - Wszystkiego! Nie mówimy już o zbliżającym się wzniesieniu. Nie, my mówimy o Wzniesieniu, szczególnym, mającym miejsce już teraz i które będzie przebiegać w czasie. Portale zostały otwarte i wszyscy oczekujemy was po przejściu waszych progów. Czekamy na wasze światło przechodzące z wami przez te portale i czekamy na wasze najpiękniejsze twarze, kiedy pierwszy rzucicie okiem na wspaniały krajobraz Nowej Ziemi po raz pierwszy.

Wrócę do was w następnej wiadomości mojego drugiego syna Archanioła Rafała.

Z całą moją wielką miłością do was, umiłowani ludzie - wasz Ojciec i Stwórca "Wszystkiego, co Jest"

Teraz, ponieważ mój ojciec zwrócił mi berło, ponownie chciałbym tu dostarczyć kilka dodatkowych fragmentów. Wierzę, że teraz zrozumieliście, co zostało powiedziane przez naszego Ojca Wszystkich:

"Teraz jesteśmy we wzniesieniu i nie czekamy już na wzniesienie! "

A to dlatego, że to teraz zależy od was, moi ukochani ludzie. To zależy od waszej decyzji teraz i także waszego kroku do przodu. Wspominaliśmy to, już wielokrotnie wcześniej i musimy zrobić to kolejny raz.

Jesteście tymi, którzy podejmują swoje własne decyzje. Jesteście tymi, którzy mogą dać krok do przodu i przejść przez portale Wzniesienia. Nie możemy tego zrobić za Was, ponieważ musimy zachować prawo Wolnej Woli. Wezwijcie nas i będziemy spieszyć z pomocą odpowiednio. Wezwijcie nas i będziemy wam towarzyszyć, gdyż to wolno nam robić.

Teraz doszliśmy do konkluzji, naszego dzisiejszego komunikatu. Przyszłe wiadomości będą krótsze, a ich zawartość zostanie ponownie zmieniona. Zaczynając wzniesienie nie będziemy już mówić o wzniesieniu jako takim, ponieważ ono stało się rzeczywistością już teraz.

Będziemy mówić o wszystkim, co was będzie czekać po drugiej stronie. Będziemy mówić o wszystkim, czym jest rzeczywistość tutaj i zostanie to zrobione w jakiś szczególny sposób i szczególnym trybie.

Ten channeler będzie uzyskiwał jego wiadomości z 5-ego wymiaru od teraz – on będzie się łączył ze sobą, gdyż ten chanenler będzie łączyć się już z istotą ludzką, która się wzniosła, coś w rodzaju tak zwanego " Front- Report". On będzie dostarczał informacje od wybranych extra ludzi, którzy osiągnęli przejście przez portale i będą raportować, czego i jak oni doświadczali i jakie były ich uczucia w tym.

Oni także pokażą wam, co było potrzebne, aby wznieść i też pokażą wam, gdzie mieli trudności do pokonania. Jest to po to, aby wam pomóc i aby wasze przejście było znacznie łatwiejsze. Będziemy robili wprowadzenie do takich wiadomości, a następnie w naszych połączonych wiadomościach będziemy oddawać berło jednej konkretnej duszy w 5-tym wymiarze. To także jest całkiem nowe i nigdy nie było robione wcześniej.

Channeler ten zostanie przygotowany na to wszystko przez nas, bo do teraz był w kontakcie telepatycznym tylko z jednym człowiekiem na ziemi. Ten rodzaj kontaktu staje się możliwy dla niego z każdym w 5-tym wymiarze.

Wrócimy do was wkrótce i będziemy postępować według linii wyjaśnionej wam powyżej.

Z wielkiej miłością do was ludzi, Ja z radością czekam, kiedy będę mógł powitać was po drugiej stronie.

Wasz Archanioł Michał

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz